Giáo dục

Hình chóp là gì? Công thức tính chu vi, diện tích, thể tích hình chóp

hình chop nói chung và hình chop tứ giác ều nói riêng là pHần kiến ​​thức hình học trong chương trình ton lớp 8, học kì 2. dưới đy là tổng kết về ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề >, tính chất, công thức tính chu vi, diện tích, thể tích các hình chóp thế nào?. bên cạnh đó, chúng tôi có bổ sung thêm kiến ​​​​thức về các hình chóp ít được nhắc đến trong sách giáo khoa.

hình chop là gì?

Định nghĩa”

Xem thêm: Hinh chop

 • Hình Chóp là hình học không gian có mặt đáy là đa giác lồi và các mặt bên ều là tam giác có chung một ỉnh, ỉnh này gọi là ỉnh của hình chop
 • hình chóp có nhiều loại khác nhau, tên của nó được quy định dựa theo đáy.
 • hình chóp tam giác có đáy là hình tam giác, hình chóp tứ giác có đáy là hình tứ giác.
 • trong các trường hợp đặc biệt như đáy là tam giác đều, tứ giác đều thì ta gọi đó là hình chóp đều
 • tính chất của hình chóp:

 • tên gọi của hình chóp dựa vào đa giác mặt đáy: hình có có đáy là tam giác ược gọi là hình chóp tam giác, hình chóp có đichó ọiọ gứ lgi lgi
 • nếu hình chóp có cạnh bên hợp với mặt đáy các góc bằng nhau hoặc các cạnh bên bằng nhau thì chân ường cao chynh là tò ếi ẑp ườngon. phát từ 1 ỉnh bằng nhau thì các mặt bên xut phát từ 1 ỉnh bằng nhau thì các mặt bên xut phát từ 1 ỉnh bằng nhau thì các ộn.ng >
 • nếu hình chóp có mặt bên hoặc mặt chéo vuông gó với mặt phẳng đáy thì ường cao của hình chél

  các loại hình chóp thường gặp

  hình chóp tam giác đều là gì?

  *Định nghĩa:

  hình chóp tam giác đều là hình chóp có đáy là tam giác đều, các mặt bên là những tam giác can bằng nhau có chung đỉnh

  *tính chất

  • hình chóp tam giác đều có 3 mặt phẳng đối xứng
  • hình chóp có đáy là tam giác đều
  • các cạnh bên bằng nhau
  • tất cả các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau
  • chân đường cao trùng với tâm của mặt đáy (tâm đáy là trọng tâm của tam giác)
  • tất cả các góc tạo bởi các mặt bên và mặt đáy đều bằng nhau
  • tất cả các góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy đều bằng nhau
  • ***lưu ý:

   hình chóp tứ giác đều là gì?

   *Định nghĩa:

   hình chóp tứ giác đều là hình chóp có đáy là hình vuông, các mặt bên là những tam giác can bằng nhau có chung đỉnh

   *tính chất

   • hình chóp có đáy là hình vuông
   • các cạnh bên bằng nhau
   • tất cả các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau
   • chân đường cao trùng với tâm mặt đáy (tâm đáy là giao điểm của 2 đường chéo)
   • tất cả các góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy bằng nhau
   • hình chóp tứ giác có 8 cạnh
   • hình chóp cụt đều là gì?

    *Định nghĩa:

    hình chóp cụt đều là hình chóp đều bị cắt bởi mặt phẳng song song với đáy. phần hình chóp nằm giữa mặt phẳng đó và mặt phẳng đáy của hình chóp gọi là hình chóp cụt đều

    *tính chất:

    • mỗi mặt bên của hình chóp cụt đều là một hình thang cân
    • Tham khảo: Yeye Nhật Hạ: Sao nhí đình đám một thời, tổn thương vì lời đồn tiểu tam

     Tham khảo: Yeye Nhật Hạ: Sao nhí đình đám một thời, tổn thương vì lời đồn tiểu tam

     công thức tính chu vi, diện tích, thể tích hình chóp

     công thức tính chu vi hình chóp (Áp dụng cho hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác)

     chu vi hình chóp bằng tổng chu vi mặt đáy và các mặt bên

     công thức:

     p = pđáy + pcác mặt bên

     trong đó

     pđáy là chu vi mặt đáy

     Đang xem: Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 10 Quan Trọng

     pcác mặt bên là chu vi các mặt bên

     công thức tính diện tích hình chóp đều (Áp dụng cho hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác)

     diện tích hình chóp gồm diện tích xung quanh và diện tích toàn phần.

     diện tích xung quanh

     diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn

     công thức

     sxq = p.d

     strong đó:

     • p là nửa chu vi đáy
     • d là trung đoạn của hình chóp. trung đoạn là đường cao xuất phát từ đỉnh xuống trung điểm của 1 cạnh.
     • diện tích toàn phần của hình chóp:

      diện tích toàn phần của hình chóp bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy

      stp = sxq + sđáy

      như vậy, muốn tính được diện tích xung quanh và toàn phần của hình chóp bạn cần phải tính được độ dài trung đoạn và chuyáy.

      thể tích hình chóp (Áp dụng cho hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác)

      công thức

      v=1/3s.h

      strong đó:

      • s là diện tích đáy,
      • h là chiều cao
      • thể tích hình chóp cụt 4 cạnh

       công thức:

       strong đó:

       • b’ và b lần lượt là diện tích của đáy nhỏ và đáy lớn của hình chóp cụt đều.
       • h là chiều cao (khoảng cách giữa hai mặt đáy).
       • phân biệt các hình chóp

        dạng bài tập về hình chóp

        xác định mối quan hệ giữa các yếu tố cạnh và mặt phẳng trong hình chóp đều, hình chóp cụt đều.

        • sử dụng mối quan hệ song song và vuông góc giữa các đường thẳng và mặt phẳng.
        • sử dụng các kiến ​​​​thức về hình chóp đều
        • bai tập ví dụ:

         bài 1: cho hình chóp sabc có sa vuông góc với mặt phẳng (abc) và đáy abc là tam giác vuông tại b, ab = a, sa = a. lấy điểm h là hình chiếu của a trên cạnh sb. khoảng cách giữa ah và bc bằng?

         Đang xem: SachHayOnline.com

         Đápán:

         ta có bc⊥ab vÀ bc⊥sa→bc⊥(sab)→bc⊥hb

         mà ah⊥hb→hb là đoạn vuông góc chung của ah và bc→d(ah,bc)=hb

         tam giác sab vuông cân tại a có sa=sb=a, ah⊥sc

         bài 2: cho hình chóp s abcd là chóp tứ giác đều có các mặt bên là những tam giác đều, ab=8m, o là trung điểm của ac. hình chóp s abcd có mấy cạnh? Độ dài so là bao nhiêu?

         Đang xem: SachHayOnline.com

         Đápán:

         hình chóp s abcd là hình chóp tứ giác nên có 8 cạnh

         hình chóp s abcd đều nên đáy abcd là hình vuông Δoab vuông cân tại o

         Áp dụng định lí py-ta-go vào tam giác vuông Δoab có

         ab2 = ob2+ ob2→ ab2 = 2oa2

         hình chóp có các mặt bên là tam giác đều nên Δsab là tam giác đều. do đó, sa = ab = 8m

         ta có so⊥oa nên soa vuông tại o

         Áp dụng định lí py-ta-go vào tam giác vuông soa ta có:

         sb2 = os2+ oa2

         mong rằng thông qua bài tổng hợp kiến ​​thức về hình chop trên đây, các bạn đã hiểu và ghi nhớ ược các công thức tính chu vi, diện tích, thể tể tích với nhau. chúc các bạn có những giờ học hăng say và bổ ích.

         Tham khảo: Yeye Nhật Hạ: Sao nhí đình đám một thời, tổn thương vì lời đồn tiểu tam

         Tham khảo: Yeye Nhật Hạ: Sao nhí đình đám một thời, tổn thương vì lời đồn tiểu tam

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button