Trường THCS Nguyễn Văn Tiết tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường”, Năm học 2017 – 2018

Sáng ngày 26/02/2018, tại Liên đội THCS Nguyễn Văn Tiết tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường”, năm học 2017 – 2018 Tại buổi sinh hoạt chuyên đề thầy Nguyễn Xuân Minh – cán bộ thư viện cùng các em học sinh  giao […]

Read More