Tổng hợp

Bảo vệ trang tính – Hỗ trợ của Microsoft

Bảo vệ trang tính là một quy trình hai bước: bước đầu tiên là mở khóa các ô mà người khác có thể chỉnh sửa, rồi bạn có thể bảo vệ trang tính bằng hoặc không bằng mật khẩu.

Bước 1: Mở khóa các ô cần ở trạng thái có thể chỉnh sửa

 1. Trong tệp Excel, chọn tab trang tính bạn muốn bảo vệ.

 2. Chọn ô mà những người khác có thể chỉnh sửa.

 3. Bấm chuột phải vào vị trí bất kỳ trong trang tính, rồi chọn Định dạng Ô (hoặc sử dụng Ctrl+1 hoặc Command+1 trên máy Mac), rồi đi đến tab Bảo vệ và bỏ chọn Đã khóa.

  Tab Bảo vệ trong hộp thoại Định dạng Ô

Bước 2: Bảo vệ trang tính

Tiếp theo, chọn hành động mà người dùng được phép thực hiện trên trang tính, chẳng hạn như chèn hoặc xóa cột hoặc hàng, chỉnh sửa đối tượng, sắp xếp hoặc sử dụng Tự Lọc, v.v.. Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉ định mật khẩu để khóa trang tính của mình. Mật khẩu sẽ ngăn người khác loại bỏ bảo vệ của trang tính—cần nhập mật khẩu để bỏ bảo vệ trang tính.

Dưới đây là các bước để bảo vệ trang tính.

 1. Trên tab Xem lại, bấm vào Bảo vệ Trang tính.

 2. Trong danh sách Cho phép tất cả người dùng của trang tính này, chọn những thành phần bạn muốn người dùng có thể thay đổi.

  Hộp thoại Bảo vệ Trang tính

  Tùy chọn

  Cho phép người dùng

  Chọn ô đã khóa

  Di chuyển con trỏ đến ô có hộp Đã khóa được chọn trên tab Bảo vệ của hộp thoại Định dạng Ô. Theo mặc định, người dùng được phép chọn các ô đã khóa.

  Chọn ô không khóa

  Di chuyển con trỏ đến ô có hộp Đã khóa không được chọn trên tab Bảo vệ của hộp thoại Định dạng Ô. Theo mặc định, người dùng có thể chọn các ô không khóa và có thể nhấn phím TAB để di chuyển giữa các ô không khóa trên trang tính được bảo vệ.

  Định dạng ô

  Thay đổi tùy chọn bất kỳ trong hộp thoại Định dạng Ô hoặc Định dạng Có điều kiện. Nếu bạn đã áp dụng định dạng có điều kiện trước khi bảo vệ trang tính, định dạng sẽ tiếp tục thay đổi khi người dùng nhập giá trị thỏa mãn điều kiện khác.

  Định dạng cột

  Dùng bất kỳ lệnh định dạng cột nào, bao gồm thay đổi độ rộng cột hoặc ẩn cột (tab Trang đầu, nhóm Ô, nút Định dạng).

  Định dạng hàng

  Dùng bất kỳ lệnh định dạng hàng nào, bao gồm thay đổi độ cao hàng hoặc ẩn hàng (tab Trang đầu, nhóm Ô, nút Định dạng).

  Chèn cột

  Chèn cột.

  Chèn hàng

  Chèn hàng.

  Chèn siêu kết nối

  Chèn siêu nối kết mới, ngay cả trong ô không khóa.

  Xóa bỏ cột

  Xóa bỏ cột.

  Xóa bỏ hàng

  Xóa bỏ hàng.

  Sắp xếp

  Dùng bất kỳ lệnh nào để sắp xếp dữ liệu (tab Dữ liệu, nhóm Sắp xếp & Lọc).

  Dùng Lọc Tự động

  Dùng mũi tên thả xuống để thay đổi bộ lọc trên các phạm vi khi áp dụng Lọc Tự động.

  Sử dụng báo cáo PivotTable

  Định dạng, thay đổi bố trí, làm mới hoặc sửa đổi báo cáo PivotTable hoặc tạo báo cáo mới.

  Sửa đối tượng

  Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi các đối tượng đồ họa bao gồm bản đồ, biểu đồ nhúng, hình, hộp văn bản và các điều khiển mà bạn không mở khóa trước khi bảo vệ trang tính. Ví dụ: nếu trang tính có nút chạy macro, bạn có thể bấm vào nút đó để chạy macro, tuy nhiên, bạn không thể xóa nút.

  • Thực hiện mọi thay đổi cho biểu đồ nhúng, như định dạng chẳng hạn. Biểu đồ sẽ tiếp tục được cập nhật khi bạn thay đổi nguồn dữ liệu của biểu đồ.

  • Thêm hoặc sửa ghi chú.

  Chỉnh sửa kịch bản

  Xem các kịch bản bạn đã ẩn, thực hiện thay đổi cho kịch bản bạn đã ngăn chặn thay đổi và xóa những kịch bản này. Người dùng có thể thay đổi giá trị trong các ô thay đổi nếu các ô đó không được bảo vệ và thêm kịch bản mới.

 3. Bạn có thể tùy chọn nhập mật khẩu trong hộp Mật khẩu để bỏ bảo vệ trang tính, rồi bấm vào OK. Nhập lại mật khẩu trong hộp thoại Xác nhận Mật khẩu, rồi bấm vào OK.

Related Articles

Back to top button