Giáo dục

Văn mẫu nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

NGHị LUậN Về MộT TưNG ạO LIC than , than, than, than, than, than, than, than, than, than, than, than, than, than, than, than, than, than, than, than, than, than, than. …

các bước làm bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Để làm một bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí hay thì các em cần ghi nhớ 4 bước sau:

Xem thêm: Văn mẫu nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

bước 1: giới thiệu vấn đề cần bàn luận

– dẫn dắt đưa vấn ra vấn đề nghị luận về tư tượng đạo lí trong đề bài.

bước 2: bàn luận vấn đề

– giải thích tư tưởng, đạo lí:

+ ầu tiên, cần giải thích những từ trọng tâm, sau đó giải thích cả câu nói: giải thích các từ ngữ, thuật ngữ, đnghen, khái niệm); rút raý nghĩa chung của tư tưởng, đạo lý; quan điểm của tác giả qua câu nói (thường dành cho đề bài có tư tưởng, đạo lý được thể hiện gián tiếp qua câu danh ngôn, ữc>).

+ thường trả lời câu hỏi: là gì? như thế nào? biểu hiện cụ thể?

– phân tích và chứng minh các mặt đúng của tư tưởng, đạo lý

+ thường trả lời câu hỏi tại sao nói như thế?

+ dùng dẫn chứng cuộc sống xã hội để chứng minh. từ đó chỉ ra tầm quan trọng, tác dụng của tư tưởng, đạo lí đối với đời sống xã hội.

– bác bỏ (phê phán) những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề:

+ Bác bỏ những biểu hiện sai lệch criên quan ến tư tưởng, ạo lí vìco những tưng tưởng, ạo li đúng trong thời ại này nhưng còn hạn chế trong thời ại ại ại ại ại hợp trong hoàn cảnh khác; dẫn chứng minh họa.

bước 3: mở rộng

– mở rộng bằng cách giải thích và chứng minh.

– mở rộng bằng cách đào sâu thêm vấn đề.

– mở rộng bằng cách lật ngược vấn đề.

các emc cr tể ưa ra mặt trai của vấn ề, pHủ nhận nó là công nhận cai đúng, ngược lại, nếu vấn ềnh Luận là sai hãy lậtng ượng ca ấ ề ề ềNg ềNg ềNg ề ềng ềng ềng ềng ềng. có nghĩa là phủ định cái sai.

trong các bước mở rộng, tuỳ vào từng trường hợp và khả năng của mình mà áp dụng cho tốt, không nên cứng nhắc.

bước 4: nêu ý nghĩa, rút ​​​​ra bài học nhận thức và hành động.

đy là vấn ề cơ bản của một bài nGhị Luận bởi mục đích của việc nGhị luận là rút ra những kết luận đúg ể Thuyếtc người ọc alg dáng.

sơ đồ tư duy nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

ví dụ:“sứ mạng của người mẹ không phải là làm chỗ dựa cho con cái mà là làm cho chỗ dựa ấy trở nên không cần].thib.babblest]. hãy trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến ​​​​trên.

hướng dẫn phân tích đề:

Ý kiến ​​​​trên có các từ khoá trọng tâm cần giải thích :

– “sứ mạng”: vai trò lớn lao, cao cả của cha mẹ trong việc nuôi dạy with cái.

– “người mẹ”: người sinh ra with cái, rộng hơn đó chính là mái ấm gia đình.

– “chỗ dựa cho con cái”: nơi che chở, yêu thương, là nơi con cái có thể nương tựa.

-> Câu nói đã ưa ra quan điểm giáo dục của cha mẹi với with cai hết sức thuyết phục: vai trò của cha mẹ không chỉm nằm việc dạy dỗ mà quan trọng hơ là là ột ộc c. , không dựa dẫm. Đây chính là vấn đề nghị luận.

ể Hình dung riqu hơn về cach làm một ề ề văn nghị lusận về một vấn ềề tưng ạo lí , các em hãy tham khảo cach làm v à v á mẫu tham khảa củt ề ề ề ề ề ề ề ề ề. thể dưới đây.

một số dàn ý mẫu nghị luận về một tư tưởng đạo lí hay

ề 1 : pHân tích và làm sáng tỏ ý nGhĩa của câu nói: “ường đi không khó vì ngĂn sông cach num ni mà khó vì vì lòng người ngại num n numee e s. .

dàn ý tham khảo

1. mở bài

– có rất nhiều yếu tố giúp con người thành công trong cuộc sống. người xưa thì khái quát thành “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”. người nay lại khẳng định lí tưởng cao đẹp, phương pháp đúng đắn, hiểu biết sâu sắc, bản lĩnh sáng tạo…

– song có lẽ, không ai phủ nhận vai trò của ý chí, nghị lực. câu nói của nguyễn bá học “ường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” góp thühm một tiếng nói đanos

2. thanks bài

a) giải thích ý kiến

– giải thích từ, hình ảnh:

+ “NGăN Sông Cách ni” là một hình ảnh vừa mang ý nghĩa cụ thể chỉ những không gian ịa lí lí hiểm trở, vừa chứa ý nghĩa khái quát vềng chướng ngại, thử that arm. p>

+ “Lòng người ngại num e sông”: diễn tảng chướng ngại, thử thatch, khó khĂn thuộc chủc quan – bản thân with người chưa thông suốt về tưng, không fic nản lòng.

+ “đường đi”: không chỉ có ý nghĩa cụ thể mà còn là cách nói khái quát về công việc, sự nghiệp.

– nội dung câu nói: câu nói muốn khẳng định và nhấn mạnh yếu tố tinh thần, tư tưởng của con người đối với công việ một khi tư tưởng thông suốt, tinh thần vững vàng thì sẽ có quyết tâm cao, có ý chí mạnh mẽ để vượt qua được khó khăn, tháchử>

b) bàn luận ý kiến

* vai trò của ý chí, nghị lực:

– with đường đời luôn ẩn chứa nhiều chông gai thử thách. Bởi vậy, khi thực hiện một công việc, xây dựng một sự nGhiệp, nếu bản thân with người chưa thông suốt về tưng, không fic ý chí, quyết tlos, nhụt chí, nảng … những …

– vượt qua khó khăn thử thách của đường đời đã khó, vượt qua sự ngại khó ngại khổ của bản thân còn khó hơn. vì thế, with người cần nhận thức đúng, sâu sắc tư tưởng để có tinh thần vững vàng. Ý chí, nghị lực, quyết tâm chính là sức mạnh tinh thần để con người bắt tay thực hiện công việc nhanh chóng và hiệu quả. khi ấy, dù đối mặt với những thử thách bất ngờ, tưởng như quá khả năng, con người vẫn sẽ có cách để khắc ấ.nthc

* biểu hiện của ý chí, nghị lực trong đời sống và trong văn học

– trong đời sang:

+ nhờ có ý chí, quyết tâm cao ộ, bác hồ kính yêu mới vượt qua bao khó khăn, thử tch trên hành trình bôn ba suốt ba mươi ớc ớu m Ự cỰ chính bác cũng đã khẳng định vai trò to lớn của ý chí, nghị lực:

không có việc gì khó

chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

quyết chí ắt làm nên

This ể ứng vững và chiến thắng các thế lực ngoại xâm hung bạo, hùng hậu, hung hãn (cuộc chiến ấu chống mông nguyên, cutc ấu tranh vệchống v.

+ trong sự nghiệp xây dựng ất nước, bằng sức mạnh của tinh thần, chúng ta đã vượt lên nhiều thử thÁch ể bảo vệ thàqu. , to đẹp hơn, có thể sánh vai với bạn bè quốc tế…

– trong văn học nghệ thuật:

+ CO NHIềU NHà VăNG ý chí, NGHị LựC Phi Thường đã Vượt Lên Hoàn Cảnh, Cuộc Sống NGHèO KHổ, X HộI XA XA ểể Thành NHữNG ượn ượ ượn ượ ượn ượ ượn ượ ượn ượ ượn ượ ượn ượ ượn ượ ượn ượ ượn ượ ượn ượn ượn ượ ượn ượ ượn ượ ượn ượ ượ ền ượn ượn ượn ượn ượ ượn , nguyễn du, nguyễn Đình chiểu, gorki, solokhop, victor hugo, fashion…)

+c rất nhiều tac pHẩm ca ngợi, khẳng ịnh sức mạnh kì diệu của ý chí, nGhị lực with người (anh that ng na.người lính trong thơ ca kháng chiến Đồng chí, tây tiến, bài thơ về tiểu đội xe không kính…

* mở rộng, phản đề

Đang xem: Cây táo ta

– câu nói trên đề cao tinh thần vượt khó chứ không khuyên con người đạt được mục tiêu bằng mọi giá.

– Phê phan những người vừa gặp khó khĂn đã nản, vừa gặp thất bại đã buông xuôi, chưa làm ược việc mà đã tưởng tượng ra những kh-khĂn, nguy hiểmy …

c) bài học nhận thức và hành động

– câu nói đã khẳng ịnh ược vai trò quan trọng của ý chí, nghị lực ối với việc vượt qua khó khăn thử toch trên ủa mờng

– mỗi chúng ta cần rèn luyện ý chí, nghị lực để sẵn sàng đối diện với những khó khăn thử thách.

3. kết bai

– như vậy, trên ường ời ầy gian nan thử thatch, mỗi người pHải CO nGhị lực sống ể vượt qua tất cả, “nghị lực sống sẽ mở ra chu chung ta những with ường ườNg đIn /p>

Đề 2: phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình

dàn ý văn mẫu nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí số 2

1. mở bài

– Trong Cuộc sống, nhiều khi người ta chỉ nghĩ ến việc ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết mà ít chú ý pHê phan that ộ thờ ơ, lạnh nhạt với with người. hai vấn đề ấy rất chặt chẽ với nhau, quan trọng và cần thiết như nhau.

– ý kiến: “phê phán thái ộ thờ ơ, ghẻ lạnh với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình ịotàn k”

2. thanks bài

a) giải thích vấn đề

– lòng vị tha, tình đoàn kết:

+ lòng vị tha: là tấm lòng biết vì người khác, vì lợi ích chung của cộng đồng hay xã hội;

+ tình đoàn kết: là tình cảm làm cho nhiều người liên hợp với nhau tạo thành một khối nhất trí trí, gắn bó trên cơ sở một lợi ích chung nào đó.

– lòng vị tha và tình đoàn kết là những tình cảm cao đẹp của with người. Lòng vị Tha và tình đoàn kết ược thể hi hện thường xuyên là cơ sở hình thành lối sống nhân Ái, Hoà Hợp – Một Trong những lối sống ẹp nên thường ượ

– thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh với with người: là thái độ không quan tâm tới, không có chút tình cảm gì đối với with người; không có biểu hiện tình cảm thân mật, gần gũi trong giao tiếp, ứng xử giữa con người với con người.

– thờ ơ, lạnh nhạt là dấu hiệu của thái độ sống ích kỉ, nhỏ nhen, tầm thường ở with người. this ộ thờ ơ, lạnh nhạt với with người nếu this .

b) bàn luận *Ý nghĩa, tác dụng

– trong xã hội cũng như trong mỗi con người đều tồn tại cả hai thái độ sống thờ ơ, lạnh nhạt, và vị tha, đoàn kết. phê phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với con người, ca ngợi lòng vị tha và tình đoàn kết thực chất là hai mặt của một vấn đề, chúng liên quan rất chặt chẽ với nhau, đều chung mục đích xây dựng lối sống đúng đắn và cao đẹp cho con người, tạo dựng một môi trường sống tốt đẹp vì con người:

+ ca ngợi lòng vị tha và tình đoàn kết là ểể khẳng ịnh một lối sống ẹp nhằm khuyến khích những with người có lối sống đúg ắn ấn ấy tiết ệt ệt ệt ệt ệt ệt ệt ệt ệt ệt ệt ệt ệ mặt khác cũng góp phần làm cho con người khác có thể học tập, phấn đấu noi theo. như thế sẽ làm cho mối quan hệ giữa with người với with người trở nên tốt ẹp hơn, icy pHần tạo dựng một môi trường xã hội lành mạnh, nhân ái, hoà hợp.

+ phê pchaán thati ộ thờ ơ, lạnh nhạt với with người là cach bộc lộ thati ộ không ồng tình, bất bình trước một lối sống xấu xa, nhằm cảnh tỉnh tỉnh những người đ Giup họ thay ổi, điều chỉnh dần ể hướng ến một cach sống đúng ắn, ẹp ẽ hơn như biết sống nhân ái, đoàn kết với mọi người …;; phê pchan thati ộ thờ ơ, lạnh nhạt với with người cũng là cach nhằm hạn chế, ngăn chặn những biểu hiện khác của lối sống sai trai hội lành mạnh, nhân ái, hoà hợp.

*biểu hiện

– Trong Cuộc sống: Việc Phê phan this ộ thờ ơ, lạnh nhạt với with người ược thể hiện dưới nhiều hình thức gắn với những ển hiệnng phug phug phú, đa dng nhi ề nhạt với with người.

+ nhắc nhở, khuyên nhủ khi thấy ai đó chưa biết quan tâm, cảm thông, chia sẻ những khó khă vất vả, gánh nặng … người thân lo,…

+ bất bình khi một ai đó dửng dưng, giễu cợt, cười nhạo người tàn tật, kẻ ăn mày, nghèo khổ, gặp tai hoạ bất ng; thậm chí còn tỏ ra hả hê khi thấy người mình không ưa, không thích thất bại, mất mát hay tức tối, ghen tị khi thấy người khôp.

+ kiên quyết đấu tranh để gạt bỏ lối sống thờ ơ, lạnh nhạt.

– Trong văn học: văc sinh ra và tồn tại ược trong ctộc ời là ể thực thi sứ mệnh cao cả trở thành “thứ khí gii gii assh cao và ắc lực … thế giới giải giải ối vừa làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn” (thạch lam). Vậy, Trong văn học, cùng với việc ngợi ca lòng vị tha và tình đoàn kết, nhà văn còn thể hiện nhiệt tình pHê pHÁN THÁI ộ thộ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơThis quốc dân. và thế là ông chuyển từ nghề thuốc sang làm văn nghệ. thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh chính là một trong những biểu hiện của “quốc dân tính” mà ông phê phán.

+ Trong Các Sáng tac Dân Gian: Mẹ with chamber thờ ơ lạnh nhạt với nỗi khổ, những nhu cầu sống, ước mơ chynh đáng của tấm, trởnh kẻ tàn nhn, ộc n đt. trị đích đáng…

+ trong các tác phẩm văn học viết: tắt đèn – ngô tất tố; số đỏ-vũ trọng phụng; chí phèo – nam cao…

* mở rộng, phản đề:

– cach thức pHê phan thati ộ thờ ơ ơ, lạnh nhạt với with người cũng rất cần thiết và quan trọng: phê phan thực, thẳng thắn nhưng cũng cần khéo léo, tế nh ị ị ị Để sự phê phán có tác dụng tích cực, phải luôn xuất phát từ thái độ thiện chí với tinh thần xây dựng. tránh lối phê phán nhằm bêu riếu, hạ thấp, xúc phạm.

– Trong Cuộc sống hiện nay, khi mà tư tưởng tôn trọng ca nhân đang ược ềc ề cao, trong chừng mực nào đó, người d hazen tưng này ểy biện che tho this ờ this ớ người. cũng có biểu hiện ngộ nhận thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với con người là tôn trọng tự do cá nhân, là không can thiệp vào cuốnc cha s. thực ra đó là cách sống “cháy nhà hàng xóm bình chân như vại” mà cha ông ta từng phê phán.

– đôi khi cũng có hiện tượng with người vin vào lío do bận bịu công việc mưu sinh, lập nghiệp, Theo đuổi Líng tưởng rivg mà vô tình trở thành kẻ ơ ơi ới ca, vêng m. xóm… bởi vậy, việc ca ngợi lòng vị tha và tình đoàn kết luôn đồng hành với việc phê phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt con ng vhp.

c) bài học nhận thức và hành động

– Phê phan that ộ thờ ơ, lạnh nhạt với with người, ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết thực chất là hai mặt của một vấn ề, Chung Liênn rất chẽt nhi đhau, v ớt ớt ớt ớt. dựng lối sống đúng đắn và cao đẹp cho con người, tạo dựng một môi trường sống tốt đẹp vì con người.

– luôn biết nhận ra, biết xấu hổi những biểu hiện sống thờ ơ, lạnh nhạt của chynh mình với niềm vui sướng, nỗi buồn đau there từ đó, nghiêm khắc phê phán bản thân, quyết tâm khắc phục, từ bỏ thái độ sống như thế.

3. kết bài

– làm điều xấu tất nhiên là không tốt nhưng thấy cái xấu mà không lên án thì cũng chẳng phải là tốt. vì thế, phê phán thái độ ghẻ lạnh, thờ ơ là đúng, là cần thiết trong thế giới nhân ái, nhân văn.

– ý kiến ​​đúng ắ

Đề 3: “duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số).” (pheh? anh (chị) nghĩ thế nào về câu nói trên?

dàn ý văn mẫu nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí số 3

1. mở bài

– cuộc sống bôn ba vất vả để mưu sinh, nhiều lúc con người ta cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. khi đó, điểm tựa và nguồn động lực lớn lao có thể đưa con người vượt qua khó khăn đó chính là gia đình.

– Bàn về ý nghĩa và vai trò to lớn của gia đình ối với mỗi ca nhân, Euripides nói: “duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm ược chốn nương thân ể ể

2. thanks bài

a) giải thích ý nghĩa câu nói

– gia đình: chỉ mối quan hệ hôn nhân và huyết thống giữa các thành viên của gia đình, thể hiện tình cảm gắn bóền chẺng th, chẺng th

– tai ương của số phận: chỉ những khó khăn, trắc trở gặp phải khi bước trên đường đời.

– nội dung câu nói: khẳng ịnh vai trò to lớn của gia đình ối với mỗi con người – gia đình là sức mạnh giúp con người sung.

b) bàn luận

* vai trò của gia đình

– gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn con người và là gốc rễ của mọi điều tốt đẹp nhất cuộc sống. Gia đình Không chỉ đeng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành nhân cach của một with người còn góp pHần lớn tạo ra nhữngoned

+ gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tài năng và nhân cách con người. bởi vậy, mỗi con người sinh ra và lớn lên, trưởng thành đều có sự ảnh hưởng, giáo dục to lớn từ truyền thống đìn gia h. chính điều đó sẽ là hành trang cho mỗi chúng ta bước vào đời, giúp ta khẳng định năng lực và phẩm giá của mình để thàng công tro>

+ gia đình là cai nôi hạnh phúc của with người từ bao thế hệ: không chỉùm bọc, chở che, gia đình còn gip with người vượt qua ược những khó kh�n, trở ngạc. trong cuộc đời, không ai có thể tránh khỏi những va vấp, những tổn thương, những khó khăn thử thách, những thất bại. Khi đó, Gia đình sẽ là nơi bao bọc, chở che, ộng viên, vỗ về chung ta ứng lên sau thất bại, là chỗa dựa vững và vô điều kiện những khi ta đ ấng “tả trên ườ

* trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình

– câu nói trên đặt ra vấn đề cho mỗi con người, xã hội: bảo vệ, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. muốn làm được điều đó cần: trong gia đình mọi người phải biết thương yêu, đùm bọc chở che nhau; phê phán những hành vi bạo lực gia đình, thói gia trưởng…

* mở rộng, phản đề

– Gia đình có va trò a lớn ối với sự hình thành và phat triển nhân cach của with người, là chỗa dựa tinh thần vững chắc ểi vươn lên Trong cud sống. Tuy Nhiên, Trong Thực Tế, Có rất nhiều người ngay từ khi without ra đã không ược sự chở che, đùm bọc, giáo dục, nâng ỡa của gia đình nhưng vẫnh ạ ột. /p>

– gia đình là quan trọng như thể sinh mệnh with người vậy mà có những đứa with bất hiếu đối với ông bà, cha mẹ; lãng quên cội nguồn, cự tuyệt tình thân; sống thiếu trách nhiệm đối với những người thân trong gia đình.

c) bài học nhận thức và hành động

– câu nói trên thật đúng khi khẳng định vai trò của gia đình đối với cuộc sống mỗi người. Vì gia đình có giá trị bền vững và vô cùng to lớn không bất cứ thứ gì trên cõi ời này sánh ược, cũng nhưng cor bất cứt cũng như thế n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

– mỗi chúng ta cần góp phần bảo vệ, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. hãy biết thương yêu, đùm bọc, chia sẻ cho nhau. hãy biết nhẫn nhịn, chịu đựng, hi sinh để gia đình luôn là tổ ấm hạnh phúc nhất.

3. kết bài

– ai đó đã định nghĩa: gia đình, đó là nơi ngay cả khi nước sôi cũng reo lên niềm hạnh phúc. vậy chúng ta hãy bằng tình yêu và hành động của mình để cho niềm hạnh phúc ấy luôn được reo lên trong hai tiếng thiêng liêng “gia đình”.

>>> bài văn mẫu tham khảo: nghị luận duy chỉ có gia đình người ta mới tìm được chốn nương thân

50 đề văn nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lí

Đang xem: Sự vật là gì? Các danh từ chỉ sự vật? Ví dụ về từ chỉ sự vật?

Đề 1: tình thương là hạnh phúc của with người.

ề 2 : pHân tích và làm sáng tỏ ý nGhĩa của câu nói: “ường đi không khó vì ngĂn sông cach num ni mà khó vì vì lòng người ngại num e s. .

nghị luận xã hội về tinh thần mạo hiểm

ề 3: hãy phát biểu ý kiến ​​​​của mình về mục đích học tập do unesco ề xướng: học ểt, học ểhnh.

Đề 4: phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình. suy nghĩ của anh chị về câu nói trên.

Đề 5: “mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”. Ý kiến ​​​​trên của nhà văn pháp m. xi-xê-rông gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thân.

Đề 6: “duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phipipides”. anh (chị) nghĩ thế nào về câu nói trên?

ề 7 : ANH/CHị NGHĩ NHư THế Nào về câu nói: “ời phải trải qua giông tố nhưng không ược cúi ầu trước giông tố” (Trichật ký ặng thu /p>

Đề 8: nhà triết học hi lạp, Đê-nông đã nói với một người bẻm mép: “chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và”. anh (chị) hiểu thế nào vềý kiến ​​trên. hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề đặt ra trong ý kiến ​​​​đó?

ề 9: “người chê ta mà ch ải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve nịnh bợ ta chynh là kẻ thùa ta vậy” (tuân tử).Ý kiến ​​​​của anh (chị) về câu nói trên.

ề 10: trong một bộ phim Truyền hình việt nam mới công chiếu gần đây, nhân vật người ông nói với người chónu ta nhặt.” anh chị suy nghĩ như thế nào về lời nhắc nhở trên?

Đề 11: anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề tự học?

văn mẫu: nghị luận xã hội về tinh thần tự học

Đề 12: “Điều gì phải thì cố làm cho kì được dù là điều phải nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ”. anh (chị) có suy nghĩ gì về lời dạy của bác ?

Đề 13: suy nghĩ của anh (chị) về lòng tự trọng

Đề 14: viết bài nghị luận bày tỏ ý kiến ​​​​của mình về phương châm “học đi đôi với hành”.

Đề 15: anh/ chị suy nghĩ như thế nào về về câu nói: “bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”.

Đề 16: vai trò của sách đối với đời sống nhân loại.

Đề 17: suy nghĩ về lòng dũng cảm.

Đề 18: suy nghĩ về lòng khoan dung

Đề 19: suy nghĩ về “cho” và “nhận” trong cuộc sống.

Đề 20: suy nghĩ của em về mối quan hệ giữa tài và đức.

Đề 21: hãy viết về ước mơ tuổi học trò.

Đề 22: suy nghĩ của em về câu nói: “một quyển sách tốt là một người bạn hiền”.

Đề 23: trong di chúc, chủ tịch hồ chí minh có viết “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, cón ᧿ không tiết …”. trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu nói trên.

Đề 24: dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo. theo anh (chị), truyền thống ấy được tiếp nối như thế nào trong thực tế cuộc sống hiện nay.

Đề 25: suy nghĩ của anh/chị về lối sống giản dị của một con người.

Đề 26: suy nghĩ của anh/chị về đức tính trung thực.

Đề 27: suy nghĩ của anh (chị) về lời dạy của Đức phật: “Đạo đức là ngọn đèn sáng chiếu rọi mỺ ọi ẩt Đạo đức không phải là roi vọt dùng để hành hạ, làm nhục, làm khổ người ta”.

Đề 28: “khoan dung là đức tính đem lợi về cho cả ta lẫn người khác”. suy nghĩ của anh (chị) về câu nói trên.

Đề 29: suy nghĩ của anh (chị) về đức tính khiêm nhường?

Đề 30: ngạn ngữ trung hoa có câu: “sự học như đi thuyền trên dòng nước ngược, không tiến ắt phải lùi”. anh /chị hãy trình bày ý kiến ​​​​về vấn đề này.

ề 31 : Trình Bày ý của anh/chị về ý kiến ​​sau: “một người đã đánh mất ni ềm tin vào bản thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứhhhhhhh.” (theo sách dám thành công – nhiều tác giả, nxb trẻ, 2008, trang 90).

ề 32: “nhiều người trẻii cho rằng sành điệu là Ăn mặc đung mốt và đi trước mốt, là dùng ồt ắt ắt tiền và khác người …: biết chấp nhận thử thách và dấn thân vào thử thách cuộc đời” (theo 24.com). suy nghĩ của anh/chị về ý kiến ​​​​trên?

Đề 33: tục ngữ có câu: Ăn vóc, học hay. Ý kiến ​​​​của anh/chị?

Đề 34: trong cuộc sống có rất nhiều câu hỏi. có người ham hỏi, có người ngại hỏi. hãy lấy “hỏi” làm luận đề cho bài văn của anh/chị.

ề 35: trong bài thơ số 27, tập “người làm vườn” của tagore, có một câu thơ tac giả đã mượn hình ảnh hoa sen ể ể gửi gắm vào ấy cut : “thà làm một bông sen nở khi thấy mặt trời rồi mất hết tinh nhụy còn hơn giữ nguyên hình nụ bup trong sương lạnh vĩnh cửu.” anh(chị) suy nghĩ gì về thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm?

ề 36 : Suy NGHĩ CủA ANH (CHị) Về Câu nói của Marilin vos wise: “Bịánh bại chỉ là tình trạng nhất thời, bỏc cup mới là sự thất bại vĩnh vĩ

Đề 37: “lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống” (lép tôn – xtôi). anh (chị) hiểu câu nói ấy thế nào và có suy nghĩ gì trong quá trình phấn đấu tu dưỡng lí tưởng của mình?

văn mẫu: nghị luận lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường

Đề 38: “dân tộc ta chủ yếu sống bằng tình thương” (lê duẩn). anh/ chị suy nghĩ gì về lời nhận định trên ?

ề 39: trình bày những suy nghĩ của anh (chị) về quan niệm sống: “sống không có mục đích khác nào with thuyền lênh đnh ngoài biển không m” (n. J. /p>

Đề 40: hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) về quan niệm: “hỏi một câu, chỉ dốt trong chốc lát, không hỏi sẽ dốt nát”. >

Đề 41: “hồi ức về mẹ bao giờ cũng tươi mát và sinh động. ta càng xa tuổi thơ thì hồi ức đó càng rõ rệt, dễ hiểu và thân thiết” (n.v. sengunốp). suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến ​​​​trên.

Đề 42: trình bày suy nghĩ của anh (chị) về quan niệm sau: “Ý chí là con đường để về đích sớm nhất”.

Đề 43: trình bày suy nghĩ của anh (chị) về vấn đề: tài năng và lòng tốt của con người.

Đề 44: “chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý” (anhxtanh). nêu suy nghĩ của anh (chị) về câu nói trên.

Đề 45: các mác nói: “mọi tiết kiệm suy cho cùng là tiết kiệm thời gian”. anh/chị hãy bày tỏ quan điểm của mình.

Đề 46: anh/chị hãy viết bài văn nghị luận bày tỏ suy nghĩ của mình về câu nói của jean paul pougala: cuộc sống nhưn cu mộn. kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng, người khôn ngoan vừa đọc, vừa suy ngẫm, vì biết rằng mình chỉ được đọc một lần.

Đề 47: nghịch cảnh không chỉ là một phép thử của tình cảm mà còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh con ngưhờôn. suy nghĩ của anh (chị) về câu nói trên.

Đề 48: anh (chị) hiểu như thế nào về câu nói sau: “Đọc cuốn sách hay cũng như được trò chuyện với người bạn”? (l. tonstoi)

ề 49: có ý kiến ​​​​cho rằng: “những thói xấu ban ầu là người khách qua ường, sau trở người bạn thân ở chung nhà và kến bith”. anh (chị) thấy ý kiến ​​​​này như thế nào?

Đề 50: “người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất” (Đ. Đi-đơ-rô). anh/chị nghĩ thế nào về vấn đề này?

-/-

vậy là ọc tài liệu đã hướng dẫn chi tiết cach làm một bài văn mẫu nGhị luận về một vấn ề tư tưởng ạo lí kèm Theo 50 ề VĂn chọn lọc giúp các em tham khảo, luyện tập thêm mở rộng kiến ​​​​thức, kĩ năng làm văn. ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều bài văn nghị luận xã hội lớp 9 và văn mẫu 9 khác được cập nhật thường xuyên docta. chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao nhé!

Tham khảo: Máy tạo oxy 5 lít cao cấp Olive OLV-5S Elite

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button