Tác phẩm văn học

Bài ca ngất ngưởng

xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • soạn văn – sách giải văn – sách học tốt ngữ văn lớp 11
  • soạn văn – sách giải văn – sách học tốt ngữ văn lớp 11 (ngắn gọn)
  • soạn văn – sách giải văn – sách học tốt ngữ văn lớp 11 (cực ngắn)
  • tập làm văn mẫu lớp 11
  • sách giáo viên ngữ văn lớp 11 tập 1
  • sách giáo viên ngữ văn lớp 11 tập 2
  • sách giáo viên ngữ văn lớp 11 nâng cao tập 1
  • sách giáo viên ngữ văn lớp 11 nâng cao tập 2
  • sách bài tập ngữ văn lớp 11 tập 2
  • hiếu đúng thực chất và ý nGhĩa của phong cach sống có bán lĩnh ca nhân (ược gọi là “ngất ngưởng”) nắm được một vài đặc điểm của thế hát nói. nguyễn công trứ (1778 – 1858), tự là tồn chất, hiệu ngộ trai, biệt hiệu hi văn, xuất thân trong một gia đình nho học, người làng, uy viễn tỉn. từ nhỏ cho ến năm 1819, ông sống nghèo khó và chính trong thời gian này, nguyễn công trứ đã có điều kiện tham gia sinh hoạt hat ca trùng ởốn khánt khán. năm 1819,nguyễn công trứ (tranh chân dung tại nhà thờ ở làng uy viễn)ông thi đỗ giải nguyên và được bổ làm quan. bằng cuộc ời của chynh bản thân, ông đã chứng tỏ mình là người có tài năng và nhiệthuyết trên nhiều lĩnh vực hoạt ộng x hộ. nhưng with đường làm quan của nguyễncông trứ không bằng phẳng. Ông đượcthăng chức và bị giáng chức thất thường. có lúc, nguyễn công trứ ược bổ nhiệm làm tổng ốc hải an, có lúnc lại bị giáng chức làm lynh thú ở quảng ngãi. thể loại ưa thích của ông là hát nói (hát nói là một điệu của ca trù nên có người còn gọi chung là ca trù). Hát Nói đã Khá phổ Biến từ các thế kỉcc, nhất là cuối thế kỉ xviii, song nguyễn công trứ là người ầu tiên đãc công đem ến cho hate nói một nó n .ti dung pH. wằnbẢn vũ trụ nội mạc phi phận sự}}, Ông hi văn tài bộ đã vào lồng”). khi thủ khoa, khi tham tán, khi tổng đốc Đông”, gồm thao lược{4) đã nên tay ngất ngưởng. lúc bình tây(5), cờ đại tướng, có khi về phủ doãn thừa thiên(6). Đô môn giải tổ chi niên”, Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng”. kìa núi nọ” phau phau mây trắng, tay kiếm cung mà nên dạng từ bi. got tien theo đúng đỉnh một đôi dì(10), bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng. Ược mất dương dương người thái thượng “’}}, khen chê phơi phới ngọn đông phong”. – Mất tư do (3) Thủ Khoa: ỗ ầu, chỉc nguyễn công trứ ỗ giải nguyên kì thi hương nĂm 1819. Tham tán: ểm 1833, ôn qután làm; , tõna tõi häi a t �� �� �� �� �� �� �� 1 .. �� (4) thao lược: tài năng quân sự.(5).bình tây: hoạt động q g ở miền tây bộ trong 1841.(6) phủ doãn : quan đầu tỉnh, nơi có kinh đô ;năm 1848, nguyễn công trứ chính thức làm phủ doãn thừa thiên. �� �� �� �� �� �� �� �� �� کیتھرس۔۔۔۔۔۔ خر+ ۔ ۔ ۔ ۔ 4 days �� �� �� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� (9) núi nọ: núi Đại nại gần thị xã hà tĩnh.(10), nguyễn công trứ thường đưa theo các cô hầu gai lên chùa thiên tượng trên no hồng. phan bội châuc có thơ vịnh việc này: “hà như uy viễn tướng quân thú – tuý ủng hồng nhi – – – – – ܢܝ – ܕ – ܕ ܬܝ ܬܝ ܐ ܐ ܬܝ : /? ên chùa), – ill – a. – theo ngũ hành, pl —- – . – – – – �� – ��xuân ấm áp.38khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng, không phật, không tiên, không vướng tục. chẳng trái, nhạc cũng vào phường hàn, phú, nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung. trong triều ai ngất ngưởng như ông! (lÊ thƯỞc, sự nghiệp và thi văn của uy viễn tướng công nguyễn công trứ. lê văn tân xuất bản, 1928)hƯỨng dẫnhụt bằl1. trong bài ca ngất ngưởng, từ “ngất ngưởng” được sử dụng mấy lần ? anh (chị) hãy xác định nghĩa của từ “ngất ngưởng” qua các văn cảnh sử dụng đó.2. dựa vào văn bản bài ca ngất ngưỡng, anh (chị) hãy giải thích vì Saonguyễn công trứt biết rằng việc làm quan là gò bó, mất tự do (uàngo lẓn) 3. ở minh. vì sao ông cho minh là ngất ngưởng? Ông đánh giá sự ngất ngưởng của mình như thế nào ? 4. Đọc diễn cảm bài hát nói này. Hãy chỉ ra những nét tự do của thể tài hat nói nói với thơ ường lusật và cho biết ý nghĩa của tínnh chất tự do đó.ghi nhở • ngất ngưởng là cach nguyễn cotel hest , có tíh chất tự do phong khoáng, thích hợp với vệc thển with người ca nhân.luyêpteo thêm, translation 50), Bài ca ngất ngưởng có sự khác biệt gìt vềt từt từ ngữ? (1) trai hàn kì. phú bật – nh ���� : .. + �� – �� �� có sự nghiệp hiển hách. toh syr j *��- – — ��± – ������ ��o o

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button