Giáo dục

Nơi Lý Thường Kiệt đọc bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam

bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam chxhcn được bác hồ đọc ở quảng trường ba Đình. tuy nhiên trước bản tuyên ngôn này cò có một bài thơ của lý thường kiệt ược xem là bản tuyên ngôn ộc lập ầu ti của nướm nac viỻ.

vậy lý thường kiệt đã đọc bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước việt nam ở đâu?

1. nơi lý thường kiệt đọc bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của việt nam

nơi lý thường kiệt ọc bản tuyên ngôn ộc lập ầu tiên của việt nam chynh là ền thờ trương hống, trương hát ở phía nam bờguy

năm 1076, hơn 30 vạn quân nhà tống (trung quốc) do quách quỳ chỉ huy xâm lược Đại việt (tên nước việt nam thời đó). lý thường kiệt lập phòng tuyến tại song như nguyệt (sông cầu) để chặn địch. quân của quach quỳ đánh đến song như nguyệt thì bị chặn. nhiều trận quyết chiến ác liệt đã xảy ra tại đây nhưng quân tống không sao vượt được phòng tuyến như nguyệt, đàg tr bin đón Đang đêm, lý thường kiệt cho người vào đền thờ trương hống, trương hát ở phía nam bờ sông như nguyệt , giả làm thần ưcth vang bên.

nhờ thế tinh thần binh sĩ lên rất cao. lý thường kiệt liền cho quân vượt song, tổ chức một trận quyết chiến, đánh thẳng vào trại giặc. phần vì bất ngờ, phần vì sĩ khí quân Đại việt đang lên, quân tống chống đỡ yếu ớt, số bị chết, bị thưnáơn quã h. lý thường kiệt liền cho người sang nghị hòa, mở đường cho quân tống rút quân về nước, giữ vững bờ cõi nước Đại việt.

2. lý thường kiệt

Nơi Lý Thường Kiệt đọc bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam

lý thường kiệt (1019 – 1105) là nhà quân sự, nhà chynh trị thời nhà lý nước ại việt, ông là công thần qua 3 triều vua lý thái tái

lý thường kiệt là một nhà quân sự tài ba, nổi bật với việc chinh phạt chiêm thành (1069), đánh phá 3 châu khâm, ung, liêc tống (10675-107), 1075-107. việt của quân tống do quách quỳ, triệu tiết chỉ huy (1077). Ông đã làm tể tướng hai lần dưới thời lý nhân tông – vị hoàng đế thứ tư của nhà lý nước Đại việt.

theo nhận xét của Đại việt sử ký toàn thư, nhà của lý thường kiệt nối đời làm quan, trú ở phường thái hăa của thành long. từ nhỏ lý thường kiệt đã tỏ ra người có chí hướng và nghị lực, chăm học tập, rèn luyện cả văn lẫn võ, từng nghiên vềp phábinu.

năm 1041, lý thường kiệt được sung làm hoàng môn chi hậu – chức thái giám theo hầu lý thái tông.

trong mười hai năm làm nội thị trong triều, danh tiếng của lý thường kiệt ngày càng nổi. năm 1053, ông được thăng dần đến chức nội thị sảnh đô tri khi 35 tuổi.

năm 1054, thái tử lý nhật tôn kế vị, sử gọi là lý thánh tông. thánh tông phong ông chức bổng hành quân hiệu uý. Ông thường ngày ở cạnh vua, thường can gián. vì có công lao, ông được thăng làm kiểm hiệu thái bảo.

năm 1061, người mường ở biên giới quấy rối. lý thánh tông sai ông làm kinh phỏng sứ vào thanh tra vùng thanh hóa, nghệ an, được toàn quyền hành sự. Ông phủ dụ dân chúng, lấy được lòng người. tất cả năm châu 6 huyện, 3 nguồn, 24 động đều quy phục.

tháng hai năm 1069, ông theo vua thánh tông đi đánh chiêm thành. lý thường kiệt làm tiên phong đi đầu, truy bắt được vua chiêm là chế củ. cuối cùng chế củ phải chịu hàng, dâng 3 châu để được tha về nước.

từ năm 1072, lý thường kiệt giữ vai trò phụ chính trong triều đình Đại việt.

năm 1075 lý thường kiệt lại một lần nữa bảo vệ sự toàn vẹn bờ cõi dân tộc khỏi sự xâm lược củan vua

năm 1076 lý thường kiệt chặn đứng quân tống tại song như nguyệt

vì có công, ông ược ban “quốc tính”, mang họ vua (do đó có họ tên là lý thường kiệt), và phong làm phụ quốc thái phó, dao thụ trấn tiết ƻột , dao thụ trấn tiết ột ộ, ồng thư môc thái, dao thụ trấn tiết ột ộ, ồng thư mey hạ hạ m. , thượng trụ quốc, thiên tử nghĩa đệ, phụ quốc thượng tướng quân, tước khai quốc công. sau lại có công nữa, ông được phong làm thái úy. Ông là vị thái giám đầu tiên của nền quân chủ việt nam có công đức và đóng gop cho đất nước.

năm 1082, ông thôi chức tể tướng và được cử về trị nhậm trấn thanh hóa. he làm việc ở đây suốt 19 năm trời, đến năm 1101 thì vua lý nhân tông lại mời ông trở lại về triều giữ lại chớng t. lúc này ông đã 82 tuổi.

già rồi, nhưng ông vẫn tình nguyện cầm quân đi đánh giặc lý giác ở diễn châu (năm 1103), dẹp giặc chiêm thành quấy nhiỻễu 1 bốu ốu ). Ông còn tổ chức lại quân đội, duyệt đổi lại các đơn vị từ cấm binh đến dân quân.

tháng 6 năm Ất dậu (1105), thái úy lý thường kiệt mất, thọ 86 tuổi.

3. nam quốc sơn hà

南國山河 南國山河南帝居,截然定分在天書。如何逆虜來侵犯,汝等行看取敗虛。

nam quốc sơn hà nam quốc sơn hà nam ế cư, tiệt nhiên ịnh phận tại thiên thư.như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ hẳng hàn.

dịch nghĩa: núi song nước nam thì vua nam ở, cương giới đã ghi rành rành ở trong sách trời.cớ sao lũ giặc bạo ngược kia x dám tỻ? vong.

nam quốc sơn hà là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt viết bằng văn ngôn không rõ tác giả, nhưng cũng có người nói là lý thườtng. Đây là bài thơ nổi tiếng trong lịch sử việt nam, được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của việt nam

bài thơ này vốn không có tên, tên gọi nam quốc sơn hà là do những người biên soạn cuốn Sách hợp tuyển thơ văn việt nam, tập 2 (Sách do nhà xu ấn họt 19, xu. trong câu thơ đầu tiên của bài thơ này

hiện no, sơ bộ thống kê đã thấy có khoảng 30 dị bản bài thơ nam quốc sơn hà nằm trong các văn bản hán nôm chép tay hoặc khắc g>

trên đây, hoatieu.vn đã giới thiệu cho bạn đọc nơi lý thường kiệt đọc bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của việt nam. mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng tài liệu.

các bai lien quan:

  • hai họa sĩ nào được nhắc tới trong câu “phố phái, gái liên”?
  • Đáp án cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí lê quang Đạo (08/08/1921 – 02/08/2)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button