Giáo dục

Nghị luận xã hội về chủ quyền biển đảo

Đang xem: Cảm nhận của em về sức sống tiềm tàng của Mị trong đêm tình mùa xuân (2 mẫu)

biển ảo quê hương luôn là một phần máu thịt trong mỗi người con dân ất việt, biển ảo việt nói riêng và biển đng nói ởữ tr. Cuộc sống của nhân dân ta từ bao ời nay đã gắn bó với biển, ảo trên những with Thuyền ra khơi đán dấu chủu quyền và bảo vệ bờ cõi ất nước. vấn ề chủ quyền biển ảo luôn là một trong những vấn ề ược ặt lên hàng ầu trong cac mục tiêu của quốc gia, bởi chủ qền biển ảN cũng chíh là chủ cuộc sống và tương lai của chúng ta.

biển đảo của nước ta bao gồm hai bộ phận là vùng biển và hệ thống các đảo, quần đảo. vùng biển của việt nam cor diện tích hơn 1 triệu km2 bao gồm 5 bộ pHận: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giápo pusaveh hhải, vùng ặc quyn kinh tế, vùng thềm lụa. Lãnh thổ nước tac ường bờn biển dài 3260km với 28 tỉnh, thành phố giáp biển, vùng biển của nước ta tiếp giáp với 8 quốc gia: trung quốc, that lan, Malaysia, Tiáp, Brunepore. nằm trong vùng biển nước ta có hơn 4000 ảo lớn nhỏ, ảo lớn nhất là pHú quốc (kiên giang), hai quần ảo hoàng sa (đà nẵng), trường sa (Khánh hòa) và 12 huyệ. biển ảo của việt nam từ xa xưa đã ược chứng minh chủ quyền và trở thành bộ pHận cấu thành nên pHạm vi chủm quyền lãnh thổ của nước ta, biển cùng với ải ả , là căn cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương. khẳng ịnh ược chủ quyền của nước ta ối với biển ảo chính là cơ sở ể ể khẳng ịnh chủ quyền với vùng biển, thềm lục ịa xung quanh ảo. vấn ề chủ quyền biển ảo hiện nay vô cùng phức tạp do sự xâm phạm chủ quyền bất hợp pháp của các quốc gia trên nam vể cể viợn ẶC Biệt là sự tranh chấp các vùng biển tiếp giáp và chủ qền ối với hai quần ảo hoàng sa và trường sa, một trong số những nước khuấy ảo vấn ề này mạnh mẽt mẽt mẽt mẽt mẽt mẽt là trung tuy nhiên, hàng nghìn những bằng chứng lịch sử từ ngàn ời đã chứng minh việc chiếm hữu và thực thi quyền chủi quyền ối với hai ấo này từ ấ ấ ủ ủ ủ ủ ủ ủ Với Các vùng biển, ảo và quần ảo Thuộc Lãnh Thổt vệt nam ta cũng đã khẳng ịnh và thực thi chủn quyền một cach riqu ràng, Liên tục, hòa bình và pHù hợt các.

vấn ề chủ quyền biển ảo luôn là vấn ề nóg bởi các nước trong khu vực ều nhận thức ược vị tri chiến lược của biể nên các quốc gia quanh biển Đông đã chú ý và tích cực các hoạt động tranh chấp, khai thác và xâm phạm. trước những sự khuấy ộng và tác ộng tiêu cực của các quốc gia xung quanh, nước ta luôn phải giải quyết vấn ề ề ềề. Đối với các vùng biển, đảo xảy ra tranh chấp nói chung và hai quần đảo hoàng sa, trường sa nói riêng, nước ta luôn khẳng định chủ quyền không tranh cãi, khẳng định quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa ở biển Đông. trong những năm gần đây, những tranh chấp diễn ra trên biển đảo ảnh hưởng không nhỏ đến tình tình trật tự an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân biển đảo, Đảng và nhà nước ta luôn dựa trên những pháp lý quốc tế để có những thỏa thuận với những nước trong khu vực, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trên hòa bình, làm rõ chủ quyền với một sù vùng bioển, ảo và quần ảo c ớp. Chung ta luôn bảo vệ cho quyền chủ iền ối với biển ảo quốc gia, mỗi người dân việt nam ều ược trag bị kiến ​​thức về biển ảo và cay ảo ối với ất nước. Bên cạnh đó, ta tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế ể ể khẳng ịnh chủn quyền của mình trên biển đông, khẳng ịnh với toàn thếi rằng hoàng.

thế hệ chúng ta hôm nay được sống trong hòa bình là nhờ công ơn của cha anh đã ngã xuống bảo vệ quê hương, đất nượnđn.thn. chynh vì vậy, chúng ta phải tích cực học tập, lao ộng và rèn luyện hơn nữa ể gél phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ ộc Ỻn quyền ộ trang bị cho mình kiến ​​thức về chủn quyền biển ảo, khẳng ịnh chủn quyền biển ảo của việt nam trên trường quốc tế ồng thời lên mood p>

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button