Nội dung chính bài Nam quốc sơn hà

[toc:ul]

one. ngắn gọn những nội dung chính

1. giới thiệu chung

 • tác giả: cho ến nay vẫn chưa xác ịnh ược chính xác tác giả bài thơ sông núi nước nam là ai nhưng thi-nhiều tài liệi chou ki ki ki ki ki thttm danh tướng nhà lý có công trong cuộc chiến thắng chống quân tống xâm lược ở phòng tuyến song như nguyệt là tác giả của bày thơn.
 • tác phẩm:
  • thể thơ: thất ngôn thứ tuyệt đường luật
  • hoàn cảnh ra đời: trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống – thời lí.
  • nội dung: viết để khích lệ, động viên tướng sĩ quyết chiến quyết thắng giặc tống xâm lược đồng thời cũng được xem như bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta, khẳng định chủ quyền và lãnh thổ dân tộc.
  • 2. phân tích bài thơ

   nam quốc sơn hà nam đế cư,

   tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

   như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

   nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

   bản dịch thơ:

   sông núi nước nam, vua nam ở,

   vằng vặc sách trời chia xứ sở

   giặc dữ cớ sao phạm đến đây

   chúng mày nhất định phải tan vỡ.

   a. lời tuyên bố độc lập dân tộc (hai câu thơ đầu)

   bằng ngôn ngữ trang trọng, ý thơ đanh thép hai câu thơ đầu đã khẳng định chủ quyền lãnh thổ của đất nước:

   Ở câu thơ đầu tien:

   • nam đế: hoàng đế nước nam => thể hiện sự ngang hàng, tương xứng với vua của trung quốc
   • nước nam là của người nam => khẳng định ý thức độc lập, bình đẳng, tự cường ngang hàng, không phụ thuộc vào nước lớn.
   • Ở câu thơ thứ hai:

    • sự phân định địa phận, lãnh thổ đó được ghi ở “thiên thư”. => chủ quyền lãnh thổ của dân tộc việt nam là một điều hiển nhiên, rõ ràng, không thể khác. nó là điều đã được ghi ở sách trời, đã được trời đất minh giám, công nhận. trời đã phân định cho nước nam bờ cõi riêng. câu thơ nhuốm màu sắc thắc thần linh thiêng liêng khiến cho chân lí về chủ quyền độc lập của nước nam càng tăng thêm giá trị
    • b. khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược.( hai câu cuối):

     câu thơ thứ ba:

     • thái ộ của tác giả bày tỏ thái ộộ căm giận và khinh bỉ hướng về lũ giặc bạo tàn, “nghịch lỗ”- quân mọi rợ làm trái lại với ýi di di di dám đm đmmmmmm âc.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. phạm vao
     • câu thơ thứ tư:

      b. phân tích chi tiết nội dung bài học

      1. tìm hiểu chi tiết nội dung bai thơ

      nam quốc sơn hà nam đế cư,

      tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

      như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

      nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

      bản dịch thơ:

      sông núi nước nam, vua nam ở,

      vằng vặc sách trời chia xứ sở

      giặc dữ cớ sao phạm đến đây

      chúng mày nhất định phải tan vỡ.

      bài thơ được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt. giọng thơ đanh thép, căm giận, hùng hồn. Nó vừa mang sứ mệnh lịch sử như một bài hịch cứu nước, vừa mang ý nghĩa như một bản tuyên ngôn ộc lập lần thứ nhất của nước ại việt. bài thơ là tiếng nói yêu nước và niềm tự hào dân tộc của nhân dân ta, thể hiện ý chí và sức mạnh việt nam. nam quốc sơn hà là khúc tráng ca chống xâm lăng biểu lộ khí phách và ý chí tự lực tự cường của đất nước và with người việt nam.

      2. lời tuyên bố độc lập dân tộc (hai câu thơ đầu):

      nam quốc sơn hà nam đế cư,

      tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

      • Câu thơ ầu tiên mang ngôn ngữ trag trọng, ý thơ mạnh mẽ, đanh thrép, khẳng ịnh một chân li lịch sử bất di bất dịch: “sông nc nam” lt nơi phải ng ng ng ng ng ng nam trong đó đáng lưu ý ở chữ “đế” chứ không phải chữ “vương”. “Đế” là hoàng Đế trung hoa – thiên tử độc nhất trong thiên hạ; còn “vương” là vua các nước chư hầu – tức bầy tôi của “Đế” và do hoàng Đế trung hoa phong cho hay chấp nhận. Vậy, Dùng chữ “ế” mà không dùng chữ “vương” ở câu thơ thứ nhất Trong bài thơ cho thấy this ộ ngang hàng ý thức về dân tộc của người việt luôn ược xá ịc xá ịc xá. Đó là tư thế bình đẳng, ngang hàng, tư tưởng độc lập về chính trị giữa hai quốc gia. bởi đây là một dân tộc độc lập, tự cường, không phụ thuộc vào quốc gia nào khác.
      • Câu thơ thứ hai như một lời khẳng ịnh chủn quyền về ranh giới, bờ cõi nước nam ược phân chia riqu ràng ở sár trời, ược trời ất công nhận. Việc sử dụng ý nệm về ấng tối cao, có màu sắc thần linh khiến câu thơ thêm pHần kì ảo và càng khẳng ịnh sâu sắc hơn về chủ quyền dân tộc: ất nước ý trời, và đó là chân lí bất di bất dịch.
      • => hai câu thơ nói ến: “nam ế” nói ến “thiên thư” và “ịnh phận” ể khẳng ịnh một niềm tin, một ý chí về chủn qujốc gia, về tinh thần tự lập, tực.

       3. khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược.( hai câu cuối):

       như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

       nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

       • câu thơ thư ba vừa bộc lộ bản chất phi nghĩa, vô đạo lí của bọn phong kiến ​​​​phương bắc đã bao đời cậy thế mạnh,. lí thường kiệt nghiêm khắc lên án hành động ăn cướp trắng trợn của giặc tống cậy lớn làm càn luôn lăm le đô hộc nưta. câu thơ còn vừa còn là một câu dùng ể hỏi, một câu dùng ể khẳng ịnh, tỏ tỏ thá ộ ộ riqu, quyết liệt: coi kẻ xâm lược. là ” pht
       • câu thơ cuối như náo trước một cái kết cục xứng đáng cho những kẻ phạm vào sách trời, phạm vào đấng linh thiêng ụlẝthl ng! câu thơ vừa là một đòn tấn công mạnh mẽ giành cho kẻ thù xâm lược vừa có ý nghĩa khẳng ịnh ni ềm tin, ý quytt tâm chiến thẻcṇg vắb bẺ. và khích lệ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của nhân dân với tổ quốc.
       • => hai câu thơ là lời cảnh báo đanh thép, kiên quyết không phải lời đe doạ suông mà tựa chắc trên cơ sở bao lần chiến thắng giặc gi -lúc. Đó Chính Là lời Tiên tri chắc nịch thể hiện ý chíết chiến, quyết thắng ể giữ vững nền ộc lập tự do, tự của ại việt mà bao ời nay, bao ược.

        => bài thơ như bản tuyên ngôn ộc lập ầu tiên của dân tộc việt nam và ược coi như bài thơn vì đó là sự khẳng ịnh vững quyền tền. Đó cũng là quyết tâm sắt đá của vua tôi ại việt nhất ịnh sẽ ập so mọi âm mưu và hành ộng liều lĩnh, ngông cuồng của bất cứ bọn x

        4. tổng kết.

        • nội dung:
         • khẳng định chủ quyền lãnh thổ.
         • Ý chí quyết tâm bảo vệ tổ quốc, bảo vệ độc lập dân tộc.
         • nghệ thuật:
          • thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ngắn gọn, súc tích.
          • giọng thơ đanh thép, hùng hồn, dõng dạc.
          • dồn nén xúc cảm trong hình thức thiên về nghị luận, trình bày ý kiến
          • Ý nghĩa:
           • bài thơ thể hiện niềm tin vàp sức mạnh chính nghĩa của dân tộc ta.
           • bài thơ có thể xem là bản tuyên ngôn đầu tiên của đất nước ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *