Giáo dục

12 Bài văn phân tích nghệ thuật lập luận trong Tuyên ngôn độc lập (Ngữ văn 12) hay nhất

hồ chí minh không chỉ là một nhà lãnh đạo thiên tài mà còn là một nhà thơ, nhà văn kiệt xuất. những áng văn chynh luận của người không chỉ đanh thép, sắc sảo mà còn tác ộng mạnh mẽ ến tâm thức của người ọtìcấ cấ, tấ. có thể coi tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận không chỉ của riêng bác mà là của cả văn học dân tộc. dưới đy là những bài văn phân tích nghệ thuật lập luận trong tuyên ngôn ộc lập (ngữ văn 12) hay nhất mà chúng mình đã sưu tầm và tổ.

 • bài tham khảo số 7
 • bài tham khảo số 10
 • bài tham khảo số 8
 • bài tham khảo số 3
 • bài tham khảo số 5
 • bài tham khảo số 4
 • bài tham khảo số 1
 • bài tham khảo số 6
 • bài tham khảo số 2
 • bài tham khảo số 12
 • bài tham khảo số 9
 • bài tham khảo số 11
 • bài tham khảo số 7

  không chỉ là một lãnh tụ, một nhà quân sự, chynh trị xuất sắc trong lịch sử dân tộc, hồ chí minh còn là nhà văn lớn với nhiều tchp phẩm xuất sắc. nhớ ến những trang viết của chủ tịch hồ chí minh, bên cạnh những vần thơ “thép” chúng ta không thể nào quên “những áng văn chynh luẻi cửn mẫa. và có thể nói, tác phẩm “tuyên ngôn độc lập” là một trong số những tác phẩm chính luận như thế. Đọc “tuyên ngôn độc lập” người đọc sẽ thấy được nghệ thuật lập luận xuất sắc của hồ chí minh.

  trước hết, nghệ thuật lập luận trong “tuyên ngôn độc lập” được thể hiện ở bố cục, cấu trúc lập luận logic và chί. Đoạn mở đầu tác phẩm, tác giả hồ chí minh đã nêu lên cơ sở pháp lý, làm tiền đề vững chắc cho toàn bộ bản tuyên ngôn. Và nếu như phần ầu tac giả nêu lên cơ sở phap phap của bản tuyên ngôn thì trong pHần tiếp Theo, tac giả đã nêu cơc tiễn, đó chính nghĩa, bảo vệ ất nước củc củc củc Ể rồi, trên cơ sở phap phap và thực tiễn đã nêu, phần cup của tac pHẩm chynh là lời tuyên bố ộc lập, khai sin ra nước việt nam dân chủng hòa và thể ểp, Sinhit ran. lập ấy. như vậy, bản tuyên ngôn có một bốc cục chẽt chẽ và hợp lý với ba vấn ề ề n nổt, ba vấn ề ấy có mối quan hệ mật thiết với nhau tạo nên tính thống nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh

  ồNG thời, nGhệ Thuật lập luận của bản tuyên ngôn còn ược thể hiện ở cach lập lận chặt chẽ, lẽ đanh th e times, chứng cứ xác thực trong cac gi ấ ề ề đ đ đ đ đ đ đ đ TRướC HếT, TRONG PHầN Mở ầU TAC PHẩM, ể Nêu lên cơ sở phapt người. nhưng điều sáng tạo của người chính là từ quyền with người ấy để suy ra quyền dân tộc, với cụm từ “suy rộng ra”. Có thể nói, đây Chính là sự suy luận rất logical và chặt chẽa hồ chí minh bởi lẽ nếu nhân loại thừa nhận quyền tự do, bình ẳng của ca nhân thì tất y ê nh ật. Ồng thời, ở đây, chynh việc trích dẫn này cũng đã tạo tiền ềề cho bản tuyên ngôn của dân tộc việt nam có sức thuyết tượn vt. thêm vào đó, trong phần nêu cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn tác giả đưa ra những lí lẽ đanh thép, hùng hồn cùng nhức thc cth. liên kết giữa phần một và phần hai của bản tuyên ngôn tác giả đã sử dụng quan hệ từ “thế mà”. Với việc sửng quan hệ từ này đã Hé mở ra một sự ối lập giữa lẽ và hành ộng của thực dân phac – những hành ộng phi nhân ạo, trai với chíh ngha. tác giả đã vạch trần những tội ác của thực dân pháp trên đất nước ta. Với nGhệ Thuật liệt kê cùng lối nói giàu hình ảnh, tac giả hồ chí minh đã vạch rõ tội ác của thực dân phapc trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị . Ồng thời, ể nhấn mạnh những tội ác của phap tac giả còn sửng dụng nghệ thuật điệp ngữ với việc lặp lại nhiều lần từ “chung” và sửng dụng hàng loạt ộ khởi nghĩa trong bể máu”, “bóc lột nhân dân đến tận xương tủy” khi liệt kê những tội ác phi nhân đạo, trái với chính cápháp. Đồng thời, tác giả còn làm bật lên thực tiễn về cách mạng việt nam – đó là một cuộc cách mạng chính nghĩa và hoàn toàn nhân đạo. Ặc biệt, trên cơ sở phap phap thể hiện mối quan hệ nguyên nhân – kết quả với những cơ sở tiền ề đ ược nêu lên từ trước đó. bản tuyên ngôn khép lại với lời tuyên bố độc lập dõng dạc, đanh thép và hùng hồn trước toàn thể nhân dân trong và ngoài nưc. Đồng thời qua đó đã thể hiện rõ thái độ, ý chí, lòng quyết tâm bảo vệ, giữ vững nền độc lập, thống nhất đố>

  thêm vào đó, nGhệ Thuật lập luận của tac pHẩm còn ược thể hi hi qa việc sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn, hàm súc, chặt trong tac pHẩm, tac giả đã sử “lời bất hủ ấy”, “đó “mà”, “thế là”, “thế ậûy”, “thế ậêy”, “thế ậêy”, “thế là” những lý lẽ trên”… những từ ngữ ấp phđy ph tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa các câu, các đoạn và tạo nên tính logic cao trong toàn bộ tác phẩm. ỒNG THờI, Hệ THốNG Từ NGữ TRONG TAC PHẩM CũNG ượC TAC GIả Sử DụNG CHYNH XAC CAO ộ, đIềU đÓ THể đ đ đ đ đ. thoát ly hẳn quan hệ với thực dân pháp”…

  tóm lại, “Tuyên ngôn ộc lập” của hồ chí minh không chỉ là một văn kiện lịch sử trọng ại của ất nước mà nó còn là một chặt chẽ và giàu sức thuyết phục.

  bai tham khảo số 7

  bai tham khảo số 10

  chủ tịch hồ chí minh không chỉ là vị lãnh tụ thiên tài, mà còn một nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc. Ặc biệt nhất chúng ta phải kể tài năng lập luận trong văn chynh luận của người, điều đó ược thể hiện riqu qua bản “tuyên ngôn l”.

  nét ặc sắc trong nGhệ thuật lập luận của bản “tuyên ngôn ộc lập” ược thể hi hi qa việc bác đã xây dựng ược một cấu truc lập lận logic, chặ đ đy đy dựng. tế và lời tuyên bố độc lập. Ở phần cơ sở thực tế, người đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn ộc lập của phap và mỹ ể ể khẳng ịnh những quyền with người, quyn dân tộc (d. Tộc việt nam. Tuyên ngôn, Bác đã vạch trầi tội ác của thực dân phapc cùng với công cuộc ấu tranh của nhân dân ta và khẳng ịnh tinh thần nhân ạo của việt minh – there is củ nước ồng minh.

  xác ịnh cơ sở phap phap cho bản tuyên ngôn ộc lập, người đã trích dẫn ha ịn bản tuyên ngôn: “tuyên ngôn của mỹ” năm 1776 và “tuyên ngôn nhn â ì ì ă With người, quyền dân tộc của dân tộc việt nam. NHữNG quyền ấy, có quyền ược sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc ”; còn tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cach mạng phap phap Thì khẳng ịnh: và pHải luôn luôn ược tự do và bình ẳng về quyền lợi ”. đáo “gậy ông đập lưng ông” nhằm đánh vào kẻ thù xâm lược khi hành động của chúng đã làm vấy bẩn lên ngọn cờ nhân đạo và chính nghĩa mà tổ tiên họ đã phải chiến đấu mới có được. việc đặt hai bản tuyên ngôn của pháp và mỹ – hai cường quốc lớn trên thế giới ngang hàng với bản tuyên ngôn của việt nam cho thấy được lòng tự tôn, tự hào dân tộc. cuối cùng, bác chính dẫn nhưng trích dẫn một cách sáng tạo qua cụm từ “suy rộng ra..” để khẳng định quyền tự do của mỗi with ng.

  kế tiếp, bác đã đưa ra những cơ sở thực tế với lý lẽ, dẫn chứng vô cùng thuyết phục. pháp luôn kể công khai hóa và bảo hộ dân tộc việt nam, thì nhân danh người dân việt nam, hồ chí minh đã bác bỏ điều đó. trong tám mươi năm thống trị nước ta chúng đã gây ra bao tội ác tày trời làm đau khổ người việt nam. bác đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể, phong phú được chắt lọc từ những sự thật không thể chối cãi được. pháp bóc lột nhân dân ta trong mọi mặt đời sống từ kinh tế, văn hóa – giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân. trong hai năm, chúng bán nước ta hai lần cho nhật, trong khi việt minh cứu giún cho nhiều người pháp thì chúng lại nhẫn tâm giết chết số đông tatru. như vậy, bác khẳng định lại đó không phải là công mà là tội. việc sử dụng những hình so sánh, ẩn dụ kết hợp với lối điệp cấu trúc “chúng…” đã góp phần không nhỏ vào việc chỉ ra nhữ káthù c. ngược lại, người cũng biểu dương tinh thần ấu tranh của nhân dân ta: c cng lúc pHá bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ từ đó, he khẳng ịnh rằng quyền ược tự do, ộc lập của việt nam phù hợp với nguyên tắc dân tộc bình ẳng tại hội nghị tê-hê-răng và cựu kim sơn ướn gán gán gán gán ống ống ống ốn g ống ốn g ống ống ống ớng ướng ướng ướng ướng ướn gc. công nhận điều đó.

  và cuối cùng là lời tuyên bố độc lập mang dáng vẻ của “bài thơ thần” khi xưa lý thường kiệt đã từng cảnh báo kẻ th

  “như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

  như đẳng hành khan thủ bại hư”

  (nam quốc sơn hà)

  người đã khẳng ịnh: “ộc lập tự do vừa là quyền lợi, vừa là chân lý bất khả xâm phạm” và yêu cầu quốc tựi thừa nhận: “nước việt nam cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc sự thật đã thành một nước tự do độc lập”. Bác cổ vũ khích lệ tinh thần nhân dân: “thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tinh mạng và của cải ể giữ vững quyền tự ự giọng điệu hùng biện của lý thường kiệt khi xưa đã được bác vận dụng sáng tạo đoạn cuối của bản “tuyên ngôn đp”.

  tóm lại, nghệ luật lập luận trong bản tuyên ngôn đã thể hiện tài năng kiệt xuất của chủ tịch hồ chí minh. “tuyên ngôn ộc lập” nói riêng, văn chính luận của người nói chung là những tác phẩm có giá trị lớn ối với nền văn học của nacệ vin t.

  bai tham khảo số 10

  bài tham khảo số 8

  hồ chí minh là một vị lãnh tụ tài ba, kiệt xuất của dân tộc việt nam đồng thời cũng là cây but lớn của văn học nưnhà. người để lại nhiều tác phẩm đa dạng thể loại gồm: truyện, ký, thơ ca, văn chính luận. trong số đó, không thể không nhắc tới “tuyên ngôn ộc lập” – một áng văn chynh luận mẫu mực, tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuậcón ca n t ìn ìn luậh

  văn chính luận là một thể cổ văn thường ược sửng trong những hoàn cảnh lịch sử trag trọng như trong cac bài chiếu, biịyu, biịyu đó là thể vĂn có tổc chức chức chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt bản của nó là tính thuyết phục, thể hiện qua cách lập luận rõ ràng, chặt chẽ, lí lẽ sắc ben cai. tất cả những phẩm chất này được thể hiện trọn vẹn trong “tuyên ngôn độc lập” của hồ chí minh.

  ra ời trong hoàn cảnh ặc biệt, “Tuyên ngôn ộc lập” không chỉ là văn kiện fo ý nghĩa lịch sử lớn lao mà còn ạt ến Thynnnh mẫc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

  trước hết, nó ược thể hiện ở quan điểm có sức thuyết phục rất mạnh mẽ, thậm chí không thể chối cãi mà hồ chí min.ã Trong văn bản, Bác đã sửng ba luận đ của bản tuyên ngôn, cơ sở thực tiễn với bản chất phi nghĩa của thực dân phapp cùng sựng trưởng thành của cach mạng việt nam và pHần tuyên ngôn chủn quyền tất yếu mỗi luận điểm, người lại sử dụng những lý lẽ rất sắc bén, đanh thép, những dẫn chứng cụ thể.

  mở ầu, người nêu lên cơ sở phap phap và chynh nGhĩa của bản tuyên ngôn bằng cach cach trích dẫn hai bản tuyên ngôn ộc lập củap và mỹ: tạo Hóa đã Cho họng qu trong những quyền ấy, có quyền ược sống, quyền sung sướng và quyền tự do “(tuyên ngôn ộc lập của mĩ 1776) và:” người ta sinh bì ra tự doi”. Đó là những lẽ phải không ai có thể chối cãi được (tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của pháp 1791).

  với lời lẽ sắc bén, đanh thép, nghệ thuật “gậy ông ập lưng ông” người đã xác lập cơ sở phÁp lý củn tun tunhnhn thnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhntntntntntntntntntn độc lập và có quyền hưởng tự do và độc lập. từ đó đi ến một lập luận sáng tạo: suy rộng ra điều đó Có nghĩa là: “tất cả các dân tộc trên thế giới ều sinh bình ẳng, dân tộnng cymtng, na Sung, somyng quyng quyng quyng, hiện this ộ ộ cương quyết ối với phap, mỹ khi chúsg đang có dã tâm trở lại xâm lược nước ta và ưa ra cơ sở ể ể vạch tội trong phần tiếp Theo. chí minh về phía ta giống như một trái táo còn về phía kẻ thù nó giống nhưt ttr trái lựu ạnn nhét và nhét v. nuốt không vô mà khạc cũng không ra”

  ông ra”

  luận điểm thứ hai, người đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể, xác thực. người khẳng định pháp không những không có công khai hóa mà chúng còn mang bản chất của kẻ xâm lược, phi nghĩa, tàn bạo khi ở Đơng dưng. pháp đã lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái để cướp nước ta. chúng thống trị, xâm lược một cách toàn diện đất nước ta ở cả ba phương diện: chính trị, kinh tế và văn hóa.

  về chính trị: “chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào… “chúng thi hành những luật pháp dã man. chúng ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược”. chưa hết, về mặt kinh tế: “chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơu đu. chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. trong năm năm chúng đã bán nước ta hai lần cho nhật.”

  trong phần này, người đã sửng thao tac lập lận Bác bỏng những lập lận chặt chẽ, lẽ lẽ đanh thrép, bằng chứng hùng hồn ể ể ể báz ìc. bản tuyên ngôn cũng trở thành bản cáo trạng đanh thép về tội ác của bè lũ thực dân cướp nước. Điệp từ “chung” ược lặp đi, lặp lại nhiều lần tạo nên điệp khúc nhức nhối kết hợp với cac ộng từ mạnh như “thẳng tay chém giết, tắm các cuc cu xương tủy ”vừa lột trần ược sự dã man, tàn bạo của bọn thực dân vừa diễn tả ược nỗi đau thê thảm của nhân dân ta, những người dân vô tội ịang qu.

  Ý nghĩa và có giá trị lớn lao hơn hết là phần tuyên ngôn của bản tuyên ngôn. Đó là kết quả tất yếu của cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn mà hồ chí minh đưa ra. bác đã rất cẩn trọng, khôn khéo và cương quyết để đi đến khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc việt nam. người tuyên bố thot ly quan hệi nước phap, dân tộc ta kiên quyết chống lại mọi âm mưu xâm lược của chung, xóa bỏ mọi ặc quyền, ặc lợi dan tộc ta. lời tuyên bố thể hiện lí lẽ đanh thép vững vàng của người về quyền dân tộc đồng thời thể hiện khát vọng tự do cọda cọc. Điều đó Thể Hiện qua giọng văn hào hùng ménh liệt: “nước việt nam có quyền ược hưởng tự do ộc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do và ộc lập. toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tỺ do và l>py”

  trong phong cach nGhệ Thuật Lập Luận Bậc Thầy ở “Tuyên ngôn ộc lập” Không chỉ có bố c chặt chẽt chẽ mà còn là vĂn pHong đanh Thép, sắc sảo Mà Tong Sáng Sáng, giản dị. từ ngữ được sử dụng một cách chính xác. khi tuyên bố xóa bỏ quan hệ với thực dân pháp, bác viết “xóa bỏ hiệp ước mà pháp đã ký về việt nam” chứ không phải là kí với nam vi. kí “về” chứ không phải kí “với” bảo vệ là mang tính chất áp đặt, ép buộc, còn “với” làng mang tính chất hữu nghị hòa bình, có i cho cô. Ngoài ra, Bác Còn Viết “Tuyên Bố Thot Ly hẳn quan hệi vớc dân phap” chứ không pHải với toàn bộ người phac bởi lẽ dân người dân phap lời văn trong sáng mà không làm mất đi tính hiện đại, uyển chuyển lại tạo được sức thuyết phục vô cùng mạnh mẽ.

  có thể nói với cach lập Luận chặt chẽ, lẽ đanh thrép, bằng chứng xac thực, giàu sức thuyết pHục, ngôn ngữ vừa chính xác vừa gợi cảm, giọng vă , khi trang nghiêm tha thiết “tuyên ngôn Độc lập” của bác đã trở thành một áng văn chính luận mẫu mực nổi tiếng. tiếp nối truyền thống của “nam quốc sơn hà” và “bình ngô ại cáo”, “tuyên ngôn ộc lập” không những đnh mửt dấu mốc quan tran tran ộc lựm tran trọm. dân tộc việt nam. </

  bai tham khảo số 8

  bài tham khảo số 3

  trong những trang sử thi hào hùng của dân tộc ta có những mốc son chói lọi được đánh dấu bằng những bản tuyên ngôn lịch sử. thời nhà trần với “nam quốc sơn hà” ba bản tuyên ngôn này được coi là những áng thiên cổ hùng văn của dân tộc. và vượt lên trên điều đó, chúng ta thấy ược sức mạnh và tíanh thuyết phục mãnh liệt hơn cả của nghệ thuật lập luận làm cho tuyên ngôn ộc lập trở thật lập luận làm cho tuyên ngôn ộc lập trở thật lập luận làm cho tuyên ngôn ộc lật thanh

  nói ến văn chính luận là chung ta nói ến một thể cổ văn thường ược sửng dụng trong những hoàn cảnh lịch sử trag trọng như ở Bài chiếu, biểu, hịch, hịch, can. Đây là thể văn có tổ chức chặt chẽ, kết cấu khúc triết và giá trị cơ bản của nó là tính thuyết phục. tất cả những điều đó thể hiện ở cách lập luận rõ ràng, chặt chẽ, ở các lí lẽ sắc bén và những bằng chứng ứi không xá. tất cả những phẩm chất này được thể hiện trọn vẹn trong tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh.

  không chỉ là một văn kiện fo ý nghĩa lịch sử lớn lao, tuyên ngôn ộc lập còn ạt ến ến tính mẫu mực của văn bản chynh lu ận bởi nhhng ữ ẽ ẽt ưt ưt ưt ưt ưt ưt ưt còn buộc người đọc, người nghe phải chấp nhận mà không thể chối cãi được. Ở Văn bản này, Bác đã sử dụng ba luận điểm chynh: cơ sở phap phap của bản tuyên ngôn, cơ sở thực tiễn với bản chất phi nghĩa của thực dân phap bản chất phi nghĩa của thực dân pháp v vớn với bản chất phi nghĩa của thực dân pháp v vớn chủ quyền tất yếu cếa dân tộc vi. Ở Mỗi luận điểm, người lại sử Dụng những lý lẽt sắc bén, đanh Thép, những dẫn chứng cụ thể, cho những quan điểm của người dễc chấp nhận. Chung ta xét văn bản này cả trên kết cấu của một bài văn chynh luận và kết cấu của một văn bản vĂ học thì tuyv ngôn ộc lập ều ạt ến ến sự sự s

  Xét Trong Một Bài Văn Chính Luận, cơ sở thực tiễn là lận điểm quan trọng nhất, ưa ra nguyên tắc, nguyên lý chung buộc người ọc, người nghe thừ nó cũng là tiền đề để tạo nên tính thuyết phục của một bài văn chính luận. khi viết văn bản này, bác hướng tới dân tộc, with người việt nam và nhân dân thế giới. nhưng thế giới ở đy không phải là một khái niệm chung chung, trừu tượng mà chính là người phap và người mỹ, vì các thế lực này đang có mưu ồồ trởc lạc vi. Đặc biệt sau chiến tranh thế giới thứ hai, chiến trường Đông dương thuộc quyền giải giáp vũ khí của cả anh, pháp, mĩ. tuy nhiên, lúc này mâu thuẫn giữa anh, phap, mỹi liên xô ch chắn sẽ đi ến sự thỏa hiệp ểể thực dân phapc cr điều ện thuận lợi nhất vào đôông dương. Đồng thời pháp lại tuyên bố với thế giới rằng chúng có công khai hóa Đông dương nên việc trở lại Đông dương là tất sl yếu. trước hoàn cảnh khó khăn này he đã đặt ra thử thách cho hồ chí minh khi viết tuyên ngôn độc lập. bản tuyên ngôn không những phải tuyên bố ược ộc lập cho dân tộc mà còn phải bác bỏ ược luận điệu trán của phÁp, tranh thìhủ sựh cực tún. tất cả các yêu cầu trên đều được giải quyết trong phần cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn.

  Ở phần này, hồ chí minh đã rất cương quyết, khéo léo sắc sảo. Để thuyết phục người nghe, người không những đưa ra quan điểm của cá nhân mình mà sử dụng những tiền đề lịch s. Đó là bản tuyên ngôn độc lập của mĩ (1776) và bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của pháp (1791). vì quan điểm cá nhân ưa ra dù có đúng ắn, chính xác ều tạo ra hai hiệu ứng hoặc ồng tình hoặc phản ối, còn việc sửng những tiề . lúc này, pháp và mỹ là hai kẻ thù đe dọa đến nền độc lập của nước nhà nhưng không vì thế mà hồ chí minh chối bịa tinh. người vẫn trân trọng những thành quả mà cha ông người pháp, người mỹ để lại. Điều đó thể hiện một tư tưởng lớn, bác không đứng trên lập trường cá nhân mà đứng trên lập trường nhân loại.

  việc sử dụng tuyên ngôn của phÁp, mĩ ể ể tuyên bố cho nền ộc lập của nước ta, bác đã tranh thủ sự ủng hộ của thếg. của nền ộc lập các nước, Sánh ngang với cach mạng théng tá của chung ta với carc mạng dân chủ tư sản của phan nó gợi chung ta nhới niềm tự hào mà nguyễn trogen trog của Đại việt với phong kiến ​​bp>

  “từ triệu, Đinh, lý, trần bao đời gây nền độc lập

  cùng hán, Đường, tống, nguyên mỗi bên xưng đế một phương”

  đó là sự thật lịch sử bởi vì cách mạng tháng tám của chúng ta đã ồng thời giải quyết những nhiệm vụ mà cách mạng của phà tợm và m. c cùng một lúc, chúng ta đánh ổ ổ cả ba thế lực: thực dân, phát xít và phong kiến, cho nên bản tuyên ngôn của chúng ta vừa là bản tuyên qun dàn vàn n.

  không những thế, bản tuyên ngôn còn thể hiện sự cương quyết của hồ chí minh. Ối với phap, mĩ chung đang có dã tâm trở lại xâm lược nước ta, người đã rất cương quyết khi nhắc nhở chung khi người mượn tuyên ngôn của cha ông ng ng ng ng, mĩ. Đó là nghệ thuật quân sự “gậy ông đập lưng ông”. vì cha ông người phÁp, mĩ đã từng tuyên bố về nhân quyền và dân quyền trong bản tuyên ngôn của họ, nếu như chúng có ýnh trở lẻiợm viưn. lại trong lịch sử.

  ở Luận điểm một, người ưa ra những tiền ề phap phap của bản tuyên ngôn thì ến luận điểm thứ hai, bec đã ưa ra những dẫn chứng c c cụ, thực. khac với phần cơ sở phap phap . pháp ly. Xét Thoo yêu cầu của hoàn cảnh lịch sử, lúc này phap pen kẻ thoke số một và nguy hiểm nhất cho nên, trong phần cơ sở thc tế, chủ and ếu Bác ối tho xảo trá của chúng. người khẳng định pháp không những không có công khai hóa mà chúng còn mang bản chất của kẻ xâm lược, phi nghĩa, tàn bạo khi ở Đơng dưng. pháp đã lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái để cướp nước ta. chúng thống trị, xâm lược một cách toàn diện đất nước ta ở cả ba phương diện: chính trị, kinh tế và văn hóa. từ những dẫn chứng cụ thể mà bác đưa ra, ta đã thấy thực dân pháp đã bộc lộ bản chất giả dối, mị dân của mình. khai hóa chẳng qua chỉ là chiêu bài để chúng dễ bề xâm lược nước ta.

  với tất cả quan điểm của mình, hồ chí minh đã khẳng định người pháp không còn quyền bảo hộ ở Đông dương. cho nên những luận điểm mà chúng tuyên bố chỉ hòng mở đường để pier lại Đông dương. MặC DUE, PHAPP CO NHữNG HànH ộNG Vô Cùng Dã Man Nhưng Chung ta Lại Giữ Thái ộ Khoan Hồng Khi Giup ỡ Cho Người Phap, Bảo Vệa Cho Tinh Cạng vạng Trong Cuộc Chiến Chiến Chống chống phat xít xít ứ từ đó, người đòi hỏi thế giới phải đồng tình, ủng hộ cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở việt nam. Đó không phải là cơ sở lý thuyết được ban tặng mà phải đánh đổi bằng sự hy sinh, xương máu. vì những lý lẽ trên, việc tuyên bố tự do, độc lập là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của dân tộc việt nam. toàn bộ phần cơ sở thực tiễn ược chứng minh bằng sự thật lịch sử cho nên kèm với mỗi dẫn chứng, mỗi sự kiện, hồ chí minh thường dùng những cụm từ sự luận của người.

  Luận điểm thứ ba là pHầnco ý nghĩa, giá trị lớn lao hơn hết, là pHần tuyên ngôn của bản tuyên ngôn, là kết tất yếu của cơ sở sở phap thễ thễ m minhn min. bác đã rất cẩn trọng, khôn khéo và cương quyết để đi đến khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc việt nam. hồ chí minh tuyên bố thoát ly quan hệ với nước pháp, xóa bỏ mọi ặc quyền, ặc lợi của pháp trên ất đông dương, ồng thờng mời mở ra m. bác cũng tuyên bố với người pháp dân tộc ta kiên quyết chống lại mọi âm mưu xâm lược của chúng. bác rất khéo léo khi tin tưởng và đòi hỏi thế giới phải công nhận quyền tự do, độc lập của đất nước ta. người tuyên bố và khẳng định quyết tâm, ý chí của cả dân tộc việt nam.

  từ những giá trị trên, chung ta nhận thức sâu sắc ý nghĩa lớn lao của bản tuyên ngôn ộc lập trên pHương diện lịch sử, văn Hóa cũng nhưnh tịt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt từ cách lập luận vô cùng sắc sảo, thuyết phục, riqu ràng của người, tuyên ngôn ộc lập xứng đáng là một áng văn chính luận mẫu mat tigỻ.

  bài tham khảo số 3

  bài tham khảo số 5

  nếu như người dân mỹ tự hào vì có bản tuyên ngôn ộc lập ược lưu truyền suốt bao nhiêu thế thì người việt nam chún huy hoàn củ. thời trần có “nam quốc sơn hà” của lý thường kiệt, áng văn hùng hồn trong “Đại cáo bình ngô” của nguyễn trãi dưới thời lê. thì một lần nữa lịch sử gọi tên bản “tuyên ngôn độc lập” của hồ chí minh. Đây là những áng thiên cổ hùng văn của dân tộc. bên cạnh giá trị lịch sử thì nó còn vượt lên trên hết mang giá trị văn học nghệ thuật lớn lao, trở thành những bản mản văn mu.

  bản tuyên ngôn ộc lập ược hồ chí minh soạn thảo vào ngày 2 that trầm lịch sử chống đế quốc.

  văn chính luận thường được sử dụng trong những hoàn cảnh lịch sử cần sự trang trọng, tôn nghiêm như bài chiếu, biểy, cáno. những dạng văn này thường có kết cấu chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục, ngôn ngữ sắc bén, bằng chứng xác thực khiến ngư khôing cien nghe. và những điều này đã thể hiện trọn vẹn trong bản tuyên ngôn độc lập của chủ tịch hồ chí minh.

  trong bản “tuyên ngôn ộc lập” của hồ chí minh, nó không chỉ mang tầm vó ý nghĩa lịch sử lớn lao mà hơt là nó ạt ến ộu mẫn luhàủa m. từng quan điểm, lý lẽ người đưa ra có tính thuyết phục cao, thậm chí nó buộc người đọc phải chấp nhận mà không thi c ch. người ưa ra ba luận điểm vông sắc bén: cơ sở phap phap dân tộc việt nam. Ở mỗi luận điểm người lại đưa ra những lý luận đanh thép, bằng chứng xác thực, khiến người nghe hoàn toàn tiếp d dận cán. có thể nói xét về kết cấu của tác phẩm chính luận hay một văn bản thông thường thì tuyên ngôn độc lập đều đạt chuẩn m.

  phần đầu của bản tuyên ngôn bác đưa ra cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn. người đưa ra chân lý vĩnh cửu về quyền tự do dân tộc, quyền sống của mỗi with người. Điều đó được thừa nhận trong hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của pháp và mỹ. Đây là hai bản tuyên ngôn được công nhận vì chứa đựng những tư tưởng lớn. bằng cách trích dẫn khôn khéo này hồ chí minh đã ngầm khẳng định sự ngang hàng của ba bản tuyên ngôn độc lập, ba quốc gia vàc ba cuch mỡ. ngoài ra thủ pháp “gậy ông đập lưng ông” này còn góp phần làm cơ sở pháp lý cho tuyên ngôn độc lập của việt nam. nó thể hiện nghệ thuật lập luận khéo léo, kiên quyết và sắc bén của tác giả hồ chí minh.

  Chuyển Sang phần hai của bản tuyên ngôn chủch hồ chí minh đã dùng những câu văn ngôn từ đanh thrép ể ễn tả sự khốn nạn ốn mạt của quân Ăn cướp. những điệp từ “thế mà” ược lặp đi lặp lại nhiều lần càng nhấn mạnh tội ác, sự phi nhân tính đi lại với những tuyênnnnnn nhân nhâyền mà chúsg. Điệp từ “chúng” ược lặp lại nhiều lần như một sự ám chỉ sự tàn nhẫn bất lương cũng như nỗi đau mà thực má gìn dân rah phá. Ngoài ra ở phần này tac giả còn sử Dụng nhiều ộng từ mạnh như “chém”, “giết”, “tắm cuộc khởi ngha trong bể Máu” … rợ của ế quốc thực quằn quại trong vòng tử địa.

  Đến phần thứ ba và cũng là phần kết của bản tuyên ngôn. tác giả dùng cụm từ “thế cho nên”. như một lời khẳng định những hành động tiếp theo như một sự nối tiếp cho nguyên nhân – kết quả ở trên. tuyên ngôn khẳng định độc lập chủ quyền của dân tộc việt nam. Đó là điều mà bất cứ ai không có quyền chối cãi và bác bỏ. nó thể hiện được một bố cục chặt chẽ, kết cấu rõ ràng. thể hiện sự đanh thép và quyết tâm cao độ để giành độc lập.

  có thể nói bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 được coi là một áng thiên cổ hùng văn. nó xóa bỏ đi dư tàn của chế độ thực dân mở ra một kỉ nguyên mới cho with người dân tộc việt nam. bằng lý luận chặt chẽ, dẫn chứng xác thực ngôn từ chân thực đến mức nghiệt ngã hồ chí minh xứng đáng là một bậh thậc thầy. Áng văn của người sẽ mãi mãi là một bản mẫu hoàn chỉnh để with cháu ngàn đời noi theo.

  bai tham khảo số 5

  bài tham khảo số 4

  chủ tịch hồ chí minh là một nhà cách mạng yêu nước, là một người con ưu tú của dân tộc việt nam. Đồng thời, she người cũng để lại cho nhân dân ta một sự nghiệp văn chương lớn lao về tầm vóc; phong phú, đa dạng về thể loại và đặc sắc về phong cách sáng tạo. Ở mỗi thể loại văn học, từ văn chính luận, truyện, kí ến thơ ca hồ chí minh ều tạo ược những net phong cách riêng, ộc đáo và hẫn. nhắc ến văn chính luận, người ta không thể không nhắc ến “tuyên ngôn ộc lập” – tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật lập luận của minh h.

  “tuyên ngôn Độc lập” ra đời trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. sau Đại chiến lần thứ hai (1939 – 1945), thắng lợi thuộc về phe Đồng minh. bọn thực dân và đế quốc âm mưu xâu xé việt nam, nhưng chúng nấp dưới danh nghĩa quân đội Đồng minh vào tước vũ khí của quân. Để dọn đường cho con đường tái chiếm Đông dương thì thực dân pháp đã đưa ra một luận điệu hết sức xảo trá rất dễ đánh lừa công luận quốc tế: pháp có công khai hóa Đông dương, Đông dương là đất bảo hộ của pháp bị nhật chiếm. bây giờ nhật đã đầu hàng Đồng minh thì đương nhiên pháp phải lấy lại Đông dương, phải trở lại Đông dưhƺng yđth th n. trước tình hình như vậy, trên toàn quốc, nhân dân ta vùng dậy giành chính quyền. ngày 26 tháng 8 năm 1945, hồ chí minh rời chiến khu việt bắc trở về hà nội. tại ngôi nhà 48 – hàng ngang, người đã soạn thảo tuyên ngôn Độc lập. ngày 2 théng 9 năm 1945, chủ tịch hồ chí minh đã ọc tại quảng trường ba đình, trước hàng chục vạn ồng bào, khai sinh ra nước hân việt.

  một bài toàn được đặt ra ở đây, đó làm thế nào để có thể viết được một tác phẩm thuyết phục tất cả m. Trong Khi đó, phạm vi tac ộng rộng, ối tượng tiếp nhận khác nhau (nhân dân việt nam – một bộ pHận là trí trí thấc, còn lại 90% là ng ười dân lao ộng nhha. Sáng Rõ. ấy vậy mà, tuyên ngôn ộc lập đã đáp ứng ầy ủt cảt yêu cầu đó một cach xuất sắc bằng nghệ tuật lập lận bậc thầy của hồ minh.

  Điểm đầu tiên ta phải kể đến đó là bố cục và hệ thống lập luận chặt chẽ, xác đáng của bản tuyên ngôn. bản tuyên ngôn ược chia làm ba phần, có kết cấu vô c cuar

  phần đầu (từ đầu đến đó là những lẽ phải không ai chối cãi được), tác giả đã nêu ra cơ sở pháp lẽ của ng tuyc. Ngay từ những dòng ầu tiên, hồ chí minh nêu lên những chân lý vĩnh cửu về quyền tự do cừa dân tộc, quyền sống của mỗi with người đ ược th thhn nhn ở chính quyền của họ đang đi ngược lại nguyên tắc đó. Bác đã dẫn lời hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của mỹ và của phap, chứa ựng những tưng lớn, đc thừa nhận của nhân loại, ểể là sở sở f ược thừ nhân loại, ểể là sở sở sở củn c. cách lập luận của tác giả vừa khôn khéo vừa kiên quyết. việc sử dụng hiệu quả thủ pháp “gậy ông đập lưng ông như vậy” đã tạo nên những hiệu quả của việc trích dẫn. thứ nhất, nó tạo ra một vị thế ngang hàng của ba bản tuyên ngôn, của ba quốc gia, ba cuộc cách mạng. tiếp đó, việc tribd dẫn tạo nên cơ sở pháp lý rất vững vàng, làm tiền ềề cho việc khẳng ịnh quyền ộc lập tự do của nac dân tệ. Đồng thời, nó cũng thể hiện nghệ thuật lập luận vừa khéo léo vừa kiên quyết của tác giả hồ chí minh trong văn chính luận.

  kết thúc phần ầu chuyển sag phần hai, tac giả sử dụng liên từ “thế mà” như ể báo trước những hành ộng phap ược dẫn ra tiếp bội chính ngay những điều được nêu lên trong các bản tuyên ngôn của chúng. Ở phần thứ hai này, tác giả đã sử dụng chủ yếu thao tác lập luận bác bỏ cùng những lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thmp. thêm vào đó, bản tuyên ngôn cũng đã trở thành một bản cáo trạng đanh thép về tội ác của bè lũ thực dân cướp nước. Điệp từ “chung” ược lặp đi, lặp lại nhiều lần: “chung thi hành những luật phap dụng các ộng từ mạnh như thẳng tay chém giết, tắm các cuộc khởi nghĩa trong bể máu, bóc lột nhân dân ến tậng tủng. BằNG VIệC Sử DụNG CACH DIễN ạT HìnH TượNG Này, Tac Giả đã Lột Trần ượC Sự Dã Man, Tàn Bạo Của Bọn Thực Dân, Vừa diễn tả ược nỗi đau thê th ảm “vòng tử địa” (Đường kách mệnh).

  ngay từ phần mở ầu đoạn thứ ba, tac giả đã sửng cụm từ: bởi thế cho nên, đã tạo nên sự liên kết giữa pHần kết với tên trên, thển mối quan quan hệ nnh. tuyên ngôn ộc lập kHép lại với lời tuyên bố khẳng ịnh quyền tự do, ộc lập cùng với quyết tâm chống giặc, giữ vững nền tự do, ộc lập ấ , độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc ấyp”. rõ ràng, tuyên ngôn độc lập là một chỉnh thể thống nhất, với các yếu tố quan hệ hết sức chặt chẽ với nhau. cách lập luận của tác giả là dùng lời lẽ của đối phương để bác bỏ đối phương và luôn có sự kết hợp giữa lvý luth>

  làm nên nghệ thuật lập luận bậc thầy, không chỉ bố cục chặt chẽ mà văn phong của bản “tuyên ngôn ộc lập” cũng đanh thél. từ ngữ được sử dụng một cách chính xác đến “nghiệt ngã”. khi tuyên bố xóa bỏ quan hệ với thực dân pháp, tác giả viết “xóa bỏ hiệp ước mà pháp đã ký về việt nam” chứ không phẻi là kí với nam vi. kí “về” chứ không phải kí “với” bởi lẽ “về” là mang tính chất áp ặt, ép buộc, còn “với” làng mang tính chất hữu nghị hòa bình, cócó lợi bđđi. hơn nữa, tác giả lại viết “tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với thực dân pháp” chứ không phải với toàn bộ người pháp bởi lẽ dân người dân pháp cũng là người yêu chuộng hòa bình, họ cũng phản đối chiến tranh phi nghĩa . như vậy, có thể thấy, từ ngữ được dùng chính xác từng từ, từng chữ một. lời văn trong sáng mà không làm mất đi tính hiện đại, uyển chuyển.

  tóm lại, tuyên ngôn ộc lập đã thể hi một tư duy nhạy bén, tầm vĂn Hóa sâu rộng và trên hết là tình thần y y y, yêu nướng nàn của chủ hồ chủ chủ chủ người đã rất thành công trong việc nghệ thuật lập luận – một trong những yếu tố quan trọng làm nên phong cách hồ chí minh.

  bài tham khảo số 4

  bài tham khảo số 1

  hồ chí minh không chỉ là một nhà lãnh đạo thiên tài mà còn là một nhà thơ, nhà văn kiệt xuất. những áng văn chynh luận của người không chỉ đanh thép, sắc sảo mà còn tác ộng mạnh mẽ ến tâm thức của người ọtìcấ cấ, tấ. có thể coi tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận không chỉ của riêng bác mà là của cả văn học dân tộc.

  tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng tám thành công, mở ra một with đường mới cho dân tộc việt nam. nhận định sáng suốt tình hình trong và ngoài nước, tại phố hàng ngang hồ chí minh đã soạn thảo tuyên ngôn độc lập. ngày 2 tháng 9 năm 1945 trên quảng trường ba Đình lịch sử người đã đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước việt nam dân chủòa c. bản tuyên ngôn không chỉcoc giá trị lịch sử a lớn màn cóc giá trị nghệ thuật sâu sắc, ặc biệt là các thức Bác lập lận ể đi ến kết luận cuốc.

  nghệ thuật lập luận sắc bén trong bản tuyên ngôn độc lập trước hết được thể hiện trong bố cục, cách sắp xếc văc ác. phần đầu tiên bác nêu lên cơ sở pháp lí, làm nền tảng cho bản tuyên ngôn; phần thứ hai nêu lên cơ sở thực tiễn, làm dẫn chứng giúp cho bản tuyên ngôn giàu sức thuyết phục; SAU KHI HộI Tụ ầY ủ HAI YếU Tố LUậN và thực tiễn người ưa ra lời Tuyên bố dõng dạc, đanh thrn, tràn ầy tinh thần tự hào, khai without nước việt nam dnam dnam d. ngày từ cách bố cục của bài văn ta đã thấy một tư duy mạch lạc, một lập luận sắc bén trong nghệ thuật lập luận củi ng.

  trước hết, về cơ sở phap phap cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”; tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng pháp năm 1791: “người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”. từ đó, bác khẳng định quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi cá nhân; he khẳng định đó là những quyền hiển nhiên, tất yếu và bất khả xâm phạm “đó là những lẽ phải không ai chối cãi c”. và một bước nâng cao hơn nữa, từ quyền tự do và bình ẳng của with người, bác đã suy rộng ra “tất cả các dân tộc trên tến t, sung n. và quyền tự do”. như vậy, bác đã nâng quyền with người, quyền cá nhân thành quyền dân tộc. cách lập luận của bác vô cùng thuyết phục, bác đi từ một tiên đề có giá trị như một chân lý không ai chối cãi được. tiên đề được đưa ra ở đây chính là quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của coni mỰ. bởi vậy, nếu pháp và mĩ xâm phạm quyền tự do và độc lập của dân tộc ta thì có nghĩa đã phản bác lại chính cha ông tổn tiêa. với chiến thuật “gậy ông đập lưng ông” mạnh mẽ, dứt khoát, người đã khiến kẻ thù không thể chối cãi, không thể chốġđ. Ồng thời khi ặt ba cuộc cách mạng của nhân loại ngang bằng nhau, bác đã ưa dân tộc ta đàng hoàng bước lên vũ đài chính trị thế cácácvaii, s.

  không chỉng lại ở cơ sở lý luận, ể làm bài văn chynh luận thêm phần đanh thrép, Thuyết phục, người đã ưa ưa cơ sở thực tiễn phú, chân thực. pháp nhân danh “khai hóa”, mang đến văn minh cho dân tộc việt nhưng đã bị bác đã vạch trần tội ác trên hai phương diện. tội ác gây ra trrên mọi mặt ời sống: về chynh trị: chung tước đoạt tự do dân chủ, thi hành luật phap phap …; Về Kinh Tế: Bóc lột tước đoạt của nhân dân ta, ộc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng… hành ộng của chung trai hẳn với những lời noi nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó bào chết đói. không chỉ vậy, pháp nhân danh “bảo hộ”, bác nêu rõ: chúng không những không bảo hộ được mà “trong vòng 5 năm đã bán nước ta ận hai lậ”. hành động đó còn chứng minh pháp là những kẻ phản bội phe Đồng minh, quỳ gối trước phe phát xít nhật.

  Đồng thời bác cũng nêu lên qua trình đấu tranh kiên gan, bền bỉ của dân tộc ta. sau qua trình ấu tranh bền bỉ ấy, dân tộc việt nam đã giành ược những kết quả vông to lớn, ược tac giả thển trong đoạn văn ngắn “dân ta đ NướC VIệT NAM ộC LậP. , Nguy hiểm. Và lời tuyên bố “thot li hẳn quan hệc dân với phap, xóa bỏt hết các hiệp ước mà phap đã ký về nước việt nam, xóa bỏt t cả mọi ặc quyn của pHủn khối đoàn kết toàn dân “trên dưới một lòng” kiên quyết chống lại âm mưu của thực dân pháp.

  từ những cơ sở phap phap khẳng định ý chí bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc việt nam. hai nội dung trên chính là hai điều kiện để lời tuyên ngôn độc lập của một dân tộc thực sự có sức thuyết phục.

  tính chính luận xuất sắc còn được thể hiện trong nghệ thuật liệt kê, so sánh để làm bật lên tội ác ghê gớm của phán đd iâp. Đặc biệt bác còn tạo nên hình ảnh vừa giàu tinh biểu cảm, vừa chính xác, rõ ràng bởi vậy thể loại này ít xuất hiện hình. nhưng khi chung được sử dụng với liều lượng hợp lý sẽ phát huy hiệu quả, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng i č. Bác sửng Linh Hoạt Hình ảnh Giàu Giá Trị Biểu Cảm NHư: Chung tắm Các Cuộc Khởi NGHĩA CủA Ta Ta Trong Biển Máu đã Làm Bật Lên tội ác của tực dân phap ối với với nh. cách sử dụng câu văn dài, chia làm nhiều vế có sự trùng điệp về cấu trúc tạo nên giọng tố cáo sôi nổi, đanh thép.

  giọng điệu linh hoạt, khi tố cáo đanh thép, khi khẳng định quyết liệt, đặc biệt là ở đoạn văn cuối bài. Câu văn: “Toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tinh mạng và của cải ểể giữ vững quyền tự do và ộc lập ấy /p>

  bằng những lập luận sắc bén, dẫn chứng chân thực giàu sức thuyết phục, cùng với đó là giọng điệu, ngôn ngữn Ļhỡi ổi ỡ. bản tuyên ngôn đã mở ra một trang sử mới, vẻ vang, khi dân ta được làm chủ được nắm quyền. Đồng thời bản tuyên ngôn cũng cho thấy nghệ thuật lập luận bậc thầy của người.

  bai tham khảo số 1

  bài tham khảo số 6

  hồ chí minh là một nhà cach mạng, nhà tưng vĩ ại của dân tộc việt nam “một vĩ nhân ược UNESCO phong danh hiệu“ anh hùng giải phóng dân tộc, nhà vte. ” ể lại chu chung ta một gia tài vĂn học vông qualk báu. .nhắc ến văn chính luận, người ta không thể không nhắc ến “tuyên ngôn ộc lập” – tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật lập luận cồh chía min h>.

  trong hoàn cảnh nhân dân ta đã giành lại được chính quyền ở hà nội. ngày 26 tháng 8 năm 1945, chủ tịch hồ chí minh từ chiến khu cách mạng việt bắc về tới hà nội. và người đã soạn thảo bản “tuyên ngôn độc lập” tại căn nhà số 48 phố hàng ngang. NGày 02 THANG 9 NăM 1945 TạI quảng trường ba đình, hà nội, trước hàng chục vạn ồng bào, người thay mặt chynh phủ lâm nước việt nam dân chủng hwn ọn ộn ản ản ản ản ản ản ản ản ản ản tác phẩm thể hiện nghệ thuật lập luận vô cùng chặt chẽ, sắc sảo của người, xứng đáng là áng văn chính luận mẫu ạth c᧑p

  bản tuyên ngôn có kết cấu vô c cặt chẽ, dựa vào những cơ sở phap phap choc tới những cơ sở thực tiễn ể đi ến tuyên bố về quyền tự ộc l.

  ngay từ phần mở ầu, ể ể ể khẳng ịnh cơ sở phap phap và tính chynh nghĩa của bản tuyên ngôn, người đ n nnn những chân lno thừa nhận qua nhiều thời kỳ chính quyền của họ đang đi ngược lại nguyn tắc đó, gây ra lầm than cho biết bao số phận. bác đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn độc lập của pháp và mỹ. tuyên ngôn độc lập của mỹ (1976) viết: “tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. còn trong tuyên ngôn của pháp viết: “người ta sinh ra tự do bình đẳng về quyền lợi và phải luôn tự do bình đẳng về quyền lợi”. Đây là những lẽ phải chân chính mà không ai có thể phủ nhận được. Đây là những bản tuyên ngôn độc lập đã được các nước trên thế giới công nhận, đây cũng là những nước giơ cao ngọn cờ về bình đẳng, về quyền con người.vậy mà họ đã đi ngược lại với chính những tuyên ngôn của mình . và bác đã chỉ ra được điều đó. bằng chính sự khéo léo của mình bác đã sử dụng chính những lời văn của kẻ thù để chống lại kẻ thù. Không những vậy thông qua việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn của hai cường quốc phap và mỹ lúc bấy giờ, bác đã tạo ra một vị thế ngang hàng của bản tuyên ngôn n đẳng tự do của with người là như nhau, không ai là hơn ai.

  ở pHần thứ hai, tac giả đã sửng chủ yếu thao tac lập lận Bác bỏ cùng những lập lận chặt chẽ, lẽ đanh thép, bằng hùng hồn ể bá ”của thực dân phan phan và kinh tế. “Về Chính Trị … LậP ba chế ộ khac nhau ở trung, nam, bắc ể ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, ể ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. Chung lập ra nhà nhà nhà tù nhi CHUNG THẳNG TAY CHÉM GIếT NHữNG NGườI YêU NướC THươNG Nòi của Ta. Chung tắm các cuộc khởi nGhĩa của ta trong những bể Máu. Nòi Giống ta suy nhược. Về Kinh tế, Chung Bóc lột dân ta ến xương tủy, khiến choc dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chung cướp không không ruộng ấ Hàng loạt những tội ác của thực dân phap ược Bác ưa Ra the Lối văn trần thuật tạo nên điệp khúc ầy nhức vàn. bọn thực dân, vừa diễn tả ược nỗi đau thê thảm của nhân dân ta, những người dân vô tội đang quằn quại trong “vòng tử ịa” (ường kách chứng lịc h sử ể ể bả giọng điệu sai trai, gian xảo củng ộng công công công c. . Ể bác bỏ luận điệu pháp cóng bảo hộ, tuyên ngôn dùng sự thật lịch sử ể ể thuyết phục: “nhàt ến đng dương, thân phác d. OR. năm 1945, nhật hất cẳng pháp “bọn thực dân pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng”. khẳng định “trong năm năm pháp đã bán nước ta hai lần cho nhật”.

  và cuối cùng, sau những lập luận đanh thép kết tội thực dân pháp, bác đã đưa ra lời khẳng định và cũng là lời tuyên kời tuyên. “nước việt nam có quyền được hưởng tự do, độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc ấyp”. câu nói định quyền tự do, độc lập cùng với quyết tâm chống giặc, giữ vững nền tự do, độc lập ấy của đồng bàt. lời tuyên ngôn với những lời lẽ đanh thép dựa trên cơ sở pháp lý và thực tiễn của bản tuyên ngôn đã thut phục ược lòng lòng ưỰn cadn lòn

  “tuyên ngôn ộc lập” của hồ chí minh không những là văn kiện lịch sử vô giá mà còn là một álg vănh luận mẫu mực, tiếp nhứng chiêng. Lịch sử việt nam từ 1945 ến nay chính là sự phát huy cao ộ tinh thần ộc lập, tự do đã ược khẳng ịnh từ trong bản tuyên ngôn độc lập” là bản án đanh thép chống bạo tàn, có giá trị nhân đạo, nhân văn sâu sắc của hồ chí minh. người đã rất thành công trong việc nghệ thuật lập luận – một trong những yếu tố quan trọng làm nên phong cách hồ chí minh.

  bài tham khảo số 6

  bài tham khảo số 2

  nhận xét về tuyên ngôn ộc lập, nhà nghiên cứu nguyễn đĂng mạnh đã từng nêu lên ý kiến ​​rằng: “tuynn ngôn ộc lập là một bài rằng: vĂn chính luận thu , cũng như nếu đánh địch thì cũng đánh bằng nhắng lí l. lợi khí của nó là những lí lẽ đanh thép, những lập luận chặt chẽ, những bằng chứng không ai chối cãi được”. những lời nhận xét ngắn gọn, súc tích này càng khẳng ịnh hơn nghệ thuật lập luận bậc thầy trong bản “tuyên ngôn ộc lập” của hồ chí minh.<

  NGHệ Thuật lập louậnc có hiểu là cach bốc một bài văn, cach sắp xếp các luận điểm, luận cứ, lý lẽ sao cho hợp lý, với những dẫn chứng phong phú nhằm thằm thu tưởng vào những quan điểm, nhận định mà bài văn, tác phẩm ấy nêu lên. nhưng để một văn bản trở thành điển hình của nghệ thuật lập luận, thì không chỉ cần sự rập khuôn máy móc những ý trên mà còn phải có sự kết hợp linh hoạt nhuần nhuần những yếu tố: miêu tả, biểu cảm… tưởng như không có ích đối với một bài văn nghị luận khô cứng. nhưng chính sự giúp sức của các yếu tố tưởng như nhỏ bé ấy đã gop phần tạo nên sự thành công cho một văn bản luản. Và tuyên ngôn ộc lập của hồ chí minh đã làm ược trọn vẹn cả hai yếu tố lẽ và tình cảm ấy, ể khẳng ịnh tính chất bậc the ầy nghn ịn vte đn văn v.

  bác đã từng tâm sự rằng, khi viết, điều bác suy nghĩ ấy chính là tự đặt ra câu hỏi: viết cho ai? viết cái gì? xuất pháp từ hai yêu cầu đó để cho chuẩn xác, cho dễ đi vào lòng người đọc nhất. khi bản tuyên ngôn ộc lập ra ời cũng là lúc nhân dân ta vừa thoát khỏi xiềng xích của thực dân pháp, vừa nghèo đói, vừa lạc hậnu nc do. Đồng bào ta đa phần không biết chữ, học vấn thấp. vậy bác phải viết ra sao, viết như thế nào ể n nội của bản tuyên ngôn không chỉ giÚp người dân hiểu, mà còn hướng ến cến dânhânhânh. chynh những yêu cầu bức thiết đó đã khiến bác viết nên một bản tuyên ngôn ộc lập vừa dễ hiểu, lại vừa cô ọng, súc âm tích, súc vûs tích.

  trước hết, để văn bản để đi vào lòng người, cần có một bố cục mạch lạc, hợp lý. người đã chia bốc của bản tuyên ngôn làm ba phần: phần ầu là cơ sở lậ lận, thứ hai là cơ sởc tực tiễn, hai phần ầu sẽ là nền tảng ch lờn nnên nn ở n chính sự mạch lạc trong bố cục giúp người nghe dễ hiểu, dễ dàng tiếp nhận hơn rất nhiều.

  trong phần cơ sở phap phap hai bản tuyên ngôn của mình rằng: tuyên ngôn ộc lập của nước mỹ năm 1776: “tất cả mọi người sinh ra ều quyền ềnh g. quyền ược sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc ”; tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cach mạng phap và bình ẳng về quyền lợi. ” đã từng nói, không thể xóa bỏ những thành tựu mà tổ tiên họ phải đổ xương máu mới đạt được. cách diễn đạt vô cùng khéo léo, lại vô cùng kiên quyết đã trở thành nền tảng cơ sở vững chắc của bản tuyên ngôn. cũng từ đó bác đã suy rộng ra “tất cả các dân tộc trên thế giới ều sinh ra bình ẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. như vậy, bác đã nâng quyền with người, quyền cá nhân thành quyền dân tộc.

  như chung ta đã biết, phapp sag xâm lược nước ta, với khẩu hiệu ầy lòng Bác Ái, nhiệm vụ cao cả “khai Hóa”, nhưng trên thực tế chung lại làn àn ton to to to ng đ. Ể ậP tan luận điệu xảo tra này, Bác đã ưa ra hàng loạt dẫn chứng thuyết phục, vạch trần những hành ộng trai hẳn với “nhân ạo và chính nghĩa” Trong Hơ Về Chính Trị: Tước đoạt tự dân chủ, Thi Hành Luật Phap lột tước đoạt của nhân dân ta, ộc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng,… không chỉ vậy, chúng còn ra sức, cố công vơ. tận xương tủy, để cuối cùng gây ra nạn đói khủng khiếp khiến “từ quảng trị đến bắc kì, hơn hai triệu đồng bào t đếi”. with số khủng khiếp ấy đã vạch trần tội ác tàn độc của chúng. thực dân pháp có thực đến để bảo hộ dân ta như chúng từng tuyên bố. dập tan luận điệu này, bác đã chỉ rõ “trong năm năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho nhật”. Và Chung Không Còn Có Quyền Cai Trị đông dương, Bởi Mùa Thu NĂm 1940 ta đã Trở Thành Thuộc ịa của nhật, và khi chúsg ta giành ược chynh quyền tự nhật, chứt. Từ NHữNG Lí lẽ đó, NGườI đã Tuyên bố: “Bởi thế cho nên, chung tôi, lâm thời chynh phủ của nước việt nam mới, ại biểu chu toàn dân việt nam tuyên bố thoot. xóa bỏ mọi đặc quyền của pháp trên đất nước việt nam”. toàn bộ hệ thống lí lẽ vô cùng đanh thép, thuyết phục đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu bịp bợm, xảo trá của bọn chính quực thân. từ những cơ sở phap phap và cơ sởc tếc hết sức ầy ủy ủ, chặt chẽ, rõ ràng, hồ chí minh đã hùng hồn tuyên bốc quyền tực lập của dân tộc ta már m

  nghệ thuật lập luận tài tình còn được thể hiện trong việc bác sử dụng đắc dụng thủ pháp tăng cấp. trong phần cuối – lời tuyên ngôn, bác đã sử dụng nhiều lần tuyên bố, nhưng những lần sau bao giờ cũng có mức độ cao hơn tr nh. từ chỗ tuyến bố ta là thuộc địa của nhật cho đến ta giành được chính quyền từ nhật chứ không phải pháp. tiếp đến bác tuyên bố xóa bỏ mọi được quyền đặc lợi của pháp đã ký trên đất nước việt nam. Và cuối cùng lời kết luận ược tăng lên ở mức ộ cao nhất: “hưởng ộc lập tự do” không phải chỉ là một cai quyền pHải có, không phải chỉt một tư t ư ư ư ư ư ư ư ư ư đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đt. nước việt nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập”. Và vì thế “Toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tinh mạng và của cải ểể giữ vững quyền tự do, ộc lập ấy” ( nguyễn đ đng mạng quyền tự do, ộc lập ấy” (nguyễn đ đng mạng.

  ngoài ra, NGHệ Thuật Lập Luận tài tình còn ược Thể Hiện Trong việc người vận dụng Linh Hoạt Biện Phac liệt kê, so Sánh, ểể Làm Sáng tỏi tội ác của thực hình ảnh so sánh đặc sắc nhất phải kể đến đó là: “chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong biển máu”. kết hợp với biện pháp liệt kê, các câu văn dài chia làm nhiều vế đã làm bật lên tội ác “trúc nam sơn không ghi hết tội” củca d. giọng điệu linh hoạt, khi đanh thép, khi khẳng định, đầy tự hào (cuối bài văn) khi lại đầy xót thương trước thảm cẛanh c

  tuyên ngôn độc lập cũng xứng đáng được coi là áng “thiên cổ hùng văn”, áng văn chính luận xuất sắc của dân tộc. bản tuyên ngôn đã khai mở một kỉ nguyên mới cho dân tộc ta, kỉ nguyên độc lập tự chủ. Đồng thời nó cũng cho thấy tài năng chính luận bậc thầy của chủ tịch hồ chí minh.

  bài tham khảo số 2

  bài tham khảo số 12

  nếu như người dân mỹ tự hào vì có bản tuyên ngôn ộc lập ược lưu truyền suốt bao nhiêu thế thì người việt nam chún huy hoàn củ. thời trần có “nam quốc sơn hà” của lí thường kiệt, áng văn hùng hồn trong “Đại cáo bình ngô” của nguyễn trãi dưới thời lê. thì một lần nữa lịch sử gọi tên bản “tuyên ngôn độc lập” của hồ chí minh. Đây là những áng thiên cổ hùng văn của dân tộc. bên cạnh giá trị lịch sử thì nó còn vượt lên trên hết mang giá trị văn học nghệ thuật lớn lao, trở thành những bản mản văn mu.

  bản tuyên ngôn ộc lập ược hồ chí minh soạn thảo vào ngày 9/2/1945 đây có thể coi là một áng thiên cổ hùn th ển chủn chủnền ln. lịch sử chống đế quốc.

  trong bản tuyên ngôn ộc lập của hồ chí minh, nó không chỉ mang tầm vó ý nghĩa lịch sử lớn lao mà hơt là nó ạt ến ộu mựu mộc một củ. từng quan điểm, lĩ lẽ người đưa ra có tính thuyết phục cao, thậm chí nó buộc người đọc phải chấp nhận mà không thi c ch. NGườI ưA RA BA LUậN đIểM Vô Cùng sắc bén: – Cơ sở PHAP LIC tất yếu của dân tộc việt nam. Ở mỗi luận điểm người lại đưa ra những lí luận đanh thép, bằng chứng xác thực, khiến người nghe hoàn toàn tiếp ễng cán m. có thể nói xét về kết cấu của tác phẩm chính luận hay một văn bản thông thường thì tuyên ngôn độc lập đều đạt chuẩn m.

  phần đầu của bản tuyên ngôn bác đưa ra cơ sở pháp lí của bản tuyên ngôn. người đưa ra chân lí vĩnh cửu về quyền tự do dân tộc, quyền sống của mỗi with người. Điều đó được thừa nhận trong hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của pháp và mỹ. Đây là hai bản tuyên ngôn được công nhận vì chứa đựng những tư tưởng lớn. bằng cách trích dẫn khôn khéo này hồ chí minh đã ngầm khẳng định sự ngang hàng của 3 bản tuyên ngôn độc lập, 3 quốc cáẳng 3 cuch m. ngoài ra thủ pháp “gậy ông đập lưng ông” này còn góp phần làm cơ sở pháp lí cho tuyên ngôn độc lập của việt nam. nó thể hiện nghệ thuật lập luận khéo léo, kiên quyết và sắc bén của tác giả hồ chí minh.

  Chuyển Sang phần hai của bản tuyên ngôn chủch hồ chí minh đã dùng những câu văn ngôn từ đanh thrép ể ễn tả sự khốn nạn ốn mạt của quân Ăn cướp. những điệp từ “thế mà” ược lặp đi lặp lại nhiều lần càng nhấn mạnh tội ác, sự phi nhân tính đi lại với những tuyênnnnnn nhân nhâyền mà chúsg. Điệp từ “chúng” ược lặp lại nhiều lần như một sự ám chỉ sự tàn nhẫn bất lương cũng như nỗi đau mà thực má gìn dân rah phá. ngoài ra ở phần này tác giả còn sử dụng nhiều động từ mạnh như “chém”, “giết”, “tắm cuộc khởi nghĩa trong bể máu”…. Đy như những bằng chứng biết nói lột tả sự xảo tra, tàn bạo ến man rợ của ế ếc thực dân nó ẩy những người dân khốn cùng của ta quằn tongi trong vòng vòng người dân khố

  Đến phần thứ 3 cũng là phần kết của bản tuyên ngôn. tác giả dùng cụm từ “thế cho nên”. như một lời khẳng định những hành động tiếp theo như một sự nối tiếp cho nguyên nhân – kết quả ở trên. tuyên ngôn khẳng định độc lập chủ quyền của dân tộc việt nam. Đó là điều mà bất cứ ai không có quyền chối cãi và bác bỏ. nó thể hiện được một bố cục chặt chẽ, kết cấu rõ ràng. thể hiện sự đanh thép và quyết tâm cao độ để giành độc lập.

  có thể nói bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 được coi là một áng thiên cổ hùng văn. nó xóa bỏ đi dư tàn của chế độ thực dân mở ra một kỉ nguyên mới cho with người dân tộc việt nam. bằng lí luận chặt chẽ, dẫn chứng xác thực ngôn từ chân thực đến mức nghiệt ngã hồ chí minh xứng đáng là một bậc thầy cinh. Áng văn của người sẽ mãi mãi là một bản mẫu hoàn chỉnh để with cháu ngàn đời noi theo.

  bai tham khảo số 12

  bài tham khảo số 9

  chủ tịch hồ chí minh không chỉ được biết đến với vai trò là một nhà lãnh đạo kiệt xuất. he mà còn là một nhà văn, nhà thơ với nhiều tác phẩm có giá trị. trong đó, bản “tuyên ngôn độc lập” của hồ chí minh được coi là “áng văn chính luận mẫu mực” nhất của mọi thời đại.

  Trước hết, nGhệ Thuật lập luận của bản tuyên ngôn ộc lập ược thể hi qa việc Bác đã xây dựng ược một cấu trúc lập lurận logic, chặt chẽt v ớn c. và lời tuyên bố độc lập. Ở phần cơ sở thực tế, người đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn ộc lập của phap và mỹ ể ể khẳng ịnh những quyền with người, quyn dân tộc (d. Tộc việt nam. Tuyên ngôn, Bác đã vạch trầi tội ác của thực dân phapc cùng với công cuộc ấu tranh của nhân dân ta và khẳng ịnh tinh thần nhân ạo của việt minh – Ồng minh.

  cụ thể là khi xác ịnh cơ sở phap phap cho bản tuyên ngôn ộc lập, người đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn: tuyên ngôn của mỹ nĂ76 và tuyên ngôn nhân quy q quyền những quyền with người, quyền dân tộc của dân tộc việt nam. tuyên ngôn Độc lập của nước mỹ năm 1776 khẳng định “tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”; còn tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng pháp năm 1791: “người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”. Đây là hai bản tuyên ngôn được quốc tế công nhận, vì vậy mà không ai có quyền bác bỏ những quyền lợi trên của with người. Đồng thời, người cũng sử dụng một thủ pháp vô cùng độc đáo “gậy ông đập lưng ông” nhằm đánh vào kẻ thù xâm lược khi hành động của chúng đã làm vấy bẩn lên ngọn cờ nhân đạo và chính nghĩa mà tổ tiên họ đã phải chiến đấu mới có được. Việc ặt hai bản tuyên ngôn của phap và mỹ – hai cường quốc lớn trên thế giới ngang hàng với bản tuyên ngôn của việt nam cho thấy ược lòng tự tôn, tự hào dân tộc.

  tiếp đến, bác đưa ra những cơ sở thực tế với lý lẽ, dẫn chứng vô cùng xác đáng. pháp luôn kể công khai hóa và bảo hộ dân tộc việt nam, thì nhân danh người dân việt nam, hồ chí minh đã bác bỏ điều đó. trong tám mươi năm thống trị nước ta chúng đã gây ra bao tội ác tày trời làm đau khổ người việt nam. bác đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể, phong phú được chắt lọc từ những sự thật không thể chối cãi được. pháp bóc lột nhân dân ta trong mọi mặt đời sống từ kinh tế, văn hóa – giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân. trong hai năm, chúng bán nước ta hai lần cho nhật, trong khi việt minh cứu giún cho nhiều người pháp thì chúng lại nhẫn tâm giết chết số đông tatru. như vậy, bác khẳng định lại đó không phải là công mà là tội. việc sử dụng những hình so sánh, ẩn dụ kết hợp với lối điệp cấu trúc “chúng…” đã góp phần không nhỏ vào việc chỉ ra nhữ káthù c. ỒNG thời, người cũng biểu dương tinh thần ấu tranh của nhân dân ta: c cng lúc phac pHá bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ từ đó, he khẳng ịnh rằng quyền ược tự do, ộc lập của việt nam phù hợp với nguyên tắc dân tộc bình ẳng tại hội nghị tê-hê-răng và cựu kim sơn ướn gán gán gán gán ống ống ống ốn g ống ốn g ống ống ống ớng ướng ướng ướng ướng ướn gc. công nhận điều đó.

  cuối cùng là lời tuyên bố độc lập mang dáng vẻ của “bài thơ thần” khi xưa lý thường kiệt đã từng cảnh báo kẻ thù:

  người đã khẳng ịnh: ộc lập tự do vừa là quyền lợi, vừa là chân lý bất khả xâm phạm, yêu cầu quốc tếi thừa nhận: “nước việt nam có ền hậng, do ộ do ộc lập ”. Bác cổ vũ khích lệ tinh thần nhân dân: của lý thường kiệt khi xưa đã được bác vận dụng sáng tạo đoạn cuối của bản “tuyên ngôn đp”.

  như vậy, “tuyên ngôn độc lập” chính là một áng văn chính luận xuất sắc. không chỉ có giá trị về nội dung mà còn về cả nghệ thuật lập luận.

  bai tham khảo số 9

  bài tham khảo số 11

  “tuyên ngôn độc lập” không chỉ có là một tác phẩm chứa đựng nội dung sâu sắc. mà còn thể hiện tài năng lập luận kiệt xuất của chủ tịch hồ chí minh.

  là văn kiện chính trị, lịch sử song không hề khô khan, giáo điều mà vô cùng dễ hấp dẫn, thuyết phục. Trước hết, hồ chí minh đã xây dựng cho bản tuyên ngôn một kết cấu lập lusận vô c c, chặt chẽ gồm ba pHần: cơ sở phap phap phap phap phap phap phap, cơ sởc tếc và lời tuyên bố ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ Ở mỗi phần, cách lập luận của người cũng vô cùng thuyết phục và sáng tạo.

  về cơ sở pháp lý, người đã không nhắc lại truyền thống vẻ vang của dân tộc như thế hệ trước:

  “từ triệu Đinh lý trần bao đời gây nền độc lập

  cùng hán Đường tống nguyên mỗi bên hùng cứ một phương”

  (bình ngô đại cáo, nguyễn trãi)

  mà người đã khéo léo trích dẫn hai bản tuyên ngôn của mỹ và pháp. bản “tuyên ngôn độc lập” năm 1776 của cách mạng mỹ: “tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. và bản “tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” của cách mạng pháp năm 1791: “người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”. bởi đây là hai bản tuyên ngôn của hai cường quốc có tiếng nói trên thế giới nên đem đến hiệu quả thuyết phục cao. từ đó bác đã khẳng ịnh những quyền with người, quyền dân tộc (quyền bình ẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc …) cộc vin tủa d. nhưng cach trích dẫn của người không dập khuôn mà ầy sáng tạo khi nâng từn ền ca nhân lên dân tộc: “Suy rộng, câu ấy fo ẳt ẳt ẳt ẳt ẳt ẳt ẳt ẳt ẳt ẳt. tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. chỉ với một cụm từ “suy rộng ra” nhưng đã tóm gọn lại được một tầm tư tưởng lớn của một with người vġi.

  sau khi ưa ra cơ sở phap phap . hai luận điểm được nêu ra rõ ràng, chứng minh bằng những luận chứng không ai có thể chối cãi. nếu như pháp luôn kể công khai hóa và bảo hộ dân tộc việt nam, thì nhân danh người dân việt nam, hồ chí minh đã bác bỏ điều đó. trong tám mươi năm thống trị nước ta chúng đã gây ra bao tội ác tày trời làm đau khổ cho nhân dân ta. bác đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể, phong phú được chắt lọc nhất. pháp bóc lột nhân dân ta trong mọi mặt đời sống từ kinh tế, văn hóa – giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân. trong hai năm, chúng bán nước ta hai lần cho nhật. cuối năm 1945, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói. nếu việt minh cứu giúp cho nhiều người pháp thì chúng lại nhẫn tâm giết chết số đông tù chính trị của ta. pháp luôn nêu cao ngọn cờ chính nghĩa của nước mẹ vĩ đại thì hồ chí minh đã khiến chúng phải rơi vào thế “gậy ông đập lưng ông” để khéo léo nhắc nhở họ đừng làm vấy bẩn lên ngọn cờ chính nghĩa mà tổ tiên họ đã phải đổ biết bao xương máu mới có được. như vậy, bác khẳng định lại đó không phải là công mà là tội. khi ưa ra tội ác của thực dân pháp, bác đã sử dụng nhiều hình ảnh so sánh, ẩn dụ kt hợp với lối đi đp cấu trúc “chúng…” ágópal vẻ ph. sau đó, người còn biểu dương tinh thần ấu tranh của nhân dân ta: “pháp chạy, nhật hàng, vua bảo ại thoái vị” – c c c kiến ​​company. cách mạng tháng tám thành công với thắng lợi vẻ vang đã đem lại nền độc lập tự do cho nhân dân việt nam. người cũng khéo léo thuyết phục các nước Đồng minh rằng: “chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị tê-hê-răng và cựu kim sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân việt nam”. lẽ của người đã chỉ ra nếu các nước ồng minh không chịu công nhận nền ộc lập của việt nam thì Co nghĩa là ồng minh đang phản bội lại chính mình. một cách thuyết phục cho thấy tài năng của hồ chủ tịch.

  và lời tuyên bố ộc lập cuối cùng mang dáng vẻ của “bài thơn” đã từng vang vọng trên sông như nguy: “vì những lẽ trên, chún tôi natu, chng ch. , trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

  nước việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự ự ậc. lời tuyên bố mang giọng điệu hùng hồn, lời lẽ quyết đoán đã thể hiện được tinh thần của toàn thể dân tộc việt nam. quả là có sức lay động lòng người.

  qua phân tích trên, có thể thấy rõ được tài năng lập luận của hồ chí minh. nhờ đó, bản “tuyên ngôn ộc lập” đã trở thành một văn kiện có giá trị lịch sử ối với dân tộc việt nam, ược mệnh danh là “bài thần” của ời ời ời

  bai tham khảo số 11

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button