Giáo dục

Mẫu thông báo hết hạn hợp đồng và không tái ký hợp đồng

theo quy định của bộ luật lao động hiện hành thì chủ thể là người sử dụng lao động và người lao động sẽ có thể thực hiện giao kết hợp đồng xác định thời hạn hoặc là hợp đồng lao động không xác định thời hạn . Ối với hợp ồng lao ộng có xác ịnh thời hạn thì khi đã hết thời hạn của hợp ồng, chủ thể là người sử dụng ộng sẽ cón có có vă Đối với trường hợp không tái ký hợp đồng thì người lao động sẽ đưa ra thông báo hết hạn hợp đồng và không tái ký hợp. vậy, mẫu thông báo hết hạn hợp đồng và không tái ký hợp đồng là gì và có nội dung cụ thể như thế nào? bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mẫu thông báo này và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất.

tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Xem thêm: Thông báo hết hạn hợp đồng

1. mẫu thông báo hết hạn hợp đồng và không tái ký hợp đồng là gì?

sau khi các bên đã thực hiệc việc kí kí kết hợp ồng lao ộng, tham gia vào quan hệ lao ộng thì các chủ thể của quan hệ lao ộng sẽ cần phản that đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ thì có quy định cụ thể về thông báo khi các bên không tái kí hợp đồng. mẫu thông báo hết hạn hợp đồng và không tái ký hợp đồng được sử dụng khá phổ biến trong thực tế và mẫu thông báo hết hạn hợp đồng và không tái ký hợp đồng có những ý nghĩa khá quan trọng đối với các bên.

2. mẫu thông báo hết hạn hợp đồng và không tái ký hợp đồng để làm gì?

mẫu thông báo hết hạn hợp đồng và không tái ký hợp đồng được sử dụng khi hợp đồng lao động đã sắp hết thời. trong một khoảng thời gian trước đó khi đến ngày chấm dứt hơp đồng thì sẽ cần phải có văn bản thông báo cho bên kia về kh ving tác kô. tuy nhiên, nhiều người vẫn còn chưa nắm được về mẫu thông báo hết hạn hợp đồng và không tái ký hợp đồng. MộT TRONG HAI Bên là người lao ộng hoạc người sửng lao ộng ều có thể soạn thảo mẫu thông báo hết hạn hợp ồng và không tái ký hợp ồng ể gửi ế

3. mẫu thông báo hết hạn hợp đồng và không tái ký hợp đồng:

3.1. thông báo của người sử dụng lao động:

cÔng ty…

số: …/2021/hc-ns

cỘng hoÀ xí hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc

…, ngày…tháng…năm….

thÔng bÁo

xem thêm: hết hạn hợp đồng lao động có được tự nghỉ hay vẫn phải báo trước?

(v/v: không tái ký hợp đồng lao động sau khi hết thời hạn hợp đồng)

kinh gửi: Ông/bà:…..

Đang xem: 8 mẫu thuyết minh về một loài hoa ngày Tết hay chọn lọc

theo “hợp đồng lao động” số xxx ​​​​ngày …tháng….năm… giữa công ty abc và ông / bà, hợp đồng giữa hai bên sẽ hết hạn vào ngày …thán.gt</…n

căn cứ tình hình hoạt ộng của công ty, yêu cầu của công việc và nhu cầu sắp xếp lao ộng, qua tham khảo kiến ​​​​của các bộn. đồng lao động với ông sau khi hết thời hạn hợp đồng lao động hiện no.

căn cứ khoản 1 Điều 34 bộ luật lao động (2019) quy định “hợp đồng lao động chấm dứt trong trường hồp hết hạn”. do vậy, nay công ty có văn bản này, thông báo về việc kết thúc hợp đồng giữa hai bên từ ngày…tháng…năm…

Để giúp ông/bà trong việc sắp xếp lại việc làm sau khi kết thúc làm việc tại công ty, công ty quyết định sẽ hỗ…trẻn chomp tônghong

công ty … ghi nhận những đóng góp của ông trong thời gian làm việc tại công ty. chúng tôi chân thành đề nghị ông/bà hãy bắt đầu lên kế hoạch cho những cơ hội nghề nghiệp sắp tới của mình.

ông vui lòng liên hệ bộ pHận nhân sự của công ty trong vòng… kể từ khi nhận ược thông báo này, ể ược hưệth dẫt thôn trong trường hợp ông ô , nhân viên phòng nhân sự sẽ hỗ trợ.

xem thêm: hết hạn hợp đồng lao động đang trong thời gian thực hiện cam kết sau đào tạo

công ty chúc ông bà sẽ thuận lợi trong công việc mới và những điều tốt đẹp trong cuộc sống!

trân trọng.

3.2. mẫu thông báo của người lao động:

cỘng hoÀ xí hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc

thÔng bÁo

về việc ….

kinh gửi:

tên tôi là:…

Tham khảo: Văn mẫu lớp 10: Thuyết minh tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo 2 Dàn ý & 11 bài văn mẫu lớp 10 hay nhất

xem thêm: hết hạn hợp đồng lao động khi nghỉ thai sản có được ký tiếp?

Địa chỉ:…

hiện tôi đang làm việc theo các hợp đồng lao động sau:

no tôi đã …. theo hợp đồng lao động:

tôi thông báo và gửi kèm theo hợp đồng lao động …. để người sử dụng lao động khác được biết./.

…., ngày…. thanks…..until 20….

ngƯỜi thÔng bÁo(chữ ký) họ và tên

4. hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo hết hạn hợp đồng và không tái ký hợp đồng:

– ghi đầy đủ các thông tin về quốc hiệu và tiêu ngữ.

xem thêm: quyền lợi khi hết hạn hợp đồng lao động vẫn tiếp tục làm việc

– thông tin người sử dụng lao động.

– thông tin người lao động.

– thông tin về hợp đồng lao động mà các bên đã thực hiện ký kết.

– thông báo về việc hết hạn hợp đồng và không tái ký hợp đồng.

Đang xem: Axetilen là gì? Tầm quan trọng của Axetilen đối với đời sống con người

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button