Cảm nhận về bài thơ Ngắm trăng trong Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh – Văn mẫu lớp 8

that 8-1942, hồ chí minh từ Pác bó (cao bằng) bí mật lên ường sag trung quốc ể ể tranh thủ sự vện trợc quốc tếc cach mạng việt nam, nhưng khi Túh tút tut Thút Tost Chính quyền ịa phương ở đây bắt giữ, giải đi khắp gần 30 nhà giam của 13 huyện thuộc tỉnh quảng tây, bị đày đoạ hơn một một nĂm trời. thời gian này, he người đã viết nhật kí trong tù bằng thơ chữ hán, gồm 133 bài, phần lớn là thơ tứ tuyệt. tập thơ thể hiện một tâm hồn cao đẹp, ý chí cách mạng kiên cường và nghệ thuật thi ca đặc sắc. bài thơ ngắm trăng được trích trong tập nhật kí trong tù của hồ chí minh.

“ngục trung vô tửu diệc vô hoa

Đối thử lương tiêu nại nhược hà?

nhân hướng song tiền khán minh nguyệt

nguyệt tòng song khích khán thi gia”

bài thơ được dịch là “ngắm trăng”:

“trong tù không rượu cũng không hoa

cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ

người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ

trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”

trong các các câu thơ dịch, câu thứ hai trong nguyên tác có nghĩa là “trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào?”. Câu thơ dịch dịch thành: cảnh ẹp đêm nay, khó hững hờ đã làm mất đi cai xốn xang, bối rối của nhân vật trữ tình (cũng là mất đi sự la mạn v. đăng ối hơn so với phiên âm.

thường người ta ngắm trăng vào những lúc thảnh thơi, thư thái. thế nhưng ở đây, hồ chí minh lại ngắm trăng trong một hoàn cảnh rất đặc biệt: ở trong tù. khi bác nói “trong tù không rượu cũng không hoa” thì không có nghĩa là bác đang que thở cũng không phải đó là một lời phê phán. chỉ có thể nghĩ rằng, trước đêm trăng tuyệt ẹp ấy, bác mong ược thưởng trăng một cách trọn vẹn (và đúng là thật tiỿc ƻcó nếc). CHYNH VIệC NHớ ếN RượU Và HOA TRONG CảNH NGụC TUEY đã Cho Thấy, NGườI TUE KHông Hề VướNG BậN Gì VềT CHấT Và NHữNG GIAN NAN MSE MV đANG PHảU CHịU. người tù vẫn ung dung tự tại, vẫn thả hồn mình cùng với thiên nhiên.

hai câu cuối của bài thơ chữ hán đối nhau rất chỉnh:

nhân hướng song tiền khán minh nguyệt,

nguyệt tòng song khích khán thi gia.

các từ chỉ người (nhân, thi gia) và các từ chỉ trăng (nguyệt) đặt ỏ hai đầu, ở giữa là cửa nhà tù (song). thế nhưng, giữa người và trăng vẫn tìm được sự giao hoà với nhau. cấu trúc ối này đã làm nổi bật tình cảm mảnh liệt giữa người và trìng, nổi bật sự gắn bó thiết của một mối quan hệ từ lâu đã thành tri kỉ (blang).

hình ảnh chủ tịch hồ chí minh hiện lên trong bài thơ nổi bật ở khía cạnh người chiến sĩ không chút bận tâm về gông cùm, đói khóp rém, … bài thơ còn thể hiện nổi bật tâm hồn nghệ sĩ của bác hồ, một tâm hồn luôn rộng mở với thiên nhiên.

cuộc ngắm trăng trong bài vọng nguyệt có hoàn cảnh không giống như các cuộc ngắm trăng khác: bài thơ được bác làm khi phảài chịu cản. Và Có Thể Nói, Mỗi Bài Thơ Bác Viết Về Trìng Lại Cóc Nét Nét Riêng: Trìng ầy sức sống, ầy sức xuân Trong rằm that giêng (nguyên tiêu) ,, sức xuân trong rằm thang giêng (ngu trong rằm tháng giêng (nguyên tiêu),, sức xuân trong rằm tháng giv. … nói chung, ở tất cả những bài này, bác ều đã cho người ọc thấy vẻ ẹp của một tâm hồn thi sĩ, luôn mở rộng lòng thin ể giao hoể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *