Kiến thức tài chính

Mẫu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm mới nhất 2022

Mẫu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm được lập ra để báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm của những người giữ chức vụ do Quốc hội hay Hội đồng nhân dân bầu cử. Vậy mẫu báo cáo này bao gồm những nội dung gì? Theo dõi bài viết sau của pgdtxthuanan.edu.vn để có câu trả lời chi tiết nhất.

1. Những đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm của hội đồng nhân dân các cấp

Căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ các chức vụ sau:

  • Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Trưởng Ban Hội đồng nhân dân
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân.

Lưu ý: trường hợp một người giữ nhiều chức vụ thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần với chức vụ cao nhất. Không lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ mà có thời gian đảm nhiệm chức vụ chưa đủ 09 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân.

2. Người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm gì?

Theo quy định tại Hướng dẫn 321/HD-UBTVQH14, người được lấy phiếu phiếu tín nhiệm có trách nhiệm sau: Chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, người được lấy phiếu tín nhiệm phải có báo cáo bằng văn bản gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân.

Mẫu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đang được quy định tại Hướng dẫn 321/HD-UBTVQH14, khách hàng chú ý sử dụng đúng mẫu, tránh trường hợp sử dụng sai mẫu và bị cơ quan trả báo cáo về. Khi thực hiện mẫu báo cáo, lưu ý một số vấn đề sau:

+ Thời gian báo cáo: từ thời điểm được Hội đồng nhân dân bầu.

+ Báo cáo cần bổ sung nội dung tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

+ Nội dung báo cáo cần tự đánh giá, kiểm điểm về thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

+ Báo cáo có độ dài từ 4 – 5 trang, đánh máy, in trên giấy khổ A4 và không kèm theo phụ lục.

+ Kê khai chính xác tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về tài sản, thu nhập.

Lưu ý: Trước ngày lấy phiếu tín nhiệm, nếu đại biểu Hội đồng nhân dân có câu hỏi thì người được lấy phiếu tín nhiệm phải trả lời bằng văn bản gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Nội dung của mẫu báo cáo người được lấy phiếu tín nhiệm

Trong Mẫu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm gồm những nội dung sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm thực hiện Mẫu báo cáo

– Tên báo cáo: ghi rõ kỳ họp thứ mấy? Hội đồng nhân dân tỉnh nào? Khóa bao nhiêu của nhiệm kỳ?

– Thông tin người thực hiện báo cáo: Họ tên, chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, đơn vị công tác;

– Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu tôi xin báo cáo các nội dung về:

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu: ghi rõ ràng, chính xác đầy đủ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

+ Người viết báo cáo tự đánh giá nội dung tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của mình.

+ Giải trình các nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu.

+ Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chuyển đến.

– Người báo cáo ký, ghi rõ họ tên

Trên đây là những chia sẻ của pgdtxthuanan.edu.vn về Mẫu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và một số nội dung liên quan. Hẹn gặp lại bạn ở những nội dung thú vị tiếp theo.

Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về tốt nhất

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button