Tổng hợp

” Cảnh Sát Giao Thông Tiếng Anh Là Gì Trong … – International vh2

Cảnh sát giao thông tiếng anh là gì trong tiếng anh ? cảnh sát giao thông là gì

Bạn đang xem:

Cảnh sát tiếng Anh là police, phiên âm / pəˈliːs /. Cảnh sát là một trong những lực lượng vũ trang của một nhà nước, là công cụ chuyên chế của chính quyền sở tại đang quản lý và điều hành nhà nước đó. Bạn đang xem : Cảnh sát giao thông tiếng anh là gì trong tiếng anh ? cảnh sát giao thông là gì

Cảnh sát tiếng Anh là police, phiên âm /pəˈliːs/. Cảnh sát là cán bộ, công chức nhà nước làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng trị an xã hội có đặc thù vũ trang của nhà nước, là lực lượng nòng cốt của nhà nước trong bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội .Lực lượng cảnh sát nhân dân được tổ chức triển khai theo mạng lưới hệ thống đơn vị chức năng hành chính và chịu sự chỉ huy tập trung chuyên sâu, thống nhất của Bộ trưởng Bộ Công an .

Một số nghề nghiệp cảnh sát bằng tiếng Anh.

Police administrative management and social order : Cảnh sát quản trị hành chính và trật tự xã hội .Criminal police : Cảnh sát hình sự .* Police investigation of drug crimes : Cảnh sát tìm hiểu tội phạm ma túy .Police investigate crime on economic management order and position : Cảnh sát tìm hiểu tội phạm về trật tự quản trị kinh tế tài chính và chức vụ .Firefighter : Cảnh sát phòng cháy chữa cháy .

Police management and judicial protection.

Xem thêm:

Cảnh sát quản trị và bảo vệ tư pháp .Traffic police : Cảnh sát giao thông .Mobile police : Cảnh sát cơ động .

Mẫu câu về cảnh sát tiếng Anh.

The term secret police or political police refers to intelligence, security or police agencies that engage in covert operations against a government’s political opponents and dissidents .Cảnh sát mật hoặc cảnh sát chính trị đề cập đến những cơ quan tình báo, bảo mật an ninh hoặc cảnh sát tham gia vào những hoạt động giải trí bí hiểm chống lại những đối thủ cạnh tranh chính trị của cơ quan chính phủ .Mobile police have the task of suppressing criminals, supporting hostage rescue work, fighting terrorism, contributing to security protection .Cảnh sát cơ động có trách nhiệm trấn áp tội phạm tương hỗ công tác làm việc giải cứu con tin, chống khủng bố góp thêm phần bảo vệ bảo mật an ninh .

Traffic police are responsible for organizing, directing and carrying out the work of ensuring traffic safety and order, educating and propagating for people about the Traffic Law.

Cảnh sát giao thông có trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ huy và thực thi công tác làm việc bảo vệ bảo đảm an toàn trật tự giao thông, giáo dục và tuyên truyền cho người dân về Luật giao thông .

Bài viết cảnh sáttiếng Anh là gì đượctổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh cdspninhthuan.edu.vn.

Chuyên mục: Chuyên mục : Tài liệu

Related Articles

Back to top button