Hình nào dưới đây không có tâm đối xứng – Bài tập Toán lớp 6

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Hình thang cân có tâm đối xứng không hay nhất và đầy đủ nhất

Bài tập tâm đối xứng, trục đối xứng Toán lớp 6 được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài tính nhanh. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập Toán lớp 6. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Hướng dẫn giải

– Hình chữ nhật có hai trục đối xứng là đường nối hai trung điểm của hai cạnh đối diện và tâm đối xứng là giao của hai đường chéo.

– Hình thang không có trục đối xứng, cũng ko có tâm đối xứng.

– Hình hình hành không có trục đối xứng và có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

– Hình thoi là hình có hai trục đối xứng là hai đường chéo và tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Vậy hình không có tâm đối xứng là hình thang cân.

Hình có trục đối xứng

Có một đường thẳng d chia hình thành hai phần mà khi ta gấp hình theo đường thẳng d thì hai phần đó chồng lên nhau.

=> Hình đó hình có trục đối xứng

=> Đường thẳng d là trục đối xứng của nó

Hình có tâm đối xứng

Những hình có một điểm O sao cho khi quay nửa vòng quanh điểm O ta được vị trí mới của hình chồng khít với vị trí ban đầu (trước khi quay) thì được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Ngoài dạng bài tập Chuyên đề Toán lớp 6: Hình có tâm đối xứng, hình có trục đối xứng, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều nội dung Hỏi đáp Toán lớp 6 được GiaiToan đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!

Câu hỏi Toán lớp 6 liên quan:

 • Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia số đó cho 2, 3, 4, 5 đều dư 1
 • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia số đó cho 3 dư 1, chia cho 4 dư 2, chia cho 5 dư 3, chia cho 6 dư 4 và chia hết cho 11
 • Chứng minh 5 + 5^2 + 5^3 + . . . + 5^99 + 5^100 chia hết cho 6
 • Chứng minh không có số tự nhiên nào chia cho 15 dư 6 và chia 9 dư 1
 • Trong các chữ số tự nhiên có ba chữ số, có bao nhiêu số:a) Chứa đúng một chữ số 4b) Chứa đúng hai chữ số 4?
 • Tìm số nguyên n sao cho n+6 chia hết cho n+1
 • Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên đường thẳng d sao cho B nằm giữa A và C
 • Cho bốn điểm phân biệt A, B, C và D, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng
 • Tìm số tự nhiên n sao cho n+4 chia hết cho n+1
 • Một số nguyên sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 110 000
 • Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính bằng 1/2 chiều dài của nó
 • Chứng minh A = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 +…+ 2^97+ 2^98 + 2^99 chia hết cho 7
 • Tìm số tự nhiên khi chia cho 2,3,4,5 thì dư 2 và số đó là số lớn nhất có 3 chữ số
 • Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2 có bao nhiêu số chia hết cho 5?