Soạn bài Tập làm thơ tám chữ (chi tiết)

phần ii

ii. luyỆn tẬp nhẬn diỆn thỂ thƠ tÁm chỮ

câu 1 (trang 150 sgk ngữ văn 9 tập 1)

Đoạn thơ sau trích trong bài tháp đổ của tố hữu. hãy điền vào chỗ trống cuối các dòng thơ một trong các từ ca hát, bát ngát, ngày qua, muôn hoa sao cho phù hợp.

hãy cắt đứt những dây đàn /…/

những sắc tàn vị nhạt của /…/

nâng đón lấy màu xanh hương /…/

của ngày mai muôn thuở với /…/.

trả lời:

hãy cắt đứt những dây đàn ca hát

những sắc tàn vị nhạt của ngày qua

nâng đón lấy màu xanh hương bát ngát

của ngày mai muôn thuở với muôn hoa.

câu 2 (trang 150 sgk ngữ văn 9 tập 1)

Đoạn thơ sau trích trong bài vội vàng của xuân diệu. hãy điền vào chỗ trống cuối các dòng thơ một trong các từ cũng mất, đất trời, tuần hoàn sao cho đúng vần.

xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,

xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,

mà xuân hết, nghĩa là tôi /…/;

lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật.

không cho dài thời trẻ của nhân gian,

nói làm chi rằng xuân vẫn /…/

nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại!

còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,

nên bâng khuâng tôi tiếc cả /…/;

mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi,

khắp song núi vẫn than phiền tiễn biệt…

trả lời:

– mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất

– nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn

– nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời

câu 3 (trang 151 sgk ngữ văn 9 tập 1)

Đoạn thơ sau trong bài tựu trường của huy cận đã bị chép sai ở câu thứ ba. hãy chỉ ra chỗ sai, nói lí do và thử tìm cách sửa lại cho đúng.

giờ nao nức của một thời trẻ dại

hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương!

những chàng trai mười lăm tuổi rộn rã,

rương nho nhỏ với linh hồn bằng ngọc.

trả lời:

– Đoạn thơ trong bài “tựu trường” của huy cận đã bị chép sai ở câu thơ thứ ba với từ “rộn rã”. Âm tiết cuối của câu thơ này phải mang thanh bằng và hiệp vần với chữ “gương” ở cuối câu thơ trước đó; đồng thời cụm từ “vào trường” còn có tác dụng liên kết về ý với toàn bài.

– sửa lại:

giờ náo nức của một thời trẻ dại

hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương

những chàng trai mười lăm tuổi vào trường

rương nho nhỏ với linh hồn bằng ngọc.

câu 4 (trang 151 sgk ngữ văn 9 tập 1)

hãy làm một bài (hoặc một đoạn thơ) theo thể tám chữ với nội dung và vần, nhịp tự chọn để thực hành trên lớp.

trả lời:

tự làm một bài thơ tám chữ (tham khảo):

Đó là nơi tôi hằng yêu mến nhất

ngôi trường xưa bé nhỏ dưới lùm cây

bao bạn bè ở lứa tuổi thơ ngây

cùng tôi sống những tháng ngày tươi đẹp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *