Giáo dục

Mô hình điểm số Z (Z – Credit Scoring Model) là gì?

mô hình điểm số z (z – credit rating model)

mô hình điểm số z – danh từ, trong tiếng anh được gọi là z – credit rating model.

mô hình điểm số “z” do e. Yo. altman hình thành để cho điểm tín dụng đối với công ty sản xuất của mỹ. Đy là mô hình go-go :

Xem thêm: Mô hình điểm số z

1. trị số của các chỉ số tài chính của người vay (xj)

2. tầm quan trọng của các chỉ số này trong việc xác định xác suất vỡ nợ của người vay. (theo giáo trình ngân hàng thương mại, nxb thống kê)

nội dung mô hình điểm số z

z = 1.2×1 + 1.4×2 + 3.3×3 + 0.6×4 + 1.0×5

Tham khảo: Toàn bộ lý thuyết về máy phát điện xoay chiều quan trọng cần nhớ

strong đó:

x1 = tỉ số “vốn lưu động ròng/tổng ​​​​tài sản”.

x2 = tỉ số “lợi nhuận giữ lại/tổng ​​​​tài sản”.

x3 = tỉ số “lợi nhuận trước thuế và tiền lãi/tổng ​​​​tài sản”.

x4 = tỉ số “thị giá cổ phiếu/giá trị ghi sổ của nợ dài hạn”.

Đang xem: Phân Tích Bài Người Lái Đò Sông Đà Chi Tiết Nhất

x5 = tỉ số “doanh thu/tổng ​​​​tài sản”.

trị số z càng cao, thì người vay có xác suất vỡ nợ càng thấp. như vậy, khi trị số z thấp hoặc là một số âm sẽ là căn cứ để xếp khách hàng vào nhóm có nguy cơ vỡ nợ cao.

giả sử, một khách hàng tiềm năng có các chỉ số tài chính là: x1 = 0.20; x2 = 0; x3 = -0.20; x4 = 0.10 goes to x5 = 2.0. chỉ số x2 = 0 và chỉ số x3 là một số âm nói lên rằng khách hàng có tỉ số “nợ/vốn chủ sở hữu” cao. tuy nhiên, tỉ số “vốn ròng/tổng ​​tài sản” (x1) và tỉ số “doanh thu/tổng ​​tài sản” (x5) lại cao, nên pHản ang khả nĂng theboản và duyy doanh số số số số bán “N. điểm số z sẽ là thước đo tổng hợp vềác suất vỡ nợ của khách hàng. từ các số liệu đã ch, ta tíh ược điểm số z của khách hàng là 1,64.

theo mô hình cho điểm “z” của altman, bất cứ công ty nào có điểm số z thấp hơn 1.81 đều phải đượp cónhguyó vmà tín dụng cao. 1.81

hạn chế của mô hình điểm số z

mô hình này chỉ cho phép phân biệt khách hàng thành hai nhóm là “vỡ nợ” và “không vỡ nợ”. trong thực tế, vỡ nợ ược phân thành nhiều loại, từ không trả hay chậm trễ trong việc trả lãi tiền vay, ến việc không hoàn ềv g li n.

điều này hàm ý, cần có một mô hình cho điểm chynh xác hơn, toàn diện hơn theo nhiều thang điểm ể ộ ộc m. no.

– không có lí do rõ ràng để giải thích sự bất biến về tầm quan trọng của các biến số theo thời gian, dù là trong ngắn hạn. tương tự như vậy, các biến số (xj) cũng không phải là bất biến, đặc biệt là khi điều kiện thị trường và kinh doanh thuyờ. ngoài ra, mô hình cũng giả thiết rằng các biến số xj là hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau.

– đã không tính tới một số nhân tố quan trọng nhưng khó lượng hóa, nhưng lại ảnh hưởng đáng kể ến mức ộ rủngi cr.

nhìn chung, các nhân tố này thường không được đề cập trong mô hình ghi điểm tín dụng “z”. MặT KHAC, mô hình ch điểm thường không sử Dụng Các Thông tin ại Chung Có sẵn, như giá cả thị trường của các tài sản chính … (Theo giáo trì , nxb thống kê)

Đang xem: Doanh nghiệp là gì? Đặc điểm, lợi ích, quyền và nghĩa vụ?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button