Giáo dục

Giải toán lớp 5 trang 73 luyện tập chung, bài 1, 2, 3, 4 SGK

=> xem thêm tài liệu giải toán lớp 5 tại đây: giải toán lớp 5

giải bài tập trang 73 sgk toán 5, luyện tập chung – gồm phương pháp giải

giải bài 1 trang 73 sgk toán 5, luyện tập chungĐề bài:Đặt tính rồi tính:a) 266.22 : 34; b) 483: 35; c) 91.08: 3.6; d) 3 : 6.25;

Xem thêm: Trang 73

phương pháp giải:xem lại hướng dẫn cách đặt tính chia một số thập phân cho một số tự nhiên ở phần giải bài.6 5 lugkng.6 5 lugkng.

Đáp án:

giai bai 1 trang 73 sgk toan 5

giải bài 2 trang 73 sgk toán 5, luyện tập chungĐề bài:tính:a) (128.4 − 73.2) : 2.4 − 18.32b) 8.64 : (1.46 + 3.34) + 6.32

phương phap giải: PHÉP TRừ HOPT NHâN Và PHÉP CHIA, TA THựC HIệN PHÉP TÍNH Từ TRI) trừ sau.

Đang xem: Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác Soạn văn 11 tập 2 tuần 30 (trang 92)

Đáp án:a) (128.4 − 73.2) : 2.4 − 18.32 = 55.2 : 2.4 − 18.32 = 23 − 18.32 = 4.68.

b) 8.64 : (1.46 + 3.34) + 6.32= 8.64 : 4.8 + 6.32= 1.8 + 6.32= 8.12.

giải bài 3 trang 73 sgk toán 5Đề bài:một động cơ mỗi giờ chạy hết 0.5l dầu. hỏi có 120l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

phương phap giải: muốn biết với 120 lt dầu, ộng cơ đó chạy ược trong bao nhiêu giờ, ta lấy 120 đem chia chia số lt dầu mỗi giời giờ ộng cơ chạy chạy chạ

giải bài 4 trang 73 sgk toán 5Đề bài:tìm x:a) x – 1 .27 = 13.5 : 4.5b) x + 18.7 = 50.5 : 2.5c) x x 12.5 = 6 x 2.5

phương phap giải: bị trừ, ta lấy hiệu cộng số trừ

Đáp án:a) x – 1.27 = 13.5 : 4.5 x – 1.27 = 3 x = 3 + 1.27 x = 4.27

b) x + 18.7 = 50.5 : 2.5 x + 18.7 = 20.2 x = 20.2 – 18.7 x = 1.5.

Đang xem: Tập làm văn lớp 5: Tả cảnh biển Nha Trang 3 Dàn ý & 24 bài văn tả biển lớp 5 hay nhất

c) x x 12.5 = 6 x 2.5x x 12.5 = 15x = 15 : 12, 5x = 1.2.

giải toán lớp 5 trang 73 luyện tập chung – ngắn gọn

giải bài 1 trang 73 sgk toán 5Đặt tính rồi tính:a) 266.22 : 34; b) 483: 35; c) 91.08: 3.6; d) 3: 6.25

lời giải:

bai 2 trang 73 sgk toán 5a) (128.4 – 73.2) : 2.4 – 18.32b) 8.64 : (1.46 + 3.34) + 6.32.lời giải :a) (128.4 – 73.2) : 2.4 – 18.32= 55.2 : 2.4 – 18.32= 23 – 18.32= 4.68b) 8.64 : (1.46 + 3.34) + 6.32= 8.64 : 4.8 + 6.32= 1.8 + 6.32= 8.12

chương i chúng ta làm quen với các đơn vị đo, trong đó héc-ta được sử dụng nhiều. cùng xem gợi ý giải toán 5 trang 29, 30 để học tốt môn toán lớp 5 nhé.

bài 3 trang 73 sgk toán 5một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. hỏi có 120l dầu thì ộng cơ đó chạy ược trong bao nhiêu giờ? lời giải: có 120l dầu thì ộng cơ chạy ược trong số giờ là: 120: 0.5 = 240 (giờ) : 240 giờ.

bai 4 trang 73 sgk toan 5

Tham khảo: Ngủ nằm mơ thấy rắn là điềm gì & nên đánh đề con gì trúng?

hơn nữa, nhân một số thập phân với một số thập phân là một bài học quan trrọng trong chương trình toán lớp 5 mà các em cầnni ặc biệt lưu tâm.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button