Nguyễn Khuyến (Nguyễn Thắng)

nguyễn khuyến (1835-1909) tên thật là nguyễn thắng, hiệu quế sơn, tự miễn chi, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1835 tại quhiại làng văn xến khẻn. quê nội của ông là làng và, xã trung lương, huyện bình lục, tỉnh hà nam. he mất ngày 5 thang 2 năm 1909 tại yên Đỗ.

Đây là trang danh sách liệt kê tuyển tập các tác phẩm, tập thơ và những bài thơ hay nhất của nhà thơ nguyễn khuyến. Ông là người có phẩm chất trong sạch, mặc dù ra làm quan nhưng nổi tiếng là thanh liêm, chính trực. Ông cũng là người có tâm hồn rộng mở, giàu cảm xúc trước cuộc sống và gắn bó với thiên nhiên, vì đó mà thơa ông nổi bậnà với!

» những bài thơ nổi bật của nguyễn khuyến:

 1. bạn đến chơi nhà
 2. Thursday điếu
 3. Thursday
 4. Thursday comes
 5. khóc dương khuê
 6. muốn lấy chồng
 7. » tất cả các bài thơ, tuyển tập thơ nôm nguyễn khuyến:

  tap the name

  1. anh giả Điếc
  2. Đĩ cầu nôm
  3. Đêm Đông cảm hoài
  4. Đêm mùa hạ (that mùa hè)
  5. Đề tranh tố nữ
  6. Đưa người làm mối
  7. in May
  8. Ông phỗng Đá
  9. bạn Đến chơi nhà
  10. bai hat ru em
  11. bong Đè cô Đầu
  12. bồ tien thi
  13. cá chép vượt Đăng
  14. cáo quan về Ở nhà
  15. cò mổ trai
  16. cô tiểu ngủ ngày
  17. cảm hứng
  18. cảm hứng tuổi già
  19. cảnh già
  20. cảnh tết
  21. châu chấu Đá voi
  22. chế Ông Đồ cự lộc
  23. chế học trò ngủ gật
  24. chợ Đồng
  25. chừa rượu
  26. chỗ lội làng ngang
  27. chơi chợ trời hương tích
  28. chơi núi non nước
  29. chơi thuyền hồ tây
  30. cua chơi trăng
  31. cuốc kêu cảm hứng
  32. duyên nợ
  33. gái rửa bờ song
  34. gửi ban tu thư
  35. gửi người with gái xóm Đông, kỳ 1
  36. gửi người with gái xóm Đông, kỳ 2
  37. hỏi Đá
  38. hỏi phỗng Đá
  39. hỏi thăm quan tuần mất cướp
  40. hội tây
  41. hoài cổ
  42. hoạn thư ghen
  43. khai but
  44. khuyên người làm lẽ
  45. khuyên từ hải hàng
  46. khuyên vợ cả
  47. kiều bán mình chuộc cha
  48. kiều chơi tết thanh minh
  49. lam ruộng
  50. lên lão
  51. lấy tây
  52. lời gái goá
  53. lụt chèo thuyền Đi chơi
  54. mậu thân tự thọ
  55. mẹ mốc
  56. mục hạ vô nhân
  57. mừng Ông nghè mới Đỗ
  58. mừng Đốc học hà nam
  59. mừng with dựng Được nhà
  60. mua quan tai
  61. muốn lấy chồng
  62. ngán Đời
  63. nghe hát Đêm khuya
  64. nhân sinh thích chí
  65. nhất vợ, nhì giời
  66. nước lụt hà nam
  67. nước lụt hỏi thăm bạn
  68. phú Ông Đồ ngông
  69. phú Đắc
  70. tặng Đốc học hà nam
  71. tặng bà hậu cẩm
  72. tặng cô Đào lựu
  73. tự trao
  74. tổng vịnh kiều
  75. how cool
  76. that nợ
  77. que nghéo
  78. thầy Đồ mắc lừa gái
  79. thur Ẩm
  80. Thursday comes
  81. Thursday Điếu
  82. thơ khuyên học
  83. trọc Đầu
  84. trời nói (i)
  85. trời nói (ii)
  86. về hay Ở
  87. vịnh lụt
  88. vịnh núi an lão
  89. vịnh phỗng sành
  90. vịnh sư
  91. vịnh tiến sĩ giấy kỳ 1
  92. vịnh tiến sĩ giấy kỳ 2
  93. văn tế ngạc nhi
  94. khóc dương khuê
  95. Các Bạn vừa xem xong mục lục thơ nguyễn khuyến – trag lưu trữ và chia sẻ tuyển tập thơ nguyễn khuyến cùng những tac pHẩm thơ there are nhất của nguyễn khuyến. hãy liên hệ hoặc bổ cantado qua khung bình luận nếu bạn cho rằng danh sách thơ này còn thiếu sót. chúc các bạn có những phút giây thật tuyệt trên ocuaso.com!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *