Giáo dục

Giải bài tập trang 5 SGK toán 4

=> tham khảo giải toán lớp 4 tại đây: giải toán lớp 4

hướng dẫn giải bài tập trang 5 toán 4 gồm phương pháp giải

1. giải bài 1 trang 5 sgk toán 4

Đề bài:tính nhẩm:a) 6000 + 2000 – 4000 b) 21000 x 3 90000 – (70000 – 20000) 9000 – 4000 x 2 90000 – 70000 – 20000 (9000 – 4000) x 0 0 0: 120 6000: 3

phương pháp giải:1. tingh nhẩm pHép cộng/ trừ số tròn nghìn: cộng/ trừ các chữ số lớp nghìn với nhau, sau đó thêm vào sau kết quả ba chữ số 0. 2. ténh nhẩm ph ° các số tròn nghìn: nhân các chữ số lớp nghìn với số đã cho, rồi thêm vào sau kết quả ba chữ số 0.3. tingh nhẩm pHép chia các số tròn nghìn: chia các chữ số lớp nghìn cho số đã ch, rồi thêm vào sau kết quả ba chữ số 0.* lưu ý:- thực hiện pHép tanh Trong trường hợp biểu thức chứa cả pHép cộng, trừ, nhân, chia, ta cần thực hiện pHép nhân chia trước, cộng trừ sau.- Trong trường hợp biểu thứcc corner ngoặc sau.

Đáp án:a) 6000 + 2000 – 4000có thể tính nhẩm như sau:6 nghìn + 2 nghìn – 4 nghìn = 8 nghìn – 4 nghìn = 4 nghìnvà ghi như0 sau:6000 2000 – 4000 = 8000 – 4000 = 4000NHẩm Tương tự như trên ta có: 90000 – (70000 – 200000) = 90000 – 50000 = 4000090000 – 70000 – 20000 = 20000 – 200000 = 012000: 6 = 2000 b) 21000 x 3 CO THể NHẩM: 21 nGhìn x 3 = 63 nGhìnvà ghi: 21000 x 3 = 63000Nhẩm tương tự như trên ta có: 9000 – 4000 x 2 = 9000 – 8000 = 00000 x 0 40 = 0 5 x2 = 100008000 – 6000: 3 = 8000 – 2000 = 6000

2. giải bài 2 trang 5 sgk toán 4

Đề bài:Đặt tính rồi tính: a) 6083 + 2378 b) 56346 + 2854 28763 – 23359 43000 – 21308 2570 x 5 13065 x 4 40075 : 7 65040 : 5

phương phap giải: Theo thứ tự từ pHải qua trai.- ối với pHép nhân sốco nhiều chữ sối với số có một chữ số: nói cach khác đây chính là thao tac thực hiện phap Ặt thừa số thứ nhất with nhiều chữ số phía trê, thừa số thứ hai có một chữ số pHía dưới sao cho thẳng cột với hàng ơn vị của thừa số thứ nhất. thứ nhất, theo thứ tự từ phải qua trái+ cần chú ý ến việc nhớ số chục của mỗi bước nhân vào kết quảa bước nhân kế tiếp+ cứ nhy thy thệc hi coc thhh tht tht thhh thhh thhh thhh thhh thhh thhh thhh thhh thhh thhh thh THH THH THH THH THH THH THH THH THH THH THH THH THH THH THH THH THH THH THT THT THT THT THT THT THT THT THTH KếT quả- tinh dọ c+ từ trai qua pHải, lấy chữ số của hàng cao nhất ở số bị chia chia chia số chia, ra thương+ tiếp tục lấy thương vừa tìm ược nhân với số chia, rồi lấy số bị chia trừ tiếp chữ số ở hàng thấp hơn của số bị chia, ược số bị chia mới, lấy kết quả đó chia ti -p cho số chia. tác cho đến khi kết thúc phép tính, tìm ra kết quả.

Đáp án:giai bai 2 trang 5 sgk toan 4

3. giải bài 3 trang 5 sgk toán 4

Đề bài:tính giá trị biểu thức:a) 3257 + 4659 – 1300; b) 6000 – 1300 x 2; c) (70850-50230) x 3; d) 9000 + 1000 : 2.

phương phap giải: – trong biểu thức chỉc có phap , trừ, nhân, chia, ta cần thực hiện nhân/ chia trước, cộng/ trừ Saucharong biểu thứcc cor chứa dấu ngoặc, ta cần thực hiện pHép tính Trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án:a) 3257 + 4659 – 1300 = 7916 – 1300 = 6616b) 6000 – 1300 x 2 = 6000 – 2600 = 3400c) (70850 – 50230) x 3 = 20620 x 3 = 61860d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500

4. giải bài 4 trang 5 sgk toán 4

Đề bài:tìm x:a) x + 875 = 9936 b) x x 2 = 4826 x – 725 = 8259 x : 3 = 1532

phương phap giải ể giải ược bài toán này, các bạn cần nắm ược quy tắc sau:- Trong phap .- TRONG PHÉP TRừ:+ MUốN Tìm Số Bị TRừ, TA LấY HIệU CộNG VớI Số TRừ+ MUốN Tìm số trừ, ta lấy số bị trừ đi hiệu.- Trong pHép nhân: muốn tìm thừa số chưa biết, chia cho thừa số đã biết.- trong phép chia:+ muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia+ muốn tìm số chia, ta lấy số chia bịth.

Đápán:a) x + 875 = 9936 x – 725 = 8259 x = 9936 – 875 x = 8259 + 725 x = 9061 x = 8984b) x x 2 = 4826 x : 3 = 1532 x = 4826 : 2 x = 1532 x 3 x = 2413 x =4596

5. giải bài 5 trang 5 sgk toán 4

Đề bài:một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc ti vi. hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc tivi, biết số ti vi sản xuất mỗi ngày là như nhau?

phương phap giải: – bước 1: tìm số lượng tivi nhà máy đó sản xuất ược trong 1 ngày, bằng cach lấy số tivi sản xuất ược Trong 4 ngày đ đ đ đ đ đ 2: lấy kết quả vừa tìm được trong phép tính trên, nhân với 7, sẽ ra đáp án cần tìm.

Đáp án:strong 1 ngày nhà máy đó sản xuất được số chiếc ti vi là: 680 : 4 = 170 (chiếc)strong 7 ngày nhà máy đó sẻn xuấc đưc 1 chivic đưc x 7 = 1190 (chiếc) Đáp số: 1190 chiếc .

giai toan 4 trang 5 sgk on tap cac so den 100 000 tiep theo

giai toan 4 trang 5 sgk on tap cac so den 100 000 tiep theo 2

giai toan 4 trang 5 sgk on tap cac so den 100 000 tiep theo 3

bài viết trước, các em đã được hướng dẫn giải toán 4 bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4, 5 sgk – Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp). vẫn với nội dung thực hiện các pHép tính và các bài toán về các số ến 100000, bài giải toán 4 trang 5 sgk – ôn tập các số ến 100 000 (tiếp theo) sẽ giúp các em học sinh nắm Kiến thức bài học cùng với đó là các cach giải toán thông qua hệng hướng dẫn giúp choc việc giải toán lớp 4 ược thực hijn nhanh chong, bằng nhiều pHươNg PHPP Các Bạn Hãy Cùng Tham Khảo ể ể Nâng cao kết quảc tập của mình tốt nhất nhé.bài sau chung ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giải toá lớp 4 bài 1, 2 trang 6 Sgk ột. các bạn hãy cùng tham khảo chi tiết và ứng dụng cho qua trình học tập đạt kết quả cao.

giải câu 1 đến 5 trang 5 sgk môn toán lớp 4

– giải câu 1 trang 5 sgk toán lớp 4

– giải câu 2 trang 5 sgk toán lớp 4

– giải câu 3 trang 5 sgk toán lớp 4

– giải câu 4 trang 5 sgk toán lớp 4

– giải câu 5 trang 5 sgk toán lớp 4

trên đây là pHần giải bài tập trag 5 sgk toán 4 trong mục giải bài tập toán lớp 4. học sinh có thể xem lại phần giải bài tập trag 4, 5 sgk toán 4 đã ượ xem trước phần giải bài tập trang 6 sgk toán 4 để học tốt môn toán lớp 4 hơn.

chương i số tự nhiên các em học bài luyện tập trang 26 sgk toán 4, hãy xem gợi ý giải toán 4 trang 26 của luyện tập trang 26 sgk toán 4 để>

biểu ồ (tiếp Theo) Là pHần học tiếp Theo của chương i số tự nhiên lớp 11 cùng xem gợi ý giải to 4 trang 30, 31, 32 ểmm vững kiến ​​thức cũng nhưc t. >

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button