Kiến thức tài chính

Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền

Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán thì có lẽ thuật ngữ tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền đã không còn xa lạ gì nữa trong quá trình học tập cũng như thực hành nghiệp vụ kế toán thường xuyên. Tuy nhiên, nếu là một người chỉ vừa mới tiếp cận với lĩnh vực kế toán thì thuật ngữ này có lẽ sẽ gây khó dễ không nhỏ cho bạn trong việc tiếp nhận ý nghĩa của nó.

Vậy khái niệm tỷ giá ghi sổ này trong lĩnh vực kế toán có ý nghĩa ra sao, chúng được áp dụng vào việc gì, khi nào và được quy định như thế nào trong thông tư kế toán mới nhất. Trong bài viết này, pgdtxthuanan.edu.vn sẽ giải đáp cho bạn những thắc mắc này.

1. Nguyên tắc xác định tỷ giá ghi sổ quy định tại thông tư kế toán

Để có thể hiểu được tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền là gì, trước hết, chúng ta cần dựa theo thông tư hiện hành – TT 200 để biết tỷ giá ghi sổ là gì, tỷ giá này có mấy cách xác định. Dựa theo thông tư hiện hành (TT 200/2014/TT-BTC) thì tỷ giá ghi sổ/ tỷ giá xuất quỹ doanh nghiệp bao gồm hai loại:

  • Tỷ giá ghi sổ theo phương pháp thực tế đích danh
  • Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động (tỷ giá bình quân gia quyền cập nhật sau từng lần nhập, xuất)

Như vậy, tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền được nói đến ở đây ta có thể dùng một trong hai cách trên để xác định tỷ giá ghi sổ kế toán. 

2. Đặc điểm tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh 

Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh là tỷ giá dùng khi thu hồi các khoản nợ phải thu, hay các khoản ký cược, ký quỹ hoặc khi thanh toán các khoản nợ phải trả bằng đồng ngoại tệ, được xác định theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch được phát sinh hoặc tại thời điểm đánh giá cuối kỳ của từng đối tượng.

Nguyên tắc áp dụng :

Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh được dùng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với các loại tài khoản sau:

– Bên Có các Tài khoản phải thu (ngoại trừ các giao dịch nhận trước tiền của người mua);

– Bên Nợ Tài khoản phải thu ( khi thực hiện tất toán khoản tiền nhận trước của người mua khi đã chuyển giao sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ, hay cung cấp dịch vụ, khối lượng được nghiệm thu );

– Bên Có các tài khoản ký quỹ, ký cược, chi phí trả trước;

– Bên Nợ các tài khoản phải trả (ngoại trừ các giao dịch trả trước tiền cho người bán);

– Bên Có tài khoản phải trả ( khi thực hiện tất toán khoản tiền ứng trước cho người bán khi đã nhận được sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ hay dịch vụ, nghiệm thu khối lượng.

– Trường hợp trong kỳ kế toán phát sinh nhiều khoản phải thu hoặc phải trả bằng ngoại tệ cho cùng một đối tượng thì tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh cho mỗi đối tượng được xác định bằng phương pháp bình quân gia quyền di động của các giao dịch với đối tượng đó.

3. Đặc điểm tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động là gì?

Tỷ giá ghi sổ kế toán bình quân gia quyền di động là tỷ giá được sử dụng tại bên Có TK tiền khi thực hiện thanh toán tiền bằng ngoại tệ, được xác định dựa trên cơ sở lấy tổng giá trị được phản ánh của bên Nợ tài khoản tiền chia cho số lượng ngoại tệ hiện có tại thời điểm thanh toán.

Nguyên tắc áp dụng:

Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động được dùng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán ở bên Có các Tài khoản kế toán.

Trên đây là thông tin về Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền, cách xác định tỷ giá và nguyên tắc áp dụng. Hi vọng bài viết của pgdtxthuanan.edu.vn sẽ cho bạn kiến thức giúp ích trong hoạt động kế toán cũng như kiểm tra sổ sách dễ dàng hơn.

Chuyên mục: Kiến thức tài chính

Xem thêm: Người giàu suy nghĩ như thế nào?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button