Kết bài Từ ấy của Tố Hữu

Kết bài của bài thơ từ ấy

Đề bài: kết bài từ ấy của tố hữu

ket bai tu ay cua to huu

kết bài từ ấy của tố hữu

1. kết bai 1:

bài thơ từ ấy là tiếng reo vang đầy hân hoan, hạnh phúc của chàng trai trẻ tố hữu khi được giác ngộ cách mạng. Đọc bài thơ người đọc không chỉ thấy được sự trưởng thành trong nhận thức, tình cảm của nhà thơ mà còn thấy được mối quan hệ gắn bó thiêng liêng giữa những người cách mạng với nhân dân, giữa cách mạng với sự nghiệp giải phóng dân tộc, qua đó khơi dậy trong mỗi chung ta, những with người việt nam chảy chung dòng Máu lạc hồng tình yêu nước, ý thức trach nhiệm Trong việc bảo vệ, gây ựng ựNg ự

>> tham khảo những cách viết mở bài từ ấy của tố hữu để viết được phần mở bài ấn tượng.

2. kết bai 2:

như vậy, qua những phân tích trên chúng ta có thể thy từ ấy không chỉ là tiếng reo vui hạnh phúc của riêng nhà thơ tố hữu mà đó còn là tâm c . đường sáng – with đường cách mạng của đảng. Họ là những with người trẻ tuổi, trẻ lòng, giàu nhiệt huyết với lí tưởng cao ẹp: chiến ấu ể ể bảo vệ tổc, giải phony dân tộc, mang lại hạnh phúc, by.

3. kết bai 3:

bài thơ từ ấy là tiếng lòng sôi nổi, trào dâng hạnh phúc của một người thanh niên đang lạc lõng giữa cuộc ời thì bắt gẻở líng c. Được giác ngộ, chính thức đứng trong hàng ngũ những người cộng sản, chàng thanh niên ấy thấy được trách nhiệm của bản thân de ella với con người, đất nước mình, tự nguyện dấn thân vào con đường nhiều chông gai, gian khổ vì lí tưởng giải phóng dân tộc. Dù đã hơn 50 năm từ ngày bài thơ ược sáng tac, ến nay khi ọc từ ấy ộc giả vẫn trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả, bởi có lẽ từy đ đ đ ở ở ậ

4. kết bai 4:

sự nghiệp thơ văn của tố hữu được coi là cuốn biên niên sử bằng thơ của lịch sử việt nam. Viết về những sự kiện lịch sử, chính trị nhưng thơ tố hữu lại không hề khô khan, không bịng cường điệu Hóa mà thấnhm tấn.m qua qua việc tìm hiểu bài bài thơ từ and từ and tình chính trị của tố hữu cũng như phong cách sáng tác ộc đc đc đc đng biệt. từ sự kiện ược giác ngộ cach mạng, nhà thơ đã ghi lại những cảm xúnc Thiêng liêng của bản thn ể ể gợi nhớ, ể nhắc nhở bản về trach nhi sĩng sản sản. Bởi vậy, ọc từ ấy người ọc không chỉ vui cùng, hạnh phúc c cùng nhà thơ mà còn xúc ộng trước ý thức gắn kết, trach nhiệm lớn lao của nhà thơ. <

-hẾt-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *