Giáo dục

Nghĩa vụ quân sự 2022: 08 thông tin quan trọng cần biết

1. lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho đợt tuyển quân năm 2022

tại khoản 4 Điều 40 luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. thời gian kham sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nGhĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ hai theo quy ịnh tại đuều 33 của luật n àng tướng chynh.

như vậy: thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho ợt nhập ngũ ầu năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 01/11/2021 ến ến hà1;/3 ến 2021 ến hày các địa phương căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để sắp xếp lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sựp

trường hợp gọi công dân nhập ngũ lần 2 vào năm 2022 thì thời gian khám sức khỏe lần 2 sẽ do thủ tướng chính phủ>

Xem thêm: Luật nghĩa vụ quân sự 2021

2. mức phạt vi phạm khi không đi khám nghĩa vụ quân sự theo lệnh

khi nhận ược lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ qân sự của chỉ huy trưởnn Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, công dân Có ngha vụ có mặt đ only thờ ị ị. thực hiện nghĩa vụ quân sự.

nếu không có mặt ể khám sức khỏe nGhĩa vụ quân sự, công dân có cr tể bịt tiền từ 800,000 ồng ến 1,200,000 ồng theo quy ịnh tại khoả 1 đn ị ị đ ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị /10/2013 nếu không có lý do chính đáng.

trong đó, lý do chính đáng là một trong các lý do sau:

– bị ốm hoặc trên đường đi bị ốm, tai nạn.

– bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; with đẻ, with nuôi hợp pháp đang bị ốm nặng.

– bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; with đẻ, with nuôi hợp pháp chết nhưng chưa tổ chức tang lễ.

– nhà ở của công dân hoặc nhà ở của thân nhân nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hƻởng ến đp>

-không nhận ược giấy gọi kiểm tra hoặc kham sức khỏe thực hiện nGhĩa vụ quân sự do lỗi của người hoặc cơ quan cóc khhá khá n, gây khá, gây khá, gây khá, gây khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá kha kha kha. >

+ không thông báo hoặc thông báo chậm các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ

+ dùng lời nói, hành ộng ngăn cản, đe dọa vềt chất hoặc tinh thần ối với người có tronc nhiệm khá sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. <.

TRườNG HợP đã Bị xử PHạT VI PHạM Hành Chynh Màn Còn VI Phạm Thì Cóc Có Thể Bị Truy Cứu Trrob Nhiệm Hình Sự Về Tội Trốn Tránh ngha vụ sự với hình phạt con con cón

3. lịch nhập ngũ năm 2022

Điều 33 luật nghĩa vụ quân sự quy định vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2022.

nghĩa vụ quân sự 2021

4. Độ tuổi gọi nhập ngũ

– công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

– công dân nam ược đào tạo trình ộộ cao ẳng, ại học đã ược tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đà tổa một trình ộ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ /p>

(Điều 30 luật nghĩa vụ quân sự, Điều 4 thông tư 148/2018/tt-bqp ngày 10/04/2018).

5. tiêu chuẩn tuyển chọn đi nghĩa vụ quân sự

(1) tuổi đời

như train

(2) tiêu chuẩn chính trị:

Đang xem: 2 mẹ con chung một chồng và chuyện kinh dị trên giường khi làm chuyện ấy ngay trước mặt

– thực hiện theo thông tư liên tịch 50/2016/ttlt-bqp-bca ngày 4/15/2016.

– Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội; lực lượng tiêu binh, nghi lễ; lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của bộ quốc phòng.

(3) tiêu chuẩn sức khỏe:

– Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội; lực lượng tiêu binh, nghi lễ; lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của bảo

– không gọi nhập ngũ vào quân ội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, cị th viễn); nghiện ma túy, nhiễm hlv, sida.

(4) tiêu chuẩn văn hóa:

– tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. những ịa phương có khó khăn không ảm bảo ủ chỉ tiêu giao

– các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; ồNG Bào dân tộc thiểu số dưới 10,000 người thì ược tuyển không 25% công dân có trình ộộ vĂ Hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở lên.

(Điều 4 thông tư 148/2018/tt-bqp ngày 10/04/2018).

6. thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự

Điều 21 luật nghĩa vụ quân sự quy định thời gian phục vụ trong thời bình là 24 tháng.

bộ trưởng bộc quốc pHòng ược quyết ịnh kéo dài thời hạn pHục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không qua 06 thang trường hợp sau đ đy:

– Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

– Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

7. các trường hợp được tạm hoãn, miễn gọi nghĩa vụ quân sự

** tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

– chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe.

– là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; Trong Gia đình bị thiệt hại nặng về người vài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra ược ủy ban nhân dân xã, phường, thị n (sau đy gọi chung.

– một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

– có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

– người thuộc diện di dân, gién dân Trong 03 năm ầu ến các xã ặc biệt khó khĂn theo dự nge phat triển kinh tếnhi của nhà nước do ủy ban nhân cấn cết. p>

– cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong ược điều ộng ến công tác, làm việc ở vùng có đu kiện kinh tế – xã hội ặc khó > khóc khó

– Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang ược đào tạo trình ộ ại học hệ chynh quy thuộc cơ sở giáo dục ại học, trình ộ ộ cao ẳng hệ chynh quy thuộc cơ sở giáo dục nghiệp trong thờh đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ >

** miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

– with của liệt sĩ, with của thương binh hạng một.

Tham khảo: Phân tích tiếng chửi của Chí Phèo ở đầu truyện

– một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

– một with của thương binh hạng hai; một with của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

– người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân.

– cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong ược điều ộng ến công tác, làm việc ở vùng có đu kiện kinh tế – xã hội ặc len.

khóc len.

lưu ý: công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

(theo Điều 41 luật nghĩa vụ quân sự và Điều 5 thông tư 148/2018/tt-bqp ngày 10/04/2018).

8. những quyền lợi được nhận khi đi nghĩa vụ quân sự và khi xuất ngũ

– phục vụ tại ngũ từ tháng thứ mười ba trở đi thì được nghỉ phép hàng năm; thời gian nghỉ là 10 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.</

– Được miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện; được cấp 04 tem thư/tháng, giá tem thư theo quy định của bộ thông tin và truyền thông và được cấp cùng kỳ phụ cấp quân hàm hà.

tháng.

– trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên nếu vay tiền từ ngân hàng chynh sách xã hội thì ược tạm hoãn trhndo la tt thôm hoãn trhndo

– NếU Có ủ điều kiện, Tiêu chuẩn vềmm chất chính trị, ạo ức, văn Hóa, sức khoẻ, ộ tuổi thì ược tham gia tuyển without theo quy ịnh của bộc quốc sinh theo quy định hiện hành.

– ược trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi nĂm pHục vụ trong quân ội ược trợp cấp bằng 02 thatg tiền lương cơ sở tteo ​​quy ịnh của chủa thại thời đm xuểm xu ũ.

trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ; từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở; từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.

nếu tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng; TRườNG HợP NếU XUấT NGũ TRướC THờI HạN 30 THÉNG THờI GIAN PHụC VụI TạI NGũ Từ THÁNG THứ 25 ếN DướI 30 THANG ượC TRợC CấP 01 THANG PHấP quân hàm hi

– Được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của chính phủ tại thời Điểm xuấp.

xem thêm chi tiết tại nghị ịnh 27/2016/nđ-cp quy ịnh chế ộ, Chính Sách ối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụi tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạa hạ ngũ.

>>> xem thêm: người đang có tiền sự có được đưa vào diện khám tuyển nghĩa vụ quân sự không?

Đi xuất khẩu lao động thì có được tạm hoãn hay miễn nghĩa vụ quân sự không? nguyên tắc và yêu cầu tuyển quân nhập ngũ như thế nào?

trường hợp người bị cận thị thì có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không? tiêu chuẩn để tuyển một người đi nghĩa vụ quân sự là gì?

what a nguyễn

Tham khảo: Văn mẫu lớp 6: Tả cây bàng vào mùa đông (4 mẫu) Những bài văn hay lớp 6

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button