Giáo dục

Văn mẫu lớp 9: Phân tích hình tượng vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí 2 Dàn ý & 13 bài văn hay lớp 9

hoàng lê nhất thống chí khắc họa thành công hình ảnh người anh hùng quang trung, một thiên tài quân sự, một vị anh hùng dân xtc tệtí> hình tượng vua quang trung trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em hiểu sâu sắc hơn.

qua hình tượng vua quang trung, ta thêm tự hào về truyền thống yêu nước, về những danh nhân của thời đại xưa. từ đó, he sẽ ngày càng cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho đất nước. mời các em cùng theo dõi bài viết để ngày càng học tốt môn văn 9:

dàn ý phân tích hình tượng vua quang trung

give ý 1

1. mở bai

hoàng lê nhất thống chí là cuốn tiểu thuyết lịch sử ược tác giả ngô gia văn phái chép lại, ngoài việc tái hiện lại hiện thờc xã bi hộc. đặc biệt qua hồi thứ 14 của tác phẩm.

2. thanks bai

* quang trung nguyễn huệ là người có sự mạnh mẽ quyết đoán khi hành động

khi nghe tin giặc đã đến kinh thành: Ông “định thân chinh cầm quân đi ngay”

chỉ trong vòng một tháng có thể làm được nhiều việc lớn: “tế cáo trời đất”, lên ngôi vua, hạ lệnh xuất quân…

* là người có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén trong mọi trường hợp:

 • biết cách thuyết phục những kẻ mềm lòng, dễ thay lòng đổi dạ.
 • khen, chê, thưởng, phạt đúng người đúng việc.
 • * có tầm nhìn xa trông rộng khi nói chắc như đinh đóng cột “phương lược tính đánh đã có sẵn”, cách ngoại giao khi chiến…

  n tranh k

  * tài thao lược, dùng binh như thần: chỉ huy cuộc hành quân thần tốc.

  3. kết bai

  qua ngòi bút tài tình, điêu luyện của ngô gia văn phái, nhân vật quang trung nguyễn huệ đã hiện lên thật chân thực, ẹp ẽ, vừa tài vn.

  give ý 2

  i. mở bai:

  • giới thiệu về hình ảnh quang trung trong hoàng lê nhất thống chí
  • video:

   lịch sử việt nam trải qua bao nhiêu đời và có bao nhiêu thăng trầm lịch sử, trải qua nhiều vị vua tài ba lãnh đạo. một trong những vị vua tài ba ấy có hình ảnh lỗi lạc của vua quang trung. hình ảnh vua quang trung được thể hiện rõ qua tác phẩm hoàng lê nhất thống chí. tác phẩm ghi chép lại sự thống nhất của vương triều lê. tác phẩm đã tái hiện một lịch sử hào hùng và oanh liệt của dân tộc việt nam xưa.

   ii. thanks bai :

   – phân tích hình ảnh quang trung trong hoàng lê nhất thống chí

   1. hình ảnh một người quyết đoán, mạnh mẽ

   • giận, liền họp các tướng sĩ, tự mình cầm quân để đuổi bọn giặc
   • nghe lời tướng sĩ đứng ra làm vua và tiến quân ra bắc
   • tổ chức hành quân hỏa tốc
   • tổ chức duyệt binh, tuyển binh
   • lập kế hoạch hành quân đánh giặc
   • 2. là một with người sáng suốt, có tầm nhìn xa và trông rộng:

    • phân tích rất đúng và sáng suốt sự tương quan giữa quân ta và quân địch
    • rất giỏi trong việc phán xét và dùng người
    • mở tiệc khao quân
    • 3. tài giỏi trong việc dùng binh:

     • vị tướng mưu lược tài ba
     • có sự tính toán trong việc hành quân và đánh giặc
     • có những mưu tính rất chính xác
     • 4. có cách đánh giặc độc đáo:

      • bắt gọn bọn nghe thám
      • Đánh nghi binh
      • là một vị vua tài ba, có tài cầm quân và mưu lược rất chính xác
      • iii. kết bai:

       • nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh quang trung trong hoàng lê nhất thống chí
       • phân tích hình tượng vua quang trung – mẫu 1

        nguyễn huệ – người anh hùng áo vải ở đất tây sơn là niềm tự hào của dân tộc việt nam. người anh hùng áo vải ấy với thiên tài quân sự của mình đã đánh tan hai mươi chyn vạn quân thanh xâm lược, khiến cho bọn bán nướu cầcầ. Có thể nói hồi thứ mười bốn Trong tac pHẩm hoàng lê nhất thống chí của nhóm ngô gia văn phai đã pHản ang khá ầy ủ ủ chân dung người anh hùng nguyễn huệ. càng đọc chúng ta càng khâm phục tài năng xuất chúng của người anh hùng áo vải đất tây sơn ấy.

        chân dung người anh hùng nguyễn huệ, trước hết được miêu tả gián tiếp qua lời người with gái hầu hạ trong cung vua, tâu với bà hoàng thái. Mặc dù she vẫn xem nguyễn huệ là “giặc”, gọi nguyễn huệng “hắn” ‘nhưng người cung nhân ấy cũng không giấu ược sự thatc của mình tước tài n ìng ễt. Đy là một đoạn trong lời tâu của cung nhân: “nguyễn huệ là một tay anh hùng lão luyện dũng mãnh và có tài cầm qu. chỉnh như bắt trẻ con, giết văn nhậm như giết con lợn…”. trong khi nói những lời ấy chắc người cung nhân đã chọn lời lẽ vừa phải, thích hợp, ella chưa dÁm bộc lộ hết ý nghĩ của mình về nguyễn huệ, nhng mộ ng ng ngh ố ư ế ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ. biết nguyễn huệ tài năng đến mức nào.

        ngay những người thuộc nhóm ngô gia văn phai vốn Theo thhhc thhhc thhhc thhhc thhhc thhhc thhhc thhhc thhhc thhhc thhhc thhhc thhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh qua việc miêu tả trực tiếp cuộc hành quân thần tốc, tác giả đã cho mọi người thấy tài năng quân sự xuất chúng của ngưṝi anh. Được tin quân thanh kéo vào thăng long, nguyễn huệ giận lắm, định cầm quân đi ngay. nhưng nguyễn huệ đã biết nghe theo lời khuyên của mọi người, cho ắp đàn ở núi bân tế cáo trời ất c các thần song, thần nnnii lên. lễ xong mới hạ lệnh xuất quân. Điều này chứng tỏ mặc dù tài năng hơn người nhưng nguyễn huệ rất biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến ​​​​người khác.

        riêng phẩm chất ấy của ông cũng đáng để chúng ta kính nể, học tập. việc nguyễn huệ tự mình ốc suất ại binh tiến ra thăng long vào đúng thời điểm tết nguyên đán cũng chứng tỏ phần nào tài nểng qu. bời vì đó là thời điểm kẻ thù ít đề phòng nhất, dễ lơ là cảnh giác nhất. nguyễn huệ rất hiểu sức mạnh tinh thần, ông không chỉ có tài cầm quân mà còn có tài hùng biện. Trong lời dụ của mình, ông đã khích lệ ược lòng yêu nước, căm thù giặc, Truyền thống chống ngoại xâm cho tướng sĩ: “quales người phương bắc không phải giống nò , chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân ta, vơ vét của cải người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi.

        ời they will have a trưng vương, ời tống fo đinh tiên hoàng, lê ại hành, ời nguyên có trần hưng ạo, ời minh có lê thati tổ, các ngài không nỡi ngồi ngồi người, dấy nghĩa quân ều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi ược chung vềng bắc … “. với các tướng sở và lân. sự vệc diễn ra đúng như dự đoan của nguyễn huệ. thì làm cho giặc kiêu căng’ .

        nguyễn huệ còn dự đoán chính xác những sự việc sắp xảy ra. Ông là một người ầy tự tin: “lần này ta ra, thân hành cầm quân, pHương lược tiến đánh đã có tíh sẵn, chẳng qua mười ngày có thể đuổi ược người thermh”. nhưng ông cũng luôn luôn để phòng hậu hoạ: “quân thanh thua trận ắt lấy làm thẹn mà lo mưu báo thù. như thế việc binh đao không bao giờ dứt ” mà còn hết long vì dân. Ông không muốn dân phải luôn luôn chịu cảnh binh đao xương rơi máu chảy. trong khi tiến quân ông cũng chọn cách tránh cho quân sĩ ỡ ỡ phải tổn thất: “vua truyền lấy sáu chục tấm ván, cứ ghép liền ba tấm làm mứt bẻr bấn. quân thanh nổ súng bắn ra chẳng trúng người nào cả”. Đó là cái giỏi cũng là cái tâm của người cầm quân.

        Đoạn thuật lại việc quang trung đại phá quân thanh trong hồi thứ mười bốn (hoàng lê nhất thống chí) của nhóm ngô gia văn phái ng sin hết. qua đó người ọc có thể hình dung ược chân dung của người anh hùng áo vải quang không chỉ là nhà quân sự thiên tài “xuất quỷ, nhập thần” mà còn một tướt tướt tướt tướt tướt tướn tướn tướt tướt tướt tướn tướt tướt tướt tướt tướt tướt tướt tướt tướt tướ. lập với những tên vua bán nước, hèn nhát. quang trung mãi mãi được mọi ngườu kínp.</

        phân tích hình tượng vua quang trung – mẫu 2

        quang trung – nguyễn huệ là một thiên tài quân sự, một vị anh hùng dân tộc kiệt xuất. hình ảnh vua quang trung tiêu biểu cho tinh thần quật cường, bất khuất của dân tộc việt nam. chỉ với 39 tuổi xuân, quang trung đã có 22 năm đánh nam dẹp bắc – tạo cơ sở cho qua trình thống nhất đất nước; đuổi xiêm diệt thanh – góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập nước nhà. mỗi chiến công trong cuộc đời quang trung đánh dấu một mốc son trong lịch sử hào hùng của cả dân tộc.

        nói đến vua quang trung, trước hết nói đến một anh hùng với tính cách mạnh mẽ quyết đoán mỗi lần ông hành động. nghe tin giặc đã kéo đến tận thăng long ông đã rất tức giận, đã họp các tướng sĩ, “định thân chinh cầm quân đi ngay”. rồi trong vòng chỉ một that, nguyễn huệ đã làm bao nhiêu việc lớn: “tế cao trời ất”, “lên ngôi hoàng ế”, “ốc suất ại binh ” ra bắc, gặp ếng ếNg ếNg ơ ơng ơng ơng ơng ơng ơng ơng ơng ơng ơng ơng ơngs ơng ơng ơng ơng ơng ơng ơng ơng ường ường ường ường ường. “, Tuyển mộen quinh và mở các cuộc duyệt binh lớn ở nGhệ an, pHủ dụ tướng sĩ, ịnh kế hoạch hành quân, đánh giặc và kếch ối với nhà thrau chi chi chi ếNg. xáo, mọi quyết định đều nhanh gọn và rất dứt khoát, xứng đáng là vị chủ tướng trên v

        vua quang trung còn nổi tiếng là with người có trí tuệ sáng suốt, rất nhạy bén trong mọi trường hợp. Ông cor một tầm nhìn xa trông rộng, mưu cao trí lược, hơn nữa cai nhìn khái quát ấy còn giúp ông ịnh hình về tình thế v à về thời cuộc ông lên ngôi với mục đ long người”. vì vậy, ông đưa ra mọi quyết định đều cân nhắc trước hết, làm thế nào để yên bề tình hình, giúp cho mục đi cch cuục. Ông phân tích tình hình quân địch, nhận định được thế lực hai bên để phán đoán trong từng bước đi của mình. Ông đưa vào trong bài hịch những tội ác của giặc, chúng đã gây nên tội ác với nhân dân ta, phá huỷ nhiều nếp nhà, khiến cho quân sĩ được khích lệ tinh thần, đồng thời ông cũng nhắc đến nhiều tên tuổi anh hùng bảo vệ dân tộc như: hai bà trưng, ​​​​đinh tiên hoàng… ông dùng những lời lẽ mềm mỏng ể ể thuyết phục những kẻm lòm lòt. quang trung hiểu rõ sở Trường và sở đoản các tướng lĩnh dưới trướng mình bởi vậy ông vẫn trach mắng ểể họ nhận ra khuyết điểm ồng thời tha họ. việc làm của ông là hành động sáng suốt, giúp thu phục nhân tâm, ai nấy đều phải tâm phục, khẩu phục.

        với quang trung, tư tưởng quyết chiến, quyết thắng, tầm nhìn xa, trông rộng rất quan trọng. Ông đã kiên quyết khẳng định chỉ trong vòng mười ngày có thể lấy lại kinh thành thăng long, nói được làm được, đây chính là một trong những trận chiến anh hùng nhất trong suốt những năm tháng chống quân xâm lăng của dân tộc ta. Ông đã mềm mỏng dùng ngoại giao để giữ hoà bình và cuộc sống cho nhân dân. trên chiến trường, ông tổ chức trận đánh hết sức linh hoạt, sáng tạo, với nhiều kế binh hiểm hóc kết hợp nhuần nhuyễn nhiều cánh quân, cách đánh luôn giữ thế chủ động, lúc cần thì phòng thủ, luôn lợi dụng được điểm yếu của quân địch khiến kẻ địch không kịp trở tay. tài dùng trận thì khỏi bàn cãi: trận hà hồi, trống rong cờ mở bắc loa đàn áp tinh thần quân giặc, trận ngọc hồi bện rơm tránh lửa, dùng kế gậy ông đập lưng ông, đồng thời đánh chặn chốt giặc khiến chúng hồn xiêu phách lạc.

        xây dựng hình tượng vua quang trung với vẻ đẹp dũng mãnh, tài trí, có tài có đức, đại diện cho hình ảnh dân tột viất nam kất, bh anh>

        phân tích hình tượng vua quang trung – mẫu 3

        nguyễn huệ, vị chiến tướng dùng kỳ mưu hạ thành phú xuân. nguyễn huệ, vị thống tướng đã tiêu diệt ba vạn quân xiêm xâm lược tại rạch gầm – xoài mút trong một trận thủy chiến trời long. nguyễn huệ, người anh hùng áo vải đã đạp đổ ngai vàng chúa trịnh ở Đàng ngoài rồi kết duyên cùng công chúa ngọc hân bấn chộà nguyễn huệ- vua quang trung đã tiêu diệt 29 vạn quân thanh xâm lược, xây nên gò Đống Đa lịch sử bất tử.

        ọc hồi thứ 14 “hoàng lê nhất thống chí”, hình tượng người anh hùng áo vải nguyễn huệ đã ểể lại trong tâm hồn ta bao ải nguyợn tưkhợ.

        những tac giả- những người with ưu tres . tâm phục và kinh sợ. Vì là người ở pHía bên kia, phe ối ịch, nên ại từ “hắn” mà người cung nhân này dùng ểể nguyễn huệng cũng chẳng hề làm mờ đi bức Truy thần vềt tắng ướm t.

        “Không Biết rằng, nguyễn huệ là một tay eth hùng lão luyện, dũng ménh và có tài cầm qur. vĂn nhậm như giết with lợn, không một người nào dám nhìn thẳng vào vào mặt hắ mắt là ai nấy đy phách lạc hồn xiêu, sợ hắn hơn hơn hơn sấm.

        nên biết rằng lúc bấy giờ, tôn sĩ nGhị và 29 vạn quân that Cái Nhìn sắc sảo, người cung nhân cũ đã chỉ ra sự bại vong tất yếu của bọn cướp nước và bè lũ bán nước: “e rằng chẳng bấy lâu nữa, hắn lại trở rởng đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ kia mà chống chọi, thì địch sao cho nổi?” chiến thắng ngọc hồi – Đống Đa năm 1789 đã cho thấy lời nói ấy là một dự báo linh nghiệm, một chân lí lịch sử rấp hût hût

        nguyễn huệ là một with người “biết nghe và quyết đoán”. 24 THÁNG CHạP NăM MậU THâN (1788) NHậN ượC TIN CAR CAO CấP DO NGUYễN VăN TUYếT ưA Vào, NGUYễN HUệ “GIậN LắM” ịNH “CầM QU. Việc ắp đàn ở noui bân, tế trời ất, thần sông, thần no, lên ngôi hong ế lấy hiệu là quang đã chứng tỏ cai tầm nhìn ghiến lược củi ng anng ọh ứt t ảt t ảt t ảt t ảt t ảt t ả

        cứu nước như cứu lửa. ngày 25 còn ở thuận hóa thế mà 29 đã hành quân tới nghệ an: gặp cống sĩ nguyễn thiếp, mộ thêm một vạn tinh binh, tổc chức binh hà l. quân “ồng tâm hiệp lực, ể dựng nên công lớn”, nghiêm khắc cảnh cao những kẻ “Ăn ở hai lòng … sẽ bị giết ngay tức khắc”, vạch trầ lòng căm thù, kêu gọi tướng sĩ noi gương trưng nữ vương, đinh tiên hoàng, lê ại hành, trần hưng ạo, lê tán tổ … ể ể burns sẏch quại raƻẻ rakhâm l.

        chỉ hơn một ngày đêm, nguyễn huệ đã kéo quân ra tới tam Điệp hội sưu với cánh quân của Đại tư mã ngô văn sở. Ông ra lệnh cho tướng sĩ ăt tết trước, hẹn ến mùng 7 vào thăng long sẽ mở tiệc ìn mừng, rồi chia ại quân thành năm ạo binh lớn “giong trống lên ườn ườn ườn ườn ườn ườn

        nguyễn huệ thật “lão luyện, dũng mãnh và có tài cầm quân.” Ông đã lấy yếu tố bất ngờ để đánh thắng giặc : bắt sống toàn bộ quân giặc do thám ở sông thanh quyết và đồn hà hồi, bao vây tiêu diệt đồn ngọc hồi, hàng vạn giặc bị giết ” thây nằm đầy đồng, máu chảy thank you suối”. tại đầm mực làng quỳnh Đô, giặc thanh bị hợp vây, “quân tây sơn lùa voi cho giày đạp chết đến hàng vạn người”. trong khi đó, một trận “rồng lửa” đã diễn ra ác liệt tại khương thượng, xác giặc chất thành 12 gò cao như núi. nguyễn huệ đã tiến công như vũ bão, khác nào “tướng ở trên trời xuống, quân chui dưới ất lên” làm cho tôn sĩ nghị “sợ mằt mật, ngữ không đón hướng bắc mà chạy chạ. trưa mùng 5, nguyễn huệ và đại quân đã kéo vào thăng long trước kế hoạch hai ngày.

        nhãn quan quân sự – chính trị của nguyễn huệ vô cùng sâu rộng và sáng suốt. trên đường tiến quân đánh giặc thanh, ông đã giao cho ngô thì nhậm “người khéo lời lẽ” để “dẹp nỗi việc binh đao”, đem lạú>

        chiến thắng Đống Đa năm kỉ dậu (1789) là một trang sử chống xâm lăng vô cùng chói lọi của dân tộc ta. nó thể hiện sức mạnh vô địch của lòng yêu nước và tinh thần quyết chiến quyết thắng giặc ngoại xâm của dân tộc ta. nó đã dựng nên tượng đài tráng lệ, hùng vĩ người anh hùng áo vải – vua quang trung để dân tộc ta đời đời tự hào và ng>ộp:</

        “mà nay áo vải cờ đào,giúp dân dựng nước biết bao công trình”

        (“ai tư vãn” – ngọc hân công chúa)

        xây dựng và khắc họa hình tượng người anh hùng nguyễn huệ là một thành công đặc sắc. nó làm cho trang văn ” hoàng lê nhất thống chí” thấm đẫm chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Đại việt.

        phân tích hình tượng vua quang trung – mẫu 4

        hoàng lê nhất thống chí là văn bản viết về những sự kiện lịch sử, mà nhân vật chính tiêu biểu – anh hùng quang trung (nguyễn huệ). Ông có một net ẹp của vị anh hùng dân tộc trong chiến công ại phá quân thanh, với sự dũng mãnh, tài trí, tầm nhìn xa rộng rộng thì quang quang quang quang. p>

        một con người có hành ộng mạnh mẽ và quyết đoán: từ ầu ến cuối đoạn tích, nguyễn huệ luôn là người hành ộng một x cárch. nghe tin giặc đã chiếm thành thăng long, mất cả một vùng đất đai rộng mà ông không hề nao núng, “định thân chinh cầm quân đi ngay”.

        rồi trong vòng chỉ một that, nguyễn huệ đã làm bao nhiêu việc lớn: “tế cao trời ất”, “lên ngôi hoàng ế”, “ốc suất ại binh ” ra bắc gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp g The sơn “, Tuyển mộen quinh và mở các cuộc duyệt binh lớn ở nghệ an, pHủ dụ tướng sĩ, ịnh kế hours hành quân, đánh giặc và kếchch ối phar với nhi ếnh thij.

        hơn thế nữa ông còn có một trí tuệ sáng suốt, nhạy bén:

        sang suốt trong việc phân tích tình hình thời cuộc và thế tương quan chiến lược giữa ta và địch. ƯA ra lời phủ dụcc cri như bài hịch ngắn mà tứ thật phong phú, sâu xa, có tac ộng kích thích lòng người yêu nước và Truyền thống quật cường của tộc.

        sáng suốt nhạy bén trong việc xét đoán và dùng người, thể hiện qua cách xử trí với các tướng sĩ tại tam điệp, khi sở và lân mang ƻchỰl tr. Ông rất hiểu sở trường sở đoản của các tướng sĩ, khen chê đều đúng người đúng việc,…

        cùng với ý chí quyết thắng và tầm nhìn xa trông rộng quang trung đã làm lên trang lịch sử hào hùng cho dân tộc. chỉ mới khởi binh đánh giặc chưa giành lại được tấc đất nào, vậy mà mà quang trung đã nói chắc như đinh đóng cột “phương lược tiến đánh đã có tính sẵn”, lại còn tính sẵn cả kế hoạch ngoại giao sau khi chiến thắng nước lớn gấp 10 lần nước mình, để có thể dẹp chuyện binh đao, cho nước nhà yên ổn mà nuôi dưỡng lương thực.

        tài dùng binh như thần: cuộc hành binh thần tốc do vua quang trung chỉ huy đến nay vẫn còn làm chúng ta kinh ngạc. ngày 25 tháng chạp bắt đầu xuất binh ở phú xuân (huế), một tuần lễ sau đã ra tận tam Điệp cách huế 500km. vậy mà ến đêm 30 tháng chạp hành quân ra bắc vừa đi vừa đánh giặc vậy mà ông hoạch ịnh là mùng 7 tháng ging sẽ vào ăn tết long ở, th ở. hành quân xa và đầy gian khổ như vậy nhưng cờ nào đội ấy vẫn chỉnh tề, răm rắp nghe theo chỉ huy.

        hình ảnh quang trung lẫm liệt trong chiến trận: hoàng đế quang trung thân chinh cầm quân đánh giặc không phải chỉ trên danh nghĩa. Ông là một tổng chỉ huy chiến dịch thật sựch ịnh phương lược tiến đánh, tổc quân sĩ, tự mình thống lĩnh mũi ti ến công, cưỡi voi đ ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ..

        ội quân của vua quang trung không phải là ội quân thiện chiến, lại vừa trải qua những ngày hành qu. NHữNG TRậN THậT ẹP, THắNG ÁP ảO Kẻ THUE liệt của vua vua trung (khói tỏa mù trời cách pand ..)

        từ những đoạn trích trên ta thấy hiện về trong lịch sử một nhân vật xuất chung: lẫm liệt oai pHong, văn võ song toàn đã ghi vào trang lịch sử vẻ vag của dân tộc, làm sáng ng ngàn đời sau vẫn nhắc tên người anh hùng áo vải quang trung.

        phân tích hình tượng vua quang trung – mẫu 5

        “giặc đâu tàn bạo sang điên cuồngquân vua một trận oai bốn phươngthần tốc ruổi dài xông thẳng tớinhư trên trời xuống ai dám”

        (ngô ngọc dụ)

        vua quang trung, vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc. vẻ đẹp uy nghi, trí tuệ của vua quang trung đã được phản ánh đầy đủ, trọn vẹn trong tác phẩm hoàng lê nhất thống chí hồi 14

        hồi thứ thứ 14 kể về lần thứ ba ra bắc hà của nguyễn huệ. Ông đã tạo nên chiến công kì tích nhất trong lịch sử việt nam, với tốc ộ tiến công thần tốc, chỉ trong 10 ngày ông đã tiêu diệt gỡl qun. chỉ trong đoạn trích ngắn này, nhưng vẻ đẹp khí phách hào hùng, trí tuệ sáng suốt và tài thao lược hơn người đã được biểt lõr n.

        ọc Hoàng lê nhất thống chí hồi thứ 14, ấn tượng ầu tiên của người ọc ối với vị anh hùng này chynh là ở Trí tim sáng suốt và vông cùng mạnh mẽt. ngay khi 20 vạn quân thanh tràn vào đất bắc, chiếm giữ kinh thành thăng long bấy giờ nguyễn huệ mới là bắc bình vương và ở phú xuân. nhận được tin cấp báo, lòng yêu nước trào dâng ông đã định cầm quân đi ngay. song trước sự khuyên ngăn, suy nghĩ kĩ lương, nguyễn huệ quyết định lên ngôi, để danh chính ngôn thuận cầm quân ra bắc. ngay sau khi lên ngôi nguyễn huệ – niên hiệu là quang trung đã ra lệnh xuất quân ngay. không chỉ vậy, để giành được chiến thắng với kẻ địch mạnh, đòi hỏi phải có một trí tuệ sáng suốt. quang trung đã rất mưu lược, sáng suốt khi nhận ịnh tương quan tình hình hai bên, ra lời hịch vừa ể ể khích lệ binh tướng, vừa ể răn đe, cảnh tỉnh với nh ữNg. Ông vô cùng sáng suốt khi nhận rõ bản chất của kẻ định, và khơi dậy lòng yêu nước ở những người chiến sĩ. trước những lời lẽ đanh thép, sắc sảo của ông tướng sĩ trên dưới một lòng ều nhất nhất tuân lệnh: “xin vâng lệnh hàng lệnh”.

        không chỉ vậy, sự mưu lược của ông còn được thể hiện trong cách nhận xét về thế mạnh và cái yếu của bề tôi. Ông hiểu năng lực của sở và lân, họ chỉ là “hạng võ dũng, chỉ biết gặp giặc là đánh, đến việc tùy cơ ứt biếiông là”. bởi vậy ông không trách cứ, xử tội họ. Ông cử ngô thì nhậm – người có tài mưu lược để bên cạnh mà hỗ trợ hai vị tướng. cách hiểu người, dùng người đúng đắn, trách người đúng tội đúng việc làm cho quân tướng ai nấy đều hài lòng và khâm phục. nhờ có sự am hiểu như vậy, đã giúp ông thu phục nhân tâm của mọi người.

        và cuối cùng sự sáng suốt của ông còn thể hiện trong tầm nhìn xa trông rộng. Ông nắm rõ tình hình, quân thanh bành trướng đang đóng quân gần hết bắc hà, nhưng ông c cùng vô cùng tự tin chỉ trong mười ngày sẽ chón đuẻ quánh quánh. nhưng ông không chỉ lo nghĩ đến việc dẹp yên giặc, mà with nghĩ trước cách ứng xử với chúng sau khi chúng bị đánh đuổi về nước. là một nước lớn, khi thua trận tất yếu sẽ sinh sự cay cú mà đem quân trả thù, bởi vậy ông đã cử ngô thì nhậm, dùng “khéo lời Ṻp y”. Làm việc ấy cũng là ể cho nhân dân nghỉ sức, ta fic điều kiện trong vòng mười năm xây dựng ất nước, củng cốn sự, lúnc bạy giờ giặc Thanh coccoccoccocc. qua tất cả những sự việc đó, đã cho hậu thế thấy một with người tài trí sáng suốt, liệu việc như thần.

        không chỉ dừng lại là một with người có tài trí sáng suốt, mà dưới ngòi bút của ngô gia văn phái, quang trung còn là một người có tài thao lưƻi . ngay sau khi hạ lệnh xuất quân ra bắc, ông lập tức lên đường, vừa đi vừa tuyển quân, khiến cho binh lực mạnh lên khngông ng. Ông corc cuộc hành quân thần tốc nhất trong lịch sử, làm ch ai cũng không khỏi kinh ngạc, từ pHú xuân ra ến kinh thành thăng long ông chỉi đi mất Cóco ngày, sơ chủ chính tốc độ hành quân thần tốc ấy cũng là một yếu tố làm cho kẻ địch bất ngờ.

        ồng thời ông lựa chọn thời cơ chính xác, chớp cơ hội tết nguyên đán giặc sơ hở, lo ăn chơi ể đánh một trận tiến qurib. Ở mỗi trận đánh có cách đánh hết sức linh hoạt, khiến cho kẻ thù choáng váng, tưởng “tướng ở trên trời rơi xuống, quâân ở dướt”. và chính điều đó đã dẫn đến thắng lợi tất yếu của quân ta và sự thất bại thảm hại của kẻ bully.

        c

        ẹp ẽ nhất là khi vua quang trung chỉ huy ội quân tướng sĩ trên chiến trường, đó là vẻ ẹp của sự oai phong, lẫm liệt, khó ai bì có thỻ. vua quang trung thân chinh cầm một mũi tiến công, chỉ huy xông ra trận. trong ánh sáng của buổi sớm, khói của súng đạn, vị anh hùng thân cưỡi voi, mình mặc áo bào lẫm liệt xông ra chiến đấu với kẻ th. một tạo hình uy nghi, lẫm liệt và vô cùng đẹp đẽ. hình ảnh đó đã trở thành tượng đài bất hủ của dân tộc việt nam.

        hoàng lê nhất thống chí hồi thứ 14 đã tạc lên tượng người anh hùng quang trung – nguyễn huệ thành công xuất sắc. Ông là with người toàn tài, vị vua anh dũng, sáng suốt, đánh tan quân xâm lược, đem lại độc lập cho dân tộc. vẻ đẹp trí tuệ của vua quang trung cũng chính là đại diện tiêu biểu cho vẻ đẹp, khí phách của dân tộc việt nam.

        phân tích hình tượng vua quang trung – mẫu 6

        hoàng lê nhất thống chí là tiểu thuyết chương hồi nổi tiếng của nhóm tác giả ngô gia văn phái. những sự kiện lịch sử được ghi chép lại một cách đầy chi tiết và đảm bảo tính chân thực. Ngoài Các sự kiện đã xảy ra trong cuộc chiến tranh chấp quyền lực giữa nhà lê và pHong trào tây sơn, tac pHẩm còn tập trung phác họa, tái hiện chân chân dung anh hcheng quang quang

        trước hết, ta có thể thấy quang trung là một with người đầy quyết đoán. Mỗi Việc Làm Của Mình, Nhà Vua ều Suy NGHĩ RấT THấU đAO, Biết ượC MụC đích Cần Phải Làm Và quyết tâm hành ộng ộng điều đó ượ khi biết rằng giặc thanh đang đánh chiếm thành thăng long – vị trí quân sự quan trọng của quân ta, ông không hề ra sợ hãi nao núng mà họp bàn các tİớn. quân lên đường. phải có lòng căm thù giặc sâu sắc và ý chí lớn thì vừa quang trung mới có hành động tức thời và quả quyết đến như vậy. khi nghe những lời phải của các trọng thần, ông không hề do dự mà lập tức “ắp đàn trên núi bân”, làm lễ tố cá trời ất và các thần ần,. quang trung lên ngôi vua cũng là lúc nhận về mình trọng trach lớn lao với dân, với nước, vì vậy mà khi vừa lên ngôi, sau khi lễ xong liến cấp tốc xuất quân vào ngày >

        không chỉ là người tướng lĩnh quyết đoán, giàu mưu lược mà quang trung nguyễn huệ còn biết trọng dụng người tài. trước sự kiện quân thanh kéo đánh nước ta, nguyễn huệ đã hỏi ý kiến ​​của la sơn phu tử nguyễn thiếp nhằm ỹh rach kến. sau khi ưa ại binh cả thủy lẫn bộ tới nghệ an, nghe ược lời khuyên khi gặp người cống sĩ nguyễn thiếp ông liền tổc ngàc ngày viện mệu chien. khi hoàn thành thì he mở ngày cuộc duyệt binh và chia quân thành tiền, hậu, tả, trung để đối phó với địch. sau khi ban bố lời phủ dụ binh lính và tướng sĩ, quang trung quyết hạ lệnh tiến cống, chỉ ra kế hoạch, phương hướng ối phó với bè tronghà lẛnh. những hành động thần tốc, ý nghĩ mạnh mẽ và kiên quyết ấy cho thấy một bản lĩnh hơn người của vị vua dân tộc.

        Ở vua quang trung, không chỉ có sự cương trực, quyết đoán mà còn là một người có trí tuệ anh minh, nhãn quan tỏ tường. Ông biết phân tích những điểm yếu, điểm mạnh giữa ta và địch, biết nhận định đúng sai và đưa những quyết đờh định Đó là điều mà làm nên những chiến thắng khi thực hiện các chiến lược mà ông đã vạch ra. những lời phủ dụ vừa thâm sâu vừa ân tình đó ông truyền ạt đã tác ộng vào ý chí, kích thích sự chiến ấu của nghĩa “quh. những lời lẽ ầy sức thuyết phục như vậy phát ra từ một người tài năng và nhiệt huyết càng khiến quân sĩ nểc mà vâng lệnh: “xin vâng lệnh, kh.

        sự thông minh xuất chúng ấy còn được thể hiện ở khả năng dùng người tài ba của ông. biết chọn ngô thì nhậm, một người giỏi lý lẽ lại khéo lời làm tướng dẹp loạn đao binh ưa lại phúc cho muôn thiên hạ. gì chung?”

        nhờ vậy mà cuộc chiến do nguyễn huệ thân chính đã mang lại những chiến thắng thần tốc, vàng dội non song. Đó là những cuộc hành binh nhanh chóng từ huế đến tam Điệp chỉ trong vòng một tuần. tới thăng long vào 30 tháng chạp để lên đường, ngày mùng 5 năm sau đã hoàn thành nhiệm vụ. tại huyện phú xuân, bắt sống được hàng loạt quân thanh trên đường trốn chạy. tại làng hà hồi, quân ta vây kín khiến giặc sợ hãi, xin hàng và giao nộp toàn bộ khí giới, lương thực cho quân nam. trận chiến tại đồn ngọc hồi quyết liệt, quân thanh sau khi tự làm hại mình thì không chống cự nổi, giày xéo lên nhau mà tán chạy. quần ta thắng lớn, quân thanh đại bại trong nhục nhã, tướng sầm nghi Đống thắt cổ chết tại trận.

        người anh hùng nguyễn huệ, một người tướng lĩnh tài ba, vị minh quân của dân tộc qua từng trang viết được khắc hoõté th. qua đó, ta thêm tự hào về truyền thống yêu nước, về những danh nhân của thời đại xưa. từ đó, he cố gắng học tập, rèn luyện và hàn thiện ể bản thân mỗi ngày thật mạnh mẽ, trưởng thành, sống với lý tưởng and nước mà ông cha đ` gìn giữ, fhán.

        phân tích hình tượng vua quang trung – mẫu 7

        trường phai văn học của ại gia đình họ “ngô thì ở làng tả thanh oai, thuhộc huyện thanh oai, tỉnh hà tây nổi tiếng với bộ Sách gồm thơ, pHú rồn kí kí k rồn kí khặng. có giá trị lịch sử cao. nổi bật trong đó pHải kể ến “hoàng lê nhất thống chí” như một thiên sử ồ ồ sộ kể lại những thăng trầm của ất nước thời trịnh sâm, phong tây sơn và sà sàt. lồng lộng trong khúc tráng ca là hình tượng người anh hùng áo vải quang trung.

        hình tượng người anh hùng tây sơn ược khắc họa tập trung qua hồi 4, hồi 5 và hồi 14. ở đ đó người anh hùng hiện lên với ủ tâm tài chí chí dũng, là một trong những sự sụp đổ của triều đại lê-trịnh và thắng lợi vẻ vang của nghĩa quân tây sơn. với khí thế sấm chớp, hình tượng người anh hùng áo vải sánh ngang với các bậc anh hùng vĩ đại khác trong lịch sử.

        một trong những điều cốt yếu ể làm nên một người anh hùng là lấy “nhân nghĩa” làm ầu (nguyễn trãi đã ềề trong “bìỡ ngô ”). và ở quang trung, mọi hành động, suy nghĩ của một người anh hùng đều xuất phát từ cái tâm đẹp, một tấm lòng luôn nghĩlu dâng dân.Ự lon. Khac với những tên vua hèn hạ bán nước như lêu chiêu thống, tình yêu nước ménh liệt Trong lòng vị tướng tài đi bùng lãnn lổn lắa căm ging ng ng ng ng ng ng nh nh nh nh nht nht nht nht nht nht nht nht nht nht nht nht nht nht nht nht nht nht nht nht nhà: ngài “giận lắm, định cầm quân thân chinh đi ngay.” tình yêu nước thổi vào những lời hiệu triệu ến với các binh sĩ một giọng hùng hồn, hào sảng, dứt khoát, thể hiện quyết tâm cao đánh đi ổi giặc ng. ngài tin tưởng vào truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta từi bà trưng bà triệu, rằng tội ác của quân giặc, quân dung ta nhịht khụt . Ến đy ta nghe như vang bên tai lời hiệu triệu của quốc công tiết chếng hưng ạo ại vương trầc quốc Tuấn ngày nào gửi ến binh sĩ, Thúnc thần thần thần thần Thánh. tinh yêu nước đã mang trong đó cả linh hồn dân tộc tự ngàn đời.

        không chỉ yêu nước, thương dân, quang trung còn là một người vô cùng tài giỏi. Điều đó Thể Hiện qua trí tam sắc bén, tầm nhìn xa trông rộng của ông trong việc nhận ịnh thời cuộc, vừa dự tính đán thế nào mà còn dự thc sẽc sẽc sẽ. NHờ Sáng suốt anh minh, ông hiểu ược binh linh nhân dân làng cốt nên ông tập trung khích lệ tinh thần chiến ấu của các binh sĩ, thậm chí còn cho Ặc biệt là cuộc hành quân thần tốc và đánh bại quân that chỉ trong vòng 5 ngày, sớm hơn nhiều so với dự kiến ​​đã trởi ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ạ ại ại ại ại ại ại. khâm phục ở người anh hùng ấy.

        Ở quang trung cũng không thể thiếu cái chí của một người anh hùng. chí khí thể hiện ở quyết tâm cao độ, hành động quyết đoán và nhanh chóng của ông. Khi Hen tin đánh Giặc Chỉ Trong Vòng Một Tháng ông đã Hoàn Thành ủ ủ Mọi NGHI Lễ Tế Cáo, quy tụ ủ ủ ủ số qunh cần thiết và hành quhn thần tốc làm n nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn n

        quang trung còn là một vị tướng vô cùng dũng cảm. Ông trực tiếp mặc áo giáp cưỡi voi, xông pha ra trận, vừa vạch ra ường lối đánh giặc vừa trực tiếp là người chỉo vũa qua người anh hùng non sông xã tắc hòa cùng khí thế xung thiên ngút trời làm mờ sao ngưu, sao ẩu của nghĩa quân tây sơn khiến quân ịch ớn hèn nhụt đi ý

        với sự hội tụ của cả tâm, tài, chí và dũng, quang trung xứng đáng trở thenh linh hồn của cả nghĩa que tây sơn, cũng là tinh thần dân tộc Đúng như nguyễn trãi nói: dân tộc ta “anh hùng hào kiệt thời nào cũng có”. họ là lý thường kiệt, là lê lợi, là nguyễn trãi, và bây giờ đến quang trung. khác nhau về thời đại nhưng những người anh hùng ấy đều mang trong mình khí thế non sông, hồn thiêng sông núi, là niềm tự hào của cả một dân tộc, một đất nước, là những huyền thoại vĩ đại để con người đời sau nhớ về.

        hình tượng người anh hùng áo vải nguyễn huệ đã nhắc ta nhớ về một thời ại vàng are trong lịch sử dân tộc, tăng thêm ý thức dân tộc, tự nhắc mình pHải ti ô vệ đất nước.

        phân tích hình tượng vua quang trung – mẫu 8

        Hoàng lê nhất thống chí – một cuốn tiểu thuyết lịch sử ược viết bằng chữ Hán đã ghi lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử của ngô gia văn phai phái. qua tác phẩm nó đã ể lại trong người ọc một hình ảnh người con của việt nam – tài năng yêu quê hương ất nước, cống hiến chon dcả cuh. Đó là quang trung – vị anh hùng của dân tộc người có công lớn trong việc đại phá quân thanh. Đặc biệt qua đoạn trích hoàng lê nhất thống chí hồi thứ 14, quang trung hiện lên với một khí chất thật đẹp, tài chí trong mợn l chiưp.

        quang trung một anh hùng có nhiều tài năng, nhưng trước hết phải kể đến tính mạnh mẽ quyết đoán mỗi lần ông hành động. trong suốt đoạn trích ông xuất hiện với hình ảnh một with người có tính cách xông xáo, mọi quyết định đều nhanh gọn và rất quy. nghe tin giặc đã kéo đến tận thăng long ông đã rất tức giận, đã họp các tướng sĩ, “định thân chinh cầm quân đi ngay”. rồi ông “tế cáo trời đất” lên ngôi vua, hạ lệnh xuất quân, chỉ trong vòng một tháng mà ông đã làm được bao nhiêu việc lớn.

        cùng với hành động quyết đoán, quang trung còn là with người có trí tuệ sáng suốt, rất nhạy bén trong mọi trường hợp. Ông có cái nhìn tổng quan về trận chiến, về thời cuộc ông lên ngôi với mục đích có thể “để yên kẻ phản trắc và giờlòngy”. Ông phân tích tình hình quân địch, nhận định được thế lực hai bên để phán đoán trong từng bước đi của mình. những tội ác của quân giặc đã được ông phơi bày ra để nhắc nhở nhân dân, rồi tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các tướng sĩ bằng những tấm gương quả cảm từ thời xa xưa như trưng nữ vương, Đinh tiên hoàng.. Ông còn có cách thuyết phục những kẻ “mềm lòng” dễ thay lòng đổi dạ vừa mềm mà chặt. Ông đưa ra những lời khen chê, thưởng phạt đúng người đúng việc, ta thấy rõ điều đó qua trường hợp của sở và lân.

        <p để rồi sau này "ta có gì sợ chúng".

        vua quang trung là vị tướng cầm quân có tài thao lược hơn người với cách dùng binh như thần. Chung ta không thể khỏi kinh ngạc trước sự chỉ huy và sự thần tốc của quân lynh khi đi đánh giặc, trong thời gian ngắn mà ường dài qun ội của ông vẫn chỉn ôt.

        trải qua cuộc hành quân dài, xa xôi chịu nhiều gian khổ nhưng dưới sự chỉ huy của quang trung cả ội quân đc thắng quân ịch một cáchột tuyốn t. vị vua tài năng hiện lên thật lẫm liệt khi ông cũng chính minh xông ra trận chiến, tiến công, cưỡi voi, xông pha trước những mũi tên câqu>

        dưới ngòi bút tài tình, điêu luyện của ngô gia văn phái, người ọc đã cảm nhận ược hình ảnh một ông vua lẫm liẫm liệt anh anh d. vua quang trung đã làm rạng danh dân tộc, đem lại bình an cho nhân dân và ông xứng đáng là một tượng đài bất tử trong lòng người dân vi.

        c cùng tìm hiểu chi tiết về hồi thứ mười bốn hoàng lê nhất thống chí, bên cạnh bài phân tích nhân vật quang trong đoạn trícong lênt thống chí, nghĩ về hồi thứ mười bốn hoàng lê nhất thống chí, tó tắt hoàng lê nhất thống, nghệ thuật xây dựng nhân vật vua chúa hoàng lê ất thống chí, phí, phíh thn thn ồn ồn ể ể ể ểt ểtn ểtn ểtn ểtn ể ểtn ểtn ể ểtn ểtn ể ểtn ể ể ể ểt. thống chí… những trang viết thực và hay để củng cố thêm kiến ​​​​thức cho mình.

        phân tích hình tượng vua quang trung – mẫu 9

        quang trung vị tướng tài, vị anh hùng của dân tộc. dưới sự lãnh đạo của quang trung dân tộc ta đã giành được thắng lợi vẻ vang trước kẻ xâm lược nhà thanh ngang tàn, hung hãn. tất cả những vẻ ẹp, tầm vóc của vị anh hùng ều ược tái hiện một cach chân thực và ầy ủy nhất qua hồi thứ mười bốn trích “ho hoàng lê nhất thống qua hồi thứ thứ mười bốn trích “ho hoàng lê nhất thống as> p>

        Đoạn trích là lời ca ngợi người anh hùng nguyễn huệ tài đức song toàn và sức mạnh vô song. vẻ ẹp của vua quang trung ược thể hiện trên nhiều mặt khác nhau, mỗi phương diện ều ược miêu tả kỹ lưỡng, giọng điệu h, giọng điệu h.

        trước hết người anh hùng áo vải quang trung là người có hành động mạnh mẽ, quyết đoán, trí tuệ sáng suốt, nhạy bén. ngay khi nghe tin giặc đã chiếm một vùng đất lớn của ta, quang trung không hề sợ hãi, định cầm quân đi ngay. với ý thức dân tộc và lòng tự tôn sâu sắc, ông không thể chần chừ chứng kiến ​​​​cảnh nước nhà bị quân thù giày xéo. nghe lời khuyên từ quần thần, ông quyết ịnh lên ngôi vua, đy là quyết ịnh hết sức sáng suốt, có ý ngha quan trọng: làm cho cương vị r. không chỉ vậy còn giúp thống nhất nội bộ, tránh được sự hài lòng của binh lính. hành động của ông không chỉ hội tụ được người tài mà còn giúp lấy lòng dân. Ông rất sáng suốt, nhanh nhạy trong việc phân tích tình hình thời cuộc, tương quan giữa ta và ịch, điều đó thể hiện rõ trong bài dĻụ tưs an. trong bài dụ ông khẳng định chủ quyền của dân tộc ta với phương bắc “đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng”; nêu lên dã tâm xâm lược và hành động phi nghĩa của kẻ thù; đồng thời ông nêu lên lời kêu gọi binh sĩ đồng tâm hiệp lực đánh giặc. lời dụ như một bài hịch ngắn dọn kích thích lòng căm thù giặc và lòng yêu nước của quân sĩ. sự sáng suốt của ông còn thể hiện trong việc xét đoán và dùng người, với mỗi ối tượng ông ều có khen chê riqu ràng ểi mỗi cáytỿn ra khu. với ngô thì nhậm ông hết lòng khen ngợi, đó là kế sách thông minh, giÚp quân ta tránh ược mũi nhọn kẻ thù, làm cho quân ịch chủ quan, tự mự mãn phà . Với sở và lân, quang trung hiểu riqu sởng và sở đoản các tướng lĩnh dưới trướng mình bởi vậy ông vẫn trach mắng ể họ nhận ra khuyết điểm ồng thời the ch. việc làm của ông là hành động sáng suốt, giúp thu phục nhân tâm, ai nấy đều phải tâm phục, khẩu phục.

        không chỉ vậy, quang trung còn là người có tư tưởng quyết chiến, quyết thắng và có tầm nhìn xa, trông rộng. quân thanh khi mới vào nước ta thế và lực rất lớn, thế nhưng ngay khi khởi binh quang trung đã kiên quyết khẳng ịnh chỉ trong vòng mười ngày có thể lấy lại kinh thàh thth thth thth thth. là một người tài trí, có tầm nhìn xa ông còn nhận ra bản chất thâm ộc của kẻ thù, khi bại trận, là một nước lủa kẻht qu. vì vậy, ông đã tính sẵn kế hoạch ngoại giao sau chiến thắng, để đảm bảo cho dân ta có cuộc sống yên ổn, bình phục lại sau. quang trung quả là một vị vua tài trí, tâm sáng, không chỉ lo giành ộc lập mà còn lo ến ời sống nhân dân, ến việc xây dựng ất nước sau n.

        trong qua trình chỉ huy chiến đấu, tài mưu lược và tài dụng binh như thần được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. trước khi xuất quân ra bắc ông đã mở tiệc khao quân và hẹn mùng bảy sẽ gặp lại ở thành thăng long. Đây không chỉ là lời nói để động viên binh sĩ mà là lời tiên đoán thần kì dựa trên sự tính toàn tài tình và và phương ợc lương ᧵c lương ợc chớp thời cơ giặc ngủ quên trên chiến thắng, ông nhằm vào đúng ngày tết nguyên Đán để tiến đánh quân thanh. ÔNG đã tạo ra một cuộc hành quân thần tốcc có một không hai trong lịch sử, từ phú xuân ra thĂng long chỉt hơn một tuần: 25 thang chạp ở phú xuân, 30 ến tam đ length; vừa đi ông vừa tuyển thêm binh sĩ. tiến đánh mà vẫn đảm bảo yếu tố bí mật. Ông tổ chức trận đánh hết sức linh hoạt, sáng tạo, kết hợp nhuần nhuyễn nhiễn nhiều cánh quân, cách đánh luôn giữ chủ ộng ộng ẻ yảm bẻ. Trong từng trận đánh quang trung ông vận dụng hết sức linh hoạt các binh phap khác nhau: trận hà hồi, trống rong cờ mở bắc loa đàn ap tinh thần qun ân giặc, làm chung sợ; trận ngọc hồi bện rơm tránh lửa, dùng kế gậy ông đập lưng ông, đồng thời đánh chặn chốt giặc khiến chúng hạn siêu ph. bởi vậy, chỉ ến ngày mùng năm tết ông đã dẹp sạch bóng quân thù trên bờ cõi nước ta, sớm hơn cả những gì ông đã dí tính từ.

        Đẹp đẽ nhất, khắc họa rõ net nhất hình ảnh vua quang trung chính là khi ông đích thân cầm quân ra trận. dưới cảnh khói mùt trời, cach pandilla tấc không thể nhìn rõ mặt người nổi bật lên là hình ảnh vị vu vua lẫm liệt, mặc Át Hình ảnh đó cho thấy rõ hơn tinh tinh cach cach mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh Ông chính là linh hồn của trận đấu, làm cho tướng sĩ tin tưởng hơn vào chiến thắng của quân ta.

        xây dựng nhân vật quang trung, tác giả đã có sự kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa, kết hợp tự sự, miêu tả mả mả một cách hợp th, sin. khắc họa chân dung vị anh hùng rõ net với tính cách quả cảm, dũng mãnh, tài dùng binh như thần.

        trích đoạn đã cho chúng ta thấy ược toàn bộ vẻ ẹp oai hùng, dũng mãnh của vua quang trung trước kẻ thù xâm lược, ông là ại diệu mỡu chou biẺ. vị anh anh ấy mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

        phân tích hình tượng vua quang trung – mẫu 10

        khi nguyễn trãi làm thơ và đánh giặcnguyễn du viết kiều ất nước hóa thành vănkhi nguyễn huệ cưỡi về cửa bắchưng ạo diệnêntr ạo diệsóny

        (tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? – chế lan viên)

        với hơn bốn nĂm lịch sửng nước và giữa nước, dân tộc việt nam đã trải qua biết bao nhiêu là những đau thương, mất már trước vó ngựa lăa của kẻ. và truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng dân tộc cũng được tạo nên rồi liên tục được phát huy từ đó. bên cạnh các anh hùng dân tộc như lý thường kiệt chống tống, hưng Đạo vương chống quân nguyên mông, nguyễn trãi chống giặc minh thì chúng ta phải kể đến vua quang trung – nguyễn huệ trong cuộc chiến đấu chống lại hai mươi chín vạn quân thanh xâm lược hung hãn, khét tiếng. Hình tượng nhân vật vu quang trung với bao nhiêu những phẩm chất tuyệt vời của một nhà quân sự lãnh ạo tài ba, võ võ võ song toàn đi vào “hồi thứ 14” “n. trong lòng người đọc.

        dưới ngòi Bút của nhà văn, người ọc như đang sống lại những giờ phút đau thương của lịch sử dân tộc khi mà vào cuối nĂm mậu th ân 1788, ầu n thanh do tôn sĩ nghị cầm đầu, kéo sang xâm lược nước ta. NGày 22 THÁNG 11, Tôn Sĩ NGHị Chiếm ượC Thành Thăng Long, Tướng ngô văn sở pHải tạm thời rút lui về tam điệp ể pHòng th ứng trước vận mệnh lịch lịch sửch sửt va một vị cứu tinh chói lọi của dân t ốth i ó. nhận được tin báo nguyễn huệ giận lắm, “định thân chinh cầm quân đi ngay.” chỉ trong vòng hơn một tháng trời, nguyễn huệ đã làm ược rất nhi ều việc: ngày 25 lên ngôi hoàng ế, “tế tại ất c các thầnần, sing”. ngày 29 tới nghệ an, nhà vua cho tuyển thêm quân sĩ và mở một cuộc duyệt binh lớn, thu nạp được hơn một vạn quân tinh nhuệ; Sau đó ưa ra lời phủ dụ, vạch riqute âm mưu và sự tàn ộc của quân xâm lược phong kiến ​​phương bắc, nêu cao truyn thống and nước chống giặc ngoại xâ ủc và ưc v ư Lực, ể dựng lên công lớn “. , nhà vua còn hoạch ịnh kếchch hành quân “lần này ta ra, thn hành cầm qua ổhi đhi đhi đhi đhi đhi đhi đhi sĩ ra làm năm ạo”. quân, hẹn ến ngày mồng bảy năm mới thì vào thành thăng long mở tiệc Ăn mừng … qua đó, ta thấy vua quang trung – nguyễn huện hiện lên là một with người cóc corc Sáng suốt trong nhận ịnh tình hình ịch ta và là người biết nhìn xa trông rộng, chưa thắng nhưng nhà vua đã nghĩ tới quyết Sách

        tác giả đã mượn lời người cung nhân cũ ểể làm nổi bật tính cach anh hùng phi thường củt nguyễn huệ khi trận ngọc hồi chưa diễn ra: và có tài cầm quân. quỷ thần, không ai có thể lường biết. mặt hắn. thấy hắn trở tay, đưa mắt là ai nấy đã phách lạc hồn xiêu, sợ hơn sét”. lời nhận xét đó không phải là không có căn cứ. Điều này được thể hiện rất rõ, rất chân thực, cụ thể trong cuộc điều binh khiển tướng trực tiếp của nhà vua. trong chiến trận, vua quang trung hiện lên oai phong, lẫm liệt, có tài thao lược hơn người. nhà vua đích thân cầm quân, tự mình đốc suất việc quân, tổ chức chiến dịch với cuộc hành quân thần tốc nổi tiếng trong slị. Ngày 25 Tháng chạp He Xuất Quân ở Phú Xuân (Huế), Một Tuần Sau đã ến tam điệp, đêm 30 THANG CHạP đã “Lập tức ến ưthĝ Long”, Lập tức ჿ Thẝn long. tất cả đều là đi bộ. từ tam Điệp trở ra, vừa hành quân vừa đánh giặc, giữ bí mật, bất ngờ. hành quân xa liên tục và gấp gáp nhưng đội quân của nhà vua vẫn chỉnh tề, đội quân đó không phải toàn là lính thiện chiến (có cả lính mới) nhưng dưới bàn tay chỉ huy của quang trung đã trở thành đội quân dũng mãnh , như “tướng ở trên trời xuống, quân chui dưới đất lên” quân đi đến đâu, giặc bị tiêu diệt tới đó. lúc đi đến sống gián và song thanh quyết, toán quân thanh vừa trông thấy bóng nhà vua đã “tan vỡ chạy trước”; tới làng hà hồi, huyện thượng phúc vua lặng lẽ cho vây kín làng rồi dùng mưu bắt loa truyền gọi khiến quân thanh “ai nấy ều rụng rời s. li x hã; Sáng mùng 5 tết tiến sat ồn ngọc hồi, ề ề pHòng trước mũi sung của giặc, vua quang trung đã sai qun lấy sáu chục tấm ván, cứ ghép liềm làm m m ột, bất, bất, bất, bất, bất nm bem ngo. một bức, lưng giắt dao ngắn, theo sau là hai mươi người cầm binh khí dàn thành chữ “nhất” tiến thẳng vào đồn. vì thế, súng giặc bắn ra đều vô tác dụng. nhân corn bắc, quân thanh dùng súng ống phun khói lửa ra, khói tỏa mù trời, hòng làm quân ta rối loạn, không ngờ bỗng trời trở giomó trước tình thế nghìn n�mm ván vừa che, xông thẳng lên phía trước, gươm giáo chạm nhau thì vứt ván xuốn ấ ắ ắ ủ ủ ủ ủ n. kết quả, quân thanh “thây nằm đầy đống, máu chảy thành suối, quân thanh đại bại”. thừa thắng xông lên, vua quang trung lẫm liệt, oai phong cưỡi voi tiến vào giải phóng thành thăng long vào trưa ngày mùng 5 tết kỷ dậu – trế hai hong kày. GIặC Bỏ CHạY, VUA CH PHụC BINH TạI đê yên duyên và ại ang, vây quân that kịp mặc giáp, sợ mất mật, nhằm hướng bắc mà chạy. Sông nhị hà vì m ght. Hình ảnh nhà vua lẫm liệt trên lưng voi chỉ huy các trận đánh, dũng ménh, tài ba ược khắc họa nổi bật và là lung hùng chiến trận đẹp vào bậc nhất trong văn học trung đại việt nam.

        tóm lại “hoàng lê nhất thống chí” và “hồi thứ 14” không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có giá trị văc ộc ộc đao, rất tiêu biểu cho thể loại tiểu thuyết lịch sửt viết viết . Với quan điểm lịch sử đúg ắn và niềm tự hào dân tộc, các tac giả “hoàng lê nhất thống chí” chín vạn quân thanh. Đy chính là nghệ thuật khắc họa hình tượng nhân vật – một trong các thủ pháp nghệ thuật ặc sắc, gél phần làm nên sự thành công công c.

        phân tích hình tượng vua quang trung – mẫu 11

        trong Các vị anh hùng dân tộc, vua quang trung là một trong các vị anh hùng ược tất cải mọi người quý trrọng và ngưỡng mộ bởi ởng có rất nhiều những phẩm chất t. có lẽ vì vậy mà vua quang trung cũng đã trở thành một đề tài sáng tác cho rất nhiều những tác phẩm văn học mang ý nghĩ ngợi ca. và một trong số những tác phẩm đó, chúng ta không thể không nhắn ến “hoàng lê nhất thống chí” đã miêu tả vị anh hùng dân tộc bait biẹt ẹt ẹt ẹt.

        trước tiên hình ảnh quang trung hiện lên là một người anh hùng có hành động mạnh mẽ và quyết đoán. từ ầu ến cuối đoạn trích, vua quang trung vẫn luôn là người chủ ộng trong mọi hành ộng và chỉ trong vòng một tháng, ông đã à ếc ôngông biẻhit bao. “đốc suất đại binh ra bắc”, tuyển quân lính và mở ra những cuộc duyệt binh lớn đặc biệt là đánh đuổi được giặc xâm lược… không chỉ có hành động đầy mạnh mẽ quyết đoán, nguyễn huệ còn hiện lên là một người anh hùng có trí tuệ sáng suốt và vô cùng nhạy bén. Điều này trước tiên ược thể hiện ngay ở việc ông lên ngôi hoàng ế: ngay khi mấy chục vạn thanh thanh vào nước ta ể ểc, Ļất vƑh n. thống nhất đất nước là vô cùng hợp lí để có thể thống nhất nội bộ đồng thời tìm ra được những ữn tàchi giú chon. trí tuệ sáng suốt của ông còn được thể hiện qua lời phủ dụ quân lính. lời pHủ dụ đã khẳng ịnh ược chủ quyền của dân tộc ta, lên Án pHê pHán những thế lực phản quốc ồng thời kêu gọi binh lunth hãy một lòng một ạng ếng. chỉ ngắn gọn vậy thôi nhưng lại sâu sa đến lạ thường, đánh thức tinh thần yêu nước và ý chí quật khởi của cả dân. Không chỉ vậy ông còn sáng suốt trong việc xét đoán bề tôi: ối với ngô thì nhậm ông xem đó như một vị quân sư “tunc trí đu”, biết đon n ngườt ck ck ck ck đ đ đt đt đt đt đt đt đt đt đt đt đt đt đt. Đặc biệt hình ảnh quang trung còn hiện lên thật đẹp với tài dùng binh khiển tướng như thần. cuộc hành binh thần tốc của vua quang trung đã trở thành một chiến công lịch sử vông vag vang dội và ầy tự hào của dân tộc: ngày 25 that chạp xuất binh ở Điệp cách huế 500 km. rồi ến đêm 30 tháng chạp hành quân ra bắc vừa đi vừa đánh giặc hơn nữa ông còn hoạch ịnh là mồng 7 tháng ging sẽ vào long ăn thết,. hành quân xa và đầy gian khổ như vậy nhưng cờ nào đội ấy vẫn chỉnh tề, răm rắp nghe theo chỉ huy. dưới sự lãnh đạo tài tình của vị chỉ huy này đã đánh những trận thật đẹp, thắng áp đảo kẻ thù. không chỉ là một vị tướng chỉ huy tài ba mà vua quang trung còn tự mình xông pha chiến trận để đánh giặc đầy oai phong lẫm liệt…

        nói tóm lại, hồi mười bốn của tác pHẩm “hoàng lê nhất thống chí” đã PHác họa thật rõ bức chân dung vị anh hùng nguyễn huệ – quang trung , có tầm nhìn xa trông rộng và có tài điều binh khiển tướng như thần. hình ảnh vua quang trung sẽ mãi là niềm tự hào ối với mỗi con người việt nam ểể rồi mỗi khi nhắc ến là ai cũng tỏy sự kính phục và ng mộ vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô p>

        phân tích hình tượng vua quang trung trong hoàng lê nhất thống chí

        tác phẩm “hoàng lê nhất thống chí” là một tác phẩm văn học được viết theo lối chương – hồi, mang đậm giá trị lịch sử. phản ang một cach Sinh ộng và ầy biến ộng xã hội việt nam những nĂm cuối thế 18 ầu thế 19. Trong tac pHẩm, các tac giả ngô gia văn phai đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ là người anh hùng áo vải quang trung nguyễn huệ.

        người anh hùng nguyễn huệ được xây dựng trong tác phẩm là một người của dân tộc với mưu lược tài toàn, trí tuệ hơn người cùng tài cầm quân xuất chúng, là một người kiêu hùng và quyết đoán với những hành động mạnh mẽ, dứt khoát. ngay khi nghe được tin quân thanh kéo sang xâm lược và chiếm đóng thăng long, nguyễn huệ đã lập tức “tế cáo trời đất” và lên ngôi hoàng đ. he lập tức kêu gọi binh lính, đốc thúc đại quân tất cả cùng kéo ra bắc đánh dẹp quân thanh. qua đó có thểy nguyễn huệ là một người quyết đoán, ối với những vấn ề liên quan ến vận mệnh ất nước ông không hề chần chừ, do dự mà cầm quiặc.

        trước khi đem quân ra bắc đánh giặc, nguyễn huệ không quên gọi la sơn phu tử nguyễn thiếp vào để bàn mưu lược. Điều đó cho thấy ông tuy có sự quyết đoán, dũng ménh và trí tiện người nhưng he vẫn rất coi trọng ý kiến ​​của bậc hiền tài, cable nắm ược sống binh binh líh linh củ nhận thấy tương quan lực lượng giữa ta và ịch có pHần chênh lệch nên ông đã ra sức chiêu mộ binh lynh, mở cuộc duyệt binh lớn nhằm nâng cao mạc mạnh của qua qua. he lên kế hoạch tiến công đánh giặc với bốn doanh: tiền, hậu, tả, hữu. có thểy với những mưu lược ấy, chủ tướng nguyễn huệ không chỉ cốt nâng cao sức mạnh cho qu. Với những lập luận sắc bén, thấu tình ạt li đã khơi dậy nhuệ khí chiến ấu và lòng tự tôn của toàn quân ta, phát huy ược sức mạnh thần tte t ton của ạc.

        là một vị chủ tướng, nguyễn huệ ề ề cao tính kỉ lật, quy ịnh chặt chẽt ối với nghĩa qun, xử pHạt nghiêm khắc ối với những kẻ hai lòng, phảt bột. Ội quân của nguyễn huệ đã cóộc hành trìc thần tốc do người chủng tướng ềề ra chiến lược choc qurân Lynh Thay phiên nhau đi, cứ ba người một tốp thay phiên nhiêng v. Đoàn quân cứ đi triền miên không dừng lại mà ai cũng đều được nghỉ, do đó đội quân tây sơn đã hành binh cực kì thần t. cách chống lại vũ khí của giặc của nghĩa quân cũng vô cùng ộc đáo, các khiên ược bao phủ rơm ướt bên ngoài làm cho hỏa tiễn cể ủa thuthôy thuch.

        có thểy các tác giả ngô gia văn phái đã khắc họa chân dung người anh hùng nguyễn huệ một cách sống ộng và chân thực, một ng fom tỰời hời a. các tác giả tuy từng làm dưới triều lê nhưng đã ứng trên lập trường dân tộc ể ca ngợi vua quang trung như vậy, điều đó làm cho tác mang phẩn.

        phân tích hình ảnh vua quang trung trong hoàng lê nhất thống chí

        hình tượng người anh hùng đã đi sâu vào trong tiềm thức của nhân dân, đi vào văn học với một dáng vẻ quen thuộc của ngi anưhc. từ văn học hiện ại ta bắt gặp hình tượng người chiến sĩ cach mạng, anh hùng của thế kỉ xx trong những trang văn, lời thơ của những nhà văn, nhà thơ cach mạng. Về Với văn học trung ại, pussy ta lại ược chiêm ngưỡng hình tượng người anh hùng làm lên lịch sử vẻ vẻ vẻ vẻ vag choc dân tộc Trong đó có hình tượng ng ng anh hùng áón qua những tộc. hình tượng người anh hùng dân tộc quang trung hiện lên thật cao đẹp trong hồi thứ mười bốn của tác phẩm “hoàng lê nhất chthống”. Đó là một with người có khí phách hào hùng, trí tuệ sáng suốt và tài thao lược hơn người.

        Với nội dung viết về những sự kiện lịch sửn ra trong khoảng ba mươi nĂm cuối thế kỉ xviii – ầu thế kỉ xix (cuối lê ầu nguyễn), tac pHẩm biểu trong hồi thứ 14: quang trung đại phá quân thanh.

        hình ảnh vua quang trung hiện lên đầu tiên là một vị hoàng đế có trí tuệ sáng suốt, hành động quyết đoán.

        khi 20 vạn quân thanh tràn vào đất bắc hà chiếm giữ kinh thành thăng long thì lúc đó nguyễn huệ mới chỉ là bắc bình vương đú xu ph. nhận ược tin cấp báo nguyễn huệ đã ịnh “thn chinh cầm quân đi ngay” song trước lời bàn của các tướng sĩ, ông đã nhận thấy rằng ữnd ịi ịn ịn ện ện ện ện ện ện ện ệ ện ện ện ện ện ện ện ện ện ện ện ện ện ện ện ện ện ện ện. ”.Rồi he mới đàng hoàng xuất quân. Đó chính là một sự sáng suốt, sự sáng suốt của vị chỉ huy biết làm gì để đem đến những lợi chung cho sự nghiệp. chynh vì thế mà chỉ trong một ngày nguyễn huệ đã làm xong 2 việc lớn: lên ngôi hoàng ế, lấy niên hiệu quang trung và cũng ngày 25 tháng chạp, mậu . cầm quân đánh giặc là không hề đơn giản, cũng cần có đủ uy quyền để nắm bắt lòng dân lúc bấy giờ. việ lên ngôi trong tình thế cấp bách ấy đủ để thấy sự sáng suốt trong trái tim của con người luôn biết vì đất nướâc, vìd nh.

        hành động quyết đoán là thế, quang trung còn là người mưu lược sáng suốt. hãy cùng nghe những lời quang trung dụ tướng sĩc lúc lên ường ra bắc: “Trong khoảng vũ trụt nào sao ấy ều đh phân biệt rõ ràng …”, và ểt lò nê nGhĩa của ta và sự phi nghĩa của ịch, ông đã dẫn ra một hệng hành liên tục: “cứ một triều ại phong kiến ​​phương bắc thì đi vớt nhân vật kiất. lê diệt trịnh ” lăng phi nghĩa, trai ạtn át ủt. Khac … cướp Bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vet của cải “, ông khéo léo khích lệ tướng sĩ khi ngợi ca tryn ềng đánh giặa của tổ t ừ ừ ừ ữ ữ ữ ữ ữ ữ ữ ữ ữ ữ ữ ữ ữ ữ ữ ữ ữ ữ ữ ữ ữ T. Lương năng hãy nên cùng ta ồng tâm hiệp lực ể dựng nên công lớn ”. của trầc quốc tumn và nhớ tới “nam quốc sơn hà” gợi lòng yêu nước cho nên quân lynnh nhất nhất “xin vâkng lệh.

        không chỉ mưu lược ở việc điều binh mà trong việc khiển tướng, vua quang trung cũng rất sáng suốt, cẩn trọng. trên cương vị hoàng đế việc nhìn nhận bề tôi là một điều quan trọng. qua lời lẽ pHân tích của ông ối với ngô vă sở, phan vă lân, những người mà đáng lẽ ra đang có tội “quan thua chitm tướng” quang trung rất hiểu n đc có tội đc có tội “quan thuales tướng” quang trung rất hiểu năng lực c c c c c. của mình đều là “hạng võ dũng, chỉ biết gặp giặc là đánh, đến việc tuỳ cơ ứng biến là không có tài”. vì thế ông đã xếp ngô thì nhậm hỗ trợ cho họ. hiểu rõ tướng lĩnh của mình, quang trung không phạt họ mà trái lại họ còn an ủi động viên họ “biết lo xa biết làm cho kẻ ĺủu quan chki”. NHờ Có sáng suốt am hiểu bề tôi tường tận, ân uy đúg mực như vậy bậc anh quân đó đã tập hợp, tổ chức ược lực lượng giống như lê lê lợi xưa kia: <

        “nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc, ngọn cờ phấp phớitướng sĩ một lòng phu tử, hoà nước song chén rượu ngọp>>

        với tầm cỡ của một người tài, trí tuệ sáng suốt, mưu lược siêu phàm thì tầm nhìn xa trông rộng là một điềthu không. Ở vị vua này, tầm nhìn xa trông rộng của ông đã đem đến sự tự tin, thắng lợi cho nhân dân ta. cho dù quân thanh đang đóng gần hết đất bắc hà nhưng nhờ sự sáng suốt tự tin, mưu lược tiến đánh đã sẵn “mười thangày đánh”. nhưng đó không phải là cái đích lớn mà đích lớn quang trung tính ến đó là “khéo lời lẽ ể ẹp yên binh đao” cho nguy nguyễn huệ đ đt su su su su. nhưng tầm nhìn của ông còn xa hơn nữa. ngay cả khi ngồi trên lưng voi trước trận đánh, quang trung đã chuẩn bị kế hoạch cho mười năm sau, quả là một nhà chynh trị văn baột quột quá. Điều này khiến chung ta cr tể khẳng ịnh ược rằng quang trung là with người có tài trí sáng suốt, điều cần thiết ở ấng quân minh mà không phải ai cũng con con con cón cón cón cón cón cón cón cón cón cón cón cón cón c

        không chỉ nhanh nhẹn, tài trí trong hành ộng quyết đoán, việc điều binh khiển tướng mà dưới ngòi bút của tác giả “ngô gia văn phai” thao lược hơn người. Điều này thể hiện vô cùng rõ net trong cuộc hành quân thần tốc của nghĩa quân tây sơn do nguyễn huệ chỉ huy.

        Đó là sự nhanh nhẹn của một nhà quân sự, một bậc kỳ tài trong việc dùng binh. dưới sự sáng suốt trong việc chỉ huy của quang trung, đội quân của ông đã lớn mạnh không ngừng. sáng suốt trong việc nhận định tình hình của giặc để rồi chớp lấy thời cơ, tổ chức chiến dịch thần tốc trong kh một có. nghệ thuật cầm quân và tài năng quân sự, tài thao lược của quang trung chính là ở phương diện thần tốc bất ngờ. ngày 25 tháng chạp xuất quân từ phú xuân (huế),ngày 29 đã tới nghệ an, vượt khoảng 350km qua núi, qua đèo. Đến nghệ an, he vừa tuyển quân, tổ chức đội ngũ, vừa duyệt binh, chỉ trong vòng một ngày. hôm sau, he tiến quân ra tam Điệp (cách khoảng 150 km). và đêm 30 tháng chạp he đã “lập tức lên đường”, tiến quân ra thăng long. mà tất cả đều là đi bộ. có sách còn nói vua quang trung sử dụng cả biện pháp dùng võng khiêng, cứ hai người khiêng thì một người được nằm nghỉ, luân phiên. từ tam điệp ra thăng long (khoảng hơn 150km), vừa hành quân, vừa đánh giặc mà vua quang trung ịnh k hoạch chỉ trong vòng 7 ngày, mồng 7 tháng tỿt giêng sẽ. trên thực tế, he đã thực hiện kế hoạch sớm hai ngày: trưa mồng 5 đã vào thăng long. Hành quân xa liên tục như vậy, thường quân ội sẽ mệt mỏi, rã rời, nhưng nghĩa binh tây sơn “cơ nào ội ấy vẫn chỉnh tề”, “từ quân ến ế một long một chí quyết chiến quyết thắng”. Đó là nhờ tài năng quân sự lỗi lạc ở người cầm quân: hơn một vạn quân mới tuyển ặt ở trung quân, còn qunhu nhuệ từ ất quân thu. p>

        tài thao lược của quang trung còn thể hiện rõ khi chọn cách đánh bất ngờ, biết giặc kiêu căng khinh là tổc đánh ngay, biết tướng chỉ, huy c. . kết quả tài thao lược được thể hiện rõ ở đồn hà hồi, ngọc hồi khiến quân thanh không kịp trở tay. cách đánh bất ngờ thần tốc táo bạo đến mức khi quân tây sơn kéo vào thành thăng long, tôn sĩ nghị không hề được tin cấp báo . vì vậy quân tướng nhà thanh nhìn thấy quân tây sơn như nhìn thấy “tướng ở trên trời rơi xuống, quân ở dưới đất chu”. sự thảm bại của quân thanh là kết quả tất yếu. như trong “bình ngô đại cáo”, nguyễn trãi có viết:

        “Thành đan Xá, Thy Chất Thành Núi, Cỏ Nội ầM đìa Máu đen.cứu binh hai ạo Tan tành, quay gót chẳng kịp, qun giặc cc thneh khốn ốn, cởng ặg ặtc ặtc ặtc ặtc ặtc ặtc ặtc ặtc đói vẫy đuôi xin cứu mạng”

        quang trung cùng với quân ội của mình làm nên mốc are chói lọi trong lịch sử của dân tộc, một chiến thắng thần tốc với tài mưu lược, dụng binh khi -tểng tểnhh.

        hình ảnh vua quang trung hiện lên Trong hồi thứ 14 không chỉ là người có trí timo sáng suốt, hành ộng quyết đon, mộu lược hơnn người mà đy còn là hình đth ệth ệtht. quang trung cưỡi voi chỉ huy chiến dịch thần tốc nhưng phong thái ung dung tỉnh táo khác thường. quang trung đã tự tin khẳng định “10 ngày đánh đuổi” quân thanh thể hiện trí tuệm sáng suốt, biết làm chủ trong mọi tình thế. chính phong thái ung dung tự tin của with người có tài thao lược đã tô đậm vẻ đẹp khí phách hào hùng. dưới những trang văn hào hùng mang tính sử thi của đoạn trích, ta như nhìn thấy hình ảnh quang trung khoác áano bào ỏ cưỡi lưng voi chỉ huy à 1 ộ qu

        “ba quân đội ngũ chỉnh tề tiếntrăm họ chật đường vui tiếp nghênh”.

        trong lịch sử phong kiến ​​việt nam đãc nhiều ông vua từng thân chinh cầm quân đánh giặc nhưng vừa nắm quyền chỉn huy, vừa quyết đoán phương lược, vừa ố pha nơi hòn tên mũi đạn thì chỉ có một quang trung. Trong ang sáng lờ mờa của buổi ban mai, trong khói toả mù trời của sung ạn, quang trung với khí phach lẫm liệt, hào hùng đc tạo một hình tượng ẹp Trong chiến vải, hình tượng ấNg ấ cao quý của bậc vĩ nhân. hình ảnh ấy đã được sử sách còn ghi lại “ngày mồng 5 tháng giêng năm kỷ dậu” tấm áo bào đỏ của vua quang trung sạm đen khó. hình tượng người anh hùng ấy đã trở thành một hình tượng ẹp ẽ về người anh hùng với khí phách hiên ngang lẫm liệt văn mthọc viọc. Đy là hình tượng người anh hùng thực sự mới có ủủ tầm vóc khiến cho các tác giả ngô gia văn phái, những con người tận với triều lêng thể cáô cỏng ếng thng thng thng thng thng thng thng thng thng thng thng thng thng thng thnghng hèn “cõng rắn cắn gà nhà” để trở thành những người ghi chép lịch sử tận tâm, tận hiếu, viết thực, viêts hay về lửch s.

        vẻ đẹp của quang trung trong khúc khải hoàn ca chiến thắng còn in dấu trong những câu thơ của ngô ngọc du một nhà thơ đương thời:

        “giặc đâu tàn bạo sang điên cuồngquân vua một giận oai bốn phươngthần tốc ruổi dài xông thẳng tớinhư trên trời xuống ai dám…”

        “Hoàng lê nhất thống chí” anh hung áo vsi quang trung. NHư MộT THứ ANH Sáng Trong NHữNG Phút ầu còn le lói nhưng vẫn lấp lánh hào quang ấy, hình tượng vị vua h anh hùng mỗi lúc một cao rộng, lan toả ể rồi khắc s tài thao lược hơn người và một khí phách hào hùng lẫm liệt. trong chúng ta hôm nay vẫn lưu truyền một giai thoại về người anh hùng mưu trí, tài năng, vị vua anh minh, sáng suốt của dân tộc.

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Check Also
  Close
  Back to top button