Giáo dục

Thư Chủ tịch nước gửi ngày khai giảng 2022 – 2023

thư chủ tịch nước gửi ngày khai giảng nĂm học 2022 – 2023 – thư của chủch tịch nước gửi nhân ngày khai trường là hoạt ộng truyền thống hằng nĂm mỗi khi khi ế của nhà nước đối với hoạt động giáo dục trên toàn quốc. nhân dịp lễ khai giảng năm học mới 2022-2023, chủ tịch nước nguyễn xuân phúnc đã gửi thư ộng viên, nhắn g.gi, côn g.gi các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên trên cả nước. sau đây là nội dung chi tiết thư khai giảng năm học 2022 2023, mời các bạn cùng tham khảo.

1. thư chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhập dịp khai giảng năm học 2022-2023

nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có thư gửi ngành giáo dục. sau đây là toàn văn bức thư:

Xem thêm: Thư chúc mừng khai giảng năm học mới

hà nội, ngày 05 than 9 năm 2022

2. thư chủ tịch nước gửi ngày khai giảng 2021-2022

thời gian khai giảng năm học mới 2021 – 2022 đã đến rất gần rồi. Hàng triệu học sinh trên toàn quốc đang Háo hức ểể chờ đón ngày khai giảng nĂm mới với với biết bao niềm vui khi ược gặp lại thầy cô và bạn bạn bạn sau kỳ n è. MộT TRONG NHữNG HOạT ộNG TRONG Lễ KHAI GIảNG ượC CC EM HọC SINH RấT MONG CHờ Là ượC NGHE THầY Cô HiệU TRưởNG ọC THư CHủC TịC NướI NGàY KHAI GI -GIảNG 2022. phát huy tinh thần học tập tốt nhất trong năm học mới. nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022 hoatieu xin chia sẻ nội dung thư của chủ tịch nước nhân ngày khai giảng 2021, mời các bṺng.n khë

toàn văn thư chúc mừng năm học mới 2021-2022 của chủ tịch nước

thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, cùng các em học sinh, sinh viên

y

trong bức thư cuối cùng nhân dịp bắt ầu nĂm học mới vào that 10 năm 1968, Bác hồ đã căn dặn ngành giáo dục c quarter đua dạy tốt và học tốt ”.

Đã 53 năm, ngành giáo dục của chúng ta giờ đây đang đối diện với những thử thách rất lớn do đại dịch covid-19 diẅn. NHưNG HơN lúc nào hết, tôi tin tưởng ngành giáo dục, ặc biệt là ội ngũ các thầy cô giáo cùng toàn thể ca học sinh, without viê tếc tục tụt thi ề ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ rèn luyện thật tốt như lời bác dạy năm xưa.

với tinh thần, niềm tin đó, thay mặt lãnh ạo ảng, nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố g-g. thời gian qua. nhân đây, tôi bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc ến ngành giáo dục, các gia đình giáo viên, học sinh, without viên ở những ị tỉnh phía nam, ặc biệt là với những gia đình gặp phải xáo trộn cuộc sống quá lớn do dịch bệnh và cả những mát về Ựsức,.

tôi hiểu, với người làm thầy, làm côi với các em học sinh viên, việc không thể ển lớp vào mùa tựu trường là cả một sự trải đi li ền vài nỗn sân s Chung ta tự hào vìco những Bác sỹ ồng thời cũng là giáo viên, những em Sinh viên, nhất là sinh viên ngành and, đang ngày đêm miệt mài ở tuyến ầ ầ ầ

nhân dịp khai giảng nĂm học 2021-2022, tôi thân ái gửi tới các thầy, cô giáo, can bộn quản lý, người lao ộng đã, đang cost without, without viên cảc lờ tốt đẹp nhất.

các đồng chí, các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên thân mến,

trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, nhiều học sinh, sinh viên đã trải qua những tháng ngày hết sức khó khăn do phong tỏa, giãn cách. việc học trực tuyến còn những hạn chế, bất cập và không ồng bộ, nhất là vùng nông thôn, miền num, vùng sâu, vùng xa, tất cả chung ta ều rất lo lắng và ồ , F1 Là Các Cháu Nhỏ Trong ộ Tuổi đi Học, Thậm Chí là bậc mẫu giáo, những thiếu niên, nhi ồng pHải rời gia đình, Làng Xóm ể đi điều trrị hoặc hoặc cach cach cach cach cach cach Ly tậ do vậy đã bị ngắt quãng việc học.

chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục, cùng các ngành, các cấp cần lưu ý, có những hành động tương xứng với tình hình dịch bệnh và có những biện pháp giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, đặc biệt là nguy cơ một số học sinh, sinh viên bị tụt hậu so với các bạn đồng trang lứa. Hơn Bao Giờ Hết, Toàn Xã Hội, Cả Hệ Thống chynh trị cần sat canh hơn nữa, lắng nghe, thấu hiểu và chung tay hành ộng c c cng với ngành g gyáá dục vì tay tayng ấng ấng ấ

tuy nhiên, như lịch sử đã chứng minh, không có thách thức nàoc có , quyhi ấ, quyhi ấ, quyhi. phục tri thức để làm rạng danh tiên tổ, để phụng sự đất nước của dân tộc việt nam trong suốt hàng ngàn năm văn hiến.

vì vậy, với các em học Sinh, without viên, trong bối cảnh nhiều thử toch này, chủch tịch nước muốn nhắc lại ni ềm tin yêu, hy vọng của bonc hồ kính yêu , without học, without học, without học, without học, without học. ngay từ buổi đầu lập quốc vào năm 1945:

“non sông việt nam có trở nên tươi ẹp there are không, dân tộc việt nam có bước tới đài vinh quang ể sánh vai với các cường quốc nĂm châu ược cac em”

Tham khảo: Nói ra đầu ra đũa là phương châm gì?

quyết tâm cho năm học 2021-2022 và xa hơn của tất cả chung ta, không riêng gì ngành giáo dục, là không ể một trẻ em nào, ặc biệt là cc em , vú, vú, vú, vú, vú, vú, vú, v. NHữNG EM CO HONN CảNH KHÓ KHăN, Bị MấT HOàn toàn cơ hộc tập vì ại dịch và càng không ể nền giáo dục việt nam, vì dịch bệnh mà không thể hoàn thàn thà và nhân dân.

bước vào nĂm học mới 2021-2022, tôi mong muta ngành giáo dục tiếp tục “tạo ột phá trong ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đà ạo, phátn nnut n tài” như nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của Đảng đã đề ra. Xây dựng, triển khai kếchch nĂm học linh hoạt, vừa ảm bảo an toàn sức khe cho học Sinh, Sinh Viên, Giáo Víên, vừa hoành chương trình giá mọi diễn biến dịch bệnh. toàn xã hội, ngành giáo dục, các bậc phụ huynh luôn chăm lo, nhắc nhở các em học sinh, sinh viên; đồng thời mỗi người phải là tấm gương cho with trẻ noi theo trong công tác phòng, chống dịch; các ngành, các cấp cùng 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cần đảm bảo thực hiện an toàn, đầy đủ và hiệu quả việc tiêng vin chà>

Chúc Các Thầy Giáo, Cô Giáo, Can Bộn quản Lý, người lao ộng ngành giáo dục và các em học sinh, Sinh viên cùng với gia đình, người thân an toàn trước ạc ạc ạc ạ nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới.

thank you!

nguyỄn xuÂn phÚc

chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

2. thư chúc mừng năm học mới 2020 của chủ tịch nước

hà nội, ngày 4 than 9 năm 2020

thn ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao ộng ngành giáo dục, các em học sinh, sinh vi và các bậc by huynh, trong không khías sinh. 2020 – 2021, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, can bộn quản lý, người lao ộng đã và đang công tac ngành giáo dục, c các cac em h sinh ngành giáo dục, c canic chân tình, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

tôi vui mừng nhận thy, nĂm học 2019 – 2020, mặc dù ại dịch covid -19 đã và đnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng ến ccoc hoạt ộng củng herk không dừng dừng học triển khai ồng bộ, quyết liệt, hiệu quád giải pháp, thăn tt°n°. Đây cũng là năm học cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của ngành giáo dục, được ghi nhận nhiều kết quảc tích. ẶC Biệt, Việc Tổ Chức Thành Công Kỳ Thi Tốt NGHIệP TRUNG HọC Phổ Thông NăM 2020 BảO ảM AN TO NUE TRONG KHI TVình Hình DịCH BệNH DIễN BIếN BIếN BIếC TạP, ượC NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH

nhân dịp này, Thay mặt lãnh ạo ảng, nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗc vượt qua khó khĂn và những kết quảt qua của ngành gi .

nĂm học mới 2020 – 2021, ại dịch covid -19c có sách của Đảng, nhà nước về giáo dục và đào tạo; khắc phục mọi khó khăn để vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh, sinh viên; tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Tăng cường giáo dục Truyền thống lịch sử, văn Hóa dân tộc, ạo ức, lối sống, lý tưởng cach mạng, rèn luyện kỹ nĂng và bản lĩnh choc học Sinh viie viie; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn; nỗ lực phấn ấu tạo tiền ề thực hiện thành công kếchch 5 năm 2021 – 2025 của ngành giáo dục và lập thành tích chào mừng ại hội ại biểu to ểc lầc.

tôi mong các thầy giáo, cô giáo, can bộn quản lý, người lao ộng ngành giáo dục tiếp tục pHát huy truyền thống tốt ẹt tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà; mong các em học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học của ông cha, thi đua học tật, rèn luyện tốt ể sau này trở thành chủ tânhân. tôi mong các bậc phụ huynh tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục tạo điều kiện để con em mình được học tập, rèn luyất.

chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao ộng ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên ạt ược nhiều thành ữn tích hơcn.

what’s up,

3. nội dung thư chúc mừng khai giảng năm học 2019

sáng ngày 1-9-2019, tổng bí thư – chủ tích nước nguyễn pHú trọng đã có thư chúc mừng nĂm học mới 2019 – 2020 gửi toàn ngành giáo dục. thư chúc mừng khai giảng của chủ tịch nước năm 2019-2020 hoatieu.vn xin được đăng tải, mời các bạn cùng tham khảo.

hà nội, ngày 1 than 9 năm 2019

thƯ cỦa tỔng bÍ thƯ, chỦ tỊch nƯỚc nguyỄn phÚ trỌng

gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020

các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên thân mến.

Tham khảo: TOP 10 ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới

nhân dịp khai giảng nĂm học mới 2019-2020, tôi then ái gửi tới các thầy giáoo, cô giáo, can bộn quản lý, người lao ộng đã và đang công tac ng ng va em h tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

NăMC 2018-2019 đánh dấu nĂm nĂm thực hiện nGhị quyết số 29-nq/tw, ngày 1-11-2013 của ảng về ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. ngành giáo dục đã nỗ lực phấn ấu, triển khai ồng bộ các giải phap và ạt ược những kết quả tích cực, ội ngũ giáo và can bộn lox gic ược; chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên; việc chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa mới được thực hiện tích cực; công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm được tăng cường, góp phần chấn chỉnh, duy trì kỷ cương trong hoạt động giáo dục; các đoàn học sinh, sinh viên việt nam tham gia thi olympic quốc tế đạt thành tích cao, được bạn bè thế giới mến phục.

thay mặt lãnh ạo ảng, nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗc cốc gắng và những kết qua ạt ược của ngành giáo dục trong thời gian qua.

nĂm học mới 2019-2020, ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của ảng, chính Sách, phap luật của nhà nhà n là luật sửa đổi, bổ cantado một số điều của luật giáo dục đại học và luật giáo dục (sửa đổi) đã được hộcthông qua;ithông tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, đạo đức, lối sống , lý tưởng cách mạng cho họ vic sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch năm năm 2016-2020.

tôi mong các thầy giáo, cô giáo, can bộn quản lý, người lao ộng ngành giád dục luôn giữ vững bản lĩnh chynh trị, phất ớon ạo ứo ức, t góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp “trồng người”; Mong Các Em Học Sinh, Sinh Viên tiếp tục phat huy truyền thống hiếu học, “tôn sư trọng ạo” của dân tộc, noi Theo Các Thế Hệ Char Anh đi Trước, Phấn thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên” như di nguyện của chủ tịch hồ chí minh.

Chúc Các Thầy Giáo, Cô Giáo, can bộn quản lý, người lao ộng ngành giáo dục, các bậc pHụ huynh và các em học sinh viên ạt ược nhiều thành tí nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn >

chào thân ái!

nguyỄn phÚ trỌng

4. thư chúc mừng năm học mới của chủ tịch nước

thƯ chÚc mỪng nĂm hỌc mỚi

kinh gửi: các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên sinh, h.

/p>

trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới 2018-2019, tôi gửi ến các thầy gitá, cô giáo, cán bộ, công. , các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em sinh viên, học sinh cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

t.

nĂm học vừa qua, ngành giáo dục tiếp tục triển khai các hoạt ộng ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ạt ược nhữt ết quả. chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên. các đoàn học sinh việt nam tham dự các kỳ olympic và các cuộc thi khoa học – kỹ thuật khu vực, quốc tế ều ạt giải cao, ếc ến ạn bèc. nước ta lần ầu tiênc ại học quốc gia hà nội và ại học quốc gia thành phố hồ chí minh nằm trong top 1,000 trường ại học tốt nhất thế giới.

thay mặt lãnh ạo ảng, nhà nước, tôi biểu dương sự nỗ lực phấn ấu và nhiệt liệt chúc mừng những kết qu.

bước vào nĂm học mới, ngành giáo dục cần phát huy những kết quả đã ạt ược, tiếp tục triển khai ồng bộ các nhiệm vụ, gelg nhất yêu cầu đào đ nghiệp hóa, hiện ại hóa và hội nhập quốc tế của ất nước. Tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, Thanh tra, kịp thời phát hiện, có giải phap khắc phục hiệu quả những thiếu sot, hạn chế, ưa nền giáá dục nước ta pha ững. chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm hơn nữa con em các đối tượng chính sách, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi người dân.

tôi mong các thầy giáo, cô giáo giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong ọc; h Các Em Sinh Viên, Học Sinh Phát Huy Truyền Thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt ể ể ể ể ể ể

chúc các thầy giáo, cô giáá, cán bộ, công chức, viên chức, người lao ộng ngành giáo dục c các em sinh vivil.

what’s up

trần Đại quang

mời các bạn tham khảo thêm:

Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Cảm nghĩ về mùa xuân (2 Dàn ý 20 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  • giấy mời dự khai giảng năm học mới
  • lời dẫn chương trình văn nghệ khai giảng năm học mới
  • diễn văn khai giảng năm học mới trường tiểu học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button