Kiến thức tài chính

Số liệu xuất nhập khẩu vào cuối năm 2021

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid 19, Việt Nam vẫn giữ đà tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu theo hướng tích cực. Với trạng thái “bình thường mới”, Chính Phủ cùng các Bộ, Ngành và địa phương chủ động linh hoạt, tận dụng lợi thế đẩy mạnh xuất khẩu.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê đưa ra, tính đến hết tháng 11 thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt 599,12 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, riêng xuất khẩu đạt 299,67 tỷ USD, tăng 17,5%, còn nhập khẩu đạt 299,45 tỷ USD, tăng 27,5%. Tính hết 11 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu đạt 225 triệu USD 

Năm 2021, tính chung 11 tháng có đến 34 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tận 93,5% tổng kim ngạch xuất khẩu  và có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66,4%.

Xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch xuất khẩu đạt 266,75 tỷ USD, tăng 18% và chiếm tỷ trọng lên đến 89% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của cả Việt Nam.

Đối với nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 3,57 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 1,2% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Riêng nhóm hàng nông sản và lâm sản đạt 21,4 tỷ USD, chiếm 7,1% và tăng 15,4%. Nhóm hàng thủy sản chiếm 7,95 tỷ USD chiếm 2,7% và tăng 3,5%.

Ngược lại, đối với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt gần 300,3 tỷ USD, tăng 27,9%, xấp xỉ 65,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có đến 43 mặt hàng nhập khẩu đạt giá trị trên 1 tỷ USD, chiếm 92,7% tổng kim ngạch nhập khẩu .

Tính chung 11 tháng năm 2021, cơ cấu nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 280,2 tỷ USD, chiếm 93,6% tổng kim ngạch nhập khẩu và tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 139,2 tỷ USD, tăng 22% và chiếm 46,5%. Nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu đạt 141 tỷ USD, tăng 34,3%, chiếm 47,1%. Nhóm hàng tiêu dùng đạt 19,25 tỷ USD, tăng 22,2% và chiếm 6,4% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu.

Trong những tháng cuối năm 2021, số liệu cơ cấu nhóm hàng xuất nhập khẩu đã thể hiện sự phát triển không ngừng của nền kinh tế nước ta khi đối diện với dịch bệnh. Qua những chia sẻ pgdtxthuanan.edu.vn mang lại, hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hữu ích. Chúc các bạn thành công

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp tốt nhất

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button