Giáo dục

Soạn bài Thao tác lập luận so sánh sgk Ngữ văn 11 tập 1

nội dung bài soạn bài thao tác lập lận so sánh sgk ngữ văn 11 tập 1 bao gồm ầy ủ bài soạn, tắt, miêu tả, phân tích, cảm nhận, thuyyết, nGhị, n,…… ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầt ầ ầt ầ ầt ầ ầ ầt ầ ầt ầ ầt ầ ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ầ. văn lớp 11 hay nhất, giúp các em học tốt môn ngữ văn và ôn thi thpt quốc gia.

i – mỤc ĐÍch, yÊu cẦu cỦa thao tÁc lẬp luẬn so sÁnh

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới.

yêu người, đó là một truyền thống cũ. “chinh phụ ngâm”, “cung oán ngâm khúc” đã nói đến with người. nhưng dù sao cũng là mới bàn đến một hạng người. với “kiều”, nguyễn du đã nói đến cả xã hội người. với “chiêu hồn” thì cả loài người được bàn đến […]. “chiêu hồn”, with người trong cái chết. “chiêu hồn”, with người trong từng giới, từng loài, “mười loài là những loài nào” với những nét cộng ồng phố biến, điển hình cộá mừa.

tôi muốn nói đến bài văn “chiêu hồn”, một tác phẩm có một không hai trong nền văn học chúng ta. (NGHĩ Mà XEM, TRướC “CHIêU HồN” CHưA Hề Có Bài vănoo đem cai “Run rẩy mới” ấy nào văc. nó qua một vùng xưa nay ít ai động tới: cõi chết.

(theo tuyển tập chế lan viên, tập ii, nxb văn học, hà nội, 1990)

1. câu 1 trang 79 ngữ văn 11 tập 1

xác định đối tượng được so sánh và đối tượng so sánh.

trả lời:

– Đối tượng so sánh: bài văn chiêu hồn.

– Đối tượng được so sánh: chinh phụ ngâm, cung oán ngâm, truyện kiều.

2. câu 2 trang 79 ngữ văn 11 tập 1

phân tích những điểm giống và khác nhau giữa đối tượng được so sánh và đối tượng so sánh.

trả lời:

– giống nhau: Đều bàn về with người.

– khác nhau:

+ chinh phụ ngâm, cung oán ngâm khúc, truyện kiều bàn về with người ở cõi sống.

+ bài văn chiêu hồn bàn về with người trong lúc sống và cả lúc ở cõi chết.

3. câu 3 trang 79 ngữ văn 11 tập 1

phân tích mục đích so sánh trong đoạn trích.

trả lời:

mục đích so sánh: nhằm sáng tỏ lập luận pdf epub prc azw miễn pHí ọc trên điện thoại – Máy tinh, ứng dụng ọc -cutor, reader, azw củ eche → hơn, sinh ộng hơn hơn /p>

4. câu 4 trang 79 ngữ văn 11 tập 1

từ những nhận xét trên, hãy cho biết mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận so sánh.

trả lời:

mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận so sánh:

– mục đích: làm sáng rõ đối tượng đang nghiên cứu trong tương quan với đối tượng khác.

– yêu cầu: khi so sánh phải ặt các ối tượng vào cùng một bình diện, đánh giá trên cùng một tiêu chí mới thảy ượ ý ý ý ế ế ế.

ii – cÁch so sÁnh

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới.

làm Sao Trong đêm tối ngày xưa đó, ngôt tốt đã mò ra ược những thực tế đó và trong đêm tối, ông lụi hụi thắp ược bó hương mà tự mình soi ường cho nhân vân vân đ lúc đó, không phải là không ai nói về làng xÓm dân cày, nhưng người ta nói năng khác ông, người ta bàn cả lương hương ẩm, người ta xoa xà t. còn ngô tất tố thì xui người nông dân nổi loạn. cái cách viết lách như thế, cái cách dựng truyện như thế, không là phát động quần chúng nông dân chống quan tây, chống vua ta thì còn g!ïp>

(theo nguyễn tuân toàn tập, tập v, sđd)

1. câu 1 trang 80 ngữ văn 11 tập 1

nguyễn tuân đã so sánh quan niệm “soi đường” của ngô tất tố trong tắt đèn với những quan niệm nào?

trả lời:

nguyễn tuân đã so sánh quan niệm “soi đường” của ngô tất tố trong tắt đèn với những quan niệm:

– quan niệm của những người chủ trương “cải lương hương ẩm” cho rằng chỉ cần bài trừ hủ tục là ời sống nông dân ƻc ẽ ca.

– quan niệm của những người hoài cổ chằng chỉn trở vềi ời sống thuần pHác, trong sạch như ngày xưa của những người nông dân sẽ ược cải thiện.

2. câu 2 trang 80 ngữ văn 11 tập 1

căn cứ để so sánh những quan niệm “soi đường” trên là gì?

trả lời:

căn cứ so sánh: dựa vào sự phát triển tính cách của các nhân vật trong tắt đèn với các nhân vật khác trong một số tác phẻứm cûềm v. viết theo chủ trương cải lương hương ẩm hoặc ngư ngư tiều tiều canh canh mục mục.

3. câu 3 trang 80 ngữ văn 11 tập 1

mục đích của sự so sánh đó?

trả lời:

mục đích so sánh: chỉ ra ảo tưởng của hai quan niệm trên ể làm nổi bật cái đúng của ngô tất tố: người nông dân ứng lên chỡi k m. Đây là so sánh có tính chất tương phản.

4. câu 4 trang 80 ngữ văn 11 tập 1

lấy dẫn chứng từ những đoạn trích đã nêu để làm rõ những điểm sau:

– Đối tượng (sự vật, sự việc, hiện tượng,…) đưa ra so sánh phải có mối liên quan với nhau về một mặt, một phưnóp.</

– so sánh phải dựa trên tiêu chí rõ ràng.

– kết luận rút ra từ sự so sánh phải chân thực, giúp cho việc nhận thức sự vật, sự việc hiện tượng,… được chínc húơ>

trả lời:

khi so sánh phải xác định được tiêu chí rõ ràng và kết luận rút ra phải liên quan đến tiêu chí đó. vi dụ:

Theo Nguyễn Tuân, Giá Trị Soi Sáng with ường nông dân pHải đi của tắt đèn cao hơn tac pHẩm của những người Theo chủ ngha cải lương hoặc khuynh hướng hoà cổ. nguyễn tuân chỉ chú ý nhấn mạnh mặt này, trong khi đó, các mặt khác của tac pHẩm như sự đa dạng pHú về cảnh ời, sức hấp dẫn p>

luyỆn tẬp

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới.

như nước Đại việt ta từ trước, vốn xung nền văn hiến đã lâu. núi song bờ cõi đã chia, phong tục bắc nam cũng khác. từ triệu, Đinh, lí, trần bao đời gây nền độc lập, cùng hán, Đường, tống, nguyên mỗi bên xưng đế một phương. tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có.

(nguyễn trái, Đại cáo bình ngô)

1. câu 1 trang 81 ngữ văn 11 tập 1

trong đoạn trích, tác giả đã so sánh “bắc” với “nam” về những mặt nào?

trả lời:

tác giả đã so sánh bắc với nam về các mặt:

– giống: Đại việt có tất cả các phương diện mà trung quốc có như văn hóa, lãnh thổ, phong tục, chính quyền, hào kiệt…

-khac:

+ văn hóa (văn hóa đã lâu)

+ lãnh thổ thì núi song bờ cõi đã chia, phong tục cũng khác.

+ chính quyền riêng với triệu, Đinh, lí, trần bao đời gây nền độc lập, hào kiệt đời nào cũng có)

⇒ những yếu tố này của riêng Đại việt, không chung đụng với trung quốc.

2. câu 2 trang 81 ngữ văn 11 tập 1

từ sự so sánh đó, có thể rút ra kết luận gì?

trả lời:

– từ sự so sánh đó, có thể kết luận Đại việt là nước độc lập tự chủ, ngang hàng với trung quốc.

– Ý đồ thôn tính, muốn sáp nhập Đại việt vào trung quốc là hoàn toàn trái đạo lí, chính nghĩa.

3. câu 3 trang 81 ngữ văn 11 tập 1

sức thuyết phục của đoạn trích?

trả lời:

Đoạn trích là đoạn so sánh mẫu mực, có sức thuyết phục lớn lao.

bài trước:

 • trả bài làm văn số 2 sgk ngữ văn 11 tập 1
 • bai tiếp theo:

  • soạn bài khái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cách mạng tháng tám năm 1945 sgk ngữ văn 11 tập 1
  • xem them:

   • các bài soạn ngữ văn 11 khác:
   • Để học tốt môn toán lớp 11
   • Để học tốt môn vật lí lớp 11
   • Để học tốt môn hóa học lớp 11
   • Để học tốt môn sinh học lớp 11
   • Để học tốt môn lịch sử lớp 11
   • Để học tốt môn Địa lí lớp 11
   • Để học tốt môn tiếng anh lớp 11
   • Để học tốt môn tiếng anh lớp 11 thí điểm
   • Để học tốt môn tin học lớp 11
   • Để học tốt môn gdcd lớp 11
   • trên đây là phần hướng dẫn soạn bài thao tác lập luận so sánh sgk ngữ văn 11 tập 1 đầy đủ và ngắn gọn nhất. chúc các em làm bài ngữ văn thật tốt!

    “bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button