Giáo dục

Phân tích hình ảnh người anh hùng Nguyễn Huệ.

dan ý

i. mở bài

Xem thêm: Hình tượng người anh hùng nguyễn huệ

– nhân vật lịch sử đó đã đi vào văn chương như một hình ảnh đẹp. Đoạn trib hồi thứ mười bốn, hoàng lê nhất thống chí đã làm toát lên vẻ ẹp hào hùng của người anh hùng Árong chiến công Ỻ lsh the.

ii. thanks bài

1. quang trung là một vị vua yêu nước, thương dân.

a. NếU lê chiêu thống là một ông vua hè, sẵn sàng bán nước ể ể cứu vãn cai ngai vàng sắp sụp ỗỗ của mình thì quang trung là một vị vua ầy khí phách. khi nghe tin quân thanh kéo sang thôn tính nước ta, vua quang trung “giận lắm, liền họp các tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay”.

Đang xem: Trung tâm tiếng anh Ila có tốt không? Review tất tần tật về trung tâm anh ngữ Ila

b. Khi Nói Chuyện với quân linh, ông khẳng ịnh chủ quyền của dân tộc “ất nào sao ấy”, chỉ rõ tội ci và âm mưu xâm lược của giặc, nêu cao Try ềc củc c. , kêu gọi tướng sĩ “đồng tâm hiệp lực để dựng nên công lớn”.

chỉ vài chi tiết nhỏ, tác giả đã gợi mở cho người đọc nhận rõ tấc lòng của một vị vua vì nghĩa lớn.

2. vua quang trung là người có trí tuệ sáng suốt, có tầm nhìn xa trông rộng.

a. Ông rất sáng suốt trong việc nhận ịnh thời cuộc, ông không chỉ tinh sẵn “phương lược tiến đánh” , Khen Chê đúng người đúg việc. Lời phủ dụ quân linh của ông như một bài hịch ngắn, ý tứ chặt chẽ, sâu xa, có tac dụng khích lệ lòng yêu nước của qu.

b. quang trung đặc biệt sáng suốt, nhạy bén trong việc dùng binh: cuộc hành binh thần tốc do nhà vua chỉ huy cho đến nay vẫn làm chúng ta không khỏi Chỉ Trong 5 Ngày, ông vừa tuyển quân, vừa tổ chức ội ngũ, duyệt binh, vừa hành qurân đi bộ từ từ hr tây sơn thắng lợi lẫy lừng. tài dụng binh như thần đã chứng tỏ trí tuệ phi thường của người anh hùng áo vải nguyễn huệ.

3. vua quang trung là người có ý chí, hành động mạnh mẽ, quyết đoán.

Tham khảo: Phân tích bài thơ Đi đường (Tẩu Lộ) – Hồ Chí Minh

a. từ khi nghe tin giặc kéo đến, chỉ trong vòng một tháng, nhà vua đã làm được biết bao nhiêu việc: “tê cáo trời đất”, lên ngôi vua…

b. mới khởi binh đánh giặc đã hẹn chắc ngày mừng chiến thắng.

4. quang trung là một vị anh hùng lẫm liệt trong chiến trận.

a. không chỉ ra trận trên danh nghĩa để khích lệ ba quân, hoàng đế quang trung thân chinh cầm quân xông pha chốn tên bay đạn lạc. ông là một vịng chỉn huy trực tiếp trên chiến trường: vừa vạch kếch tac chiến, vừa tổ chức sĩ, tự mình thống lĩnh một ạo quilla trước … hi sinh tính mạng ể giành lại vận mệnh dân tộc là một hình ảnh ca cao ẹp về sớn m.

b. Hình ảnh quang trung cưỡi voi xông pha giữa trận mạc, áo bào sạm khói súng, thống soái ba quân hiệp ồng tiến đán tứ pHía thành thăng long khiến quân giặc kinh kinh hồ chất thơ.

c. khung cảnh chiến trường với khí thế thừa thắng tiến công rộng khắp của quân tây sơn càng tôn lên vẻ đẹp của vị ị tỏng huy gi

iii. kết bài

– vua quang trung trong đoạn trích là hình ảnh ngời sáng của một vị anh hùng, tiêu biểu cho sức mạnh quật cường của dân tộc việt nam.

t

– Hình tượng vua quang trung ể lại trong lòng chung ta niềm tự hào về Truyền thống ấu tranh bất khuất chống ngoại xâm của nhân dân ta, cho ta thêm yêm yêm y ê và và và và nh ơt ơt ơt ơt ơt ơt nước.

Tham khảo: Media player là gì? Windows Media Player là gì?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button