Giáo dục

Bài 94 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Chủ đề

Viết các sản phẩm sau dưới dạng quyền hạn:

a) ((-5). (-5). (-5). (-5). (-5) );

b) ((- 2). (-2). (-2). (-3). (-3). (-3) ).

Giải thích chi tiết

a) Chúng tôi thấy rằng có 5 yếu tố (-5), do đó:

((-5). (-5). (-5). (-5). (-5) )

(= { left ({- 5} right) ^ 5} )

b)

Phương pháp một:

((- 2). (-2). (-2). (-3). (-3). (-3) )

(= { left ({- 2} right) ^ 3}. { left ({- 3} right) ^ 3} ) (= [(-2). (- 3) ] ^ 3 = {6 ^ 3} )

Phương pháp Hai:

( begin {array} {l} left ({- 2} right). left ({- 2} right). left ({- 2} right). left ({ {- 3} right). Left ({- 3} right). Left ({- 3} right) \ = left ({- 2} right). Left ({- 3} right). left ({- 2} right). left ({- 3} right). left ({- 2} right). left ({- 3} right). \ = 6.6.6 \ = {6 ^ 3} end {array} )

loigiaihay.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button