Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” của Lí Bạch

nhà thơ lý bạch xuất hiện giữa thi đàn của thơ ường giống như một vị tiên thi, thơ của ông không chỉ mang tâm hồn phóng à à à à n à n à à à à n à à n à à à n à à n à à n à à n à à n à à n à à n à à n à à n à à à à n à à n à à n à à n à à n à à n à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à n. quê hương đất nước. Bài Thơ Cảm NGHĩ Trong đêm Thanh Tĩnh Chính Lài Thơ Thể Hiện Cho Tâm Hồn đó, Tình Cảm Sâu nặng của nhà thơ với quê hương đc ược thển sâc sâc trong trong bài thơ.

chủ ề ngắm Trìng nhớ quê là một chủ ề khá phổn trong thơ ca cổ, lý bạch cũng đã sửng dụng chủ ề quen thuộc này, nhưng với tài nĂng và cach cảm nhận riêng của ô những net đặc sắc riêng biệt về cả nội dung và nghệ thuật. hai câu thơ đầu của bài thơ là những vần thơ miêu tả khung cảnh thiên nhiên trong đêm trăng thanh tĩnh, đẹp đẽ và huyền ảo:

“Đầu giường ánh trăng rọi

ngỡ mặt đất phủ sương”

câu thơ làm nổi bật lên cả về không gian và thời gian, đó là đêm khuya trong không gian tĩnh lặng tràn ngập ánh trăng, Ánh trăng đã len lỏl vào. người ọc có thể cảm nhận rõ không gian yên ắng, tĩnh lặng trong bức tranh ấy, cái tĩnh lặng không phải ở nhan ề bài thơ m â ệ . , đó là một sự tĩnh lặng tuyệt đối. trong không gian tĩnh lặng ấy, nhà thơ nhìn ra ánh trăng mà “ngỡ mặt ất phủ sươt”, ánh tră thn đ ị ị ị ị ị ị. đến cảm nhận bằng xúc giác. chính ánh trăng đẹp đẽ và không gian tĩnh lặng ấy đã là chất xúc tác để nhà thơ nhớ về nơi cố hương.

“ngẩng đầu nhìn trăng sáng

cui đầu nhớ cố hương”

sau khoảnh khắc ngỡ ngàng trước ánh trăng trong không gian, nhà thơ ngẩng mặt lên và nhìn ánh trăng sáng, ánh trăng là biểu tượng cho sà. trong hoàn cảnh đêm khuya lại có một mình nơi đất khách quê người, tác giả không khỏi nhớ về nơi quê nhà, cố hương của mìa. Đó Chính là tức cảnh Sinh tình, hai câu thơ như ối lập nhau nhưng sự ối lập đó chynh là nét ặc biệt về nghệ thuật và nội dung: ngẩng – cúi, nhìn – nhìn – nh ố KHI NGẩNG ầU NHà Thơ CHợT BắT GặP VớI NHữNG đIềU GầN GũI, Thân Thuộc đó Chính Là angr tr lại, nhà thơ cúi đầu thể hiện nỗi xót xa khó lòng bày tỏ. Bài Thơ ược Làm Theo Lối Thơ Cổ, Không Ràng Buộc Niêm Luật Chặt Chẽ Nhưng vẫn Có kết cấu pHổ Biến của bài thơ ường: hai câu ầu tả cảnh, hai câu cuối sinh.

với ngôn ngữ bình dị, gần gũi, mộc mạc và giàu chất biểu cảm, bài thơ “cảm nGhĩ trong đêm thanh tĩnh” được nỗi lòng và tình yêu quê hương tha thiết của một người with xa xứ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *