Giáo dục

Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương – Ngắn gọn nhất

luyện tập

hãy kể lại chuyện người con gái nam xương theo cách của em.

bai làm

vũ thị thiết quê ở nam xương xinh đẹp, nết na. trương sinh cùng làng, mến vì dung hạnh, xin de ella mẹ de ella đem trăm lạng vàng cưới về. she biết tính chồng đa nghi, nàng giữ gìn khuôn phép không để xảy ra bất hòa.

cuộc sum vầy chưa được bao lâu thì trương sinh phải tòng quân đi đánh giặc chiêm.

chồng ra lính được một tuần thì vũ nương sinh được đứa con trai đặt tên là Đản. nửa năm đã trôi qua, bà mẹ chồng già yếu, buồn lo rồi đau ốm. she nàng hết lòng săn sóc cơm cháo thuốc thang, ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. bệnh mỗi ngày một nặng, mẹ de ella chồng qua đời, nàng vô cùng thương xót, mọi việc ma chay tế lễ, she nàng lo liệu như đối với cha mẹ mẹ

qua năm sau giặc tan, trương sinh được trở lại nhà, with vừa học nói. chàng bế with đi thăm mồ mẹ, đứa trẻ không chịu và quấy khóc. nghe sinh dỗ dành, with ngây thơ nói: “thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói. chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít.” NGHE SINH GạN HỏI, ứA BÉ LạI NÓI: “TRướC đY, THườNG COR MộT NGườI đàn ông, đêm nào cũng ến, mẹ ản đi cũng đi, mẹn ngồi cng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng , Trương Sinh đinh ninh là vợ hư. Chàng the um lên cho hả giận. vợ khóc lóc pHân trần, chàng càng mắng nhiếc đánh đuổi đi. ngửa mặt lên trời mà Than, among Thần Sông Linh Thiêng Giá Chứ mồi cho tôm cá, làm cơm cho diều quạ…

vũ nương nhảy xuống song tự tử. chẳng bao lâu sau, một đêm vắng vẻ, ella ngồi dưới đèn khuya, bỗng đứa with chỉ chiếc bóng in lên vách de ella mà nói rằng: “cha Đản lẬa ki đ”. lúc bấy giờ trương sinh mới thấu nỗi oan của vợ of her.

lại nói chuyện phan lang người cùng làng, làm đầu mục ở bến đò hoàng giang. một đêm chiêm bao thấy người with gái áo xanh đến kêu xin tha mạng. sáng dậy, có người phường chài đem biếu một with rùa mai xanh, phan chợt nghĩ đến chuyện mộng bèn đem thả with rùa ấy. chẳng bao lâu sau, dưới thời khai Đại nhà hồ, giặc minh sang cướp nước ta. nhiều người sợ hãi chạy trốn, thuyền bè bị đắm, chết đuối đầy sông, trong đó có phan lang, xác dạt vào đợng rùa Ẻh. linh phi là vợ vua nam hải chợt nhìn thấy, bèn nói: “Đâv là vị ân nhân cứu sống ta thuở xưa”. linh phi lấy khăn dấu mà lau, thuốc thần mà đổ, một chốc sau phan lang hồi sinh.

linh phi rước phan lang vào cung nước, mở tiệc lớn ở gác triêu dương để đãi ân nhân. trong bữa tiệc có nhiều mĩ nhân, áo quần thướt tha, tóc búi xễ, trong đó có một người chỉ điểm qua son phấn rất giống vũ nương. tiệc xong, người đàn bà ấy đến gặp phan lang. vũ nương nói lại tình cảnh minh được các nàng tiên trong cung nước thương tình mà cứu sống. nghe phan nhắc lại cố hương, mồ mả tiền nhân,… vũ nương khóc…

hôm sau, linh phi lấy một cái túi bằng lụa aunt, đựng 10 hạt minh châu, sai sứ xích hỗn đưa phan ra khỏi nước. vũ nương cũng gửi phan chiếc hoa vàng đưa về cho trương sinh và dặn lập đàn giải oan, đốt cây đèn thần trên bến hoàng giang thì nàng sv

nhận được chiếc hoa vàng, trương sinh thốt lên: “Đây quả là vật dùng mà vợ tôi mang lúc ra đi…”. she sinh làm đàn tràng, đốt cây đèn thần ba ngày đêm trên bến hoàng giang. vũ nương đã hiện về, ngồi trên một chiếc kiệu hoa, theo sau có 50 chiếc xe cờ tán, võng lọng rực rỡ ầy song. nương vọng vào, bong nàng loang loáng mờ dần rồi biến mất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button