Giáo dục

Thuế môn bài là gì? Các bậc thuế môn bài

Thuế môn bài là gì? Các bậc thuế môn bài

jue môn bai là gì? các bậc thuế môn bài

Xem thêm: Thuế môn bài là gì

1. jue môn bai là gì?

thuế môn bài là loại thuế kinh doanh của tổc và ca nhân kinh doanh thường xuyên hoặc buôn từng chuyến hàng ều phải nộp teo phap phap

hiện hành, thuật ngữ “thuế môn bài” không còn được sử dụng rộng rãi. mà thay vào đó thuật ngữ “lệ phí môn bài” được dùng thay thế.

2. các bậc thuế môn bài

căn cứ điều 4 nghị ịnh 139/2016/nđ-cp sửa ổi bởi nghị ịnh 22/2020/nđ-cp quy ịnh về mức thu lệ phí môn2 bài 202

– mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

+ tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3,000,000 đồng/năm;

+ tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2,000,000 đồng/năm;

+ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1,000,000 đồng/năm.

mức thu lệ phí môn bài ối với tổ chức quy ịnh tại điểm a và điểm b nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

+ cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh jue trên 500 triệu đồng/năm: 1,000,000 đồng/năm;

+ cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh jue trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500,000 đồng/năm;

+ cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh jue trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300,000 đồng/năm;

+ doanh jue để làm căn cứ xác định mức jue lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình theo hướng dẫn bộ thin>

– doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển ổi từ hộ kinh doan (bao gồm cả chi nhánh, văn pHòng ại diện, ịa điểm kinh doanh) khi hết thời gian ược miễn lệ lập doanh nghiệp):

TRườNG HợP KếT THÚC TRONG THờI GIAN 6 THÁNG ầU NăP MứC Lệ PHÍ Môn Bài Cả NăM, TRườNG HợP KếT THÚC TRONG THờI GIAN 6 THANG CUốI NăP 50% MứC LệC Lệ

hộ gia đình, ca nhân, nhóm ca nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể có hoạt ộng sản xuất, kinh doanh trởi trong thời gian 6 that 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

mức jue lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

stt

căn cứ thu thuế môn bài

mức thu thuế môn bài

Đang xem: Tác phẩm Sài Gòn tôi yêu Tác giả Minh Hương

ghee choo

1

tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

3,000,000 đồng/năm

mức thu lệ phí môn bài ối với tổ chức quy ịnh tại điểm a và điểm b

trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2

tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

2,000,000 đồng/năm

3

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1,000,000 đồng/năm

mức jue lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

1

cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh jue trên 500 triệu đồng/năm

1,000,000 đồng/năm

doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển ổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, vĂn pHòng ại diện, ịa điểm kinh doanh) khi hết th ời gian ược mii ễn lệ

TRườNG HợP KếT THÚC TRONG THờI GIAN 6 THÁNG ầU NăP MứC Lệ PHÍ Môn Bài Cả NăM, TRườNG HợP KếT THÚC TRONG THờI GIAN 6 THANG CUốI NăP 50% MứC LệC Lệ

hộ gia đình, ca nhân, nhóm ca nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể có hoạt ộng sản xuất, kinh doanh trởi trong thời gian 6 that 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm

2

Đang xem: Cách sử dụng tính năng giơ tay trên Zoom cực kỳ đơn giản

cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh jue trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500,000 đồng/năm

3

cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh jue trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

300,000 đồng/năm

4

doanh jue để làm căn cứ xác định mức jue lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình

theo hướng dẫn của bộ tài chính

3. miễn lệ phí môn bài

– cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

– cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của bộ tài chính.

– cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

– tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

– Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

– hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng ại diện, ịa điểm kinh doanh) hoạt ộng trong lĩnh vực nông nghi.ịệp the ệp

– quỹ tin dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại nú nú. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban dân tộc.

>>> xem thêm: nộp thuế môn bài bằng cách nào? nộp thuế môn bài chậm có bị phạt không? thời gian nộp thuế môn bài là bao lâu?

hạn chót nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật là khi nào? mức thu lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp là bao nhiêu?

công ty mới thành lập có cần đóng lệ phí môn bài 2022 hay không? thủ tục đóng phí môn bài như thế nào?

ngọc nhi

Tham khảo: Sự nóng chảy và sự đông đặc là gì? Kiến thức lý 6

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button