Tác phẩm văn học

Thuý Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều)

Đang xem: Bài thơ về gia đình ngắn hay mang ý nghĩa sâu sắc nhất 2022

xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 tập 2
 • soạn văn – sách giải văn – sách học tốt ngữ văn lớp 9
 • soạn văn – sách giải văn – sách học tốt ngữ văn lớp 9 (ngắn gọn)
 • soạn văn – sách giải văn – sách học tốt ngữ văn lớp 9 (cực ngắn)
 • tập làm văn mẫu lớp 9
 • giải vở bài tập ngữ văn lớp 9
 • sách giáo viên ngữ văn lớp 9 tập 1
 • sách giáo viên ngữ văn lớp 9 tập 2
 • sách bài tập ngữ văn lớp 9 tập 1
 • sách bài tập ngữ văn lớp 9 tập 2
 • qua đoạn Trích Thuý kiểu bao ân báo oan, hiểu ược tấm lòng nhân nghĩa, cao thượng của thuý kiều và ước mơng lírong thi ại ệ ả ả ả ả ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ việc khắc hoạ tính cách qua ngôn ngữ đối thoại. năm được cốt truyện truyện lục vân tiên. qua đoạn thơ trích, hiểu được khát vọng cứu đời, giúp người của tác giả và phẩm chất của hai nhân vật : lục vân tiên và kiều nguyệt nga, thấy được đặc trưng phương thức khắc hoạ tính cách nhân vật của nguyễn Đình chiểu. • Hiểu ược vai trò của yếu tố miêu tả nội tâm trong văn bản tự sựvản bảnthuý kiêu bao ân báo oan (trict truyện kiều) choc choc mời ến thú Lang, mặt như ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ nàng rằng: “nghĩa nặng nghìn non, lâm tri người cũ chàng còn nhớ không? sâm thương” chẳng vẹn chữ tòng, tại ai há dám phụ lòng cố nhân ? gấm trăm cuốn bạc nghìn cân, tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là. vợ chàng quỷ quái tinh ma, phen này kẻ cắp bà già gặp nhau. kiến bò miệng chén chưa lâu, mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa”.106 (…) thoắt trông nàng đã chào thưa: “tiểu thư cũng có bây giờ đến! Đàn bà dễ có mấy tay, Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan! dễ dàng là thói hồng nhan, càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều.” hoạn thư hồn lạc phách xiêu, khấu đầu dưới trướng liệu điều kêu ca. rằng: “tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. nghĩ cho khi gác viết kinh”, với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo. lòng riêng riêng những kính yêu, chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai. she trót lòng gây việc chông gai, with nhờ lượng bể thương bài nào chăng”. ella khen cho: “thật đã nên rằng, khôn ngoan đến mực nói năng phải lời. tha ra thì cũng may đời, làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen. Đã lòng tri quá” thì nên”. truyền quân lệnh xuống trướng tiền thangay. (nguyễn du, truyện kiểu, sđd) chú thíchvị trí đoạn trib: đoạn trích nằm ở cuối phần thứ hai (gia biến và lưu lạc). sau khi ella chịu bao đau khổ, tủi nhục, đoạ đày, thuý kiều được từ hải cứu thoát khỏi lầu xanh và giúp nàng đền. Đy là trích đoạn tả cảnh thuý kiều báo ân báo oán. (1) Dẽ run: người run lên như chim dẽ (Có khi viết là giê hoặc rễ), vì chim dẽ cóc cai đuôi luôn phay như như rout), 10) sầm thương: sao sầm và sao thương, Sao này mọc thy sao kia lặn, vì vậy, thường dùng để so sánh với tình trạng chia cách Ẻẝ bao githp. cũng có tài liệu nói sâm là sao hôm, thương là sao mai và cả hai ều chỉ là sao kim, một hành tinh trong hệ mặt trời. (3) gác quan âm ở nhà hoạn thư, nơn thư ư ể ể đ. viết kinh. (4) tri quá: biết lỗi.Đọc-hiÊu vẢn bÁn 1. mười hai câu đầu tả cảnh thuý kiều báo ân (trả ơn). – qua lời của kiều nói với thúc sinh, em thấy kiều là người như thế nào? -tại sao khi trả ơn thúc sinh, kiều lại nói với thúc sinh về hoạn thư? có sự khác nhau như thế nào trong ngôn ngữ của kiều khi nói với thúc sinh và khi nói về hoạn thư ? (chú ý những từ hán việt, từ ngữ mang tính ước lệ khi nói với thúc sinh; ngôn ngữ nôm na bình dị, những thành ngữ dân gian khi nói). vì sao có sự khác nhau ấy ? 2. những câu thơ còn lại tả cảnh thuý kiều báo oán. -những lời đầu tiên kiều nói với hoạn thư có giọng điệu như thế nào ? (Chú ý cach xưng hô của kiều, cach nhắc lại ời xưa, ời này, mấý mặt mấý gan, cảng…., cầng …) .- trước thái độ của kiều, hoạn thư đã xử trí ra sao ? lời kêu ca của hoạn thư thực chất là lí lẽ để gỡ tội. em hãy tìm hiểu:-trình tự lí lẽ của hoạn thư. – các lí lẽ của hoạn thư đã tác ộng tới kiều như thế nào? 4. vì sao thuý kiều tha bổng hoạn thư ? việc làm ấy của kiều hợp lí hay không hợp lí, là đúng hay đáng trách? lí giải cách lựa chọn của em.những lời cuối cùng kiều nói với hoạn thư cho thấy kiều là người như thế nào ? 5*. qua đoạn trib, phân tích tính cách thuý kiều và hoạn thư. Đoạn Trích Thuý kiểu bao ân báo oan là sự thể hi ước mơ công lí lí chynh nghĩ teo quan điểm của quần chung nhân dân: with người bị ap bức đc ổn côn ca ở ở ở ở ở ở ở ở ác”luyÊn tÂpphân tích những biểu hiện đa dạng nhưng hợp lí, nhất quán trong tính cách của thuý kiều và hoạn thư.

  Xem thêm: Bài thơ thúy kiều báo ân báo oán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button