Kiến thức tài chính

Hướng dẫn tính tỷ giá xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ

Tỷ giá xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ là nghiệp vụ cần hạch toán thường xuyên tại các doanh nghiệp khiến kế toán đau đầu không biết tính sao cho hợp lý.

Tính tỷ giá ghi nhận doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ như thế nào? Nguyên tắc và quy định cách tính cho các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức, cá nhân đã được Bộ tài chính quy định ra sao? Cùng Pgdtxthuanan.edu.vn tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

I. Cách tính tỷ giá xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ

Quy định tại Khoản 22, Điều 7 tại Thông tư 219/2013 về giá tính thuế như sau:

Giá tính thuế được xác định bằng Việt Nam đồng. Trường hợp người nộp thuế tính tỷ giá xác định doanh thu bằng ngoại tệ phải quy đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ hợp người nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì quy đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ra Việt Nam đồng do Ngân hàng nhà nước thông báo tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế.

Vậy trường hợp người nộp thuế tính tỷ giá xác định doanh thu bằng ngoại tệ thì phải  đổi Việt Nam đồng theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ra Việt Nam đồng, được Ngân hàng nhà nước Việt Nam thông báo vào đúng thời điểm phát sinh doanh thu.

Quy định tại khoản 6, điều 3 của Thông tư 78/2014/TT-BTC về hướng dẫn phương pháp tính thuế và chi phí theo tỷ giá ghi nhận doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ.

Doanh nghiệp có doanh thu, chi phí và thu nhập bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra Việt Nam đồng theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo vào thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí, thu nhập bằng ngoại tệ, ngoại trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trường hợp loại tiền tệ đó không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi nhờ vào một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.

  • Theo quy định TT78/2014/TT-BTC, khi doanh nghiệp phát sinh doanh thu, chi phí và thu nhập khác bằng ngoại tệ  thì phải đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng quy đổi các khoản doanh thu và chi phí từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng.

Quy định tại Điều 69 của TT200/2014/TT-BTC  về hướng dẫn nguyên tắc tính tỷ giá giao dịch doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ cụ thể như sau:

Nguyên tắc xác định trường hợp tỷ giá giao dịch thực tế:

Tỷ giá giao dịch thực tế được xác định bằng ngoại tệ phát sinh ở các kỳ trong các trường hợp:

  • Ghi nhận nợ phải thu: Là tỷ giá mua vào của ngân hàng mà doanh nghiệp yêu cầu khách hàng thanh toán vào thời điểm phát sinh giao dịch.
  • Khi ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp dự định giao dịch vào thời điểm phát sinh giao dịch.

Kế toán Lê Ánh phân tích các trường hợp như sau:

  • Nếu doanh nghiệp phát sinh doanh thu trong tình huống ghi nhận nợ phải thu hoặc trường hợp khách hàng thanh toán luôn thì tính tỷ giá định giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp yêu cầu khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh.
  • Các khoản chi phí phát sinh là việc ghi nhận khoản nợ phải trả hoặc nếu phải trả khách hàng thì tính tỷ giá xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp dự kiến giao dịch.

Vấn đề đa số kế toán gặp khó khăn là tính tỷ giá xác định doanh thu và chi phí ngoại tệ bằng cách nào để hợp pháp hóa theo đúng chuẩn mực kế toán hiện nay.

Phần lớn các doanh nghiệp quan tâm rằng việc áp dụng cách tính tỷ giá xác định doanh thu và chi phí ngoại tệ thì nghĩa vụ đóng thuế thay đổi như thế nào, liệu rằng kế toán có phải kiểm việc theo dõi tỷ giá theo cơ quan thuế và tỷ giá theo quy định của kế toán không?

II. Quy định về tính tỷ giá xác định doanh thu chi phí bằng ngoại tệ

Tại khoản 4 sửa đổi, điều 2 TT26/2015/TT-BTC bổ sung Điều 27 về doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán khi tính tỷ giá doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ như sau:

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi thành tiền tệ Việt Nam đồng theo tỷ giá giao dịch thực tế được Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22  tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp.

Khi tính tỷ giá giao dịch thực tế để kế toán hạch toán doanh thu thông qua tỷ giá mua vào tại nơi người nộp thuế mở tài khoản của Ngân hàng thương mại.

Tỷ giá giao dịch thực tế hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra mà người nộp thuế mở tài khoản của Ngân hàng thương mại tại thời điểm doanh nghiệp phát sinh quan hệ mua bán ngoại tệ.

Trên đây là những chia sẻ mà Pgdtxthuanan.edu.vn gửi đến bạn về cách tính tỷ giá ghi nhận doanh thu của doanh nghiệp. Hy vọng bài viết sẽ có thêm thông tin hay và bổ ích khi gặp vấn đề liên quan đến lĩnh vực này.

Chuyên mục: Kiến thức tài chính

Xem thêm: Tỷ lệ nội địa hóa là gì? Cách tính & các quy định

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp hay nhất được biên tập bởi chúng tôi

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button