Giáo dục

Sinh hoạt lớp sao cho hiệu quả?

nhận thức đúng vai trò tiết sinh hoạt chủ nhiệm

cô châu thịng choc biết: trong chương trình giáo dục phổ thông, tiết sinh hoạt lớp ược quy ịnh như một tiết học bắt but trong đó giáo viên chủ nhiệm ượ tuần) và học sinh thực hiện ủi thời lượng của một tiết học là 45 phút/tết.

Xem thêm: Sinh hoạt lớp

Đây là tiết học quan trọng góp phần làm phong phú thêm chương trình giảng dạy và nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh.

tiết sinh hoạt lớp là thời điểm để học sinh bày tỏ, chia sẻ tâm tư, tình cảm của cá nhân sau một tuần học tập; là dịp để mỗi học sinh tự đánh giá và đánh giá hoạt động học tập, rèn luyện của cá nhân, tập thể lớp sau mỗi tuần h. từ đó, xây dựng kế hoạch hoạt động cho tuần học tập tiếp theo nhằm hoàn thành tốt kế hoạch năm học mà lớp đã đề ra.

thông qua tiết sinh hoạt lớp, học sinh hình thành kĩ năng tự quản, có ý thức chấp hành tốt nền nếp, kỷ luật của trướng; Nâng cao tinh the đn đoàn kết tập thể, sống cor trach nhiệm, phát huy ược vai trò nồng cốt, tinh tiên pHong của tổ chức đoàn Trong Các Hoạt ộng tập thể Lớp.

nếu như các bộ môn văn Hóa ều Có chương trình, Sách Giáo Khoa, Sách Giáo Viên, Chuẩn kiến ​​thức kĩ nĂng, tài liệu tham khảo … thì tiết sin soạn và chuẩn bị.

những năm gần đây, việc thiết kế giáo án sinh hoạt lớp đã được triển khai đến các nhà trường, các thầy cô giáo làm công tánchi. như vậy, nội dung và cách thức cơ bản để tiến hành giờ sinh hoạt lớp đã được thống nhất trong các nhà trường.

with hạn chế

<p trăn trut

Đang xem: VÁN BÀI ĐEN TỐI – SONG THIÊN TRÍ TÔN TẬP CUỐI || Phim Hành Động Đặc Sắc || TNK Film | phim thần bài xã hội đen

cô châu thị hằng cho rằng, tổ chức tiết sinh hoạt lớp cuối tuần không phải là điều mới mẻ đối với giáo viên, nhấot l. thông thường, giờ sinh hoạt lớp diễn ra ba hoạt ộng cơ bản: tổng kết đánh giá hoạt ộng trong tuần, xây dựng kế hoạ tuần tiếvui ho thchƇ, cat.ỡt sin vui thchƇ

tuy nhiên, trên thực tế, các tiết sinh hoạt lớp cuối tuần thường chưa thực sự có hiệu quả và đạt mục tiêu như mong muốn.

Trong Phương Phapp Sinh Hoạt Lớp Truyền Thống, Giáo Viên chủ nhiệm chủ yếu nhận xét, nhắc nhở, xử pHạt những học sinh vi phạm trong tumn và triển khai nội dung kếh tu.

nội dung giờ Sinh hoạt lớp khô cứng, lặp đi lặp lại, thiếu đa dạng làm không khí tiết học nặng nề, không đáp ứng ược nhu cầc tếc tủc tủa học.

hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp thì ơn điệu, nhàm chán chưa tạo ược môi trường vui chơi, giải trí trí tho ải mii cho học sinh, chưa tủo đu ki ền ệc ộc ộc ệc ệ thức và rèn luyện các kĩ năng sống cần thiết.

học sinh chỉ là người nghe, thụ động tiếp thu những nội dung giáo viên chủ nhiệm truyền đạt. học sinh không có cơ hội cùng nhau tổ chức, tham gia điều hành giờ sinh hoạt lớp. Đôi khi giáo viên quá nghiêm khắc, không gần gũi, thân thiện với học sinh. Đó là những nguyên nhân khiến học sinh không hứng thú với giờ sinh hoạt lớp.

học sinh là chủ thể

ể Có Giờ Sinh Hoạt Lớp hiệu quả, Thoo Cô Châu Thị Hằng, quan Trọng nhất là giáo viên chủ nhiệm cần linh hoạt, Sáng tạo tìm những giải pháp pHUP vớp vớp vớp vớp cầt. Giáo Viên phải tạo ược hứng thou cho học Sinh, không làm cho giờ sinh hoạt bị căng thẳng hoặc nhàm chán, biết lôi cuốn học sinh vào những hoạt ộng tích cực trong giờ senh v.

từ kinh nghiệm thực tế, cô châu thị hằng chia sẻt sốt sốc cach thức tổc chức hoạt ộng tăng tính hấp dẫn, hiệu quả trong tiết sinh hoạt lớp chủ nhiệm.

Đang xem: Top 6 bài cảm nhận về hình tượng Người lái đò sông Đà siêu hay

Theo đó, Khi Giáo Viên Chủ Nhiệm Có Kếch Cụ Thể, Phân Công Nhiệm Vụ Cho Học Sinh Rõ Ràng, Chi Tiết Sẽ TạO mà còn lôi cuốn học sinh vào những hoạt động tích cực trong giờ sinh hoạt lớp. Ồng thời tiết sinh hoạt lớp là giờ sinh hoạt tự quản, học sinh thực hiện việc tự đánh giá các hoạt ộng của cá nhân và ყt trop su hốc

Chính vì vậy, Giáo Viên chủ nhiệm pHải xây dựng ược ội ngũ ban Sự Lớp CC NăNG LựC, NHIệT TìnH, BảN LĩNH, COR TRCH NHIệM CAO CAO TIC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC Ội ngũ ban can sự sẽ hỗ trợ ắc lực choc giáo viên chủ nhiệm trong công tc tổ chức, quản líc cac hoạt ộng giáo dục học sinh và thực hiện giờ sinh hạt chủ nhiệm.

ểể Ban can sựp làm việc hiệu quả, chất lượng giáo viên chủ nhiệm cần có sự pHNg rich riqu ràng nhiệm vụ, trach nhiệm của từng thành viên ban giáo viên chủ nhiệm cũng cần xây dựng bảng điểm thi đua tuần ngay từ đầu năm học và lấy ý kiến ​​​​thống nhất tậpp thtp

trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm, giáo viên pHải tạo điều kiện cho học sinh chủng điều khiển buổi làm việc của lớp với sự chủa tọa của giáo viê nhiệm. ban cán sự lớp chủ trì tiết sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm chỉ đóng vai trò hướng dẫn giúp đỡ học sinh thực hiện. Đồng thời giúp ổn định và giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong tiết sinh hoạt lớp.

thời gian dành cho tiết sinh hoạt là 45 phút. Trong đó Thời Gian Dành Cho Việc Tổng Kết, đánh Giá Trong Tuần Và pHổ Biến Một Số Công Việc Hoạt ộng Trong Tuần Tiếp Tteo với thời lượng từ 20 phút ến 25 phút. thời gian còn lại dành cho giáo viên chủ nhiệm tổ chức hoạt động sinh hoạt tập thể.

tổ chức hoạt động sinh hoạt tập thể hấp dẫn

bên cạnh việc giáo dục về ạo ức, lối sống, cô châu thịng cho rằng, người giáo víên chủ nhiệm cần tạo cho học sinh một sân chơi bổ ích ể c. ”.

giáo viên chủ nhiệm xây dựng một môi trường “học tập – vui chơi” ểt tất cảc sinh ược trải nghiệm những xúc cảm tích cực, tăng ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ể n ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt . GIờ SINH HOạT LớP VớI KHôNG KHÍ THOảI Mái, NHẹ NHàng HọC SINH CHIA Sẻ NHữNG Tâm Tư, TìnH CảM, MạNH DạN ưA RA NHữNG QUAN đIM, CHÍNH KIếN CủA đóng góp từ các thành viên trong lớp với thái độ tôn trọng.

Trong Giờ Sinh Hoạt LớP, DựA Vào điều Kiện Và tình hình ặc điểm của lớp chủ nhiệm mà giáe viên chủ nhiệm lồng ghep tổc cch ột ượ ượ ượ ượt ượt ượt ượt ượt ượ cảm xúc; tổ chức cho học sinh thảo luận theo chủ đề; tổ chức các hoạt động văn nghệ – trò chơi tập thể.

Tham khảo: Cách làm tình đê mê cho nàng phê tới bến

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button