Tổng hợp

Mẫu báo cáo thẩm tra của ban kinh tế – xã hội cấp xã mới nhất 2022

Mẫu báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội là chức năng tổ chức khảo sát tình hình của địa phương nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội…

I. Thế nào là báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội cấp xã?

Báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội cấp xã là tổ chức kiểm tra, thẩm tra,, khảo sát tình hình của địa phương về thực hiện các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, ngân sách, thể dục, thể thao, văn hóa thông tin, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ và đời sống nhân dân theo nhiệm vụ quyền hạn của mình.

Lưu ý: Khi ban kinh tế xã hội phải lập báo cáo đầy đủ, khách quan phản ánh đúng thực trạng hoạt động cũng như những tồn đọng và các vấn đề trọng tâm cần tập trung giải quyết.

Đồng thời phải nêu những kết quả đã đạt được, những khó khăn tồn tại, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục. Các cơ quan tổ chức có thẩm quyền sẽ thẩm tra, xem xét báo cáo đánh giá để tổng kết thực tiễn, phân tích tổng hợp để đi đến kết luận.

II. Quy trình thực hiện báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, hoạt động Hội đồng nhân dân phường gồm 2 Ban Hội đồng nhân dân phường: Ban Kinh tế – Xã hội và Ban Pháp chế. Quy trình báo cáo thẩm tra trải qua các bước như sau:

Bước 1: Tổ chức họp để phân công thẩm tra

Bước 2: Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo thẩm tra có sự phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể của từng cá nhân trong Ban.

Bước 3: Gửi dự thảo báo cáo thẩm tra cho Thường trực Hội đồng nhân dân và các thành viên của Ban, các đơn vị có liên quan để chuẩn bị ý kiến tại hội nghị thẩm tra.

Bước 4: Tổ chức họp, trước 10 ngày khai mạc kỳ họp, nội dung trình tự cuộc họp theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Bước 5: Tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, ban hành văn bản theo thời gian quy định, trước 5 ngày khai mạc kỳ họp, sau đó gửi đến Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

III. Mẫu báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội mới nhất

IV. Hướng dẫn soạn báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội cấp xã

Để soạn báo cáo thẩm tra, người soạn cần chú ý các vấn đề nổi trội trong lĩnh vực kinh tế gồm:

– Việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phương hàng năm

– Việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước, các công trình thủy lợi, thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, bảo vệ rừng, tu bổ đê điều ở địa phương

– Việc thực hiện ngân sách được Hội đồng nhân dân quyết định

– Việc quản lý và sử dụng đất để phục vụ nhu cầu công ích của địa phương

– Việc xây dựng và phát triển hợp tác xã, hợp tác, kinh tế hộ gia đình ở địa phương;

– Việc đảm bảo trật tự địa phương, trật tự xây dựng

– Việc thực hiện xây dựng, tu sửa đường giao thông, cầu cống và cơ sở hạ tầng ở trong địa phương

– Việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại

Trên đây là những chia sẻ về mẫu báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội. Hy vọng những thông tin trên sẽ có ích với bạn và giúp bạn có thêm tự tin trước thực hiện thẩm tra theo yêu cầu của ban kinh tế.

Trang blog chia sẻ kiến thức chuyên sâu pgdtxthuanan.edu.vn

Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về hay nhất và đầy đủ nhất được tổng hợp và biên tập bởi pgstxthuanan.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button