Ưu điểm, khuyết điểm sản xuất hàng hóa ở Việt Nam và giải pháp

Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo đó là quá trình lao động, hoạt động sản xuất hàng hóa cũng ngày càng trở nên phổ biến

Con người sống trong thời đại hiện nay luôn luôn gắn với trao đổi và mua bán hàng hóa. Vậy sản xuất hàng hóa là gì? Sản xuất hàng hóa ra đời và tồn tại dựa trên điều kiện nào? Hoạt động ấy có ưu, nhược điểm gì? Cùng Pgdtxthuanan.edu.vn giải đáp ngay những vấn đề trên qua bài viết Ưu điểm, khuyết điểm sản xuất hàng hóa ở Việt Nam và giải pháp sau.

I. Sơ lược về hàng hóa và sản xuất hàng hóa

Hàng hóa là sản phẩm của lao động được tạo ra để thỏa mãn nhu cầu của con người và đi vào tiêu thụ thông qua trao đổi mua bán.

Sản xuất hàng hóa ra đời là bước ngoặt đầu tiên trong lịch sử phát triển loài người. Sản xuất hàng hóa xóa bỏ nền kinh tế tự nhiên, phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất và làm nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội.

II. Điều kiện cần và đủ cho sự ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa

Sản xuất hàng hóa ra đời khi có đủ cả hai điều kiện là có phân công lao động xã hội và sự tách biệt về mặt kinh tế của người sản xuất.

1. Phân công lao động xã hội

Phân công lao động xã hội là sự phân chia nguồn lao động thành nhiều ngành, nghề khác nhau, tạo sự chuyên môn hóa lao động dẫn đến chuyên môn hóa sản xuất. Phân công lao động có vai trò làm cho việc trao đổi sản phẩm trở thành tất yếu, làm tăng năng suất lao động xã hội, vì vậy ngày càng nhiều thặng dư sản phẩm lên trao đổi.

Tuy nhiên, phân công lao động xã hội chỉ là điều kiện cần vẫn chưa đủ để sản xuất hàng hóa ra đời và tồn tại. Vì vậy, muốn sản xuất hàng hóa tồn tại phải có điều kiện thứ hai.

2. Sự tách biệt tương đối về kinh tế của người sản xuất

Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế nghĩa là người sản xuất trở thành chủ thể có sự độc lập nhất định với nhau. Sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu của chủ thể kinh tế, muốn tiêu dùng sản phẩm lao động của người khác cần thông qua trao đổi, mua bán hàng hoá.

Theo chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất thì tư liệu sản xuất thuộc sở hữu của mỗi cá nhân và sản phẩm làm ra thuộc sở hữu của họ. Như vậy, quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất khác nhau đã làm cho người sản xuất đối lập với nhau, người này muốn tiêu dùng sản phẩm của người khác phải thông qua việc mua – bán hàng hóa. Sự tách biệt về kinh tế không chỉ khác biệt về quyền sở hữu mà còn khác biệt  quyền sử dụng khối lượng tư liệu sản xuất khác nhau của cùng một chủ thể sở hữu.

Khi sự tách biệt giữa chủ thể sản xuất tồn tại trong điều kiện có sự phân công lao động xã hội thì việc trao đổi sản phẩm giữa chủ thể khác nhau phải đảm bảo được lợi ích của họ.

III. Ưu điểm

 • Sản xuất hàng hóa ra đời tạo lợi thế tự nhiên, xã hội, kỹ thuật cho từng người, từng địa phương, từng vùng ở Việt Nam.
 • Sản xuất hàng hóa giúp trao đổi, đáp ứng nhu cầu của xã hội và là điều kiện để người sản xuất có chuyên môn hoá cao. Trình độ tay nghề được nâng lên, công cụ chuyên dùng được cải tiến, kỹ thuật mới được áp dụng, hiệu quả kinh tế được trú trọng, tạo điều kiện cho việc ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất.
 • Sự tác động của quy luật quy luật cung – cầu, quy luật cạnh tranh,… buộc người sản xuất phải năng động, nhạy bén, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. 
 • Quan hệ hàng hoá, tiền tệ, thị trường được chủ thể sản xuất vận dụng hiệu quả, từ đó các quan hệ pháp lý xã hội, tập quán, tác phong cũng thay đổi
 • Giúp Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao và trở nên phong phú

IV. Nhược điểm

 • Sự phân hóa đời sống dân cư, phân hóa giàu nghèo gây nên khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, lạm phát, phát sinh nhiều tiêu cực, tệ nạn xã hội gắn liền với hiện trạng kinh tế sa sút, rối loạn xã hội
 • Doanh nghiệp sản xuất chạy theo lợi nhuận tối đa dẫn đến sử dụng bừa bãi, tàn phá tài nguyên và hủy diệt môi trường tự nhiên
 • Nhiều doanh nghiệp bất chấp sức khỏe người tiêu dùng, làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để đạt tối đa hóa lợi nhuận. 

V. Giải pháp

Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc khắc phục những khuyết tật, hạn chế của nền sản xuất hàng hóa. Tại Đại hội VII Đảng ta đã xác định: Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa vận động theo cơ cấu thị trường được nhà nước quản lý.

 • Nhà nước tăng cường điều chỉnh và quản lý vĩ mô một cách kiên quyết để đưa hoạt động vào khuôn khổ và tuân theo pháp luật. 
 • Nhà nước cần xây dựng khuôn khổ pháp luật về kinh tế kết hợp với các luật  bảo vệ môi trường sinh thái để khẳng định hành vi kinh doanh có hợp pháp hay không và đưa ra biện pháp xử lý khi cá nhân, tổ chức vi phạm.
 • Nhà nước phải sử dụng các quy luật kinh tế khách quan vào quản lý nền kinh tế sản xuất hàng hóa để phát huy ưu thế vốn có và ngăn ngừa, hạn chế những mặt trái của nó. 
 • Sử dụng “Bàn tay hữu hình” của Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thành hành lang và bước đi cho nền kinh tế thị trường vận động theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên đây là thông tin về sản xuất hàng hóa ở Việt Nam mà Pgdtxthuanan.edu.vn muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề này.

Chuyên mục: Kiến thức tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *