Giáo dục

Kịch bản hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 Lời dẫn chương trình sơ kết công tác mặt trận

kịch bản hội nGhị sơ kết công tac mặt trận 6 thang ầu năm 2022 là tài liệu vông hữu í, giúp bạn ọcccc có thêiều gợi ý tham khảt cath cath cat. , ấn tượng nhất.

sơ kết công tac mặt trận 6 thang ầu năm nhằm nhìn lại, bao cao kết quả ạt ược và chưa ạt ược của từ đó ưa ra pHươNg angel hiện Trong 6 Thang 6 Tháng Cuối nĂm. bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022. hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn có thêm nhiều ý tưởng mới để xây dựng kịch bản hội nghị công tác mặt trận cho riêng mình.

Xem thêm: Lời dẫn chương trình hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

kịch bản sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2022

kinh thưa quý vị đại biểu

thưa các đồng chí, thưa toàn thể hội nghị

thực hiện chương trình kếch ho công tac năm 20 …, và chỉ ạo của thường trực ảng uỷ pHường ……….. phố …………. về việc tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng nhiệm vụ ă tháng >0…</g cum tháng

ược sự nhất trí của thường trực ảng uỷ, sự tạo điều kiện phối hợp của ubnd phường, ban thường trực ub mttq pHường tổc hội nghị sơt cotel đã ạ , hạn chế và giải pháp khắc phục. từ đó xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 20….

về phía ub mttq thành phố xin trân trọng giới thiệu

………………………………………. … ………………………………………. ………………. …………………………. ……

………………………………………. … ………………………………………. ………………. …………………………. ……

………………………………………. … ………………………………………. ………………. …………………………. ……

Đang xem: Hồi trống cổ thành – La Quán Trung

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng.

về dự và chỉ đạo hội nghị hôm no, tôi xin được trân trọng giới thiệu đại biểu đại diện lãnh đạo đảnd ỷ uỷ,

Đang xem: Tập làm văn lớp 4: Tả cái thước kẻ của em Dàn ý & 14 bài văn tả thước kẻ lớp 4

1 – ……………………………………… ………………………………………………….. ……………. ……………………………. ..

Đang xem: Hồi trống cổ thành – La Quán Trung

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng.

về dự hội nghị chúng ta còn có đồng chí ………………………………. …………………………

………………………………………. … ………………………………………. ………………. …………………………. ……

Đang xem: Hồi trống cổ thành – La Quán Trung

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng.

cùng các đồng chí thường trực đảng uỷ, thường trực hĐnd, thường trực ubnd, các đồng chí trưởng các ban, ngành, đoàn c᧰a. ……………………………………

Đang xem: Hồi trống cổ thành – La Quán Trung

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng.

về dự với hội nghị của chúng ta hôm nay còn có các ông bà là trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố, các ông bà là Ủy mónởbanê.ng một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

tiếp theo tôi xin được thông qua nội dung chương trình hội nghị tổng kết như sau:

kinh thưa quý vị đại biểu

thưa toàn thể hội nghị

ểánh giá kết quả công tac mặt trận 6 thang ầu năm 20 …, và ềề ra pHương hướng nhiệm vụ 6 that chủ tịch Ủy ban mttq phường lên thông qua báo cáo. (kính mời đ/c)

chung:

kinh thưa quý vị đại biểu

thưa toàn thể hội nghị

vừa qua hội nghị đã được nghe đồng chí …………. – chủ tịch Ủy ban mttq phường trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đẛng 2 hưỰu 0 … vưỰu nhiệm vụ công tác 6 thang cuối năm 20 …. Việc đã, đang và chưa làm ược trong hoạt ộng công tac mặt trận của pHường năm qua, qua đó ểó ể ể ẩ ẩy mạnh, ưa hoạt ộng công tac mặt trật của pHường … ta trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Để đại biểu các đồng chí tập trung suy nghĩ thảo luận – trước tiên tôi xin mời ý kiến ​​​​của đồng chí …………………. .. ….. …………..(xong) xin cảm ơn đồng chí.

tiếp theo tôi xin mời ý kiến ​​​​của đồng chí…………..…..(xong) xin cảm ơn đồng chí

tiếp theo tôi xin mời ý kiến ​​​​của đồng chí…………………(xong) xin cảm ơn đồng chí.

tiếp theo tôi xin mời ý kiến ​​​​của đồng chí…………………(xong) xin cảm ơn đồng chí.

kính thưa hội nghị vừa qua hội nghị đã ược nghe ……….. ý kiến, ể ể quý vị tiếp tục tập trung nghiên cứu đóng góào cáo bôv cáo sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí …………. – chủ tịch ub mttq phường lên tiếp Thurs, và làm rõ một số nội dung các ý kiến ​​​​tham. trân trọng kính mời đồng chí

công giải trình

kinh thưa hội nghị vừa qua hội nghị chúng ta được nghe……. ý kiến ​​​​phát biểu, các ý kiến ​​chủ yếu tập chung vào các nội dung:

Đang xem: Tập làm văn lớp 4: Tả cái thước kẻ của em Dàn ý & 14 bài văn tả thước kẻ lớp 4

1 – ……………………………………… ………………………………………………….. ……………. ……………………………. ..

………………………………………. … ………………………………………. ………………. …………………………. ……

………………………………………. … ………………………………………. ………………. …………………………. ……

………………………………………. … ………………………………………. ………………. …………………………. ……

………………………………………. … ………………………………………. ………………. …………………………. ……

chúng tôi xin tiếp jue và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. và xin giải trình một số nội dung liên quan như sau:

………………………………………. … ………………………………………. ………………. …………………………. ……

………………………………………. … ………………………………………. ………………. …………………………. ……

………………………………………. … ………………………………………. ………………. …………………………. ……

chung: kính thưa hội nghị, vừa qua ồng chí chủch tịch ub mttq pHường đãc năm 20 …. xin hỏi còn ồng chí nào fic có ý kiến ​​​​xin gửi thành văn bản về thường trực mttq phường, chúng xin tiếp thu và bổ sung vào các nội dung báo cáo và phưương hƺớng phn

chung: kính thưa hội nghị! Đến dự và chỉ đạo hội nghị hôm nay. về phía lãnh đạo địa phương tôi xin được trân trọng giới thiệu đ/c: ……………………………. ……………………………….. lên phát biểu ý kiến ​​​​và chỉ đạo.

công (Đáp từ) – thưa toàn thể các đồng chí vừa qua chúng ta vừa được nghe ý kiến ​​​​phát biểu của đ/c ……….. .. …………… lãnh đạo Đảng uỷ phường đã có những quan điểm chỉ đạo với công tác mặt trận trong thời gian tới. Chung tôi xin tiếp thu, lĩnh hội những tình cảm, ý kiến ​​qualk báu của ồng bổ Sung vào pHương hướng nhiệ công tac 6 táng cuối 20 … tục quan tâm chỉ ạo và tạo đi mặt trận. xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe hạnh phúc.

công: kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí, Ủy ban mttq phường …………. chúng ta luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo ctt sa …………, và đặc biệt hôm nay, tại hội nghị tổng kết này chúng ta vinh dự được đón tiếp đồng chí………….. .. ……………………………. cùng các đồng chí ………………… tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ………………………………. .. …………… lên phat biểu chỉ đạo.

(phát biểu xong)

(Đáp từ) kính thưa hội nghị, chúng ta vừa được nghe ý kiến ​​​​phát biểu chỉ đạo của đồng chí…………………. .. … ub mttq thành phố …………., Đ/c đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của ub mttq phường chúng ta đạt được, bên cạnh/có đ Cũng Chia sẽ những kinh nghiệm, bài học quý báu trong việc phát huy sức mạnh của khối ại đoàn kết toàn dân tộc, và coce những ý kiến ​​chỉ ạo công tac mặtn t. .. trong thời gian tới. Chung tôi xin tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến ​​báu của ồng chí sẽ bổ sung vào pHương hướng nhiệm vụ công tac 6 thang cuối nm nm 20 … quan tâm nhiều hơn nữa ế xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe hạnh phúc.

…………….. – chủ tịch ub mttq phường lên bế mạc hội nghị

công : Kính thưa quý vịi biểu, thưa toàn thể các ồng chít sau một buổi chiều làm việc khẩn trương, trach nhiệm phát huy tinh thàn chủng taàng taàng tayg tayg cactng cac. theo chương trình đề ra. tại hội nghị chúng ta được nghe ………… ý kiến ​​đóng góp của các đ/c trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, chúng tôi xin tiến xing thu cáhýin kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo ub mttq thành phố, lãnh đạo đại diện Đảng uờng phưỷng. chương trình hội nghị tổng kết của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, xin kính chúc các đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe hạnh phúc.

xin trân trọng cảm ơn.

Đang xem: Văn mẫu lớp 11: Tổng hợp dàn ý bài thơ Tự tình 2 (5 Mẫu) Lập dàn ý bài thơ Tự tình 2

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button