Giáo dục

Học phí-học bổng 2021

i. chÍnh sÁch hỌc phÍ

1.1. học phí trung binh:

Xem thêm: Học phí tôn đức thắng 2021

nhóm ngành

tên ngành

học phí trung bình

nhóm ngành 1

this kế đồ họa, this kế công nghiệp, this kế nội thất, this kế thời trang

24,000,000 VND/năm

kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

kỹ thuật hóa học, công nghệ sinh học

kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, quy hoạch vùng và Đô thị

công nghệ kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường, bảo hộ lao động

nhóm ngành 2

ngôn ngữ anh, ngôn ngữ trung quốc (chuyên ngành trung quốc)

20,500,000 VND/năm

kế toán

xã hội học, công tác xã hội, việt nam học cn du lịch và lữ hành, việt nam học cn du lịch và quản lý du lịch

toán ứng dụng, thống kê

quản lý thể dục thể thao

quan hệ lao động

tài chính – ngân hàng

luật

ngành khác

dược

46,000,000 dong/năm

học phí ngành golf theo lộ trình đào tạo như sau:

Đơn vị: đồng

học kỳ 1

học kỳ 2

học kỳ 3

name 1

15,957,150

22,650,100

3,080,000

name 2

32,066,100

32,135,400

3,813,700

name 3

32,476,400

25,752,100

5,280,000

name 4

26,345,000

16,409,800

– mức học phí tạm thu của sinh viên nhập học (năm 2021) như sau:

+ nhóm ngành 1 tạm Thu: 12,000,000 đồng. + nhóm ngành 2 tạm Thu: 10,500,000 đồng. + ngành dược tạm Thu: 23,000,000 đồng. + ngành golf tạm Thu: 16,000,000 đồng.

-DựA trên ơn giá học pHí Theo Môn Học và tổng số môn học của Sinh viên trong học kỳ 1 nĂm học 2021-2022, nhà trường sẽt chuy chuys Theo của nĂm học 2021-2022.

1.2. kế hoạch jue học phí:

– sinh viên có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định theo “quy trình đăng ký môn học và đóng học phí”.

– jue học phí nhập học: theo thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến ​​​​từ 3/8-7/9/2021)

– sinh viên đổi biên lai học phí theo thông báo của phòng tài chính.

1.3. các môn kỹ năng tiếng anh, tin học:

học phí tiếng anh theo chương trình đào tạo (trừ tiếng anh dự bị) và môn cơ sở tin học đã tính trong học phí bình quân chung theo khung Ự ĺngà tr.

a. về tiếng anh:

– SINH VIêN NHậP HọC THAM GIA KIểM TRìNH ộ ộ TIếNG ANH ầU KHÓA THE THEO ềề THI 4 Kỹ NăNG NGHE, ọC, VIếT, NÓI (Kỹ NăNG NGHE – ọC ượC Kiểm

– Trường Hợp ạt Trình ộ Tiếng anh ở Các Cấp ộ ộ Thoo quy ịnh Trong Khung Chương Trình đào Tạo Hoặc nộp chứng chỉc tế còn giá thịi hạ ạt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt

– trường hợp chưa ạt cấp ộ tiếng anh 1, sinh viên phải học bổ sung các học phần tiếng anh dự bị và nộp riêng học ọn chonc hế. /p>

b. về tin học:

sinh viên đã có chứng chỉ mos (microsoft office specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần cơ hp.t tin

2.1. học phí:

– học phí chương trình chất lượng cao khóa tuyển sinh năm 2021 được xác định theo lộ trình đào tạo trong 4 năm học xem l ph; ối với các ngành đào tạo cấp bằng kỹ sư, học phí của năm thứ 5 (học kỳ thứ 9) sẽ ược cập nhật và thông báo sau khi bộ gd & amp; đt ban hành quy quy ị độ của giáo dục đại học; mức học phí này không bao gồm học phí kỹ năng tiếng anh.

– mức học phí tạm jue (chưa tính học phí tiếng anh) khi sinh viên nhập học năm 2021 như sau:

+ ngành: kế toán, tài chính ngân hàng, luật, việt nam học – cn du lịch và quản lý du lịch: 18,200,000 đồng.

This tính, thiết kế đồ họa: 18,700,000 đồng.

+ ngành: ngôn ngữ anh, marketing, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh: 22,000,000 đồng.

+ mức tạm thu học phí tiếng anh (2 cấp độ/học kỳ): 7,000,000 đồng (không tạm thu học phí tiếng anh đối với ngàngh). học phí chi tiết được thể hiện trong bảng 1.

2.2. kế hoạch jue học phí:

– sinh viên có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định theo “quy trình đăng ký môn học và đóng học phí”.

– jue học phí nhập học: theo thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến ​​​​từ 3/8-7/9/2021)

– sinh viên đổi biên lai học phí theo thông báo của phòng tài chính.

2.3. các môn kỹ năng tiếng anh, tin học:

a. về tiếng anh:

SINH VIêN NHậP HọC THAM GIA KIểM TRìNH ộ ộ TIếNG ANH ầU KHÓA THE THEO ề ề THI 4 Kỹ NăNG NGHE, ọC, VIếT, NÓI (Kỹ NăNG NGHE – ọC ượC Kiểm The ề ề ề

– Trường Hợp ạt Trình ộ Tiếng anh ở Các Cấp ộ ộ Thoo quy ịnh Trong Khung Chương Trình đào Tạo Hoặc nộp chứng chỉc tế còn giá thịi hạ ạt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt

– TRườNG HợP CHưA ạt Các CấP ộ Theo qy ịnh Trong Khung Chương Trình đào Tạo, Sinh Viên Phải Học Bổ Sung Các Học Phần Tiếng Anh Dự Bị Và nộp chương trình đào tạo).

– học phí các học phần chương trình tiếng anh inspire English:

bảng 1 học phí theo chương trình tiếng anh inspire Spanish

Đơn vị: đồng

stt

trình độ

môn học

số tiền

a. các học phần tiếng anh dự bị

1

a1

English base 1 (75 tiết)

Đang xem: 25 phim Trung Quốc cổ trang hay đáng xem nhất hiện nay

3,500,000

2

English base 2 (75 tiết)

Đang xem: 25 phim Trung Quốc cổ trang hay đáng xem nhất hiện nay

3,500,000

3

a1

Fundamentals of English 3 (75 tiết)

Đang xem: 25 phim Trung Quốc cổ trang hay đáng xem nhất hiện nay

3,500,000

b. các học phần theo khung chương trình đào tạo

1

a1

English 1 (75 tiết)

Đang xem: 25 phim Trung Quốc cổ trang hay đáng xem nhất hiện nay

3,500,000

2

b1

english 2 (75 tiết)

Đang xem: 25 phim Trung Quốc cổ trang hay đáng xem nhất hiện nay

3,500,000

3

english 3 (75 tiết)

Đang xem: 25 phim Trung Quốc cổ trang hay đáng xem nhất hiện nay

3,500,000

4

b1+

english 4 (75 tiết)

Đang xem: 25 phim Trung Quốc cổ trang hay đáng xem nhất hiện nay

3,500,000

5

english 5 (75 tiết)

Đang xem: 25 phim Trung Quốc cổ trang hay đáng xem nhất hiện nay

3,500,000

6

b2

english 6 (75 tiết)

Đang xem: 25 phim Trung Quốc cổ trang hay đáng xem nhất hiện nay

3,500,000

b. về tin học:

sinh viên đã có chứng chỉ mos (microsoft office specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần cơ hp.t tin

3.1. học phí:

– học pHí chương trình ại học bằng tiếng anh khóa tuyển sinh nĂm 2021 ược xác ịnh theo lộ trình đào tạo trong 4 nĂm học xem phục lục 3.1, ối với với với với với với với với với với thứ 5 (học kỳ thứ 9) sẽ ược cập nhật và thông báo sau khi bộ gd & amp; đt ban hành quy ịnh về chuẩn chương trình đào tạo ối với các trình ộ cộc. mức học phí này không bao gồm học phí kỹ năng tiếng anh.

– Đối với sinh viên trúng tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng anh nhưng chưa đạt chuẩn đầu vào tiếng anh (ielts 5.0 hoặc tương đương, hoặc có kết quả kì thi đánh giá năng lực tiếng anh đầu khóa chưa đạt đầu vào), sinh viên phải học chương trình tiếng anh dự bị tập trung cho đến khi đạt trình độ tương đương tiếng anh chuẩn đầu ng. học phí của chương trình dự bị tiếng anh khoảng 13,500,000 đồng/học kỳ.

– mức học phí tạm jue (chưa tính học phí tiếng anh) khi sinh viên nhập học năm 2021 như sau:

+ ngành kế toán, tài chính ngân hàng, ngôn ngữ anh, việt nam học (du lịch và quản lý du lịch: 27,500,000 đồng. + ngành công nghự xâth sinh Kỹ Thuật điều khiển và tự ộng Hóa, Kỹ Thuật phần mềm, Khoa Học Máy Tinh: 28,700,000 ồng. : 29,000,000 đồng. + mức tạm thu học phí tiếng anh: 9,000,000 đồng (không tạm thu học phí tiếng ớnàng anh đữà àng anh ữ àng anh ᑯ đ) /p>

3.2. kế hoạch jue học phí:

– sinh viên có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định theo “quy trình đăng ký môn học và đóng học phí”.

– jue học phí nhập học: theo thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến ​​​​từ 3/8-7/9/2021)

– sinh viên đổi biên lai học phí theo thông báo của phòng tài chính.

3.3. các môn kỹ năng tiếng anh, tin học:

a. về tiếng anh:

– SINH VIêN NHậP HọC THAM GIA KIểM TRìNH ộ ộ TIếNG ANH ầU KHÓA THE THEO ề ề THI 4 Kỹ NăNG NGHE, ọC, VIếT, NÓI (Kỹ Nă NGHE – ọC ượC Ki ềM

– Trường Hợp ạt Trình ộ Tiếng anh ở Các Cấp ộ ộ Thoo quy ịnh Trong Khung Chương Trình đào Tạo Hoặc nộp chứng chỉc tế còn giá thịi hạ ạt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt học phí bình quân của chương trình tiếng anh theo khung chương trình đào tạo khoảng 26,500,000 đồng.

– học phí các học phần chương trình tiếng anh World English (intensive):

bảng 2 học phí theo chương trình tiếng anh World English (intensive)

Đơn vị: đồng

stt

trình độ

môn học

số tiền

a. các học phần tiếng anh dự bị

1

b1

Preliminary English (225 tiết)

13,500,000

b. các học phần theo khung chương trình đào tạo

1

b1+

English influencer (120 tiết)

8,500,000

2

b2

English researcher (120 tiết)

8,500,000

4

b2+

master english (135 tiết)

9,500,000

b. về tin học:

sinh viên đã có chứng chỉ mos (microsoft office specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần cơ hp.t tin

ii. chÍnh sÁch hỌc bỔng

a. học bổng dành cho sinh viên việt nam khóa tuyển sinh 2021

1.1. Đối tượng: sinh viên trúng tuyển và nhập học tại trường trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021.

1.2. Điều kiện: Sinh viên ạt điểm xét tuyển cao nhất tính theo điểm thi tốt nghiệp trung học pHổ thông (thpt) năm 2021 của tất cả cả cả

1.3. mức cấp học bổng:

 • sinh viên được tặng kỷ niệm chương và vòng nguyệt quế vinh danh.
 • 2.1. Ối tượng: unh viên có hộ khẩu thường trú trong thời gian học thpt trên 18 that và học trường thpt tại các tỉnh until 2021.

  2.2. kiện: sinh viên ạt điểm xét tuyển tính theo điểm thi tốt nghiệp ttpt năm 2021 của tất cả các phương thức xét tuyển <3 Ļ /40 ).

  2.3. Số Lượng và nguyên tắc xét học bổng: học bổng ược xét từ cao xuống thấp với số Lượng tối đa là 10 suất học bổng/tỉnh.

  2.4.

  3.1. Ối tượng: viên theo học tại trường thpt ký kết với tdtu (xét theo trường thpt Sinh viên học trong học kỳ 2 lớp 12) đã Trung Tuyển và nhập học tại trườ

  3.2. Điều kiện: sinh viên đạt điểm xét tuyển cao nhất của trường thpt và 33,33/40 điểm tính theo điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2021 của tất cả các phương thức xét tuyển (không tính điểm ưu tiên tuyển sinh).

  3.3. MứC CấP HọC BổNG: học bổng toàn pHần (100% học pHí) năc học 2021-2022 Theo Khung chương trình đào tạo tiêu chuẩn (học kỳ 1: 100% học phí 2: 100% trình tiêu chuẩn khi sinh viên đạt kết quả học tập, rèn luyện học kỳ 1 từ khá trở lên).

  4.1. Đối tượng: sinh viên đăng ký xét tuyển thẳng đợt tuyển sinh đại học năm 2021 và nhập học tại trường.

  4.2. Điều kiện:

  • học sinh lớp 12 đoạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2021.
  • học sinh lớp 12 đoạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2020 và có học lực lớp 12 đạt loại gi>
  • học sinh lớp 12 đoạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2019 và có học lực lớp 11 và 12 ĺại gi>

   4.3.

   5.1. học bổng dành cho học sinh các trường chuyên cả nước và một số trường trọng điểm tại tp. hồ chí minh:

   5.1.1. Đối tượng: học sinh thuộc các trường chuyên và trường trọng điểm tại tp. hồ chí minh nằm trong chính sách được ưu tiên xét tuyển thẳng (danh mục công bố) trúng tuyển và nhập học vào các ngành đại học bằng tiếng anh tại trường đợt tuyển sinh đại học năm 2021 theo phương thức tuyển sinh theo kết quả học tập bậc thpt.

   5.1.2. Điều kiện:

   bảng 5.1.2 – Điều kiện xét học bổng chương trình đại học bằng tiếng anh dành cho trường chuyên, trọng điểm

   tt

   Điều kiện xét học bổng

   mức học bổng

   số lượng

   Điều kiện tiếng anh (sv có chứng chỉ tiếng anh quốc tế)

   Điều kiện kết quả học tập

   Điều kiện học tập 5 học kỳ

   Điều kiện học tập 6 học kỳ

   1

   ielts 5.0 (tương đương)

   – Điểm trung bình môn toán,văn ≥ 7.0 điểm

   – tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) ≥ 30 điểm

   – Điểm trung bình môn toán,văn ≥ 7.0 điểm

   – tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) ≥ 31 điểm

   10% học phí năm học 2021-2022

   tất cả sv đủ điều kiện này đều được xét học bổng

   2

   ielts 5.5 (tương đương)

   – Điểm trung bình môn toán,văn ≥ 7.0 điểm

   – tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) ≥ 32 điểm

   – Điểm trung bình môn toán,văn ≥ 7.0 điểm

   – tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) ≥ 33 điểm

   20% học phí năm học 2021-2022

   chỉ tiêu mỗi ngành 6 sv

   (3sv/đợt)

   3

   ielts 6.0 (tương đương)

   – Điểm trung bình môn toán,văn ≥ 7.5 điểm

   – tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) ≥ 34 điểm

   – Điểm trung bình môn toán,văn ≥ 7.5 điểm

   – tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) ≥ 35 điểm

   50% học phí năm học 2021-2022

   chỉ tiêu mỗi ngành 2 sv (1sv/đợt)

   4

   ielts 6.5 (trở lên)

   – Điểm trung bình môn toán,văn ≥ 7.5 điểm

   – tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) ≥ 35 điểm

   – Điểm trung bình môn toán,văn ≥ 7.5 điểm

   Tham khảo: Đề liên hệ sự thay đổi của Tràng và Chí Phèo buổi sáng hôm sau

   – tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) ≥ 35.5 điểm

   100% học phí năm học 2021-2022

   chỉ tiêu mỗi ngành 1 sv (ưu tiên xét đợt 1)

   5.1.3. số lượng:

  • 24 suất học bổng bán phần (50% học phí) năm học 2021-2022 (không tính học phí các môn học lại).
  • 72 suất học bổng bao gồm 20% học phí năm học 2021-2022 (không tính học phí các môn học lại).
  • Các Sinh Viên Thỏa điều kiện ược xét học bổng ở bảng 5.1.2 ược xét học bổng bao bao gồm 10% học pHí nĂm học 2021-2022 (không tíh học m. >

   5.1.4. nguyên tắc:

   • thí sinh đủ điều kiện xét học bổng ở bảng 1.2 đăng ký tuyển sinh theo đợt 1, đợt 2 của phương bọt ức képt xté (ưu tiên xét đợt 1).
   • học bổng ược xét từ cao xuống, xét theo thứ tự ưu t ưc học bổng 100%, 50%, 20%học pHí Theo từng ợt, những thí sinh ạt ủ đ điều kiện còn ượcược hấc. ph.
   • Trong trường hợp co -nhiều Sinh viên cùng ạt một mức điều kiện xét như nhau thì ưu tiên xét tiêu chí pHụ theo điểm thi thpt củn to an, v thpt

    5.2. học bổng dành cho học sinh giỏi các trường thpt đã hợp tác với trường nhập học chương trình đại học bằng tiếng anh:

    5.2.1. Ối tượng và điều kiện: học sinh giỏi năm lớp 12, có chứng chỉ ielts 6.0 trở lên hoặc tương ương, trúng tuyn ợt tuyển sinh ại học năm 2021 và nh ạn ạt ợt ttngngngngngngngng ttng ttng ttng tdhng tdng ttng thng thng thng thng thng thng thng thng ttng thi ằg thi ằg thng thd thd tt ằg tt ằg tt ằg tt ằg tt ằg tt ằg tts có điểm xét tuyển tính theo điểm thp thpt quốc gia năm 2021 của tất cả các phương thức xét tuyển ≥ 28/40 điểm (không tianh đm ưu tiên tuyn tuyn tuyn.

    5.2.2. số lượng:

    • tối đa 20 suất học bổng từ 20% – 50% học phí năm học 2021-2022 (không tính học phí các môn học lại). Tù số lượng thực tế ể ể xét học bổng theo mức điểm từc mức học bổng bán pHần (50% học pHí) ến mức học bổng bao gồm 20% học phíc
    • các sinh viên thỏa đủ điều kiện còn lại được cấp học bổng bao gồm 10% học phí năm học 2021-2022.
    • tt

     ngành học

     chính sách học bổng

     1

     thiết kế thời trang

     – mức học bổng: 50% học phí học kỳ 1/2021-2022.

     – số lượng học bổng: 05 suất/ngành.

     – ối tượng: Sinh Viên Trung Tuyển và nhập học năm 2021 Vào ngành ược xét học bổng (Thiết kế thời trag, thiết kếng nghiệp, thống kê, to -n – thứ) Thức tuyểc tuyểc tuyểc tuyểc tuy học bổng được xét theo mức điểm thi thpt từ cao xuống thấp (không tính điểm ưu tiên); trong trường hợp có nhiều tân sinh viên cùng mức điểm sẽ ưu tiên xét học bổng theo điểm trung bình kết quả học tập năm lớp 12 (riêng khoa mỹ thuật công nghiệp sẽ xét thêm ưu tiên về điểm thi môn năng khiếu).

     2

     thiết kế công nghiệp

     3

     thống kê

     4

     toán ứng dụng

     5

     công tác xã hội

     6

     công nghệ kỹ thuật môi trường

     – mức học bổng: 50% học phí học kỳ 1/2021-2022.

     – số lượng học bổng: 08 suất/ngành.

     – ối tượng: SINH VIêN TRUNG TUYểN Và NHậP HọC NăM 2021 Vào NGàNH ượC XÉT HọC BổNG (Công NGHệ KỹT Môi TRườNG, KHOA HọC Môi Trườnong. HọC BổNG ượ điểm ưu tiên); Trong Trường Hợp CC NHIềU TâN SINH VIên Cùng MứC điểm Sẽ ưu Tiên Xét Học Bổng Theo điểm Trung Bình Kết Quảc HọC TậP NĂm Lớp 12

     7

     khoa học môi trường

     8

     bảo hộ lao động

     9

     quy hoạch vùng và đô thị

     – mức học bổng: 50% học phí học kỳ 1/2021-2022.

     – số lượng học bổng: 10% sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2021-2022 của mỗi ngành.

     – ối tượng: SINH VIêN TRUNG TUYểN Và NHậP HọC NăM 2021 Vào NGàNH ượC XÉT HọC BổNG (KV2NT. HọC BổNG ượC XÉT THEO MứC đIM THI THP nhiều tân sinh viên cùng mức điểm sẽ ưu tiên xét học bổng theo điểm trung bình kết quả học tập năm lớp>

     10

     kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

     11

     golf

     – mức học bổng: 25% học phí học kỳ 1/2021-2022

     – Đối tượng: tất cả sinh viên trúng tuyển và nhập học năm 2021 vào ngành golf theo tất cả các phương thức.

     • TRườNG HợP CO NHIềU TâN SINH VIêN THỏA đIềU KIệN HọC BổNG Và C Cucyg MứC đIểM XÉT HọC BổNG THì Sẽ XÉT ưU TIêN HọC BổNG đIM
     • trường hợp tân sinh viên cùng lúc thỏa nhiều điều kiện học bổng thì sẽ được nhà trường xét cấp học bổng cao nhất.
     • HọC BổNG THủ KHOA ầU Vào, HọC BổNG TâN SINH VIên Dành Cho Các tỉnh hợp tac toàn diện, tỉnh ninh thuận, học bổng tân withouth viên đt giải nht c Cuột c ọt THT THT THT THT THT THT THT THT THT THT THT THT THT THT THT THT THT THT THT THT THT THT THTH <T thht
     • học bổng tân sinh viên các trường thpt đã hợp tác với trường sẽ được cấp như sau: học kỳ 1 cấp vao tháng 12/2021; học kỳ 2 cấp vào tháng 05/2022 khi sinh viên đạt kết quả học tập học và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022 từ lứtrc.
     • b. học bổng dành cho sinh viên quốc tế khóa tuyển sinh năm 2021

      học bổng dành cho lưu học sinh được cấp theo quyết định của nhà trường, gồm các loại học bổng như sau

      1.1 Đối tượng: thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện tuyển thẳng theo qui chế tuyển sinh của bộ giáo dục & Đào tạo và của tdtu.

      1.2. số lượng: 100 suất học bổng, trong đó có 50 suất học bổng 100% và 50 suất học bổng 50% năm học 2021-202 gm2, 01 năm học chương trình dự bị tiếng việt và 04 năm học chương trình đại học (riêng ngành dược là 05 năm). học bổng bao gồm học phí và phí ký túc xá. học bổng không bao gồm chi phí học lại trong trường hợp bị nợ môn. học bổng ược xét lại hàng năm dựa trên kết quảc tập và sẽng cấp khi kết quả trung bình nĂm học của sinh v viên ởc dưới trung bình. các trường hợp ngoại lệ do hội đồng xét học bổng hàng năm xem xét.

      1.3. Điều kiện xét học bổng: viên phải ạt đi ểm trung bình học lực năm cuối của chương trình trung học pHổng ​​hoặc điểm Trung bình tốt nghihp t Thc ểc ểc ể. bình khá trở lên).

      2.1 Đối tượng: thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện tuyển thẳng theo qui chế tuyển sinh của bộ giáo dục & Đào tạo và của tdtu.

      2.2. số lượng:

      • 30 suất học bổng, trong đó có 20 suất học bổng 100% học phí năm học 2021-2022, 10 suất học bổng 50% học phí năm học 2021-2022 (không xét học phí các môn học lại). những năm tiếp theo, sinh viên sẽ được cấp học bổng khi đạt kết quả học tập từ 6,0 trở lên. các trường hợp ngoại lệ do hội đồng xét học bổng hàng năm xem xét.
      • 2.3. Điều kiện xét học bổng (được chia làm 2 vòng):

       • Vòng 1: SINH VIêN Từ NướC CÓ BảN NGữ Là tiếng anh (Danh MụC Các NướC BảN NGữ Tiếng anh do hội ồng xét học bổng xác ịnh) ược qua vòng nà ng ảng bổng x này n. phải đạt ielts tối thiểu 5.0 hoặc tương đương hoặc đạt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh của tdtu.
       • Vòng 2: Sinh Viên ạt điều kiện vòng 1, xét vòng 2 pHải ạt điểm trung bình học lực năi cuối của chương trung học thông hoặc tương ương khá trở lên).

        -sinh viên quốc tế nhận học bổng ktx sẽ ược bố trí tại khu vực ktx nhà h-i Theo diện chynh Sách, nếu Sinh viên diện học bổng co nguyện vọng và ượ ược bố ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ tháng đối với đối tượng học bổng 100% và 125,000 đồng/ tháng đối với đối tượng học bổng 50%.

        – trường hợp sinh viên không ược tiếp nhận nội trú trong năm học tiếp theo vì vi phạm nội qui ký túc xÁ xá trong suốt thời gian con lại.

        c. học bổng dành cho chương trình du học luân chuyển campus

        • HọC SINH ạT GIảI Từ KHUYếN KHÍCH TRở Lên Trong Các Cuộc Thi HọC SINH GIỏI TừP CấP TỉNH TRở Lên (Trong Thời Gian 3 NĂm Thpt) Hoặc ạt Các Giải Thưởng tương ương ươNg ươ % học phí chính khóa giai đoạn 1, không hạn chế số lượng.
        • HọC SINH CÓ CHứNG CHỉ TIếNG ANH QUốC Tế ạT TRìNH ộ ộ B2 TRở Lên Và TổNG đIểM XÉT TUYểN THEO TừNG PHươNG THứC ạT 32/40 đIểM TRở >
        • học sinh có chứng chỉ tiếng anh quốc tế đạt trình độ b2 (ielts 5.5; toefl ibt ≥ 50; cambridge exams: pet/fce/cae ≥ 160; cambridge bec: pre ≥ n 160; k toeic 4 & ng ;Đọc ≥ 600, viết ≥ 150, nói ≥ 160) trở lên: 05 suất học bổng 50% học phí chính khóa giai đoạn 1.
        • học sinh có quốc tịch nước ngoài: 02 suất học bổng 100% học phí chính khóa giai đoạn 1.
        • Điểm xét học bổng của phương thức xét tuyển thẳng sẽ lấy theo điểm xét tuyển 6 học kỳ (không tính điểm ưu tiên sin tuyển).</yliển
        • học bổng chương trình du học luân chuyển campus sẽ được cấp khi sinh viên vào học chính khóa chương trình này.
        • học bổng không bao gồm học phí tiếng anh và học phí học lại. học bổng được cấp vào cuối mỗi năm học chính khóa giai đoạn 1.
        • Học bổng ược xét lại hàng năm dựa trên kết quảc tập, rèn luyện của Sinh viên và sẽ ngừng cấp khi khi quảc tập trung bình nĂm học củc viênd 6 rèn luyn điểm.
        • d. học bổng khuyến khích dành cho tân sinh viên có thành tích tiếng anh đầu vào cao

         ielt

         concept

         cambridge

         toefl ibt

         toeic l&r

         cambridge bec

         built

         mức học bổng (đồng)

         9.0

         cp ≥ 210

         ≥ 118

         5,000,000

         ≥ 8.0

         cpe ≥ 200

         ≥ 110

         ≥ 90

         4,000,000

         ≥ 7.0

         ≥ 90

         fce/fall≥190

         ≥ 95

         ≥ 945

         major bec ≥ 180

         ≥ 80

         3,000,000

         ≥ 6.5

         ≥ 80

         fce/fall≥180

         ≥ 80

         ≥ 900

         major bec ≥ 170

         ≥ 70

         2,000,000

         sinh viên việt nam đã được nhận học bổng của trường vì có điều kiện tiếng anh cao; sinh viên quốc tế đã được nhận học bổng của trường dành cho sinh viên quốc tế sế không được áp dụng sách họn c by.

         e. học bổng “chắp cánh đến trường” của khoa Điện – Điện tử

         – Sinh Viên Trung Tuyển và nhập học tại trường vào kho điện – điện tử trong ợt tuyển synh ại học năm 2021. – không thuộc diện viên ược miễn, giảm

         2.1. Điều kiện: – xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt trong 3 năm học trung học phổ thông. – có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt.2.2. số lượng: 02 suất học bổng.2.3. mức cấp học bổng: 2,000,000 đồng/suất

         trường hợp có hơn 02 sinh viên cùng thỏa điều kiện học bổng thì ưu tiên xét theo các nguyên tắc sau:

          cơ hộ cận nghèo. tất cả các trường hợp này phải có minh chứng xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
         • ưu tiên 2: trường hợp có nhiều hơn 02 sinh viên c cuar bao gồm điểm ưu tiên tuyển sinh.
         • ưu tiên 3: trường hợp co nhiều hơn 02 Sinh viên c quart 500 trở lên hoặc cac chứng chỉng tiếng anh quốc tế khac quy ổi ởc tương ương.

          người ra, nhà trường còn có nhiều chính sách học bổng khác dành cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

          tham khảo chính sách học phí – học bổng 2020 tại đây

          Tham khảo: Bài viết số 1 lớp 8 đề 1: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học 2 dàn ý & 15 mẫu bài viết số 1 lớp 8 đề 1

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button