Giáo dục

SO2 KMnO4 H2O → MnSO4 K2SO4 H2SO4

so2 + kmno4 + h2o → mnso4 + k2so4 + h2so4 ược vndoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng đúng phương trìnhnhn ứng khi cho so2 dị thng. mời các bạn tham khảo chi tiết phương trình dưới đây.

1. phương trình phản ứng so2 và kmno4

2. Điều kiện để phản ứng so2 và kmno4 xảy ra

moi manure: h2so4 loãng

Xem thêm: So2 kmno4 h2o

3. can bằng phản ứng so2 + kmno4 + h2o bằng thăng bằng electron

xác định sự thay đổi số oxi hóa

s+4o2 + kmn+7o4 + h2o → mn+2so4 + k2s+6o4 + h2s+6o4

what trình oxi hóa: 5x

what trình khử: 2x

s+4 → s+6 + 2e

mn+7 +5e → mn+2

Đặt hệ số cân bằng, ta được phương trình phản ứng:

5so2 + 2kmno4 + 2h2o → 2mnso4 + k2so4 + 2h2so4

4. bài tập vận dụng liên quan

câu 1. phương pháp nào sau đây dùng để điều chế khí sunfuro trong phòng thí nghiệm?

a. Đốt lưu huỳnh trong không khí

b. cho dung dịch k2so3 tác dụng với h2so4 đặc

c. cho tinh thể k2so3 tác dụng với h2so4 đặc

d. Đốt cháy khí h2s trong không khí

câu 2. thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí h2s với khí co2?

a. dung dịch hcl

b. manure pb(no3)2

c. manure k2so4

d. dung dịch nacl

câu 3. chất khí x tan trong nước tạo tành dung dịch làm màu quỳ tím chuyển sang đỏ và có thể được dùng làm chất tẩy màu. khí x là

a. nh3

b. o3

c. so2

Tham khảo: Kịch bản chương trình lễ bế giảng năm học 2021 – 2022 7 Mẫu chương trình tổ chức lễ tổng kết cuối năm học

d. h2s

câu 4. Để nhận biết so2 và so3 người ta dùng thuốc thử:

a. manure dịch bacl2

b. manure naoh dị

c. manure dịch h2so4

d. manure dịch ba(oh)2

câu 5. thổi so2 vào 500ml dung dịch br2 đến khi vừa mất màu hoàn toàn, jue được dung dịch x. Để trung hòa dung dịch x cần 250ml dung dịch naoh 0.2m. nồng độ dung dịch br2 là:

a. 0.025m

b. 0.01m

c. 0.02m

d. 0.005m

câu 6. chọn phát biểu không đúng khi nói về lưu huỳnh?

a. lưu huỳnh phản ứng trực tiếp với hiđro ở điều kiện thường

b. ở trạng thái rắn, mỗi phân tử lưu huỳnh có 8 nguyên tử

c. lưu huỳnh tác dụng được hầu hết với các phi kim

d. trong các phản ứng với hiđro và kim loại lưu huỳnh là chất oxi hoá

câu 7. tính chất vật lí nào sau đây không phải của lưu huỳnh

a. chất rắn màu vàng, giòn

b. không tan trong nước

c. có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ sôi của nước

d. tan nhiều trong benzene, ethyl ancol

câu 8. nhận xét nào sau đây không đúng về h2so4?

a. h2so4 so tốt trong nước

b. Ở điều kiện thường h2so4 là chất rắn.

Đang xem: Tập làm văn lớp 5: Tả cảnh Hồ Gươm (Dàn ý 22 mẫu) Tả Hồ Gươm lớp 5

c. h2so4 có tính axit mạnh.

d. h2so4 đặc có tính háo nước.

câu 9. dẫn khí h2s vào dung dịch kmno4 và h2so4 loãng, hiện tượng quan sát được là:

a. manure dịch không màu chuyển sang màu tím

b. dung dịch màu tím bị vẩn đục màu vàng

c. màu tím của dung dịch kmno4 chuyển sang màu vàng

d. màu tím của dung dịch kmno4 chuyển sang không màu và có vẩn đục màu vàng

câu 10. Ứng dụng nào sau đây không phải của so2 là

a. chống nấm mốc cho lương thực.

b. sản xuất nước uống có gas.

c. tẩy trắng giấy.

d. sản xuất h2so4.

câu 11. phản ứng được dùng để điều chế so2 trong công nghiệp là

a. 3s + 2kclo3 đặc → 3so2 + 2kcl.

b. cu + 2h2so4 đặc, nóng → so2 + cuso4 + 2h2o.

c. 4fes2 + 11o2 → 8so2 + 2fe2o3.

d. c + 2h2so4 đặc → 2so2 + co2 + 2h2o.

câu 12. so2 là một trong những khí gây ô nhiễm môi trường là do

a. so2 là chất có mùi hắc, nặng hơn không khí.

b. so2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

c. so2 là khí độc, tan trong nước mưa tạo thành axit gây ra sự ăn mòn kim loại.

d. so2 là một oxit axit.

………………………………………. …

trên đây vndoc đã giới thiệu so2 + kmno4 + h2o → mnso4 + k2so4 + h2so4. Ể Có kết quảc tập tốt và hiệu quản, vndoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Hóa học 10, chuyên ề vật lý 10, chuyên ề he học tập lớp 10 mà vndoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Đang xem: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng) – Hoàn cảnh sáng tác, Dàn ý phân tích tác phẩm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button