Cách chia động từ Sing trong tiếng Anh

Động từ sing được chia như thế nào ở mỗi trường hợp? trong tiếng anh ta có thể chia động từ theo các thì tiếng anh hoặc theo dạng cấu trúc câu, ngữ pháp. chi tiết như thế nào, hãy cùng monkey xem ngay bài cách chia động từ sing dưới đây.

sing – Ý nghĩa và cách dùng

cách phát âm động từ sing (us/uk)

Động từ “sing” bao gồm 4 dạng được phát âm như dưới đây:

phát âm sing (dạng nguyên thể)

 • phiên âm uk – /sɪŋ/

 • phiên âm us – /sɪŋ/

  phát âm sings (chia động từ ở hiện tại ngôi thứ 3 số ít)

  • phiên âm uk – /sɪŋz/

  • phiên âm us – /sɪŋz/

   phát âm sang (quá khứ của to sing)

   • phiên âm uk – /sæŋ/

   • phiên âm us – /sæŋ/

    phát âm sung (phân từ 2 của sing)

    • phiên âm uk – /sʌŋ/

    • phiên âm us – /sʌŋ/

     phát âmsinging (dạng v-ing của sing)

     • phiên âm uk – /ˈsɪŋ.ɪŋ/

     • phiên âm us – /ˈsɪŋ.ɪŋ/

      nghĩa của động từ sing

      sing (v): hát, ca ngợi, hót, reo (nước sôi), thổi vù vù (gió)

      eg:

      She’s singing her favorite song. (anh ấy đang hát bài hát yêu thích của mình.)

      to sing someone’s praises. (ca ngợi tán dương ai)

      the birds are singing. (những chú chim ấy đang hót)

      The water sings in the teapot. (nước trong ấm reo lên)

      * một số phrasal verbs – cụm động từ với sing

      • sing: gọi (kêu) a lên (eg, sing when you are ready to go out. gọi a lên khi bạn sẵn sàng đi.)

       v1, v2 và v3 how to sing

       sing là một động từ bất quy tắc và được thể hiện trong bảng động từ bất quy tắc như sau:

       cách chia động từ sing theo dạng

       trong một câu có thể chứa nhiều ộng từ nên chỉ ộng từ ứng sau chủ ngữ ược chia thì, các ộng từ còn lại ược chia thoo dạng.

       Đối với những câu mệnh đề hoặc câu không có chủ ngữ thì động từ mặc định chia theo dạng.

       Động từ sing được chia theo 4 dạng sau đây.

       cách chia động từ sing trong các thì tiếng anh

       dưới đây là bảng tổng hợp cách chia động từ sing trong 13 thì tiếng anh. nếu trong câu chỉ có 1 động từ “sing” đứng ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.

       chú thích:

       • ht: thì hiện tại

       • qk: thì qua khứ

       • tl: thì tương lai

       • httd: hoàn thành tiếp diễn
       • cách chia động từ sing trong cấu trúc câu đặc biệt

        vậy là monkey đã cùng bạn tìm hiểu cách chia động từ sing chi tiết nhất. hy vọng rằng qua bài viết này, bạn sẽ tự tin sử dụng đúng các dạng của động từ sing trong tiếng anh. xem thêm nhiều bài học tiếng anh hay tại học tiếng anh để nâng cao trình độ của mình ngay bây giờ nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *