Giáo dục

SO2 H2S → S H2O

so2 + h2s → s + h2o ược thpt soc trăng biên soạn hướng dẫn cÁc bạn học sinh viết phương tradnh phản ứng từ so2 ra s, đy là phương trado tác dụs. mời các bạn tham khảo thông tin chi tiết bên dưới.

1. phản ứng h2s tạo ra s

so2 là chất oxi hóa (bị khử) và h2s là chất khử (bị oxi hóa)

2. Điều kiện phản ứng so2 ra s

nhiệt độ thường

bạn đang xem: so2 + h2s → s + h2o

3. hiện tượng phản ứng giữa so2 tác dụng với h2s

xuất hiện kết tủa vàng lưu huỳnh (s)

4. bài tập vận dụng liên quan

câu 1. cho phản ứng: so2 + 2h2s → 3s + 2h2o. câu nào diễn tả đúng tính chất của các chất?

a. so2 bị oxi hóa và h2s bị khử.

b. so2 bị khử và h2s bị oxi hóa.

c. so2 khử h2s và không có chất nào bị oxi hóa.

d. so2 bị khử, lưu huỳnh bị oxi hóa.

câu 2. Để nhận biết so2 và so3 người ta dùng thuốc thử:

a. nước clo

b. nước vôi trong

c. dung dch brom

d. tất cả đều không được

câu 3. ể oxi hóa c cùng một số mol h2s theo các phản ứng dưới đây (chưa cân bằng) thì trường hợp nào khối lượng chấttixi lóh? >

a. h2s + o2 → s +h2o

b. h2s + k2cr2o7 + h2so4 → s + cr2(so4)3 + k2so4 + h2o

c. h2s + cl2 + h2o → h2so4 + hcl

d. h2s + so2 → s + h2o

câu 4. trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

a. 3o2 + 2h2s → 2h2o + 2so2

b. fecl2 + h2s → fes + 2hcl

c. so2 + 2h2s → 3s + 2h2o

d. so3 + 2naoh → na2so4 + h2o

câu 5. cho v (lít) so2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 100ml dung dịch naoh 2m thu được hỗn hợp 2 muối có khối lượng là 16,7g

a. 3.36 on

b. 1.87 liters

c. 4.48 on

d. 1.12 on

câu 6. thực hiện thí nghiệmsau: cho khí h2s lội qua dung dịch cuso4 thấy có kết tủa màu xám đen xuất hiện, chứng tỏ:

a. sau phản ứng có kết tủa trắng tạo thành

b. có kết tủa cus tạo thành, không tan trong axit mạnh

c. axit sunfuric mạnh hơn axit sunfuahidric

d. axit sunfuahidric mạnh hơn axit sunfuaric

câu 7. Để điều chế khí h2s người ta sử dụng hóa chất, phản ứng nào sau đây

a. mg tác dụng với h2so4 không qua đặc

b. fes tác dụng với dung dịch hcl loãng

c. fes tác dụng với dung dịch h2so4 đặc

d. s tác dụng với h2

câu 8. trộn 400 ml dung dịch naoh 1m với 300ml dung dich h2so4 1m. hỏi sau khi phản ứng kết thúc khôi lượng muối thu được là bao nhiêu?

a. 19.1 game

b. 9.55 games

c. 38, 2 games

d. 6.7 games

câu 9. khi pha loãng h2so4 đặc thực hiện thao tác nào sau đây đúng:

a. cho từ từ h2so4 đặc vào nước và khuấy đều

b. cho từ từ nước vào h2so4 đặc và khuấy đều

c. cho nước và axit đồng thời vào cốc khuấy đều

d. cho nhanh h2so4 đặc vào nước và khuấy đều

câu 10. cho 1,84 gam hỗn hợp gồm al và zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch h2so4 10% Thu được 1,12 lít khí đt h2 (ởc). khối lượng dung dịch jue được sau phản ứng là:

a. 101.48g

b. 101.68g

c. 2 oz

d. 88.20g

……………………………….

mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

trên đây thpt sóc trăng đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích so2 + h2s → s + h2o. Ể Có kết quả cao hơn trong học tập, thpt sóc trăng xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu chuyên ề toán 9, chuyn ề vật lí 9, liqut tập lớp 9 mà thpt p>

Đăng bởi: thpt sóc trăng

chuyên mục: giáo dục

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button