Giáo dục

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

mọi sự sống trên trái đất này của chúng ta đều được gop phần tạo nên bởi các nhân tố môi trường. chính vì vậy, việc bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ cuộc sống của with người.

1. bảo vệ môi trường là gì?

khái niệm bảo vệ môi trường

bảo vệ môi trường là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp. cải thiện môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái. ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do with người và thiên nhiên gây ra cho môi trường. khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác ộng xấu ối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hờà cồi tồi vồ; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.

theo đó, pháp luật việt nam đề ra các nguyên tắc về bvmt như sau:

quy định tại Điều 4 luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì các nguyên tắc bảo vệ môi trường bao gồm :

– bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và nhân cá.

– bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững. hoạt ộng bảo vệ môi trường phải gắn kết với phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và ược xem xét, đánh giá qua trình thực cát phát hiệt.

– bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với an sinh xã hội, quyền trẻ em, bình đẳng giới, bảo đảm quyền đườhc sống mông trƻ.

– hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên, công khai, minh bạch; ưu tiên dự báo, phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy tháai môi trường, quản lý rủi ro về môi trường, giảm thiểu phái Sinh, chất thải, tăng cường tái sửng, tthi nguyên củt chất th.

xem thêm: Ô nhiễm môi trường là gì? biểu hiện, nguyên nhân, khắc phục ô nhiễm môi trường?

– bảo vệ môi trường pHải pHù hợp với quy lật, ặc điểm tự nhiên, vĂn Hóa, lịch sử, cơ chế thị trường, trình ộ ộ phat triển kinh tế – xã hội; thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

– cơ quan, tổ chức, cộng ồng dân cư, hộ gia đình và ca nhân ược hưởng lợi từ môi Trường Co NGhĩa vụ đón gop tài chynh cho hoạt ộng bảo vệ môi trường; gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử lý và chịu trách nhiệm khác luịn theo quy c.

– Hoạt ộng bảo vệ môi trường bảo ảm không gây phương hại chủ quyền, a ninh và lợi ích quốc gia, gắn liền với bảo vệ môi trường khu vực vàir cầu

tại sao phải bảo vệ môi trường

thế kỉ chúng ta đang sống là thời đại của sự phát triển. with người vội vã chạy đua với thời gian, mà rồi nhiều khi lãng quên đi những thứ xung quanh mình. sự phát triển kèm theo đó là nhiều hệ luỵ, đơn giản nhất đó chính là những ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. chúng ta dường như quên rằng, bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

môi trường là một tổ hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống hoặc một cá thể, vật nào độ tóở tác, hƺc. sống của with người. nói một cách dễ hiểu hơn, gần gũi hơn, môi trường chính là ngôi nhà của chúng ta. mái nhà ấy có thể đẹp hay không, vững chãi hay không, mãi trường tồn hay không chính là nhờ vào sự bảo vệ của mủi cá nhân chúng ta.

chúng ta đều biết môi trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng với đời sống with người. nhưng hiện trạng cho thấy ngày nay đang đánh một hồi chuông cảnh báo về vấn đề ô nhiễm môi trường. các bạn ể ý thấy rằng, khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó dự báo hơn, mưa bão lũ quÉt thất thường, suy thoái ất, nướng giớn, suy giợm. Đó là các vấn đề môi trường mà toàn nhân loại đã và đang đối mặt. with người đã tác động qua nhiều đến môi trường, khai thác đến mức cạn kiệt các nguồn tài nguyên, không có quy hoạch. with người quan tâm nhiều hơn ến vấn ề lợi nhuận, nguồn thu ể ảm bảo cuộc sống sinh hoạt mà vô tình hoặc cố ý xâm hại ến.

thiên nhiên ban tặng cho with người nhiều thứ, vậy mà chúng ta không biết giữ gìn và bảo vệ nó. Ể Giờ đy, khi môi trường đang dần bị xuống cấp, xuất hiện nhiều thiên tai, “bệnh lạ”, with người mới nhận thấy ược tầm quan trọng của môi trường.

xem thêm: nguyên tắc bảo vệ môi trường? nội dung bảo vệ môi trường?

vì thế chúng ta phải bảo vệ môi trường, bảo vệ ngôi nhà của chúng ta. không có môi trường ta sẽ không có chốn ăn chốn ở, không thể có sự sống nếu thiếu môi trường. môi trường tốt, đời sống chúng ta cũng đẹp. chỉ khi môi trường tồn tại ta mới tồn tại. bởi thế bảo vệ môi trường là bảo vệ chính chúng ta. NGày Nay, ứNG TRướC NGUY Cơ ô NHIễM Môi TRườNG, with người đã và đang CO NHữNG BIệN PHAPP TÍCH CựC KHắC PHụC HậU quảã gây ra và traánhững tac ộg ộg xấu sẽn.

bảo vệ môi trường trong tiếng anh là environmental protection

2. nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường:

2.1. chung tay bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả cộng đồng:

chỉ có nhận thức đúng, suy nghĩ đúng mới hành ộng đúng, và mỗi một hành ộng nhỏ sẽ gó một phần lớn vào việc hình thenh,.

Đối với cá nhân: Đầu tiên, bản thân mình phải thực hiện tốt những việc, thiết thực và cụ thể như:

– tiết kiệm điện, nước ở cơ quan cũng như ở nhà, tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi. khuyến khích mọi người sử Dụng những bong đèn tiết kiệm nĂng lượng, tắt điện vào giờ trai ất, tắt điện, quạt khi rời khỏi cơ quan, tránh ể nước rò

– Đối với rác thải: hạn chế sử dụng túi nilon. Ở nhà nên pHân loại Rác, ối với những rac thải như chai nhựa, giấy, tesi nilon … gom lại bán pHế liệu ểể tái sử dụng, tiết kiệm ược nguồn tài nguy. Ở cơ quan, nên tiết kiệm giấy, ọc kỹ văn bản trước khi in, tận dụng giấy một mặt… ở những nơi công cộng, không nên tyện tay vứt Rác bừa bừa bãa bãi ra ngo ườ khi đi chơi, picnic, nên thu dọn rác sạch sẽ, gọn gàng và vứt đúng nơi quy định. tránh vứt rác xuống dòng song, lòng đường, hè phố.

– ối với cây xanh: không bẻ cành, ngắt phá cây xanh, trồng và chăm sóc cây xanh ở nhà cũng như quan, lebn, phán những trường hợp khôôôngurs.

– hạn chế đi xe máy khi không cần thiết…

xem thêm: suy thoái môi trường là gì? phân biệt ô nhiễm và suy thoái môi trường?

– Đối với môi trường nước: không vứt rác, xác chết động vật xuống dòng sông, ao hồ, bờ biển…

Đối với phong trào thanh niên: thanh niên là tầng lớp tiên phong, đi đầu trong mọi phong trào và hoạt động. thanh niên hãy cùng nhau kêu gọi mọi người chung tay giữ gìn vệ sinh chung, cùng nhau bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống của chúng ta. Cụ THể, Vào Các Thành Lập đoàn Thanh Niên (26/3), Môi Trường Thế Giới (5/6), Toàn Thanh Niên Tổc Chức Và Phat ộNG PHèO DọN Vệ SINH Lòng ườNG, Hè PHố, TRồMM cho mọi người dân cùng tham gia thực hiện.

Đối với các hội đoàn thể, cơ quan chính quyền:hội phụ nữ, nông dân, các cơ quan ban ngành cần quan tâm hơn nữa tới vấn mô; thường xuyên đưa các thông tin về bảo vệ môi trường trong các buổi hội họp; TậP TRUNG DâN ở TừNG ịA PHươNG, TUYêN DươNG, KHEN THưởNG NHữNG GIA đìnH THựC HIệN TốT VIệC GIữ GìN Vệ SINH Môi TRườNG CHUNG, NHữNG CAR NHâN TIêU BIểU đ đ đ Ồng thời, chúng ta cần lên án, phê phán những trường hợp gây tác hại ến môi trường như vứt rác bừa bãi, không tham gia đóng vệ sinht m. về việc công nhận gia đình văn hóa hằng năm ở từng địa phương.

Đó là những việc nhỏ và đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Hello vọng rằng, với bài viết này, mọi người, mọi nhà cùng nhau chung tay thực hiện ể gip phần hình thành nếp sống văn minh hơn, đ ị xanh- sạch- ẹp hơn.

hãy đối xử tốt với thiên nhiên, sống thân thiện với môi trường, ta sẽ tận hưởng được những giây phút thư giãn, thoải mái trong bầu không khí trong lành, được tận hưởng những cảnh đẹp từ thiên nhiên.

2.2. các biện pháp cụ thể bảo vệ môi trường hiệu quả:

Các Biện PHAPP BảO Vệ Môi Trường là một Trong những cach khắc phục biến ổi khí hậu hi hi qả mà mà chung ta nên làm gop pHần giữ môi trường xanh sạch ẹp, bảo vệh vệh h ệ h ệ h ệ h ệ ệh ệh ệh ệh ệh ệh ệh ệh ệh ệh ệh ệh ệh ệh ệh ệh h ệh ệh ệh ệh ệh ệh ệh ệh sinh huth h sinh h sinh h sinh thinh đổi khí hậu toàn cầu.

ểM BảO Môi Trường luôn sạch ẹp chung ta co -nhiều biện phap bảo vệ m mông khác nhau, sau đây là một số cach ể mọi người bảo v ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ môi trường và sức khỏe with người như:

trồng nhiều cây xanh giúp bảo vệ môi trường

xem thêm: những bài thuyết trình về môi trường ngắn gọn và hay nhất

cây xanh là nguồn cung cấp oxi cho bầu khí không khí và nó cũng là nguồn hấp thụ khí cacbon, giảm sói mòn đất và hệ sinh thái. nên trồng nhiều cây xanh xung quanh nhà ể ược hưởng những không khí trong lành do cây tạo ra nên giữ gìn không chặt pHá bừa Bãi chính là một trong trong các bin phar bả

xử lý môi trường vệ sinh xung quanh

trong ời sống hàng ngày with người và ộng vật thải ra một lượng chất thải và rác thải lớn nếu không thu gom xử lýng sẽ gâyễm hồ ô nhiồn. cống nếu không được thu gom gây lên hiện tượng tắc cống ngầm gây tắc cống dẫn nước thải làm cho dòng chảy không lưu thông nước ứ đọng gây ô nhiễm.Để tránh những điều đó chúng ta nên xây dựng thu gon chất thải bằng các bể phốt và thông tắc vệ sinh thường xuyên, bên cạnh đó hút bể phốt theo định kì tránh để tràn ứ.

hạn chế sử dụng túi nilon

nilon là vật khó phân hủy trong môi trường bình thường nó có thể tồn tại hàng trăm năm. nếu mà sử dụng nhiều túi nilon mà không xử lý đúng sẽ gây lên hậu quả to lớn sau này. Để giảm thiểu túi nilon và các túi đựng bằng nhựa chúng ta lên thay thế bằng các túi bằng giấy hay các loại túi dễ phân hủy.

tận dụng năng lượng mặt trời để sử dụng

Các Biện PHAPP BảO Vệ Môi Trường Trong đó ềề Cao Việc Sử DụNG NăNG LượNG MặT TRờI Là NGUồN NăNG LượNG SạCH, NGUồNNG LượNG Tự NHIê Vô HạN Và Cho Hi TT ếT TT TT ặT TT TT TTếT TTếT TTếT TTếT TTếT TTếT TTếT TTế TT SửT TT ặT TT SửT TT ặ TT THTT Sử DụNG NÓG LượNG MặT TRờI ể GIảM THI

Áp dụng khoa học hiện đại vào đời sống

xem thêm: môi trường là gì? các chức năng và vai trò quan trọng của môi trường?

trước đây khi khoa học còn chưa được mở rộng phát triển thì áp dụng khoa học kĩ thuật vào còn nhiều hạn chế nhưng giờ đây khoa học phát triển rất nhiều, nhiều thiết bị rất thân thiện môi trường và làm giảm ô nhiễm .như sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện làm giảm tiêu thụ điện năng giảm tiết kiệm được nguồn tài nguyên sản xuất ra điện.hay các thiết bị có thể tái chế sử dụng để giảm lượng rác thải cho môi trường sống của con người

tái chế

nhiều người không quan trọng việc tái chế rác. nhưng bằng việc phân loại các ồ tái chế như nhựa, bìa và giấy, chung ta cóc cr thể làm giảm sự pHân huỷ rac ồng thời ngăn chặn tac hại của nạn chặt pHá pHá pHá. thay vì sử dụng túi nilon ể ự ựng thức ăn trưa mang đi làm, bạn có thể ầu tư mua các loại hộp tái sử dụng ể có thể rửa cho lầùng.

bảo vệ môi trường là một vấn đề sống còn của đất nước, của nhân loại; Là nhiệm vụ có tíh xã hội sâu sắc, gắn liền với cuộc ấu tranh xoá đói giảm nghèo ở mỗi nước, với cuộc ấu tranh vì hoà bình và và tiến bộ xã hội trên pHạm vi toà toà toà t chúng ta có thể thấy rằng có rất nhiều cách để làm cải thiện môi trường sống. những hành động đơn giản diễn ra hằng ngày để cải thiện môi trường sống. sống một cuộc sống thân thiện với môi trường. bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button