Giáo dục

Sách sai lời nói đầu: Nhà in lên tiếng nhận trách nhiệm

Tham khảo: Nhà văn Lỗ Tấn là ai? Những câu nói hay của Lỗ Tấn

nhà xuất bản không sai vừa qua, bạn ọc có pHản ang ến bao điện tử vtc news về lỗi in ấn phần lời nói ầu trong bộ Sách bài tập tiếng việt. Bộ Sách này do nxb ại học sư pHạm liên kết xuất bản với công ty cổ pHần ầu tư và phat triển trí nhn tâm thực hiện.trảt lời phỏng vấn vtc news liên kết với công ty cp ầu tư và phat triển trí nhân tâm xuất bản hai bộ sách bài tập tiếng việt nâng cao và bài tập toán nâng cao (từ lớp 1 ến lớp 5, mỗi lớ Ược Biết, Sau Khi ơn vị liên kết ưa bản thảo, nxb ại học sư pHạm đã chức chức biên tập, ọc duyệt vào làm cac thục Theo đúng quy Tynh xu ất xu.

minh Đức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button