Giáo dục

Mẫu phiếu dự giờ 2022

mẫu phiếu dự giờ là một Trong những biểu mẫu văn bản ược sửng pHổ biến trong ngành giáo dục, do chynh các giáo vii lập ra ể sửng khi gia dự gi -v vivil. phiếu dự giờ sẽ đánh giá ưu và nhược điểm về tiết dạy của giáo viên.

dự giờ ược hiểu là việc ồng nghiệp và cán bộ lãnh ạo, quản lý dự tiết học của một giáo viên thông qua đó góp ệ nghitý, rú. dự giờ được thực hiện theo hai hình thức là dự giờ được thông báo trước hoặc dự giờ đột xuất. trong tiết dự giờ, để đánh giá hiệu quả và chất lượng của tiết học không thể thiếu mẫu phiếu dự giờ của giáo viên hoặc lãnh đạo tham dự nhằm giúp đánh giá những ưu và nhược điểm của phần giảng dạy tiết học đó.

Xem thêm: Phiếu dự giờ

 • mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp thcs
 • mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp thpt
 • mẫu sổ dự giờ của giáo viên
 • 1. mẫu phiếu dự giờ là gì?

  Tham khảo: 100 lời chúc sinh nhật mẹ hay, ngắn gọn, ấm áp, ý nghĩa nhất

  dự giờ là việc ồng nghiệp và can bộ lãnh ạo, quản lý dự tiết học của một giáo víên thông qua đó gop ý, rút ​​kinh nghiệm và nâng cao chất lượt giảng d. Mẫu phiếu dự giờ là mẫu phiếu ược lập ra nhằm đánh giá nĂng lực của học sinh và của cả giáo víên nên sau mỗi tiết dự giờ người dự cần đánh giá giá

  dưới đây là các mẫu phiếu dự giờ tiểu học theo thông tư 27; mẫu phiếu đánh giá bài dạy mới nhất theo công văn 5555; mẫu phiếu dự giờ tiểu học, thcs, thpt theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. mời thầy cô tham khảo và tải về.

  2. mẫu phiếu đánh giá bài dạy mới nhất theo công văn 5555

  3. mẫu phiếu dự giờ số 2

  4. mẫu phiếu dự giờ số 3

  5. mẫu phiếu dự giờ cấp tiểu học

  mẫu phiếu dự giờ cấp tiểu học là phiếu đánh giá tiết dạy tiểu học do bộ giáo dục và đào tạo ban hành, tổng hợp mẫu hi ện hành và mẫu dùng choc choc mô h. mời các bạn tham khảo chi tiết tại bài viết sau:

  • phiếu đánh giá tiết dạy tiểu học
  • 6. mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp thcs 2022

   mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp thcs là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá xếp loại giờ dạy của khối thcs. mời các bạn tham khảo chi tiết tại bài viết sau:

   • mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp thcs
   • 7. mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp thpt

    Tham khảo: Khám phá truyền thuyết vịnh Hạ Long và câu chuyện về những hang động đẹp

    mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp thpt là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá về tiết dạy, giờ dạy dự giờ th. mẫu phiếu đánh giá nêu rõ thông tin giáo viên dạy, thời gian và ịa đi ểm dạy, nội dung bài học, thông tin về giáá viá viá. dạy cấp thpt tại bài viết sau:

    • mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp thpt
    • 8. mẫu phiếu dự giờ lớp 1

     phiếu đánh giá tiết dạy lớp 1 là mẫu dùng ể đánh giá tiết dạy của giáo viên theo chương trình giáo dục phổng 2018. Mời Các Bạn Kham Khả thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thit thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi

     • phiếu đánh giá tiết dạy lớp 1
     • 9. mẫu sổ dự giờ mầm non

      mẫu sổ dự giờ mầm non là mẫu sổ dự giờ dành cho giáo viên mầm non khi tham gia dự giờ, thăm lớp hoặc thao giảng tại các non m.ại các non m.ại mẫu nêu rõ giáo viên dạy, thời gian dạy và tên bài dạy, chỉ rõ những hoạt ộng của thầy và trò, đánh giá nhật d xét vót vót mời tại bài viết sau:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button