Hướng dẫn chi tiết mẫu biên bản hoàn trả tiền đặt cọc

mau bien ban hoan tra tien dat coc

Đặt cọc là một hình thức tương đối phổ biến thường được áp dụng trong nhiều giao dịch dân sự. Việc hoàn trả tiền cọc thường được ghi nhận bằng văn bản để có thể bảo đảm quyền lợi các bên cũng như hạn chế tranh chấp về sau. Trong phạm vi bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu những thông tin cần thiết về mẫu biên bản hoàn trả tiền đặt cọc.

mau bien ban hoan tra tien dat coc

Đặt cọc là gì và mẫu biên bản hoàn trả tiền đặt cọc như thế nào?

I. Đặt cọc là gì?

Đặt cọc là một khoản bảo đảm mà một bên giao dịch giao cho bên còn lại. Khoản bảo đảm này có thể là tiền, kim khí quý, đá quý hoặc bất kì tài sản nào khác có giá trị tương đương để bảo đảm cho một giao dịch dân sự hoặc hợp đồng. 

Việc này thường được thực hiện trong giao dịch dân sự với mục đích để đảm bảo cho giao dịch đó được thực hiện một cách đúng thời hạn, cũng như tránh việc một trong các bên không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Thông thường, các bên sẽ quy định rõ về giá trị của tài sản đặt cọc, hình thức đặt cọc, và hình phạt nếu vi phạm. Trường hợp các bên không thỏa thuận về hình phạt đặt cọc thì sẽ áp dụng hình phạt theo quy định của pháp luật. Nhờ có hình thức đặt cóc, các bên có thể yên tâm hơn trong việc thực hiện giao dịch, hạn chế tối đa sự ảnh hướng đến quyền và lợi ích của mình nếu có một bên trong giao dịch vi phạm.

Đặt cọc là khoản bảo đảm mà một bên giao dịch giao cho bên còn lại

Xem thêm : Dự án Stella Mega City

II. Hoàn trả tiền đặt cọc là gì

Không phải lúc nào sau khi đặt cọc thì giao dịch dân sự đều được diễn ra một cách suôn sẻ. Trong một vài trường hợp, mặc dù đã thỏa thuận và tiến hành đặt cọc nhưng sau đó giao dịch vẫn không thể được thực hiện, khi đó, tiền cọc sẽ phải được hoàn trả lại nguyên vẹn cho chủ nhân. 

Do đó, có thể hiểu hoàn cọc chính là việc bên đã nhận số tiền đặt cọc, tiến hành hoàn trả lại phần tài sản mà mình nhận được cho bên đặt cọc. Tài sản đã đặt cọc được trả lại một phần hoặc nguyên vẹn tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên. Việc hoàn trả thường sẽ được ghi nhận bằng văn bản.

Hoàn trả tiền cọc chính là việc bên đã nhận số tiền đặt cọc, tiến hành hoàn trả lại phần tài sản mà mình nhận được cho bên đặt cọc

mau bien ban hoan tra tien dat coc

III. Có thể trả tiền đặt cọc trong trường hợp nào

Đặt cọc là một giao dịch dân sự do các bên tự thỏa thuận, do đó trong trường hợp hoàn trả tiền đặt cọc, pháp luật cũng đặt sự thỏa thuận của các bên lên hàng đầu. Do đó, trong các trường hợp sau đây thì việc hoàn trả tiền đặt cọc của các bên sẽ được thực hiện.

Trường hợp không thể thực hiện được hợp đồng do các nguyên nhân như đối tượng hợp đồng không còn, chủ thể tham gia thực hiện hợp đồng là pháp nhân đã chấm dứt hoạt động hoặc cá nhân đã chết, đối tượng của hợp đồng không hợp pháp,… dẫn đến hợp đồng vô hiệu. Khi đó, các bên sẽ tiến hành trả lại cho nhau những tài sản đã trao.

Trường hợp bên nhận đặt cọc từ chối việc tiếp tục thực hiện hợp đồng theo như đã thỏa thuận, thì có thể thỏa thuận với bên còn lại về việc hoàn tiền đặt cọc, đồng thời chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên trong trường hợp này phải có sự đồng ý của bên đặt cọc, và bên nhận đặt cọc khả năng cao sẽ bị phạt tiền đặt cọc.

Trường hợp bên đặt cọc không muốn thực hiện hợp đồng, thì có thể thỏa thuận với bên nhận về việc chấm dứt hợp đồng, đồng thời tiến hành hoàn trả tiền cọc. Tuy nhiên, đa số trong trường hợp này, bên đặt cọc thường sẽ mất cọc vì vi phạm hợp đồng. Trường hợp có thể thỏa thuận được với bên nhận cọc và được đồng ý thì mới nhận lại được tài sản của mình.

mau bien ban hoan tra tien dat coc

Các trường hợp có thể được hoàn trả tiền cọc

IV. Mẫu biên bản hoàn trả tiền đặt cọc là gì?

Mẫu biên bản hoàn trả tiền đặt cọc là hình thức văn bản dùng để ghi nhận lại việc hoàn trả tiền đặt cọc đã được diễn ra. Từ đó dùng làm căn cứ pháp lý chứng minh rằng bên nhận cọc đã hoàn trả một phần hoặc đầy đủ phần tài sản đã nhận cho bên đặt cọc theo đúng thỏa thuận mà các bên đã đề ra. Biên bản này phải đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác và đầy đủ, và có sự xác nhận của các bên đã tham gia giao dịch.

Dưới đây là chi tiết mẫu biên bản hoàn trả tiền đặt cọc mà bạn có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________***__________

BIÊN BẢN HOÀN TRẢ TIỀN ĐẶT CỌC

Số: …/20……/THNC

Hôm nay, ngày….tháng…..năm………; tại …………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC (Sau đây được gọi là “Bên A”)

Ông:

CMND số:

Hộ khẩu:

Và vợ:

CMND số:

Hộ khẩu

Là đồng sở hữu căn hộ số:………, tầng………., nhà……….., Khu đô thị………………, quận………., thành phố…………

BÊN B: BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC (Sau đây goi là “Bên B”)

Ông:

CMND số:

Hộ khẩu:

Và vợ:

CMND số:

Hộ khẩu

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản hoàn trả tiền đặt cọc theo Thỏa thuận đặt cọc số …./…./THNC, ngày …./…./….. và Biên bản giao nhận tiền đặt cọc số …./…./THNC, ngày …./…./….. mà hai bên đã ký kết với nội dung như sau:

  1. Bên B đã nhận đủ số tiền đặt cọc do bên A hoàn trả lại là ………………………….

(bằng chữ…………………………………………………………………………………)

  1. Lý do hoàn trả tiền đặt cọc: Thỏa thuận của các bên.
  2. Biên bản hoàn trả tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng
BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐẶT CỌC

(Ký và ghi rõ họ tên)

mau bien ban hoan tra tien dat coc

Tham khảo mẫu biên bản hoàn trả tiền cọc năm 2023

Trên đây là những thông tin cơ bản về hoàn trả tiền đặt cọc cũng như chi tiết mẫu biên bản hoàn trả tiền đặt cọc, giúp bạn dễ dàng áp dụng được trong các giao dịch dân sự thực tiễn. Nếu bạn còn vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ với Vinaland qua hotline 0907 138 283 – 0898 136 333 hoặc truy cập vào website vinaland.co để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *