Giáo dục

Mẫu đơn kiến nghị tập thể, mẫu đơn khiếu nại tập thể mới nhất

tại sao cần làm đơn kiến ​​​​nghị tập thể, khiếu nại tập thể? Đy là câu hỏi mà nhiều người ặt ra khi lợi ích của nhiều người cùng bịnh hưởng vì một vấn ề đ đó kiến ​​nghị, khi ếi ểi ểi ể ể ể ể ể ể ể cần lập mẫu đơn kiến ​​​​nghị tập thể vì nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của những người có liên quan. khi cảm thấy cấp trên của mình không ảm bảo quyền lợi của họ, có xử phân biệt ối xử thì tập thể họ làm ơn kiến ​​nghị lên cơ quan con ho đó thì có thể làm ơn kiến ​​​​nghị, ơn khiếu nại gửi ến cơ quan nhà nhẩ ẩ ểm>/p.>

1. mẫu đơn kiến ​​​​nghị tập thể:

tải về mẫu đơn kiến ​​​​nghị tập thể

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc ————-

…, ngày… thang… năm…

ĐƠn kiẾn nghỊ

(v/v: kiến ​​​​nghị quy định về …)

kinh gửi: …

( nêu tên cơ quan có thẩm quyền)

– căn cứ…;

xem thêm: mẫu đơn khiếu nại yêu cầu giải quyết tranh chấp về đất đai mới nhất 2022

tên tôi là:…

sinh ngày… tháng…năm…

giấy cmnd:… ngày cấp:…/…./…nơi cấp (tỉnh, tp):…

Địa chỉ thường trú:….

chỗ ở hiện no: …

Điện thoại liên hệ: …

là đại diện theo ủy quyền của những cá nhân sau:

1.Ông/bà:…

xem thêm: quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo? quy trình giải quyết tố cáo?

sinh ngày… tháng… năm…

giấy cmnd:… ngày cấp:…./…./….. nơi cấp (tỉnh, tp):…

Địa chỉ thường trú:…

chỗ ở hiện no: …

Điện thoại liên hệ: …

2.Ông/bà:… sinh ngày… tháng… năm…

giấy cmnd/thẻ cccd số:… ngày cấp:…/…/…nơi cấp (tỉnh, tp):…

Địa chỉ thường trú:…

xem thêm: mẫu đơn khiếu nại về việc bị thu hồi đất và hướng dẫn chi tiết

chỗ ở hiện nay:…

Điện thoại liên hệ: …

3.(liệt kê những cá nhân tham gia)

theo hợp đồng ủy quyền được lập ngày….ủy quyền vì mục đích gì…..

thay mặt những cá nhân trên, tôi xin trình bày lý do cụ thể như sau:

tôi nhận thấy, quy định về … tại … là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những thay đổi để khắc phục trình trạng đó.

1./…

xem thêm: mẫu đơn khiếu nại tố cáo hành chính viết tay mới nhất năm 2022

2./…

(Đưa ra đề nghị của bạn, nếu có)

kính mong cơ quan xem xét về những kiến ​​​​nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn.

tôi xin trân trọng cảm ơn!

tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu, ảnh chụp sau:… (nêu rõ những chứng cứ, tài liệu để chứng minh)

2. mẫu đơn khiếu nại tập thể:

tải về mẫu đơn khiếu nại tập thể

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc

xem thêm: cơ quan nào có thẩm quyền nhận đơn khiếu nại?

ĐƠn khiẾu nẠi

(về việc:…..)

kinh gửi:…………

(nêu tên cơ quan có thẩm quyền)

tên tôi là:…

sinh ngày……….tháng………….năm……

Địa chỉ thường trú:……

số cmnd:….

xem thêm: phân loại đơn khiếu nại, tố cáo, kiến ​​​​nghị, phản ánh

ngày cấp:……nơi cấp:…….

khiếu nại về vấn đề:…… của: ………. (ghi tên người bị khiếu nại)

giải trình vụ việc cần khiếu nại:

-nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

yêu cầu giải quyết khiếu nại:

– Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét về những khiếu nại trên

– giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

xem thêm: Đảng viên có được phép viết đơn tố cáo, khiếu nại không?

tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

các tài liệu đính kèm:

(Đưa ra các tài liệu, văn bản chứng minh cho bạn kèm theo)

….., ngày…. thanks… nam….

người làm đơn

(ký tên và ghi rõ họ tên)

3. mẫu đơn kiến ​​​​nghị và khiếu nại tập thể có được chấp nhận không?

bản chất: quyền khiếu nại, quyền kiến ​​nGhị là quyền của công dân ược ghi nhận trong luật khiếu nại, luật tố cao khiếu nại, kiến ​​nGhị có cr thể về về về về vềt vềt vềt vềt vềt vềt vềt vềt vềt vềt về , chỉ thị, thông báo,….) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khiếu nại, kiến ​​​​nghị về hành vi hành chính của một đơn vịt đơn vịn. nên ối tượng bị ảnh hưởng, ối tượng hướng tới của các văn bản có thể là cá nhân cũng có thể là tập thể, tổ chỷc c hoẺan.

vì vậy, đơn kiến ​​​​nghị và khiếu nại tập thể vẫn có thể được chấp nhận. nếu những người làm đơn đó nêu ra và chứng minh được những kiến ​​nghị, khiếu nại đó là đúng với thực tế. do đó, chỉn că căn cứ ể ể chứng minh là đúg với thực tế, khiếu nại, kiến ​​nghị đúg với trình tự, thủc của luật quy ịnh thìng mẫn ơn này n.

xem thêm: ai có quyền khiếu nại? mục đích của quyền khiếu nại và tố cáo?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button