Giáo dục

Các khối học cấp 3 hiện nay gồm những khối nào?

các khối học cấp 3 hiện no gồm những khối nào? các thầy cô trường cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ việt nam sẽ thông tin đến các bạn các khối học cấp 3 hiện nay đụng thí sinh hun the cấp.

các khối học cap 3

trong những năm gần đây các trường Đại học – cao đẳng tuyển sinh từ kết quả tốt nghiệp thpt theo tổ hợp các môn thi. Đồng thời các môn thi này sẽ được ghi cụ thể từng mốn. cụ thể:

toán, vật lý , hóa học … tuy nhiên, cách viết các tổ hợp môn vẫn phải theo quy ước tồn tại khác như: khối a1, a3, a00, b00 …

hiện nay các khối học cấp 3 bao gồm:

 • khối a: toán, vật lí và hóa học;
 • khối a1: toán, vật lí (theo đề thi khối a) và tiếng anh;
 • khối b: toán, sinh học và hóa học;
 • khối c: thi Địa lý, lịch sử và ngữ văn
 • khối d hay còn được gọi là khối d1: bao gồm các môn toán, ngoại ngữ và ngữ văn
 • các khối thi năng khiếu

  khối n thi các môn : văn , kiến ​​​​thức Âm nhạc

  khối h thi các môn : văn , hội họa , bố cục

  khối m thi các môn : văn , toán , Đọc kể diễn cảm và hát

  khối t thi các môn : toán , sinh học , năng khiếu tdtt

  khối v thi các môn gồm : toán , vật lí , vẽ mỹ thuật

  khối s thi các môn : văn , 2 môn năng khiếu điện ảnh

  khối r thi các môn: văn, sử, năng khiếu báo chí

  các khối mở rộng a1, d2,d3,d4

  thay vì ghi thẳng trực tiếp các môn tuyển, trước đây các hệ thống thông tin thường sử dụng tên các khối mở rộng.

  khối d2 thi các môn: văn, toán, tiếng nga.

  khối d3 thi các môn : văn , toán , tiếng pháp.

  khối d4 thi các môn: văn, toán, tiếng trung.

  khối d5 thi các môn : văn , toán , tiếng Đức

  khối d6 thi các môn: văn, toán, tiếng nhật.

  bảng mã môn cập nhật năm 2020

  tổ hợp môn

  mon thi

  a00

  toán, vật lý, hóa học

  a01

  toán, vật lý, tiếng anh

  b00

  toán, hóa học, sinh học

  c00

  ngữ văn, lịch sử, Địa lí

  d01

  ngữ văn, toán, tiếng anh

  d02

  ngữ văn, toán, tiếng nga

  d03

  ngữ văn, toán, tiếng pháp

  d04

  ngữ văn, toán, tiếng trung

  d05

  ngữ văn, toán, tiếng Đức

  d06

  ngữ văn, toán, tiếng nhật

  a02

  toán, vật lí, sinh học

  a03

  toán, vật lí, lịch sử

  a04

  toán, vật lí, Địa lí

  a05

  toán, hóa học, lịch sử

  a06

  toán, hóa học, Địa lí

  a07

  toán, lịch sử, Địa lí

  b01

  toán, sinh học, lịch sử

  b02

  toán, sinh học, Địa lí

  b03

  toán, sinh học, ngữ văn

  c01

  ngữ văn, toán, vật lí

  c03

  ngữ văn, toán, lịch sử

  c04

  ngữ văn, toán, Địa lí

  c06

  ngữ văn, vật lí, sinh học

  c07

  ngữ văn, vật lí, lịch sử

  c08

  ngữ văn, hóa học, sinh học

  c10

  ngữ văn, hóa học, lịch sử

  c11

  ngữ văn, hóa học, Địa lí

  c13

  ngữ văn, sinh học, Địa lí

  d07

  toán, hóa học, tiếng anh

  d09

  toán, lịch sử, tiếng anh

  d10

  toán, Địa lí, tiếng anh

  d11

  ngữ văn, vật lí, tiếng anh

  d13

  ngữ văn, sinh học, tiếng anh

  d14

  ngữ văn, lịch sử, tiếng anh

  d16

  toán, Địa lí, tiếng Đức

  d17

  toán, Địa lí, tiếng nga

  d19

  toán, Địa lí, tiếng pháp

  d20

  toán, Địa lí, tiếng trung

  d22

  toán, hóa học, tiếng nga

  d23

  toán, hóa học, tiếng nhật

  d24

  toán, hóa học, tiếng pháp

  d26

  toán, vật lí, tiếng Đức

  d27

  toán, vật lí, tiếng nga

  d29

  toán, vật lí, tiếng pháp

  d30

  toán, vật lí, tiếng trung

  d32

  toán, sinh học, tiếng nga

  d33

  toán, sinh học, tiếng nhật

  d34

  toán, sinh học, tiếng pháp

  d36

  toán, lịch sử, tiếng Đức

  d37

  toán, lịch sử, tiếng nga

  d39

  toán, lịch sử, tiếng pháp

  d40

  toán, lịch sử, tiếng trung

  d42

  ngữ văn, Địa lí, tiếng nga

  d43

  ngữ văn, Địa lí, tiếng nhật

  d44

  ngữ văn, Địa lí, tiếng pháp

  d46

  ngữ văn, hóa học, tiếng Đức

  d47

  ngữ văn, hóa học, tiếng nga

  d49

  ngữ văn, hóa học, tiếng trung

  d51

  ngữ văn, vật lí, tiếng Đức

  d53

  ngữ văn, vật lí, tiếng nhật

  d54

  ngữ văn, vật lí, tiếng pháp

  d55

  ngữ văn, vật lí, tiếng trung

  d56

  ngữ văn, sinh học, tiếng Đức

  d57

  ngữ văn, sinh học, tiếng nga

  d58

  ngữ văn, sinh học, tiếng nhật

  d59

  ngữ văn, sinh học, tiếng pháp

  d60

  ngữ văn, sinh học, tiếng trung

  d61

  ngữ văn, lịch sử, tiếng Đức

  d62

  ngữ văn, lịch sử, tiếng nga

  d63

  ngữ văn, lịch sử, tiếng nhật

  d64

  ngữ văn, lịch sử, tiếng pháp

  d65

  ngữ văn, lịch sử, tiếng trung

  h00

  ngữ văn, năng khiếu vẽ nt 1, năng khiếu vẽ nt 2

  h01

  toán, ngữ văn, vẽ mt

  n00

  ngữ văn, năng khiếu Âm nhạc 1, năng khiếu âm nhạc 2

  m00

  ngữ văn, toán, Đọc diễn cảm, hát

  t00

  toán, sinh học, năng khiếu tdtt

  v00

  toán, vật lí, vẽ mỹ thuật

  v01

  toán, ngữ văn, vẽ mỹ thuật

  s00

  ngữ văn, nk skĐa 1, nk skĐa 2

  r00

  ngữ văn, lịch sử, năng khiếu báo chí

  k00

  toán, vật lí, kĩ thuật nghề

  c02

  ngữ văn, toán, hóa học

  c05

  ngữ văn, vật lí, hóa học

  c09

  ngữ văn, vật lí, Địa lí

  c12

  ngữ văn, sinh học, lịch sử

  d08

  toán, sinh học, tiếng anh

  d12

  ngữ văn, hóa học, tiếng anh

  d15

  ngữ văn, Địa lí, tiếng anh

  d18

  toán, Địa lí, tiếng nhật

  d21

  toán, hóa học, tiếng Đức

  d25

  toán, hóa học, tiếng trung

  d28

  toán, vật lí, tiếng nhật

  d31

  toán, sinh học, tiếng Đức

  d35

  toán, sinh học, tiếng trung

  d38

  toán, lịch sử, tiếng nhật

  d41

  ngữ văn, Địa lí, tiếng Đức

  d45

  ngữ văn, Địa lí, tiếng trung

  d48

  ngữ văn, hóa học, tiếng nhật

  Hy vọng với những thông tin về các khối học cấp 3 mà chung tôi liệt kê ở trên sẽ giú cho thí và và pHụ huynh có ược hướng đi và sự lựn ngành ngh ngnề ắng ng. >

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button