Kiến thức tài chính

Mẫu giấy xác nhận đã trả nợ mới nhất 2022

Sau khi trả hết tiền nợ, nên có mẫu giấy xác nhận đã trả nợ nhằm hạn chế các trường hợp xấu, mất quyền lợi bản thân. Hãy cùng theo dõi hết bài viết để có thêm thông tin về mẫu giấy xác nhận đã trả nợ.

I. Giấy xác nhận viết tay có pháp lý không? Trả nợ là gì? Nghĩa vụ trả nợ phát sinh khi nào?

1. Giấy xác nhận viết tay có pháp lý không?

Theo quy định của pháp luật hiện nay, khái niệm về hợp đồng vay tài sản như sau: hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên, bên cho vay phải giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả thì bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc theo quy định nhà nước.

Do đó, giấy xác nhận viết tay vẫn được xem như hợp đồng vay tài sản có giá trị pháp lý.

2. Trả nợ là gì? Nghĩa vụ trả nợ phát sinh khi nào?

Trả nợ là việc thanh toán khoản nợ khi đến hạn, gồm: tiền gốc, lãi, phí và chi phí khác phát sinh có liên quan đến việc vay

Theo quy định ở trên, khi vay tài sản là bạn đã xác nhận mối liên hệ dân sự, chính vì vậy bạn phải thực hiện nghĩa vụ dân sự phát sinh trong hợp đồng vay tài sản. Cụ thể nhất là việc bạn vay thì bạn phải trả đúng hẹn.

II. Tầm quan trọng của bản xác nhận trong cuộc sống

Khi bên A hoàn trả hết tài sản đã vay cho bên B là đã hoàn thành giấy xác nhận đã trả nợ, giấy xác nhận gồm hai bản giống nhau và mỗi bên giữ một bản. Sau này nếu có xảy ra mâu thuẫn không thể giải hòa, cả hai bên đều có thể kiện lên Tòa án nhân dân với đầy đủ hợp đồng vay tài sản để làm căn cứ. Nếu tin tưởng và giao kèo bằng miệng thì dễ xảy ra lừa đảo hay những tình huống không mong muốn.

III. Mẫu giấy trả nợ cá nhân mẫu mới nhất 2022

Các bạn có thể tham khảo mẫu giấy trả nợ cá nhân sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                     …………, ngày…, tháng…, năm…

GIẤY TRẢ NỢ CÁ NHÂN

   Tôi tên là:………………………………………………………………………………

   Ngày sinh:………………………………….Giới tính:……………………………..

   CMND/CCCD:…………………………………………………………………………

   Ngày cấp………………………………Nơi cấp………………………….

   Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

   Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………………..

   Họ và tên người vay tiền:……………………………………………………………

   Ngày sinh:……………………………………Giới tính:………………………………

   CMND/CCCD:………………………………………………………………………………..

   Ngày cấp:……………………………………..Nơi cấp:……………………………………

   Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………..

   Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………….

   Ông…………đã làm thủ tục vay tiền cá nhân…………….(số tiền) của tôi vào

   ngày…tháng….năm…. Thời hạn:…..Nay đã thanh toán toàn số tiền gốc và lãi

   Tổng số tiền cả gốc và lãi là:……………………………………………………………..

   Hôm nay, ngày….tháng….năm….. Tại:………………………………………………..

   Tôi đã nhận đủ số tiền cả gốc và lãi.

        BÊN VAY TIỀN                                                BÊN CHO VAY 

Qua bài viết trên, pgdtxthuanan.edu.vn đã chia sẻ chi tiết mẫu giấy xác nhận đã trả nợ. Hy vọng các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích. Chúc các bạn thành công.

Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về tốt nhất và đầy đủ nhất được tổng hợp và biên tập bởi pgstxthuanan.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button