Giáo dục

KCl H2O → KOH H2 Cl2

Bạn đang xem: KCl H2O → KOH H2 Cl2 Tại PGD TX Thuận An

kcl + h2o → koh + h2 + cl2 là phương trình phản ứng từ kcl điều chế ra cl2 bằng phương pháp điện phân dung dịch kcl bão hòa, có màng ngăn gi Hy vọng với phương trình này sẽ giúp bạn ọc viết và cân bằng chynh xác phản ứng, từ đó vận dụng giải các dạng bài tập câu hỏi liên quan điện phcl.

1. phương trình phản ứng kcl ra cl2

2. Điều kiện phản ứng kcl ra cl2

Điện phân dung dịch kcl bão hòa, có màng ngăn giữa hai điện cực

3. hiện tượng nhận biết phản ứng

có khí vàng lục, mùi xốc thoát ra ở cực dương, khí không màu thoát ra ở cực âm.

Xem thêm: Kcl h2o

sau một thời gian điện phân, ta thu được khí h2, khí cl2 và môi trường kiềm (koh)

4. bài tập vận dụng liên quan

câu 1. sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch kcl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là

a. k goes cl2.

b. k, h2 goes to cl2.

c. koh, h2 goes to cl2.

d. koh, o2 và hcl.

câu 2. người ta thường điều chế clo trong phòng thí nghiệm bằng cách:

a. điện phân nóng chảy kcl.

b. cho dung dịch hcl đặc tác dụng với mno2, đun nóng.

c. điện phân dung dịch kcl có màng ngăn.

d. cho f2 đẩy cl2 ra khỏi dung dịch nacl.

câu 3. cho kim loại m tác dụng với cl2 được muối a; cho kim loại r tác dụng với dung dịch hcl được muối b. nếu cho kim loại r tác dụng với dung dịch muối a ta cũng được muối b. kim loại r có thể là

a. mg.

b. faith.

c. al.

d. zn.

câu 4. Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm zn, al trong khí cl2 dư. sauk hi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, Jue được 40.3 gam hỗn hợp muối. thể tích khí cl2 (đktc) đã phản ứng là

a. 17.92 liters

b. 6.72 liters

c. 8.96 litres

Tham khảo: Al HNO3 → Al(NO3)3 N2O H2O

d. 11.20 litres

câu 5. khí clo có thể tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

a. h2, dung dịch naoh, h2o

b. h2, dung dịch nacl, dung dịch naoh

c. h2, o2, al

d. o2, faith, cu

câu 6. cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch nacl (điện cực trơ), jue được khí h2 ở catot.

(b) cho co dư qua hỗn hợp al2o3 và cuo đun nóng, thu được al và cu.

(c) nhúng thanh zn vào dung dịch chứa cuso4 và h2so4, có xuất hiện ăn mòn điện hóa.

(d) kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là hg, kim loại dẫn điện tốt nhất là ag.

(e) cho dung dịch agno3 dư vào dung dịch fecl2, thu được chất rắn gồm ag và agcl.

số phát biểu đúng là

a. 4

b. 3

c. 2

d. 5

câu 7. thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) cho si vào dung dịch naoh (dư).

(2) Điện phân dung dịch nacl dư bằng điện cực trơ, không màng ngăn xốp.

(3) cho khí h2s vào dung dịch chứa fecl3.

(4) dẫn luồng khí h2 qua ống sứ chứa cuo nung nóng.

Tham khảo: Fresher là gì? Intern là gì?

(5) cho bột ni vào dung dịch fecl3 dư.

số thí nghiệm jue được đơn chất là

a. 5

b. 3

c. 2

d. 4

câu 8. nhận định nào đúng về quá trình xảy ra ở cực âm và cực dương khi điện phân dung dịch nacl và điện phângân nacl?

n?

a. Ở catot đều là quá trình khử ion na+, ở anot đều là quá trình oxy hóa ion cl-

b. Ở catot đều là quá trình khử nước, ở anot đều là quá trình oxi hóa ion cl-

c. Ở catot, điện pân dung dịch nacl là quá trình khử nước, điện phân nacl nóng chảy là quá trình khử ion na+, ở anot đều có quá trình cloxi

d. Ở catot, điện phân dung dịch nacl là quá trình khử ion na+, điện phân nacl nóng chảy là quá trình khử nước. Ở anot đều là quá trình oxy hóa ion cl-

câu 9. hai dung dịch tác dụng với nhau, sản phẩm thu được có nacl. hãy cho biết hai cặp dung dịch các chất đã dùng ban đầu là

a. bacl2 goes naoh.

b. mgcl2 goes naoh.

c. na2so4 goes hcl.

d. nano3 và kcl.

a. 6.3 games.

b. 7.0 game

c. 7.3 games

d. 7.5 games

………………………………………. … ……….

>> mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

  • cl2 + nabr → nacl + br2
  • cl2 + naoh → nacl + naclo + h2o
  • cl2 + ca(oh)2 → ca(ocl)2 + cacl2 + h2o
  • cl2 + koh đặc nóng → kcl + kclo3 + h2o
  • trên đây vndoc đã giới thiệu tới các bạn kcl + h2o → koh + h2 + cl2. Ể Có kết quả cao hơn trong học tập, vndoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập ttoán 10, giải tập vật lic 10, giải bài tập học 10, .

    chúc các bạn ôn tập tốt.

    Tham khảo: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (trang 91 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button