Giáo dục

Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022

phiếu đĂng ký dự thi tốt nghiệp thpt 2022 thực hiện như thế nào là một trong những quan tâm lớn của các em học sinh, phụ huynh khi tham gia kỳ thpt tốc gia v à và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và v à và và và và và và và và v và vển ạnh ạnhnh ạnhnn. phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, cao đẳng là thành phần hồ sơ bắt buộc thí sinh cần phải có khi nộp hồ sơ xét tuyển.

mẫu phiếu đĂng ký dự thpt quốc gia nĂm 2022 mới nhất hi ện nay ban hành theo công văn 1523/bgdđt-qlcl hướng dẫn tổc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổc pHổ thông 202222222222222222

1. phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp thpt 2022

Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT mới nhất

nhỮng ĐiỂm cẦn lƯu Ý

– trước khi khai phiếu đăng ký dự thi (đkdt), thí sinh phải ọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu , những điữc cám nào . Đkdt để được hướng dẫn đầy đủ. thí sinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu Đkdt.

– thí sinh đang học lớp 12 thực hiện khai thông tin Đkdt trực tuyến theo tài khoản được cấp trên hệ thống phần mềm quản lý thi. Sau Khi Hoàn Thành Ràt Và Xác NHận Theo Thời Hạn đkdt quy ịnh, Trường Thpt nơi Thí Sinh đang Học in Phiếu đkdt, Phiếu số 1, Phiếu số 2 và ký tên, đon một. để xác nhận nhân thân thí sinh.

– Thí Sinh tự do khai thông tin cần thiết trên bì ựng phiếu đkdt, phiếu số 1 và phiếu số 2 (thông tin pHải giống nhau ởt cảt cả các mục tương ứNg ứ rồi nộp cho nơi tiếp nhận đĂng ký dự thi kèm Theo bản sao (photocopy) 2 mặt cmnn/cccd trên 1 mặt của tờ giấy a4 và 2 ảnh cỡ 4×6 kiểu chân dung, mới chụp trong vòng vòng vòng vòng vòng vòng 6 thang 6 tên, ngày, tháng, năm sinh, vào mặt sau tấm ảnh, 2 ảnh này đựng trong một phong bì nhỏ). ngoài ra, phải dán thêm 1 ảnh vào vị trí đã xác định ở mặt trước túi đựng phiếu Đkdt. công an xã phường nơi thí sinh tự do đang cư trú ký tên và đóng một dấu có phần giáp lai lên ảnh của phiếu Đkdt để xác nhâní sinh nhân. người đã cor bằng tốt nghiệp thpt hoặc cor bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi ể ể lấy kết quả thi tốt nghiệp ttpt làm cơ sở ể đ đ đ -x người có bằng tốt nghiệp thpt hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký nguyện vọng để xét tuyển bằng phương thức khác với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp thpt phải khai từ mục 1 đến mục 11 và mục 13 trên phiếu.

– nơi tiếp nhận đkdt giữ lại bì ựng phiếu đkdt, phiếu số 1, bản sao (photocopy) cccd/cmnd và 2 ảnh, trải phiếu số 2 cho thí sau sau đã đã đã đã đ /p>

– thí sinh lưu giữ phiếu số 2 này để nhận giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi. trong trường hợp có những sót thông tin đăng ký dự thi hoặc bị thất lạc giấy báo thí sinh đem phiếu đkdt này trực tiếi đi đm à thi ày -. làm thủ tục dự thi.

Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ

2. hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp thpt 2022

năm no, học sinh đăng ký thi tốt nghiệp thpt 2022 bằng hình thức trực tuyến thay vì trực tiếp bằng phiếu như mọi năm. tuy nhiên thí sinh tự do vẫn đăng ký trực tiếp tại trường bằng hình thức qua phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp thpt. thí sinh cần khai cẩn thận các thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi để tránh những nhầm lẫn, sai sót không đáng có. dưới đây là hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp thpt 2022 mới nhất theo công văn 1523/bgdĐt-qlcl, mợi các em tham khấ>

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022

mục sở gdđt ……… Mã sở: số số số sống, sau đó điền 2 chữn. biểu thị mã sở gdĐt vào 2 ô trống tiếp theo, mã sở gdĐt do bộ gdĐt quy định.

mục số phiếu: nơi tiếp nhận đăng ký dự thi ghi, thí sinh không ghi mục này.

mục 1, 2 : ghi theo hướng dẫn trên phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp thpt (sau đây gọi tắt là phiếu Đkdt).

mục 3: a) nơi Sin rõ tên quốc gia (theo tiếng việt nam). b) dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh. c) quốc tịch nước ngoài thì đánh dấu (x) vào ô bên cạnh.

mục 4: Đối với cccd hoặc cmnd mẫu mới, ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng; đối với cmnd mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, ba ô đầu để trống.

mục 5: mã tỉnh/thành phố, mã huyện/quận và mã xã/phường chỉ đối với các xã/phường thuộc khu vực 1 sẽ do bộquy gdđt. Thí Sinh cần tra cứu tại nơi đĂng ký dự thi ểể ghi đúng mã tỉnh/thành phố, mã huyện/quận, mã xã/pHường nơi thí sinh co nơi/hộ khẩu thường trú trú hiệi tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại thí sinh không có nơi/hộ khẩu thường trú tại xã khu vực 1 thì bỏ trống ô mã xã. sau khi điền đủ các mã đơn vị hành chính vào các ô, thí sinh ghi rõ tên xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố vào dòng trống. Ối với thí sinh thuộc diện ưu tiên ối tượng hoặc khu vực có liên quan ến nơi thường trú/hộ khẩu thường trú, ề nghị phải khỳn gỳn cón. trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn, xã có thôn đặc biệt khó khăn trong thời gian học thpt bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng.

mục 6: ghi tên trường và địa chỉ đến huyện/quận, tỉnh/thành phố của trường vào dòng kẻ chấm. GHI Mã TỉNH NơI TRườNG đong Vào 2 ô ầu, Ghi Mã Trường Vào 3 ô Tiếp Theo (Mã Trường Ghi Theo quy ịnh của sở gdđt, nếu mã tó 2 chữ số thì ô ôu tiên ghi số 0). Ối với thí sinh là công an, quân nhân ược cử tham gia dự thi ể ể xét tuyển đh, cđsp thì ghi mã tỉnh/thành phố tương ứng với tỉnh nơn v. học ở nước ngoài thì những nĂm học ởc ngoài ghi mã tỉnh/thành phống ứng ứng với tỉnh/thành phố Theo nơi/hộ khẩu thường tru or tại việt nam và mã mã nơi .), đối với thí sinh tự do ghi “tdo”.

mục 7: ghi rõ điện thoại, email. Đối với thí sinh có yêu cầu điều chỉnh đăng ký xét tuyển tuyển sinh trực tuyến, cần đăng ký số điện thoại di động của mình để được cấp mật khẩu sử dụng một lần (otp) qua tin nhắn đảm bảo cho sự bảo mật khi đăng ký xét tuyển trực tuyến.

mục 8: thí sinh phải ghi rõ thông tin của người liên hệ: họ tên; số điện thoại; địa chỉ xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngách), xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố. Địa chỉ này đồng thời là địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển nếu thí sinh trúng tuyển.

mục 9: thí sinh có nguyện vọng lấy kết quả dự thi để xét tuyển sinh đại học; cao đẳng ngành giáo dục mầm non thì đánh dấu (x) vào ô bên cạnh.

mục 10: thí sinh bắt buộc phải đánh dấu (x) vào một trong 2 ô để biểu thị rõ thí sinh học theo chương trình thpt hay chưnh cpx tr.

mục 11: ối với thí sinh tự do phải đánh dấu (x) vào một trong 2 ô ể ể phân biệt richu thí sinh tự do chưa tốt nghiệp thptỻ đ— đến thời điểm dự thi).

mục 12: thí sinh đăng ký dự thi tại hội ồng thi nào thì ghi tên hội ồng thi và mã hội ồng thi do bộ gdđt quy ịnh vào vịịng .

mục 13: học sinh đang học lớp 12 thpt tại trường nào thì nộp Đkdt tại trường đó. các đối tượng khác nộp Đkdt tại các địa điểm do sở gdĐt quy định. mã đơn vị Đkdt ghi theo hướng dẫn của nơi nhận Đkdt.

mục 14: thành phần ở điểm b. Ối với Thí Sinh tự do, Tù Theo Mục đích dự Thi, Tù The Theo Việc lựa chọn tổp phần (tại điểm b) cho phù hợp. thí sinh chỉ được đăng ký một bài thi tổ hợp (khtn hoặc khxh). thí sinh tự do chỉ được đăng ký môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. TRườNG HợP THÍ SINH Tự DO CHưA TốT NGHIệP THPT CO NHữNG Bài THI/Môn THI (ể ể ể ể ể xét công nhận tốt nghiệp thpt) nĂm trước ủ điều kiện bảo lưu, nếu bảu bảu bảu bảu bảu bảu bảu bảu bảu bảu bảu bảu bảu bảu bảu bảu /môn thi đó ở mục 16. tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể chọn thi bài thi/môn thi thành phần (đã đề nghị bảo lưu) để lấy kết quả xét tuyển sinh đại hong. Ối với Thí Sinh Học Theo Chương Trình Gdtx Có Thể Chọn Bài Thi Ngoại Ngữ NếU CO NGUYệN VọNG SửNG Môn NGOạI NGữ Trong TổP Môn Xét Tuyển Sinh ại Học, Cao.

cách chọn bài thi/môn thi thành phần: thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi thành phần nào thì đánh dấu (x) vào ô bài thi/môn thi thi thàn ứng , riêng đối với bài thi ngoại ngữ thí sinh điền mã số tương ứng với ngôn ngữ cụ thể như sau: n1 – tiếng anh; n2 – tiếng nga; n3 – tiếng pháp; n4 – tiếng trung quốc; n5– tiếng Đức; n6– tiếng nhật; n7 – tiếng hàn. thí sinh chỉ được chọn các môn thi thành phần trong một bài thi tổ hợp.

mục 15: Thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ Theo qy ịnh của bộ gdđt ối với loại chứng chỉ có ghi điểm thi (điểm toàn bài thi), thy without phải ghi điểm vào ô “ đi p>

ví dụ:

15. đĂng ký miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp thpt hoặc đĂng ký ểể Tuyển Sinh: (Thí Sinh Ghi loại chứng chỉ ng ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi olympic quốc tế môn ngoại ngữ để được miễn thi):

toefl itp Điểm thi (nếu chứng chỉ có điểm thi, thí sinh ghi điểm vào ô này):

450

mục 16: thí sin nào thì ghi điểm bài thi/môn thi đó vào ô tương ứng (lưu ý: Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh được quyền bảo lưu kết quả của từng môn thi thành phần nếu đủ điều kiện, để bảo lưu điểm toàn bài của bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi điểm của tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó). Ối với những bài thi/môn thi ược bảo lưu, thí vẫnc có đẳng./.

3. hướng dẫn đăng ký tốt nghiệp thpt năm 2022 trực tuyến

từ 4/5 ến 17h Ngày 13/5, Thí Sinh đang học lớp 12 nĂm học 2021-2022 sẽ chynh thức thực hiện đĂng ký dựt thisinh.thithptquocgia.edu.vn/account/login?returnurl=%2f

bộ lưu ý thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng ký và xem kết quả thi, xét công nhận ng thốp. nếu quên tài khoản hoặc mật khẩu, học sinh liên hệ với trường để được cấp lại.

ể thực hiện tốt việc đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp thpt năm nay, bộ gd & đt ề nghị các nhà trường, các thí sinh thực hi ệ ệ ướ ướ ướm các htng. dẫn chi tiết trên hệ thống quản lý thi, đồng thời lưu ý thêm đối với thí sinh như sau:

thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu ược cấp ể đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thiự thi xhi qu,. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, thí sinh có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để cấp lại.

nếu thí sinh không cccd/cmnd và số ịnh danh ca nhân thì hệng quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự làm tài khoản ể ể truy cập hệp hệ

thí sinh cần ọc kỹ thông tin trên phiếu đăng ký dự thi và bản hướng dẫn ghi phiếu trước khi thực hiện đăng ký dự thi (cả vá tiự trực tiực trực).

ể Hướng dẫn Thí Sinh Trong Lần ầu triển khai hình thức đĂng ký dự thi trực tuyến, bộ yêu cầu ơn vị cung cấp dịch vụ bố trí tổng đài hỗ 24h trên 7 ngày. nếu có thắc mắc, các em gọi 1800 8000, phím 2 để được tư vấn. các sở và trường cũng được yêu cầu phân công người hỗ trợ thí sinh.

4. những mốc thời gian cần lưu ý khi thi tốt nghiệp thpt 2022

Những mốc thời gian cần lưu ý khi thi tốt nghiệp THPT 2022

trên đây hatieu.vn vừa giới thiệu tới các bạn phiếu đĂng ký dự thi tốt nghiệp thpt 2022 , mong rằng qua bài viết này các bạn có có có thq đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp thpt.

mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button